تقلای بازارها در شرایط افت


بخش عمده ای از رشد میزان نقدینگی حاصل وجود کسری بودجه سالانه دولت است و از آنجایی که دولت برای پرداخت حقوق کارکنان خود همچنین اداره امور کشور نیازمند به منابع مالی است، بنابراین به هر شکل ممکن این هزینه ها را باید تامین کند در چنین شرایطی است که با دستور به بانک مرکزی این بانک را مجبور به چاپ پول می کند

بانک مرکزی در تقلای مهار تورم و اجرای سیاستهای پولی!| عبور نقدینگی از ۵ هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد

موتور نقدینگی و خلق پول در حالی روشن شده که بانک مرکزی به دلیل کنترل تورم نمی خواهد رکود اقتصادی رخ دهد، در چنین شرایطی نیاز شرکت ها و بنگاههای اقتصادی به نقدینگی افزایش و پایه پولی نیز رشد می کند.

بازار گروه بانک و بیمه: طبق آخرین گزارش بانک مرکزی رشد میزان نقدینگی در پایان مرداد ماه به بیش از ۵ هزار و ۴۰۱ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به ماه مشابه سال گذشته بیش از ۳۷ درصد افزایش یافته است. از طرفی بدنبال رشد نقدینگی، پایه پولی نیز در پایان این ماه به ۶۷۲هزار و ۲۴۴ میلیارد تومان رسیده که نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش بیش از ۳۰ درصدی را نشان می‌دهد.

این افزایش نرخ شاخص های متغیر پولی بیانگر آن است که تورم بالا موجب شده است تا بانک مرکزی خیلی راغب به اجرای سیاست های انقباضی نباشد و برای جلوگیری از رکود اقتصادی با شرایط موجود تا حدودی کنار آید. سیاستی که البته با برنامه ریزی مهار رشد نرخ تورم بایستی اتفاق بیفتد تا رشد نقدینگی و پایه پولی که ادامه آن همچنان به زیان اقتصاد کشور و خانوارها همچنین کم ارزش شدن پول ملی می شود، بیش از این رخ ندهد.

البته بخش عمده چنین اتفاقی ناشی از اجرای برخی سیاستهای کلان چون حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و افزایش نرخ دستمزدها در سال جاری و تاثیر گذاری مستقیم و غیرمستقیم آن بر افزایش نرخ سایر اقلام و کالاها در بازار است که موجب شد هزینه های مردم و حتی کارخانه ها افزایش یابد و نیاز به نقدینگی در جامعه نیز همچنان افزایشی شود.

دولت بخصوص بانک مرکزی وقتی شرایط تورمی را می بیند برای مهار آن مجبور می شود خیلی در اجرای سیاست های انقباضی کار نکند، این سیاست بدلیل آن است که بانک مرکزی نگران از رکود اقتصادی در جامعه است. در این راستا کم توجهی بانک مرکزی به موضوع سیاست های انقباضی موجب شده است تا اقلام پولی به این شکل رشد کنند

اجرای سیاست های انبساطی برای مهار تورم و جلوگیری از رکود اقتصادی!

محسن صادقی، کارشناس پولی و بانکی در گفتگو با «بازار» درباره علت رشد نقدینگی و پایه پولی در پایان ماه گذشته گفت: دولت بخصوص بانک مرکزی وقتی شرایط تورمی را می بیند برای مهار آن مجبور می شود خیلی در اجرای سیاست های انقباضی کار نکند، این سیاست بدلیل آن است که بانک مرکزی نگران از رکود اقتصادی در جامعه است. در این راستا کم توجهی بانک مرکزی به موضوع سیاست های انقباضی موجب شده است تا اقلام پولی به این شکل رشد کنند. البته بانک مرکزی باید با سیاست گذاری های خاص ضمن توجه به ممانعت از رکود اقتصادی سیاست های کنترلی خود را در این زمینه بکار گیرد چرا که افزایش رشد نقدینگی و پایه پولی تبعات منفی را در اقتصادی بدنبال دارد.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی طی چند ماه اخیر در جهت کاهش سیاست های انقباضی اقداماتی را بکار گرفته است، گفت: افزایش نرخ سود بین بانکی و کم توجهی به رشد نرخ سود بانکی که البته توسط برخی بانک ها در حال انجام است، نمونه ای از این سیاست است اما در کل این بانک با توجه به وجود نرخ تورم بالا در کشور خیلی راغب نیست در این سمت و سو حرکت کند. زیرا چنانچه سیاست های انقباضی را در پیش گیرد رکود در جامعه بیشتر و کسب و کارها دچار مشکل می شوند. از طرفی نیز بازار سرمایه همچنان با افت شاخص ها مواجه خواهد شد.

