آشنایی با نکات برای داشتن سود دائم


منبع محاسبه مالیات بر ارزش افزوده، اطلاعات مندرج در صورتحساب‌ها است.

آشنایی با جرایم مالیات بر ارزش افزوده (قانون دائمی)

داشتن پایانه فروشگاهی برای خرده‌فروشی‌ها و واحدهای صنفی که مستقیما با مصرف کننده نهایی ارتباط دارند، الزامی است.

جریمه تاخیر در پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده چقدر است؟

ماهیانه معادل 2% نسبت به
1- مبالغ پرداخت نشده
2- یا مدت تاخير از زمان انقضای مهلت تسليم اظهارنامه يا سررسيد پرداخت ماليات و عوارض
هر کدام مقدم باشد

یکی از منابع مهم درآمدی هر کشور، مبالغ دریافتی بابت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض است. از این رو نحوه محاسبه و چگونگی دریافت و پرداخت و استرداد وجوه برای حکومت‌ها از ارزش زیادی برخوردار است. در همین راستا برای نظارت بر اجرای صحیح قوانین، جریمه‌های زیاد و سنگینی مقرر نموده است.

سازمان مالیاتی در تیر ماه 1400، قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده را ابلاغ نمود. قبلا در مورد مهم‌ترین قوانین اجرایی و نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و نرخ آن و نحوه صحیح عملکرد مودیان مشمول بر اساس تغییرات قانون ابلاغی آشنا شدیم. در این مقاله قصد داریم آخرین تغییرات جرائم مالیات بر ارزش افزوده بر اساس قانون دایمی را برای شما مطرح نماییم. با ما همراه باشید.

چه کسانی مشمول ثبت نام در نظام ارزش افزوده هستند؟

سازمان مالیاتی مشمولین ارزش افزوده را طی 8 مرحله فراخوان معرفی نموده است. به این ترتیب کلیه صاحبان مشاغل به جز مشاغل معاف مشمول ثبت نام و انجام تکالیف ارزش افزوده هستند.

دوره مالیاتی ارزش افزوده

سازمان مالیاتی هر سال را به 4 دوره سه ماهه تقسیم می‌کند؛ به عبارت دیگر، دوره مالیاتی ارزش افزوده سه ماهه (فصلی) است. مودیان موظفند حداکثر 15 روز پس از پایان هر دوره اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده را تسلیم و کلیه اطلاعات مربوط به خرید و فروش‌های خود را به سازمان اعلام نمایند.

منبع محاسبه مالیات بر ارزش افزوده

ماخذ محاسبه مالیات ارزش افزوده و عوارض بهای کالا و خدمات مندرج در صورتحساب است. به عبارت دیگر، قیمت‌های فروش ثبت شده از سوی سازمان‌ها و اتحادیه‌های ذی‌ربط در صورتحساب‌ها معیار محاسبه مالیات قرار می‌گیرد.

نکته: در صورتی که سازمان به صورتحساب مودی از طریق سامانه مودیان دسترسی نداشته باشد، قیمت روز کالا و خدمات ماخذ محاسبه مالیات است.

منبع محاسبه مالیات بر ارزش افزوده

منبع محاسبه مالیات بر ارزش افزوده، اطلاعات مندرج در صورتحساب‌ها است.

عدم ثبت نام در سامانه مودیان

یکی از اصلی‌ترین تکالیف مودیان مالیاتی، پس از راه‌اندازی سامانه مودیان، ثبت نام و ثبت کلیه معاملات خود در این سامانه است. ثبت معاملات (اعم از خریدها و فروش‌ها) در این سامانه، به منزله ثبت در دفاتر قانونی است. بدیهی است که ثبت نام نکردن مشمول جریمه خواهد بود.

عدم استفاده از پایانه‌های فروشگاهی

اشخاص مشمول قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، باید به وسیله پایانه فروشگاهی که دارای حافظه مالیاتی و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری است، نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام نمایند. عدم استفاده از پایانه های فروشگاهی شامل جریمه خواهد شد.

خرده فروشی­ها و واحدهای صنفی که مستقیما با مصرف کننده نهائی ارتباط دارند، موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی هستند. استفاده از پایانه فروشگاهی برای مودیانی که مستقیما با مصرف کننده نهائی ارتباط ندارند، الزامی نیست؛ اما مودیان مزبور موظفند کلیه صورتحساب‌های خود را به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند، از طریق سامانه مودیان صادر کنند.

عدم پرداخت عوارض سبز

سازمان مالیاتی برای واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده که به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست

♦ حدود مجاز و استانداردهای زیست محیطی را رعایت نکرده‌اند

♦ تا مهلت مقرر از سوی سازمان نسبت به رفع آلایندگی خود اقدام نکنند

بر اساس معیارهایی نظیر شدت، مدت، نوع و مکان آلایندگی، عوارضی با عنوان عوارض سبز در نظر می‌گیرد. عوارض سبز با نرخ‌های 0/5% یا 1% و یا 1/5% نسبت به ماخذ فروش کالا یا خدمات برای این واحدها اعمال می‌شود. توجه کنید که عدم پرداخت عوارض سبز جریمه به همراه خواهد داشت.

جرائم مالیات بر ارزش افزوده

ماده‌های 35، 36 و 37 قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده به جرائم مالیات بر ارزش افزوده اعم از جریمه اظهارنامه ارزش افزوده، جریمه عدم پرداخت مالیات ارزش افزوده و سایر جرایم مرتبط با ارزش افزوده می‌پردازد. به این ترتیب در صورتی که مودی از انجام تکالیف مقرر خودداری نماید و یا از قوانین تخلف نماید، ضمن تسلیم اظهارنامه هر دوره مالیاتی، حداکثر تا یک ماه پس از پایان دوره، مشمول جرایم ارزش افزوده به شرح زیر خواهد بود:

 • پرداخت مالیات متعلق
 • پرداخت جریمه تاخیر

در ادامه به ذکر جرایم مالیات ارزش افزوده و مجازات‌های آن بر اساس جدیدترین تغییرات قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌پردازیم.

جرائم مالیات بر ارزش افزوده

پرداخت مالیات متعلق، جریمه تاخیر و تسلیم اظهارنامه با شرایط خاص جزء مجازاتهای ثابت است

❌ جریمه عدم ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده

سازمان مالیاتی در قانون دائمی ارزش افزوده صحبتی از عدم ثبت نام در نظام ارزش افزوده به میان نیاورده است؛ اما بر اساس مفاد قانون موقت، چنانچه موديان در مهلت مقرر ثبت نام نکنند دو حالت برای آنان متصور است:

1- مودی توسط واحد مالياتی شناسایی شود: در اين حالت ماليات و عوارض معوقه از زمان مشموليت و اجرای قانون، از وی مطالبه خواهد شد؛ همچنین برای عدم ثبت نام تا زمان شناسايی به ميزان هفتاد وپنج درصد (75%) ماليات و عوارض مطالبه شده به‌ عنوان جريمه به مبلغ مطالبه شده اضافه می‌شود.