عمده مشکلات رشد نرخ تورم، نقدینگی و پایه پولی به اجرای سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی برمی گردد. علاوه بر این موضوع افزایش نرخ ۵۷ درصدی دستمزدها در ابتدای سالجاری نیز تاثیر بسزایی بر این مسئله به جای گذاشت چرا که با افزایش میزان دستمزدها همه کالاها و خدمات نیز تا حدودی در بازار گران شدند

هسته اصلی ایجاد رشد نرخ تورم و افزایش پایه پولی حذف ارز ترجیحی و افزایش نرخ دستمزدها

عمده مشکلات رشد نرخ تورم، نقدینگی تقلای بازارها در شرایط افت و پایه پولی به اجرای سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی برمی گردد. به طور مثال وقتی قیمت روغن یا سایر اقلام آزاد سبد مصرفی خانوار چند برابر می شود این موضوع هزینه های مردم و حتی سرمایه در گردش کارخانه ها را نیز بالا می برد در چنین شرایطی رشد نقدینگی و افزایش تراکنش ها رخ می دهد علاوه بر این موضوع افزایش نرخ ۵۷ درصدی دستمزدها در ابتدای سال جاری نیز تاثیر بسزایی بر این مسئله به جای گذاشت چرا که با افزایش میزان دستمزدها همه کالاها و خدمات نیز تا حدودی در بازار گران شدند.

این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: بانک مرکزی در اجرای سیاست های پولی باید طوری برنامه ریزی کند که اقتصاد کشور به خوبی کار کند. البته هسته اصلی مشکلات رشد نرخ تورم، نقدینگی و پایه پولی به اجرای سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی بر می گردد. به طور مثال وقتی قیمت روغن یا سایر اقلام آزاد سبد مصرفی خانوار چند برابر می شود این موضوع هزینه های مردم و حتی سرمایه در گردش کارخانه ها را نیز بالا می برد در چنین شرایطی رشد نقدینگی و افزایش تراکنش ها رخ می دهد.

وی افزود: علاوه بر این موضوع افزایش نرخ ۵۷ درصدی دستمزدها در ابتدای سال جاری نیز تاثیر بسزایی بر این مسئله به جای گذاشت چرا که با افزایش میزان دستمزدها همه کالاها و خدمات نیز تا حدودی در بازار گران شدند و از طرفی پول نقد نیز در دست مردم که البته ارزش چندانی هم ندارد افزایش یافته است. در چنین شرایطی دولت برای تامین هزینه ها و یا بخش خصوصی نیز برای پرداخت حقوق کارکنان و کارگران خود نیاز به پول بیشتری پیدا کرده است.

دولت باید مخارج خود را کمتر کند و تمام برنامه های خود را محور مهار رشد تورم متمرکز کند اما متاسفانه آنگونه که مشاهده می شود دولت بخصوص بانک مرکزی سیاست مشخص و قاطعی برای این کار ندارد و در این مسیر جسته و گریخته کار می کند

بانک مرکزی نباید در ساماندهی متغیرهای پولی بی تفاوت باشد

صادقی افزود: از آنجایی که سیاست انقباضی رکود را تشدید می کند، بنابراین دولت باید مخارج خود را کمتر کند و تمام برنامه های خود را محور مهار رشد تورم متمرکز کند اما متاسفانه آنگونه که مشاهده می شود دولت بخصوص بانک مرکزی سیاست مشخص و قاطعی برای این کار ندارد و در این مسیر جسته و گریخته کار می کند.

وی ادامه داد: به نظر می رسد بانک مرکزی در سیاست گذاری خود نه می خواهد ادامه دهنده مسیر قبلی یعنی اجرای سیاست های انقباضی باشد و نه اینکه نسبت به موضوع تورم که فشار زیادی را به مردم و بنگاههای اقتصادی وارد کرده است بی تفاوت باشد. این در حالی است که هم اینک با آنکه نقدینگی افسار پاره کرده است اما نیاز به آن نیز افزایش یافته است این مسئله که ناشی از اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی است ضرورت دارد که بانک مرکزی به موضوع اجرای سیاست های انقباضی توجه کند. در حالی است که شاید جامعه دیگر توان نرخ بالای تورم را نداشته باشند.

این کارشناس پولی و مالی تصریح کرد: بانک مرکزی در شرایط فعلی قدرت تصمیم گیری درستی ندارد از طرفی نیز سیاست گذاران اقتصادی با هم هماهنگ نیستند، در چنین شرایطی بی تردید سیاست های نامشخص به اقتصاد کشور و خانوارها ضربه می زند چرا که سیاست مشخصی وجود ندارد تا اولا تورم مهار شود و از طرفی سیاست های پولی نیز به درستی شکل اجرایی به خود گیرند.

بخش عمده ای از رشد میزان نقدینگی حاصل وجود کسری بودجه سالانه دولت است و از آنجایی که دولت برای پرداخت حقوق کارکنان خود همچنین اداره امور کشور نیازمند به منابع مالی است، بنابراین به هر شکل ممکن این هزینه ها را باید تامین کند در چنین شرایطی است که با دستور به بانک مرکزی این بانک را مجبور به چاپ پول می کند

کسری بودجه و استقراض پایه پولی را افزایش می دهد

مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی ایران نیز در گفتگو با «بازار» گفت: بخش عمده ای از رشد میزان نقدینگی حاصل وجود کسری بودجه سالانه دولت است و از آنجایی که دولت برای پرداخت حقوق کارکنان خود همچنین اداره امور کشور نیازمند به منابع مالی است، بنابراین تقلای بازارها در شرایط افت به هر شکل ممکن این هزینه ها را باید تامین کند در چنین شرایطی است که با دستور به بانک مرکزی این بانک را مجبور به چاپ پول می کند در نتیجه این مسئله باعث رشد نقدینگی و تورم در کشور می شود.

وی با بیان اینکه دولت و بخش خصوصی برای چرخه پول نیازمند نقدینگی است، افزود: وقتی دولت آورده چندانی نداشته باشد و درآمدهای ارزی آن کاهش یابد از طرفی نیز به دلیل کسری بودجه، بدهکار باشد راهی جز انتشار پول را ندارد. به طور مثال تامین هزینه های دولت طوری است که بانک مرکزی را در قبال فروش نفتی که دارد و معلوم نیست ارز آن چه زمانی به دست دولت برسد و به بانک مرکزی دستور می دهد که فعلا او را در پرداخت نیازهای پولی همراهی کند، این موضوع باعث می شود که بانک مرکزی نیز به هر شکلی این پول را به دولت بدهد که عاقبت آن به افزایش رشد نقدینگی، پایه پولی و تورم می شود.

بنا به این گزارش، عامل اصلی رشد نرخ تورم در اقتصاد، افزایش میزان نقدینگی و از طرفی افزایش سرعت گردش پول است. حال از آنجایی که نقدینگی حجیم جذب بازارهای مولد نشود و فقط در مصارف جاری بکار گرفته شود، بی تردید به زیان اقتصاد کشور خواهد انجامید. در چنین شرایطی بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت باید با برنامه ریزی درست شاخص های کلان اقتصادی بخصوص متغیرهای پولی را به خوبی در نظر داشته باشند تا اقتصاد کشور بیش از این دچار خسران نشود.

تقلای بازارها در شرایط افت

پیشروی «قرمز» در نقشه کرونا / 18 شهر در وضعیت خطرناک قرار گرفتند / بازگشت رنگ های هشدار به نقشه ایران

نفت قزاقستان؛ سلاح جدید پوتین در بازار / «دنیای اقتصاد» حکم تعلیق پایانه صادراتی کنسرسیوم خط لوله کاسپین را بررسی کرد

مقاومت تک شاخ های اروپایی در برابر رکود / استارت آپ های تکنولوژی قاره کهن چقدر در شرایط بحران دوام می آورند؟

بازتولید خطاهای پیشین؛ دامن‏‏ گیر بورس کالا؟ / معاون بورس کالا روایت های جدیدی از بازارهای سیمان و خودرو مطرح کرد

چارچوب سرمایه گذاری در پروژه های پایتخت / مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تهران در گفت و گو با «دنیای اقتصاد» تشریح کرد

زیان دادیم اما از تعطیلی 5 هزار واحد صنفی جلوگیری کردیم / مدیرعامل بیمه تعاون به مناسبت سالروز تاسیس این شرکت در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» عنوان کرد

روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 5495

روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 45085

  • پربازدید‌های این شماره

شرق

ایران

کیهان

رسالت

جام جم

اعتماد

دنیای اقتصاد

تمامی خدمات پایگاه magiran.com ،حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

همه حقوق مادی و معنوی متعلق به «بانک اطلاعات نشریات کشور» است.
اطلاعات مندرج در این پایگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعایت شرایط اعلام شده است. نسخه‌برداری و بازنشر اطلاعات به هر روش، در هر نوع رسانه و با هر هدفی ممنوع و پیگرد قانونی دارد.