2- مودی بعد از مهلت مقرر ثبت نام می‌كند: در اين حالت از زمانی كه مشمول اجرای قانون است تا تاريخ ثبت نام، جرايم مزبور به ماليات و عوارض فعاليت وی در دوره تاخير در ثبت‌نام، اضافه خواهد شد.

جریمه عدم ثبت نام در سامانه نظام مالیات بر ارزش افزوده جهت مشمولین کدام است؟

کلیه مودیانی که بر اساس فراخوان‌های هشت گانه سازمان مالیاتی موظف به ثبت نام در سامانه ارزش افزوده شده اما از این کار خودداری نموده باشند، مشمول جرایم زیر خواهند بود:

🔸 جریمه عدم ثبت نام

🔸 جریمه عدم تسلیم اظهارنامه ارزش افزوده در موعد مقرر

🔸 جریمه عدم پرداخت ارزش افزوده

🔸 جریمه تاخیر در پرداخت مالیات و عوارض

❌ جریمه عدم ارسال اظهارنامه و عدم ثبت نام در سامانه مودیان

تا قبل از استقرار سامانه مودیان، جریمه عدم ارسال اظهارنامه ارزش افزوده و پس از آن عدم ثبت نام در سامانه مودیان مشمول کلیه مجازات‌های زیر خواهند بود:

مجازات برابر قانون دائمی ارزش افزوده: معادل 10,000,000 ریال یا 2 برابر مالیات و عوارض پرداخت نشده تا مهلت مقرر هر کدام بیشتر باشد.

مجازات برابر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان: معادل 10% از مجموع مبلغ فروش انجام شده از روش‌های خلاف یا 20,000,000 ریال هر یک بیشتر باشد؛ همچنین محرومیت از اعمال معافیت‌های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق‌های قانون مالیات‌های مستقیم در همان سال مالی.

نکته: مجازات قانون پایانه‌های فروشگاهی برای آن دسته از مودیان مالیاتی است که حداقل یکی از جرائم زیر را مرتکب شده باشند:

 • عدم ثبت نام در سامانه مودیان
 • عدم استفاده از حافظه مالیاتی
 • استفاده از حافظه مالیاتی متعلق به سایر مودیان
 • واگذاری حافظه مالیاتی متعلق به خود به دیگران

جریمه عدم صدور فاکتور رسمی در قانون نظام صنفی چه مقدار است؟

بر اساس ماده 66 قانون نظام صنفی کشور مصوب 92/6/12، جریمه عدم صدور صورتحساب توسط مشمولین در هر بار تخلف معادل 200,000 ریال است.

❌ جریمه عدم ثبت نام عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات معاف در سامانه مودیان

مجازات برابر قانون دائمی ارزش افزوده: معادل 9% ارزش معاملات ثبت نشده در سامانه.

مجازات برابر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان: معادل 10% از مجموع مبلغ فروش انجام شده از روش‌های خلاف یا 20,000,000 ریال هر یک بیشتر باشد؛ همچنین محرومیت از اعمال معافیت‌های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق‌های قانون مالیات‌های مستقیم در همان سال مالی.

❌ جریمه کتمان معامله

كتمان معامله، بيش‌اظهاری ماليات و عوارض خريد يا كم‌اظهاری ماليات و عوارض فروش، ثبت معامله خود به نام غير يا معامله غير به نام خود، استناد به اسناد صوری، به طور کلی هر عملی كه به كم‌اظهاری ماليات يا استرداد غيرواقعی منجر شود:

مجازات برابر قانون دائمی ارزش افزوده: 2 برابر مالیات و عوارض پرداخت نشده تا مهلت مقرر؛ در صورت تکرار تخلف قبل از دو سال، 3 برابر مالیات پرداخت نشده

جریمه کتمان معامله

استناد به اسناد صوری از مصادیق کتمان معامله است

دریافت مالیات و عوارض توسط افراد غیرمجاز

مجازات برابر قانون دائمی ارزش افزوده: در صورتی که اشخاصی غیر از ماموران سازمان مالیاتی اقدام به دریافت مالیات و عوارض نمایند، موظفند 2 برابر مالیات و عوارض دریافتی را پرداخت نمایند.

❌ جریمه عدم ارسال اظهارنامه واحدهای آلاینده محیط زیست

مودیان مشمول عوارض سبز، موظفند اظهارنامه مالیاتی خود را حداکثر یک ماه پس از پایان دوره مالیاتی تسلیم و مالیات و عوارض خود را پرداخت نمایند. در غیر این صورت مشمول جریمه‌ای معادل 10% میزان عوارض سبز خواهد بود. این جریمه غیرقابل بخشش خواهد بود.

دریافت مالیات و عوارض برای کالاها و خدمات معاف

مجازات برابر قانون دائمی ارزش افزوده: دریافت مالیات و عوارض از کالاها و خدمات معاف توسط عرضه‌کنندگان آنها، مشمول جریمه‌ای معادل 2 برابر مالیات و عوارض دریافتی است. این جریمه قابل بخشودگی نیست.

بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، برخی از کالاها و خدمات از پرداخت مالیات و عوارض معاف هستند. برای اطلاع از این کالاها و خدمات، مطلب “صفر تا صد معافیت‌ ارزش افزوده” را ببینید.

❌ تاخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلقه در هر بخش

مجازات برابر قانون دائمی ارزش افزوده: تاخیر در پرداخت مالیات ارزش افزوده متعلقه، مشمول جریمه‌ ماهیانه معادل 2% نسبت به

 • ماليات و عوارض پرداخت نشده
 • مدت تاخير از زمان انقضای مهلت تسليم اظهارنامه يا سررسيد پرداخت ماليات و عوارض

هر کدام كه مقدم باشد، خواهد بود.

نحوه محاسبه جریمه دیرکرد مالیات بر ارزش افزوده

به بیان ساده‌تر، جریمه دیرکرد ارزش افزوده به صورت زیر محاسبه خواهد شد:

جریمه دیرکرد در پرداخت برای ماه اول1.2 * (ماليات و عوارض پرداخت نشده)
جرائم ارزش افزوده برای دیرکرد در پرداخت مالیات در ماه اول

جریمه دیرکرد در پرداخت مالیات و عوارض در ماه دوم[1.2 * (ماليات و عوارض پرداخت نشده)] * 0.2 + (ماليات و عوارض پرداخت نشده)
جریمه ارزش افزوده برای دیرکرد در پرداخت مالیات و عوارض در ماه دوم

به این ترتیب جریمه عدم پرداخت مالیات ارزش افزوده در موعد مقرر به صورت تصاعدی بالا می‌رود.