کارنامه بازارهای سرمایه‌گذاری در فصل بهار 1401

امیر شاملویی

امیر شاملویی

  • اشتراک‌گذاری

در سه ماهه اول امسال، سکه امامی و صندوق‌های طلا بهترین عایدی را داشتند. با وجود تورم بالای خرداد ماه، طلا و دلار از پس تورم این سه ماه برآمده‌اند و برخی صندوق‌های سهامی هم نزدیک به تورم عایدی داشته‌اند.

چند روز قبل بود که نخستین فصل امسال به پایان رسید. در فصل اول امسال بازارهای سرمایه‌گذاری کارنامه متفاوتی داشتند. از مهمترین اتفاقاتی که در اقتصاد ایران رخ داد، افزایش قیمت دلار در بازار آزاد بود. بهای دلار در سه ماه اول سال 1401 رشد قابل توجهی داشت که روی بازارهای دیگر هم تاثیر گذاشت. تورم نیز در این بازه زمانی روندی صعودی طی کرد و در خرداد ماه رکورد تورم ماهانه شکسته شد. در ادامه نگاهی به بازدهی بازارهای مختلف سرمایه‌گذاری در فصل بهار امسال خواهیم انداخت و پرسودترین بازار را نیز معرفی خواهیم کرد.

رشد چشمگیر دلار در بازار آزاد

در فصل بهار امسال قیمت دلار در بازار رشد بالایی داشت و سقف پیشین خود شکست. پیش از این، بالاترین قیمت دلار در اواخر مهر 1399 و قبل از پیروزی بایدن در انتخابات آمریکا به دست آمده بود. قیمت دلار در آن روزها به 32 هزار تومان رسیده بود اما چند روز بعد با قوت گرفتن احتمال شکست ترامپ در انتخابات روند افت را طی کرد. در پایان سال 1400 قیمت هر دلار در بازار آزاد به حدود 26 هزار و 260 تومان رسیده بود اما در ماه‌‍‌های بهاری رو به افزایش گذاشت. در اولین ماه بهار دلار وارد کانال 28 هزار تومانی هم شد، اما در این سطح ماندگار شد. با این حال، دلار بازدهی 5.6 درصدی در طول یک ماه ثبت کرد. در اردیبهشت ماه، دلار شاهد رشد 9.4 درصدی در طول یک ماه بود و حتی تا مرز 31 هزار تومان هم بالا رفت، اما در انتهای ماه در کانال 30 هزار تومانی به کار خود خاتمه داد. آخرین ماه بهار نیز برای دلار رشدی بود. دلار در این ماه رشد 5.3 درصدی را تجربه کرد و تا 33 هزار تومان نیز صعود کرد. با این حال، در پایان ماه کار خود را در حدود 32 هزار تومان به پایان برد. در مجموع از ابتدای سال تا پایان بهار 1401 دلار شاهد رشد 21.7 درصدی بوده است.

تقلای بازار سهام در کانال 1.5 میلیون واحدی

در بهار 1401 بازار سهام ماه‌های متفاوتی را از نظر بازدهی پشت سر گذاشت. اولین ماه سال جدید شمسی برای بازار سهام خوش یمن بود، اما بقیه ماه‌ها چندان مطابق شروع سال پیش نرفت. در فروردین ماه، شاخص کل بازار سهام رشد خوب 10.6 درصدی را تجربه کرد و از یک میلیون و 367 هزار واحد به یک میلیون و 512 هزار واحد ارتقا پیدا کرد. دومین ماه سال، رشد شاخص بازار سهام ادامه یافت و شاخص کل به 1.6 میلیون واحد هم رسید. البته در پایان ماه رقم شاخص به یک میلیون و 580 هزار واحد رسید. در ماه دوم سال، شاخص کل بازار سهام 4.5 درصد رشد را پشت سر گذاشت. اما سومین ماه سال برای بازار سهام چندان جالب نبود و بازار تقلای بازارها در شرایط افت 2.5 درصد از ارزش خود را در این ماه از دست داد. از ابتدای سال تا پایان فصل بهار 1401 شاخص کل بازار سهام 12.6 درصد رشد داشته است.

این در حالی است که اگر شاخص هم وزن را در نظر بگیریم، نتایج دیگری به دست می‌آوریم. شاخص هم وزن در اولین ماه سال 1401 بیش از 15 درصد رشد کرد و به عدد 401 هزار واحد رسید. در ماه دوم سال، رشد شاخص هم وزن ادامه یافت و در آن ماه 9.65 درصد افزایش یافت. اما آخرین ماه بهار برای بازار سهام خوب نبود و ترکش‎‌های آن به شاخص هم وزن نیز رسید. این شاخص در خرداد ماه 3.8 درصد افت کرد. به این ترتیب، از ابتدای سال تا پایان بهار، شاخص هم وزن شاهد رشد 21.6 درصدی بوده است. مقایسه شاخص کل و هم وزن نشان دهنده این است که در بهار 1401 شرکت‌های کوچک بورسی که مدت‌ها بود با افت ارزش روبرو شده بودند، عملکرد بسیار بهتری نسبت به شرکت‌های بزرگ‌تر بورسی داشته‌اند.

صدرنشینی طلا در فصل سبز

مروری بر بازار طلا نشان می‌دهد این گزینه سرمایه‌گذاری در فصل اول سال عملکرد خوبی داشته است. در اولین ماه از سال 1401 قیمت هر سکه امامی 5.7 درصد رشد کرد و به 13 میلیون و 110 هزار تومان رسید. در اردیبهشت ماه نیز سکه به رشد خود ادامه داد و در پایان این ماه به 14 میلیون و 92 هزار تومان افزایش پیدا کرد. در آخرین ماه سال نیز همگام با رکوردشکنی دلار در بازار آزاد، قیمت سکه تا نزدیکی سقف تاریخی خود پیش رفت و در کانال 16 میلیون تومانی معامله شد. با این حال، در انتهای خرداد قیمت هر سکه امامی 15 میلیون و 497 هزار تومان معامله شد. به این ترتیب از ابتدای سال 1401 تاکنون سکه امامی بازدهی 24.9 درصدی داشته است.

سپرده بانکی، گزینه نامطلوب سرمایه‌گذاری در شرایط تورمی

آخرین بازاری که آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم، سپرده‌گذاری در بانک‌ها است. بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک‌ها به ازای سپرده یک ساله باید سود 16 درصدی در سال پرداخت کنند. با این حساب، در بازه سه ماهه این سود رقمی حدود 4.1 درصد خواهد بود. حتی اگر بانک‌ها سود بالاتری مانند 18 درصدی هم در طول یک سال می‌پرداختند، باز هم این سود به هیچ عنوان توانایی مقابله با تورم فعلی را نداشت. این به معنای آن است که سرمایه شما در بانک تحلیل می‌رود.

نگاهی به صندوق‌های سرمایه‌گذاری کیان در فصل بهار

در فصلی که گذشت، صندوق‌های کیان عملکرد مناسبی داشتند. صندوق سکه طلا کیان توانست در فصل نخست سال شاهد رشد 30.8 درصدی در قیمت پایانی آن باشد. یعنی کسی که در آخرین روز کاری سال 1400 این صندوق طلای قابل معامله در بورس را با قیمت پایانی آن خریداری کرده بود، در آخرین روز بهار امسال 30.8 درصد عایدی کسب کرده بود. این بازدهی از عایدی سکه امامی که در بالا بررسی کردیم، بالاتر است. صندوق‌های سهامی آوای سهام کیان و آهنگ سهام کیان نیز در این فصل عملکردی بهتر از شاخص کل داشتند و با وجود تورم تقلای بازارها در شرایط افت تقلای بازارها در شرایط افت شدید خردادماه توانستند تا نزدیکی تورم را پوشش دهند. صندوق آوای سهام کیان در بازه سه ماهه اول سال 17.9 درصد عایدی داشت و صندوق آهنگ سهام کیان نیز در همین مدت بازدهی 19.1 درصدی نصیب سرمایه‌گذارانش کرد. صندوق درآمد ثابت کیان هم در همین بازه زمانی حدود 5.1 درصد بازدهی داشته که از سپرده بانکی گفته شده در بالا بهتر عمل کرده است. صندوق‌های درآمد ثابت برای افراد ریسک‌گریز گزینه مناسبی هستند اما باید توجه داشت که در شرایط تورم شدید به طور کلی چندان مناسب نیستند و بیشتر می‌توان برای متنوع‌سازی سرمایه‌گذاری از آنها استفاده کرد.