کلام پایانی

قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده شش ماه پس از ابلاغ اجرایی خواهد شد. به عبارت دیگر، از اوایل دی ماه ۱۴۰۰ قانون دایمی اجرا خواهد شد؛ تا قبل از آن قانون موقت تمدید و قابل اجرا است. مودیان باید در این مدت کلیه تکالیف و وظایف خود را دقیق و در مهلت مقرر انجام دهند؛ تا پس از اجرای قانون دایمی با مشکلی برخورد ننمایند. شاید آشنایی با شرایط سخت‌تر اعلام شده در قانون دایمی، مودیان را به اجرای دقیق‌تر تکالیف، در همین مهلت باقیمانده تشویق نماید.

نکته: همواره از مطابقت اظهارنامه ارزش افزوده با معاملات فصلی اطمینان حاصل نمایید؛ زیرا بروز اشکال در یکی، دیگری را نیز زیر سوال خواهد برد. شاید در نگاه اول سنگینی جرائم مالیات بر ارزش افزوده به نظر نیاید؛ اما با کمی محاسبه عمق این مسئله مشخص می‌شود. پس در اجرای دقیق و به موقع تکالیف دقت نمایید.

همچنین در صورت نیاز می‌توانید نسبت به اصلاح اظهارنامه ارزش افزوده خود اقدام نمایید؛ تا از بروز مشکلات احتمالی پیشگیری نمایید.

تضمین آینده و آسودگی خاطر یک ملت با طرح‌های متنوع بیمه عمر ملت

اهمیت خرید و داشتن بیمه عمر دیگر بر کسی پوشیده نیست. رشد فروش بیمه عمر به دلیل شرایط به وجود آمده و افزایش آگاهی مردم نسبت به این نوع بیمه، بیشتر از گذشته شده‌است. شرکت‌های بیمه زیادی هم در عرضه و فروش این محصول با هم رقابت می‌کنند. یکی از همین شرکت‌ها، ملت است. در این مقاله، قصد داریم تا به طور کامل در خصوص بیمه عمر ملت و مزایا، طرح‌ها و شرایط آن برای شما بنویسیم. برای آشنایی صفر تا صد بیمه زندگی شرکت ملت در ادامه همراه ما باشید.

بیمه عمر ملت چیست؟

از نظر تعریف، تفاوتی بین بیمه عمر ملت با دیگر بیمه‌های عمر وجود ندارد. بیمه عمر ملت قراردادی است بین بیمه‌گزار و شرکت بیمه ملت که بر اساس آن، بیمه‌گزار متعهد می‌شود تا بر اساس طرح و شرایط انتخابی، مبلغی را ماهیانه یا سالیانه به شرکت ملت بپردازد. از آن طرف شرکت ملت متعهد می‌شود تا با سرمایه گذاری، بعد از گذشت مدت زمان تعیین شده، علاوه بر بازپرداخت سرمایه اصلی، سود حاصل را هم به بیمه‌گزار به صورت یکجا یا مستمری پرداخت کند. همچنین بر اساس شرایط بیمه‌نامه، شرکت ملت خسارات و هزینه‌های بعضی از بیماری‌های مشخص و فوت را پرداخت خواهد کرد. در حقیقت بیمه عمر هم یک روش سرمایه گذاری و هم یک پشتوانه‌ای در هنگام حوادث و کاهش میزان خسارت است.

برای کسب اطلاعات جامع در خصوص بیمه عمر و پوشش‌های آن به اینجا مراجعه نمایید.

مزایای بیمه عمر ملت

یکی از دلایلی که باعث شده تا بیمه زندگی ملت نسبت به بقیه سرآمدتر باشد، مزایای بیمه عمر اختصاصی آن است. این مزایا شامل موارد زیر هستند:

 • امکان پرداخت بیمه بر اساس شرایط بیمه‌گزار
 • دریافت وام بیمه عمر بعد از سال دوم و بدون ضامن
 • اضافه شدن سود پرداختی همراه با سود قطعی به حق بیمه (داشتن بالاترین سود مشارکت)
 • امکان پرداخت حق بیمه به صورت ماهانه، دو ماه یکبار، سه ماهه، شش ماهه و سالانه
 • برقراری پوشش‌ها تا 70 سالگی
 • معاف بودن از مالیات و مالیات بر درآمد

پوشش های بیمه عمر ملت

بیمه عمر شرکت بیمه ملت به غیر از اینکه یک روش عالی و مطمئن برای سرمایه‌گذاری است، پوشش‌های درمانی هم دارد. در ادامه به شرح این پوشش‌ها می‌پردازیم.

پوشش سرمایه فوت

میزان پوشش سرمایه فوت طبیعی در بیمه عمر ملت، بین 5 تا 25 برابر اندوخته جمع آوری شده‌است. البته این مبلغ به ذینفعان مشخص شده در بیمه‌نامه یا وراث او تعلق می‌گیرد.

برای کسب اطلاعات جامع در خصوص پوشش فوت بیمه عمر، مقاله بیمه فوت را مطالعه نمایید.

پوشش سرمایه فوت بر اثر حادثه

اگر بیمه شده بر اثر حادثه‌ای فوت کند، بین 5 تا 125 برابر اندوخته جمع آوری شده به ذینفعان یا وراث او پرداخت خواهد شد.

پوشش امراض خاص

میزان و درصد پوشش امراض خاص در هر طرح متفاوت و همچنین متناسب با سرمایه فوت تعیین می‌شود. البته سقف تعهد، 50 میلیون تومان است. بیماری‌هایی از جمله: سکته قلبی، سکته مغزی، جراحی باز قلب، پیوند اعضای اصلی بدن و انواع سرطان تحت پوشش بیمه عمر ملت هستند. برای آشنایی با این نوع پوشش، اینجا کلیک کنید.

پرداخت سرمایه ازکارافتادگی

در صورتی که بیمه‌گزار در طول مدت بیمه عمر خود دچار حادثه شده و ازکارافتاده شود، حداکثر تا 20 برابر سرمایه فوت و تا سقف 100 میلیون تومان به او پرداخت خواهد شد.

پوشش غرامت روزانه بستری در بیمارستان

این پوشش فقط در یکی از طرح‌ها وجود دارد و از روز چهارم بستری تا روز 90ام محاسبه می‌شود. حداکثر مبلغ پرداختی به ازای هر روز، 100 هزار تومان است.