جمع‌بندی

همان طور که در این مطلب بررسی کردیم، در سه ماهه اول امسال، سکه امامی و صندوق‌های طلا بهترین عایدی را داشتند. با وجود تورم بالای خرداد ماه، طلا و دلار از پس تورم این سه ماه برآمده‌اند و برخی صندوق‌های سهامی هم نزدیک به تورم عایدی داشته‌اند. این در حالی است که گزینه‌های درآمد ثابت، به خصوص بانک‌ها روزهای خوبی در جدال با تورم نداشته‌اند. در نهایت این که اگر شرایط احیای برجام همچنان مبهم بماند یا عملی نشود، قیمت دلار و طلا می‌تواند با رشد بیشتری هم همراه شود، اما دستیابی به توافق می‌تواند از تب و تاب بازارها بکاهد.

قدم‌زنی بازارها در مه

یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.

بازار سهام

احساس بی‌‌ثباتی در روند شاخص

1

بازار سهام از ابتدای هفته جاری که با روندی کاهشی همراه بود، روز دوشنبه تغییرات نزولی ناچیزی داشت. به‌طوری که نماگر اصلی تالار شیشه‌‌ای طی دادوستدهای روز اخیر تنها 02/ 0 درصد نسبت به روز قبل افت کرد و در سطح یک میلیون و 311 هزار واحد به کار خود پایان داد. علاوه بر این شاخص هموزن نیز نوسانات محدودی را معادل 09/ 0درصد به همراه داشت. اما با این حال خروج پول سرمایه‌گذاران خرد بورس توقف یا حتی کاهشی نداشت و برای دوازدهمین روز متوالی خروج پول حقیقی‌‌های بازار معادل 150 میلیارد تومان بود. با توجه به شرایط اقتصادی و غیراقتصادی حاکم بر بازار و ثابت ماندن نااطمینانی نسبت به عملکرد بورس اوراق بهادار تهران انتظار می‌‌رود که نماگر اصلی بازار برای مدت کوتاهی بتواند از کانال 3/ 1میلیون واحدی خود محافظت کند.

بازار سکه

کمرنگ شدن تمایلات نزولی سکه

2

سکه طلا پس از وارد شدن به کانال 15 میلیون تومان، روز دوشنبه همسو با افت نرخ دلار در بازار آزاد اندکی کاهش یافت. اما این افت به قدری نبود که باعث شود سکه امامی مجددا کانال 15 میلیون تومانی را از دست بدهد. بر این اساس مسکوک یاد شده روز اخیر با تثبیت در سطح یاد شده در قیمت 15 میلیون و 30 هزار تومان داد و ستد شد. علاوه بر این با توجه به بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری در این بازار به دلیل حباب 2 میلیون تومانی سکه که افت تقاضا را در پی دارد، انتظار می‌‌رود سکه امامی نوسانات محدودی را طی روزهای آتی به همراه داشته باشد. در مقابل نیز برخی تحلیلگران تکنیکال معتقدند در صورت رسیدن بهای سکه به قیمت 15 میلیون و 250 هزار تومان می‌توان انتظار رشدهای بیشتر داشت.

بازار طلای جهانی

طلا در گیرودار فشارهای نزولی

3

طلای جهانی روز دوشنبه اندکی از افت‌‌های متوالی هفته گذشته خود را جبران کرد و نزدیک به 13 دلار افزایش یافت. اما به دلیل ترس و نگرانی‌‌های موجود در بازار از افزایش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو، در محدوده سطح حمایتی 1660 دلار باقی ماند. علاوه بر این فلز زرد گرانبها تحت فشارهای شاخص دلار قرار گرفته است. همچنین بازدهی خزانه‌داری ایالات متحده نیز در بالاترین سطح خود از زمان بحران مالی 2008 معامله می‌شود که فشارهای مضاعفی بر قیمت هر اونس طلا وارد می‌کند. به گفته عده‌‌ای از کارشناسان بهای طلا بدترین هفته خود را در دو ماه گذشته ثبت کرده است. زیرا آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد که کاهش تورم در ایالات متحده احتمالا بسیار بیشتر از آنچه در ابتدا انتظار می‌‌رفت طول می‌‌کشد. این موضوع باعث افزایش انتظارات برای رشد بیشتر نرخ تورم در جلسه فدرال رزرو در ماه نوامبر خواهد شد.

بازار اوراق مسکن

مسکن در ابهامات قیمت‌‌گذاری

4

اوراق تسهیلات بانک مسکن مورد معامله در فرابورس، روز دوشنبه را عمدتا نزولی پشت سر گذاشتند. در این میان تسه 9912 نیز با کاهش 8/ 0 درصدی سرخ‌پوش شد. بر این اساس هر برگ از این اوراق روز گذشته با افت بیش از 700 تومان داد و ستدهای خود را در قیمت پایانی 95 هزار تومان خاتمه داد. برخی از کارشناسان این حوزه بر این باور هستند در صورتی که حتی مذاکرات هسته‌‌ای به نتیجه مثبتی برسد، باز هم احتمال افت قیمت مسکن با وجود انتظارات تورمی و کاهش شدید ساخت‌و‌ساز مسکن در کنار ماراتن افزایش اجاره‌‌بها و هزینه‌های بالای وام ودیعه تقلای بازارها در شرایط افت مسکن دور از انتظار است. گفته می‌شود که بهبود سیاست‌های اجرایی و کنترل قیمت‌‌ها در ساخت‌و‌ساز مسکن می‌تواند تا حدود زیادی مانع از رشد بی‌‌رویه و احساسی قیمت واحدهای مسکونی شود.

بازار نفت

رشد یا ثبات قیمت نفت

5

قیمت نفت روز دوشنبه افزایش یافت و برخی از ضررهای تقلای بازارها در شرایط افت هفته گذشته را جبران کرد. زیرا بیشتر اعضای اوپک پلاس حمایت خود را از کاهش اخیر تولید بیش از 2 میلیون بشکه در روز آن هم با وجود افزایش مخالفت ایالات متحده ابراز کردند. به‌طوری که چندین عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدان آن از جمله عربستان سعودی، امارات متحده عربی، عراق و کویت از کاهش تولید در آخر هفته حمایت کردند و نیاز مشترک به تثبیت قیمت نفت را در میان باد مخالف و تضعیف‌کننده ناشی از کند شدن رشد اقتصادی اعلام کردند. همین امر باعث شد تا هر بشکه نفت WTI در سطح 85 دلار و 60 سنت و نفت خام برنت در قیمت 91 دلار و 80 سنت قرار بگیرد. گفته می‌شود تاثیر تقاضای کوتاه‌مدت از اختلالات بیشتر در چین می‌تواند مانع از رشد چشمگیر قیمت‌‌ها شود.

تقلای بازارها در شرایط افت

یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، تقلای بازارها در شرایط افت نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.

بازار سهام

شکست مقاومت نزولی بورس

1

شاخص کل بورس که هفته گذشته را با حفظ کانال 5/ 1 میلیون واحدی به پایان رسانده بود، در نخستین روز هفته جاری از این کانال عقب‌نشینی کرد. به این ترتیب نماگر اصلی تالار شیشه‌‌ای در روز شنبه با افت 27/ 0 درصدی وارد کانال 4/ 1 میلیون واحدی شد و سطح حمایت مهم را از دست داد. به‌طوری که این شاخص کار خود را در سطح یک میلیون و 498 هزار واحد خاتمه داد. گفتنی است شاخص یاد شده در پایین‌‌ترین سطح سه ماه اخیر خود قرار گرفته است. علاوه بر این ارزش معاملات خرد بورس (سهام و حق تقدم) به کمترین مقدار طی چهار ماه گذشته رسیده و به زیر 2 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. گفته می‌شود تا زمان تعیین تکلیف ابهامات اقتصادی و غیراقتصادی، رکود در بازار باقی خواهد ماند.