پوشش سرمایه هزینه های پزشکی

این پوشش فقط در یکی از طرح‌ها وجود دارد و حداکثر تا 20 درصد از سرمایه فوت بر اثر حادثه و مبلغ 10 میلیون تومان است.

شرایط خرید بیمه عمر ملت

قبل از اینکه بخواهید طرح‌های بیمه عمر ملت را انتخاب کنید، باید شرایط خرید آن را در نظر بگیرید. اینکه اصلاَ آیا شما می‌توانید بیمه عمر شرکت ملت را خریداری کنید یا خیر. این شرایط شامل موارد زیر هستند:

 • حداکثر سن فرد، 70 سال است. البته این را می‌توان یک عیب نسبت به بقیه شرکت‌ها به حساب آورد. حداکثر سن در بعضی شرکت‌ها حدود 100 سال است.
 • بیمه‌گزار می‌تواند مدت پرداخت بین 5 تا 30 سال را انتخاب کند.
 • با اینکه بیمه‌گزار می‌تواند چگونگی واریز را خودش انتخاب کند؛ اما بهتر است که به صورت سالانه پرداختی داشته باشد.

دو نوع کلی بیمه عمر ملت

بیمه عمر ملت دارای دو نوع کلی: زمانی انفرادی و بدهکار انفرادی است. البته این دو نوع در تمامی شرکت‌های وجود دارد.

بیمه عمر زمانی انفرادی در حقیقت همان بیمه عمر عادی است که افراد برای خود خرید می‌کنند. هدف از خرید این بیمه‌نامه بیشتر پوشش خسارت‌های وارد شده به بیمه شده و فوت او است. سن و سلامت فرد در مشخص حق بیمه عمر این نوع اهمیت زیادی دارند.

بیمه عمر بدهکار انفرادی برای افرادی است که قصد گرفتن وام از بانک یا مؤسسات را دارند. در صورتی که وام گیرنده فوت کند، بانک می‌تواند ادامه قسط را از بیمه عمر او دریافت کند. مطالعه مقاله بیمه عمر انفرادی پیشنهاد می‌شود.

طرح های بیمه عمر ملت

طرح‌های بیمه عمر ملت شامل موارد زیر هستند:

 • بیمه زندگی و سرمایه گذاری
 • بیمه سپرده زندگی
 • طرح بیمه تحصیل فرزندان
 • بیمه زندگی و بازخرید سنوات
 • بیمه مستمری زنان خانه دار (بیمه زنان خانه دار تامین اجتماعی با این بیمه اشتباه نگیرید.)

در ادامه هر یک از این طرح‌ها را همراه با مزایا معرفی می‌کنیم.

بیمه زندگی و سرمایه گذاری

بیمه زندگی و سرمایه گذاری ملت، برای آنهایی است که می‌خواهند علاوه بر بهره بردن از مزایای بازنشستگی، سرمایه‌گذاری و برنامه ریزی مالی برای خانواده خود در آینده داشته باشند.

حفاظت و حمایت از خانواده با سرمایه گذاری با مبلغ متناسب با درآمد خانواده، حفظ استاندارد زندگی در دوران بازنشستگی، داشتن پشتوانه مالی در برابر مشکلات و مخارج بالا در دوران بازنشستگی و همچنین حوادث پیش‌بینی نشده و تأمین درآمدهای خانواده و همچنین خرید جهیزیه از اهداف بیمه زندگی و سرمایه گذاری است. در حقیقت، برای داشتن آسودگی خاطر در دوران پیری که دیگر امکان کار کردن مانند گذشته وجود ندارد، هدف اصلی این طرح است.

مزایای بیمه زندگی و سرمایه گذاری

مزایای بیمه زندگی و سرمایه‌گذاری شامل موارد زیر است:

 • پرداخت سود تضمینی و محاسبه سود به صورت روزشمار
 • انتخاب زمان دلخواه برای سپرده گذاری اولیه و واریز
 • امکان دریافت وام بعد از سال دوم و بدون نیاز به ضامن
 • معاف از مالیات بردرآمد و بر ارث
 • امکان خرید قسطی کالا و خدمات آشنایی با نکات برای داشتن سود دائم با استفاده از کارت اعتباری بیمه ملت
 • امکان افزایش حق بیمه به صورت سالانه و متناسب با تورم
 • دارای سامانه شخصی برای پیگیری وضعیت بیمه‌نامه
 • امکان دریافت کل مبلغ همراه با سود به صورت یکجا یا مستمری

شرایط استفاده از بیمه زندگی ملت

البته برای استفاده از این طرح، شرایطی وجود دارند که شامل موارد زیر هستند:

 • حداکثر سن، 65 سال است.
 • حدت مدت زمان قرارداد 5 سال است.
 • امکان پرداخت قسطی به صورت ماهیانه، دو ماهه، سه ماهه و 6 ماهه وجود دارد.

شرایط و میزان مبلغ خسارت برای هر پوشش به صورت زیر هستند:

 • پرداخت هزینه‌های پزشکی برای امراض خاص که در بالا معرفی شدند، به صورت بلاعوض و حداکثر برای سه گروه بیماری و تا سقف 3 میلیارد ریال است. همچنین امکان استفاده از بیمه تکمیلی انفرادی هم وجود دارد.
 • برای ازکارافتادگی و معافیت، هزینه‌های پزشکی ناشی از حادثه تا سقف 400 میلیون ریال، هزینه‌های ناشی از نقص عضو و ازکارافتادگی جزئی و دائم ناشی از حادثه تا سقف 2 میلیارد ریال و غرامت روزانه بستری شدن در بیمارستان ناشی از حادثه تا سقف روزانه 1 میلیون ریال پرداخت خواهند شد. همچنین تا پایان زمان قرارداد و برخورداری از تمامی مزایا، فرد از پرداخت حق بیمه معاف خواهد بود.
 • برای بازماندگان، 5 تا 25 برابر حق بیمه سالیانه در قالب سرمایه فوت به ذینفعان و وراث و 4 برابر سرمایه فوت عادی در قالب سرمایه فوت بر اثر حادثه به ذینفعان تا سقف 10 میلیارد ریال برای هر یک پرداخت خواهد شد. همچنین تا سقف 50 میلیون ریال دارای پوشش موقف فوت بر اثر حادثه تا زمان صدور بیمه نامه وجود دارد.

بیمه سپرده زندگی

برای افرادی که می‌خواهند روزهای بازنشستگی خود را بدون دغدغه و کاهش فشارهای تورم سپری کنند، بیمه سپرده زندگی بهترین گزینه است.