بازار سکه

بازار نیمه تعطیل سکه

2

با توجه به اینکه بازار طلا و سکه در شوک افت شدید بهای طلا در بازار جهانی قرار گرفته است، روز شنبه را به دلیل تعطیلی بازار جهانی و تغییرات خنثای نرخ دلار آزاد تا حدودی بدون تغییر سپری کرد. بر این اساس سکه امامی در نخستین روز معاملاتی هفته به قیمت 15 میلیون و 30 هزار تومان مورد داد و ستد قرار گرفت. علاوه بر این بازار روز شنبه به استقبال تعطیلات عید قربان رفت و معاملات آن تقریبا به حالت نیمه تعطیل در آمده بود. برخی از کارشناسان بازار طلا بر این باور هستند که با توجه به اینکه قیمت سکه بیشتر تحت تاثیر نرخ ارز در بازار داخلی است باید منتظر اتفاق مثبتی در زمینه مذاکرات بود تا قیمت مسکوک یاد شده نیز تغییرات ویژه‌‌ای به همراه داشته باشد.

بازار طلای جهانی

سقوط آزاد قیمت طلا

3

قیمت طلا در بازار جهانی همراه با افزایش شدید شاخص دلار طی روز‌‌های معاملاتی هفته گذشته و رسیدن آن به بالاترین سطح ۲۰ سال اخیر، روند نزولی را پیش گرفت. به‌طوری که قیمت آن به شکل قابل توجهی کاهش یافت و به پایین‌‌ترین سطح طی 9 ماه گذشته رسید. بر این اساس بهای فلز گرانبها تا سطح 1740 دلار سقوط کرد و کار خود را با عملکرد هفتگی منفی 81/ 3 درصد در قیمت 1742 دلار و 48 سنت در هر اونس به پایان رساند. در این میان رکود بالقوه در اقتصاد جهانی باعث شده است تا بسیاری از سرمایه‌‌گذاران از موقعیت خرید خارج شده و تمایل بیشتری به نگهداری از پول نقد نشان دهند. از این رو به عقیده کارشناسان این موضوع باعث رشد شاخص دلار و همچنین افت شدید قیمت طلا و دیگر کالاها شد.

بازار اوراق مسکن

گرانی مسکن در نبود قیمت متعارف

4

اوراق تسهیلات بانک مسکن که در بازار فرابورس مورد معامله قرار می‌گیرد، روز شنبه را عموما صعودی سپری کردند. به‌طوری که تسه 9912 نیز با 71/ 0 درصد افزایش 982 تومان رشد کرد و معاملات خود را در قیمت پایانی 139 هزار و683 تومان خاتمه داد. برخی از کارشناسان این حوزه بر این باور هستند که رشد هزینه ساخت مسکن به همراه تورم موجود مسیر بازگشت قیمت‌‌های سرسام‌آور مسکن به سطوح متعارف را سخت کرده است. به عبارتی نبض معاملات مسکن در حال حاضر وضعیت طبیعی ندارد. زیرا تقاضای اصلی که همان خریداران مصرفی تقلای بازارها در شرایط افت هستند به دلیل جهش قیمت، بیرون از بازار ملک قرار گرفته‌‌‌‌‌‌اند. این رکود ملکی برای پایان گرفتن و شکل‌‌‌‌‌‌گیری رونق پایدار معاملات مسکن نیازمند تعدیل قیمت تا سطح متعارف است تا قدرت خرید مصرفی به تدریج احیا شود و خریداران اصلی به صحنه بازگردند.

بازار نفت

شرایط سخت برای قیمت نفت

5

قیمت شاخص‌‌های نفتی هفته گذشته به دلیل ادامه نگرانی از رکود، کاهش یافت. دلایل متعددی را می‌توان برای این نگرانی‌‌ها از جمله تبدیل شدن تجارت نفت به عنوان پوششی برای مهار تورم، تقویت شاخص دلار و برخی نگرانی‌‌های جدید از محدودیت‌‌های شیوع مجدد ویروس کرونا در چین ذکر کرد. بر این اساس بهای نفت روند کاهشی را طی کرد ‌و هر بشکه نفت خام برنت با ثبت عملکرد منفی 13/ 4درصدی در کارنامه هفتگی خود در محدوده 107 دلار ایستاد. نفت وست تگزاس اینترمدییت نیز با عملکرد هفتگی منفی 36/ 3درصدی معاملات خود را در قیمت 104 دلار و 79 سنت به پایان رساند. به عقیده کارشناسان این حوزه انتظار می‌‌رود که سیال سیاه سطح 100 دلاری خود را حفظ کند و به دلیل شرایط موجود در بازار، قیمت‌‌ها نوسانات محدودی را در هفته جاری شاهد باشند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.