مزایای بیمه سپرده زندگی شامل موارد زیر است:

 • پرداخت سود تضمینی و سود مرکب به صورت ماهیانه (برای چگونگی افزایش سود، اینجا کلیک کنید.)
 • انتخاب زمان دلخواه برای سپرده گذاری اولیه و واریز
 • امکان دریافت وام بعد از سال دوم و بدون نیاز آشنایی با نکات برای داشتن سود دائم به ضامن
 • معاف از مالیات بردرآمد و بر ارث
 • امکان خرید قسطی کالا و خدمات با استفاده از کارت اعتباری بیمه ملت
 • امکان دریافت کل مبلغ همراه با سود به صورت یکجا یا مستمری

شرایط استفاده از طرح سپرده زندگی بیمه عمر ملت

البته برای استفاده از این طرح، شرایطی وجود دارند که شامل موارد زیر هستند:

 • حداکثر سن، 67 سال است.
 • حدت مدت زمان قرارداد 53 سال است.

شرایط و میزان مبلغ خسارت برای هر پوشش به صورت زیر هستند:

 • پرداخت هزینه های پزشکی برای امراض خاص که در بالا معرفی شدند، به صورت بلاعوض و حداکثر برای سه گروه بیماری و تا سقف 3 میلیارد ریال است. همچنین امکان استفاده از بیمه درمان تکمیلی انفرادی هم وجود دارد.
 • برای ازکارافتادگی و معافیت، هزینه‌های ناشی از نقص عضو و ازکارافتادگی جزئی و دائم ناشی از حادثه تا سقف 2 میلیارد ریال پرداخت خواهند شد.
 • برای بازماندگان، 5 تا 25 برابر حق بیمه سالیانه در قالب سرمایه فوت به ذینفعان و وراث و 3 برابر سرمایه آشنایی با نکات برای داشتن سود دائم فوت عادی در قالب سرمایه فوت بر اثر حادثه به ذینفعان تا سقف 10 میلیارد ریال برای هر یک پرداخت خواهد شد. همچنین تا سقف 50 میلیون ریال دارای پوشش موقف فوت بر اثر حادثه تا زمان صدور بیمه نامه وجود دارد.

بیمه مستمری زنان خانه دار

بیمه مستمری زنان خانه‌دار از طرح‌های پیشرو در بیمه عمر ملت است که هدف آن کمک به استقلال مالی زنان و برخوردار شدن از حقوق بازنشستگی برای ایجاد آینده درخشان و روشن است.

ویژگی‌ها و مزایای طرح بیمه مستمری زنان خانه‌دار شامل موارد زیر می‌شوند:

 • تخصصی‌ترین بیمه زنان خانه‌دار در کشور
 • پرداخت مستمری مادام العمر به زنان
 • امکان افزایش حق بیمه به صورت سالانه و متناسب با تورم
 • پرداخت سود حاصل از سرمایه‌گذاری به صورت مشارکتی و محاسبه سود به صورت روزشمار
 • پرداخت کامل اندوخته به ذینفعان یا وراث در صورت فوت شخص
 • افزایش 8 درصدی سالیانه نرخ مستمری
 • پرداخت 10 سال مستمری به ذینفعان یا وراث در صورت فوت بیمه شده در ده سال اول دریافت مستمری
 • پرداخت سه برابری آشنایی با نکات برای داشتن سود دائم آخرین مستمری ماهیانه به ذینفعان یا وراث در صورت فوت بیمه‌شده به منظور جبران هزینه‌های فوت
 • امکان دریافت بیمه تکمیلی انفرادی
 • امکان دریافت وام بعد از سال دوم و بدون نیاز به ضامن
 • معاف از مالیات بردرآمد
 • امکان خرید قسطی کالا و خدمات با استفاده از کارت اعتباری بیمه ملت

شرایط استفاده از طرح بیمه زنان خانه‌دار بیمه عمر ملت

زنان خانه‌دار برای خرید و بهره‌مند شدن از این طرح، باشید شرایط زیر را داشته باشند:

 • حداقل و حداکثر سن برابر با 18 و 60 سال است.
 • حق بیمه متناسب با توان مالی بیمه‌گزار خواهد بود.
 • امکان قسط بندی حق بیمه به صورت ماهیانه، دو ماهه، سه ماهه و شش ماهه
 • امکان افزایش حق بیمه به صورت سالیانه بین 5 تا 40 درصد برای مهار تورم

مدت پرداخت حق بیمه برای سنین متفاوت به صورت زیر است:

 • سن بیمه 18 تا 25: 30 سال
 • بین 26 تا 30: 28 سال
 • سن بین 31 تا 35: 25 سال
 • سن بین 36 تا 40: 23 سال
 • بین 41 تا 45: 20 سال
 • سن بین 46 تا 50: 18 سال
 • سن بین 51 تا 55: 15 سال
 • بین 56 تا 60: 13 سال

بیمه تحصیل فرزندان

این طرح برای خانواده‌هایی است که می‌خواهند در آینده نگران تأمین هزینه‌های تحصیل فرزندان خود نباشند. به این صورت، پدر خانواده می‌تواند با انتخاب این طرح و پرداخت حق بیمه متناسب با درآمد خود، علاوه بر پوشش هزینه‌های تحصیل فرزند خود، از پوشش‌های بیمه‌ای هم بهره‌مند خواهد شد.

مزایای این طرح شامل موارد زیر است:

 • پس اندازی برای تأمین هزینه‌های تحصیل آینده
 • امکان افزایش حق بیمه به صورت سالانه و متناسب با تورم
 • امکان انتخاب حق بیمه و دوره پرداخت با توان مالی و در بازه‌های ماهیانه، 2 ماهه، 3 ماهه، 6 ماهه و سالیانه
 • حفاظت از آینده فرزند حتی در نبود والدین
 • معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت ازکارافتادگی دائم یا موقت و فوت سرپرست خانواده
 • امکان دریافت وام بعد از سال دوم و بدون نیاز به ضامن
 • معاف از مالیات بردرآمد و بر ارث
 • امکان خرید قسطی کالا و خدمات با استفاده از کارت اعتباری بیمه ملت

بیمه زندگی و بازخرید سنوات

بیمه زندگی و بازخرید سنوات برای کافرمایان است تا دیگر دغدغه پرداخت سنوات را به کارمندان یا کارگران خود در هنگام پایان مدت قرارداد نداشته باشند. این طرح علاوه بر تضمین پرداخت سنوات کارکنان، پرداخت سودمازاد سرمایه گذاری، پوشش‌های خطر فوت و ازکارافتادگی، نگرانی‌های ناشی از بازخرید، ترک خدمت و بازنشستگی را تضمین می کند. در حقیقت این طرح مناسب شرکت‌ها و سازمان ها در پرداخت سنوات و کیفیت کاری و رضایت قلبی کارمندان و کارکنان است.

مزایای این طرح شامل موارد زیر خواهند بود:

 • پرداخت مبالغ بازخرید سنوات کارکنان به صورت تضمینی
 • پرداخت سود مشارکت در منافع
 • امکان افزایش حق بیمه
 • پرداخت مستمری به کارکنان بر اساس اندوخته
 • افزایش سرمایه فوت در هر سال متناسب با افزایش حقوق
 • پوشش حادثه حداکثری تا 3 برابر سرمایه فوت
 • پرداخت وام به هر کارمند و معادل 90 درصد اندوخته از سال دوم به انتخاب کارفرما
 • پرداخت بازخرید در صورت ترک خدمت کارمند

بیمه عمر ملت از جمله بیمه‌هایی است که با داشتن طرح‌های مختلف و مزایای متعدد، توانسته نرخ فروش و همچنین محبوبیت بالایی را به دست بیاورد. با توجه به طرح‌ها می‌توان گفت که این بیمه‌نامه می‌تواند برای همه افراد و با هر شرایطی مناسب باشد. در صورتی که سؤال یا نکته‌ای داشتید، می‌توانید در بخش کامنت مطرح کنید تا کارشناسان بیمه دات کام در سریع‌ترین زمان به آن‌ها پاسخ دهند.

 • بیمه خودرو
 • بیمه آتش سوزی
 • بیمه ماشین
 • بیمه تکمیلی

زمان مطالعه 8 دقیقه

مهاجرت به کانادا از طریق ازدواج

مهاجرت به کانادا از طریق ازدواج

در صورت برآورد شرایط مانند شرایط متقاضی، همسر، آشنایی با نکات برای داشتن سود دائم مدت زمان ازدواج، اثبات واقعی بودن ازدواج، حضور به حداقل مدت لازم در خاک کانادا و. بله امکانپذیر است.در صورت برآورد شرایط مانند شرایط متقاضی، همسر، مدت زمان ازدواج، اثبات واقعی بودن ازدواج، حضور به حداقل مدت لازم در خاک کانادا و. بله امکانپذیر است.

آیا برای اخذ اقامت کانادا از طریق ازدواج، می‌توان ازدواج صوری نمود؟

از آنجایی که اینگونه سوء استفاده‌ها به دفعات زیاد صورت گرفته، دولت کانادا در این باره بسیار حساس شده و پرونده‌ها را از نظر مدت زمان زندگی مشترک، بررسی و تحقیق درباره واقعی بودن زندگی مشترک شما و.. بسیار با حساسیت زیاد بررسی می‌نماید.

مدت زمان تاهل برای اخذ اقامت کانادا از طریق ازدواج چقدر است؟

در این راستا زوجین حداقل باید حداقل 2 سال را با هم و آن هم با ازدواج رسمی و ثبت شده زندگی نمایند.

شرایط همسر کانادایی برای ازدواج چیست؟

حداقل سن 18 سال، داشتن تابعیت یا اقامت دائم کانادا، از منابع مالی دولتی کمک‌ هزینه دریافت نکند (مگر به دلایل معلولیت)، در کانادا زندگی کند، سوء سابقه نداشته، از منابع مالی کافی برای زندگی خود و در صورت لزوم برای همسر برخوردار باشد و در طول 5 سال گذشته درخواست اسپانسرشیپ همسری نداده باشد.

مهاجرت از طریق ازدواج یکی از ساده‌ترین و سریع‌ترین روش‌های اخذ اقامت دائم است. این روش شامل حال افرادی می‌شود که قصد ازدواج با یکی از شهروندان کانادایی و یا افراد دارای اقامت دائم این کشور را دارند. همسر مورد نظر در صورتیکه توانایی مالی ساپورت خانواده خود را داشته باشد، می‌تواند از طریق اسپانسرشیپ خانواده برای اقامت دائم همسر خارجی‌اش اقدام کند.

برای واجد شرایط اسپانسرشیپ شدن فرد متقاضی باید:

بیش از 18 سال سن داشته باشد.

تابعیت کانادا و یا اقامت آن را داشته باشد.

از منابع مالی دولتی کمک‌هزینه‌ای دریافت نکند (مگر به دلایل معلولیت جسمی).

از تمکن مالی کافی برای پرداخت هزینه‌های خود و فرد اسپانسر شده برخوردار باشد.

سابقه سوء پیشینه نداشته باشد.

فرد اسپانسر مقیم کانادا باشد و یا تعهد دهد که قصد اقامت در این کشور را خواهد داشت.

فرد اسپانسر مجرد بوده و در طول 5 سال گذشته به عنوان همسر برای شخص دیگری درخواست اسپانسرشیپ نداده باشد.

حداقل درآمد مورد نیاز برای اسپانسرشیپ همسر و اعضای خانواده

متقاضیان اسپانسرشیپ همسر باید مدارکی از درآمد خالص خود در طول سال گذشته را به اداره مهاجرت کانادا ارائه دهند. توجه داشته باشید که درآمد خالص یعنی درآمدی که پس از کسر انواع قسط، بدهی و . برای فرد باقی می‌ماند. افراد می‌توانند تا چندین منبع درآمدی قانونی همچون حقوق، اجاره املاک، سود سرمایه‌گذاری و. را ارائه داده، تا زمانی که برای تمامی آن‌ها گواهی شفافیت مالی وجود داشته باشد. در جدول زیر می‌توانید حداقل درآمد لازم برای اسپانسرشیپ خانواده را مشاهده کنید:

تعداد افراد

درآمد به دلار کانادا

1 نفر (فرد اسپانسر)

بیشتر از هفت نفر، به ازای هر فرد اضافی

نکات مهم مهاجرت به کانادا از طریق ازدواج

به دلیل سودجویی برخی از افراد و ازدواج‌های صوری، اداره مهاجرت کانادا در مورد صحت ازدواج‌های مطرح شده تحقیق می‌کند. اگر مشخص شود که رابطه افراد واقعی نیست، حتی پس از مهاجرت به کانادا، اقامت دائم پس گرفته شده و با فرد متخاطی برخورد می‌شود. به همین دلیل بهتر است که تنها در صورتی که قصدی حقیقی برای ازدواج با شهروندان کانادایی و یا دارندگان اقامت دائم آن را دارید، برای این روش اقدام کنید.

متقاضیان پس از تایید درخواست حداقل تا دو سال باید با شریک زندگی خود باقی مانده و در صورت طلاق، درخواست آن‌ها باطل می‌شود. همچنین آن‌ها باید مدارکی دال بر واقعی بودن ازدواج خود (همچون عکس‌ها، پیام‌ها، حساب مشترک و . ) به اداره آشنایی با نکات برای داشتن سود دائم مهاجرت ارائه دهند. اختلاف سنی زیاد یا مواردی شبیه به این می‌تواند موجب ایجاد شک در آفیسر مهاجرتی نسبت به واقعی بودن ازدواج شود.

دریافت تابعیت کانادا از طریق ازدواج

همسر شهروندان و یا دارندگان اقامت دائم کانادا پس از ازدواج می‌توانند اقامت دائم این کشور را دریافت کنند، اما برای دریافت تابعیت باید فرآیند متفاوتی را از سر بگذرانند که ممکن است چندین سال به طول انجامد. برخی از مهم‌ترین شرایط دریافت تابعیت عبارتند از:

تسلط به زبان انگلیسی و یا فرانسوی

آشنایی با تاریخ و فرهنگ کانادا

اقامت به مدت 3 سال داخل خاک کانادا در طول 4 سال گذشته و عدم ترک آن

عدم داشتن سوء پیشینه و یا سابقه بازجویی

مدارک مورد نیاز برای مهاجرت به کانادا از طریق ازدواج

مدارک هویتی همچون شناسنامه

سند ازدواج و عقدنامه

کپی کارت CR فرد اسپانسر

کارت پایان خدمت

گواهی عدم سوء پیشینه

مدارک حساب بانکی و منابع درآمدی

هزینه‌های مهاجرت به کانادا از طریق ازدواج

متقاضیان دریافت ویزای اسپانسرشیپ خانواده باید مبلغ 1050 دلار کانادا برای بررسی پرونده و 85 دلار بابت هزینه بایومتریک هنگام ثبت درخواست خود بپردازند. همچنین در صورت لزوم پرداخت برخی آزمایشات پزشکی نیز ضروری است. لازم به ذکر است که بررسی پرونده ویزای اسپانسرشیپ خانواده برای همسر حدودا یکسال زمان می‌برد.

حتما بخوانید
 • ترفندهای افزایش شانس اخذ پذیرش تحصیلی
 • تحصیل رشته فیزیک در کانادا 2023
 • اعطای 300 هزار شهروندی کانادا به مهاجران تا اپریل 2023
 • معرفی کالج سلکرک کانادا
 • تحصیل رشته موسیقی در کانادا 2023
 • تحصیل رشته تاریخ در کانادا 2023
 • مقایسه کامل زندگی در کانادا و آمریکا
دیدگاه یا سوال خود را با ما در میان بگذارید
دیدگاه ها (10 پاسخ)

درود دوست عزیز من یکی از آشناها اقامت کانادا داره و اونجا حدود یکسال هست مشغول به کار میباشد. امکانش هست از راه دور باهم ازدواج کنیم و ویزای کانادا دریافت کنم.

هر نوع ازدواجی که مورد تایید اداره مهاجرت کانادا باشه بله امکانش هست

درود بر شما چطور میتونم یه کیس کانادایی پیدا کنم تا از طریق ازدواج با او اقامت و بعد تابعیت این کشور رو بگیرم

سلام. زمینه فعالیت ما صرفا مهاجرت تحصیلی برای کشورهای کانادا، استرالیا، آمریکا، قبرس شمالی و نیوزلند است.

سلام ببخشید من یک دوس دختر کانادایی دارم اما تا الان نتوانستم ویزای کانادا رو بگیرم وبرم آیا میتوانم از طریق ازدواج آنلاین وزای کانادا رو بگیرم و برم ؟

باسلام و تشکر از سایت خوب شما اگر خانمی که یک دختر ۱۹ ساله از همسر سابقش دارد بخواهد با شهروندی که مقیم کانادا است ازدواح کند،برای فرزند دختر وی هم ویزای اقامت کانادا صادر می شود؟

سلام. برای فرزندان زیر 18 سال امکان دارد فقط

دوست دختر من یکسال هست در کانادا با ویزای تحصیلی برای دکتری. در صورتی که بیاد ایران ازدواج کنیم ویزا برای من هم صادر میشود؟ اگر میشود حدود زمانی اش چقدر است؟؟

سلام. بله براتون ویزای همراه با اجازه کار صادر خواهد شد.

در پر کردن فرم ها نیاز به کمک دارم

چه فرم‌هایی؟ اگه از کلاینت‌های ما هستید با کارشناسان ما در تماس باشید: 02171400111

سلام ايا درصورت داشتن ويزاي مالتيپل كانادا و ازدواج در ايران با فردي كه سيتيزن كاناداست مي توان با ويزا وارد كانادا شد و بعد در داخل خاك كانادا درخواست اقامت دايم از طريق همسر را داد؟

سلام. بله می‌تونید و حتی بدون ویزای مالتیپل هم در صورت ازدواج بهتون اقامت موقت داده میشه اما برای درخواست اقامت دائم باید یه دو سه سال باهم زندگی کنین و کاملا به اداره مهاجرت ثابت شه که ازدواج شما صوری نیست و اونوقت میشه درخواست اقامت دائم داد.

اگر با ویزای تحصیلی در کانادا باشم و با فرد دیگری که با ویزای تجاری سه ماهه وارد کانادا شده ازدواج کنم ویزای ایشان به اپن ورک پرمین تبدیل میشود یا خیر؟

سلام. بله امکانش هست.

با سلام دولت آمریکا قانون گذاشته که کسانی که دوره سربازیشونو در سپاه پاسداران گذراندن نمیتوانند وارد خاک آمریکا شوند آیا این قانون در کانادا هم هست یا خیر

سلام. درباره کانادا که این قانون اصلا صادق نیست و همچنین درباره آمریکا هم اشتباه اطلاع رسانی شدید و خیلی ها با خدمت سربازی در سپاه بدون مشکل در هر دو کشور ویزا می‌شوند.

روزبخير آقايى از دوستان به من پيشنهاد ازدواج دادند كه ١٠ سال است اقامت كانادا دارن و حدود ٦/٥ سال است كه ساكن كانادا هستند و از طريق سرمايه گذارى EB2 رفتن، ايشون همسر و ٣ فرزند دارن كه همراه ايشون در كانادا زندگى ميكنن، من هم يك دختر ٦ ساله دارم كه مشكلى براى خروجش از كشور ندارم. سؤالم اينه كه آيا از طريق اين ازدواج ميتونم براى خودم و دخترم اقامت بگيرم و البته ايشون با ما زندگى خواهند كرد.

سلام. به شرط مجرد بودن شخص مورد نظر هیچ مشکلی برای شما و فرزندتون نیست (اما شما می فرمایید که همسر دارن. )

سرمایه گذاری خارج از کشور

امروزه سرمایه گذاری در خارج از کشور طرفداران بسیاری پیدا کرده است. چرا که روزانه شاهد تمایل افراد جهت سرمایه گذاری خارجی هستیم. اما سوال این است سرمایه گذاری چه زمانی اتفاق می‌افتد؟ به طور کلی سرمایه گذاری زمانی اتفاق می‌افتد که فردی، مقداری پول را به کار یا چیز دیگری اختصاص داده و انتظار دارد پول بیشتر از سرمایه‌ی خود به عبارتی سود آن را دریافت نماید. پس می‌توان نتیجه گرفت سرمایه گذاری هایی که در خارج از کشور اتفاق می‌افتد به طور معمول، با هدف دریافت اقامت یا راه اندازی کسب‌وکار در کشوری که سود دهی بالا و خوبی دارد، انجام می‌گیرد.

راهنمای کامل سرمایه‌ گذاری در خارج از ایران

یکی از روش‌های مهاجرت به کشورهای اروپایی، سرمایه گذاری در خارج از کشور می‌باشد. البته گفتنی است که راه‌های سرمایه گذاری در خارج از کشور متفاوت است. بعضی از این راه‌ها باعث گرفتن اقامت کشور مقصد شده و در بعضی از راه‌ها تنها موجب دریافت سود ناشی از سرمایه گذاری می‌شود. به عنوان مثال شما نمی‌توانید با خرید هر نوع ملکی اقامت آن کشور را کسب کنید. امروزه کشورهای اروپایی دارای شرایط مطلوب سرمایه گذاری هستند. اقتصاد کشورهای اروپایی در جایگاه مناسبی است و سرمایه گذاری در این کشورها موجب افزایش سود علاوه بر سرمایه می‌شود. البته باید بیان کرد کشورهای اروپایی نیز بستر مناسبی را جهت رونق جریان اقتصادی خود، فراهم کرده اند.

امروزه با توجه به شرایط موجود، مبلغ سرمایه گذاری، تاثیر آن بر اقتصاد کشورها و همچنین مزایای هر یک از راه‌های سرمایه گذاری در خارج، متفاوت است.

از عوامل مهم در سرمایه گذاری در خارج می‌توان به مالیات، نرخ تورم، امنیت و همچنین استانداردهای سرمایه گذاری اشاره کرد. به این علت که تورم، تاثیر زیادی بر اقتصاد کشور مد نظر و همچنین ارزش مالی سرمایه گذاری شما دارد.

 • رعایت استانداردهای سرمایه گذاری
 • مشخص بودن مالیات
 • ثبات اقتصادی و اجتماعی (بالا نرفتن نرخ تورم)
 • ارائه مدارک هویتی و پاسپورت معتبر
 • گواهی مبنی بر عدم سوء پیشینه فرد متقاضی
 • اسناد ملکی فرد متقاضی
 • ارائه جواز کسب یا سهام شرکت طی دو سال اخیر
 • ارائه مدارکی دال بر تمکن مالی و همچنین گردش حساب شخص متقاضی طی ۴ سال اخیر
 • ارائه گواهی آزمایش‌های پزشکی تایید شده توسط پزشک سفارت
 • سایر مدارک مورد نیاز سفارت.

تمامی مدارک باید به زبان انگلیسی یا زبان مقصد ترجمه شده باشد و توسط دادگستری کل کشور و همچنین وزارت امور خارجه تایید شده باشد و پس از تایید به سفارت تحویل شود.

 • ارائه مدارکی که سابقه مدیریتی فرد متقاضی را اثبات کند.
 • تحصیلات مرتبط با نوع سرمایه گذاری اخذ ویزا را آسان‌تر می‌کند (در واقع فرد متقاضی باید بتواند جهت مدیریت کسب‌و‌کار در کشور مورد نظر ثابت کند).
 • در روش خرید سهام تجارت شخص متقاضی باید ۵۰ درصد از سهام را بخرد.
 • اکثر کشورهایی که در زمینه ی سرمایه گذاری خارجی فعالیت دارند، افراد کمتر از ۵۵ سال را به عنوان فرد سرمایه گذار نمی پذیرند.
 • گردش مالی و سرمایه فرد متقاضی باید بالاتر از مبلغ سرمایه گذاری اعلام شده توسط سفارت و دولت کشور مقصد باشد. منظور از سرمایه تمامی اموال منقول و غیر منقول است.

بهترین کشورها برای سرمایه گذاری خارج از کشور کدامند ؟

بهترین کشورها برای سرمایه گذاری خارج از کشور کدامند ؟

افراد متقاضی باید قبل از هر گونه اقدامی جهت سرمایه گذاری در خارج از کشور، تحقیقات لازم در مورد کشورهایی که در این زمینه فعالیت می نمایند، انجام دهند. باید بین کرد از میان 200 کشوری که به جذب سرمایه گذاران خارجی می پردازند، برخی دارای شرایط بهتری بوده و انتخاب مناسب تری جهت سرمایه گذاری در خارج از کشور می باشد.

 • در ازای سرمایه گذاری، امتیازهایی چون اقامت دائم و حق شهروندی به فرد سرمایه گذار بدهند.
 • در ازای سرمایه گذاری، امتیازهایی چون اقامت دائم و حق شهروندی به فرد سرمایه گذار بدهند.
 • دارای نظام حقوقی و مالی سالم باشد.
 • حمایت قانونی از سرمایه گذار خارجی
 • کشور مقصد دارای ارزش پول ثابت باشد ( اقتصادی پویا و رو به رشد)
 • نرخ مصادره اموال پایین باشد.
 • تبعیض و نژاد پرستی در کشور مقصد وجود نداشته باشد.

راه های سرمایه گذاری در خارج از کشور

راه های سرمایه گذاری در خارج از کشور

راه‌های سرمایه گذاری در خارج از کشور متعدد و تعدادی از آن‌ها کم‌هزینه و تعدادی دیگر، بسیار پرهزینه است. به همین دلیل فرد متقاضی با توجه به شرایط مالی و بودجه‌ای که به او تعلق دارد می‌تواند یکی از راه‌های سرمایه گذاری در خارج را انتخاب نماید. در ذیل به بررسی راه‌های سرمایه گذاری ایرانیان در خارج از کشور و همچنین شرایط این روش‌ها خواهیم پرداخت.

شرایط سرمایه گذاری از طریق ثبت شرکت در خارج از کشور

ثبت شرکت یکی از راه‌های سرمایه گذاری در خارج از کشور است. سرمایه گذاری از طریق ثبت شرکت از چند طریق امکان پذیر است که هر کدام نیز شرایط مختص به خود را دارد. باید. برخی از کشورها، پس از ثبت شرکت و استخدام نیروی کار، به فرد متقاضی اقامت می‌دهند و در برخی از کشورهای دیگر فرد متقاضی با خرید سهام بعضی از کشورها می تواند اقامت دریافت کند. در حالتی دیگر نیز فرد متقاضی می‌تواند از طریق ثبت شرکت و همچنین فعالیت همسرش در آن شرکت نیز، اقامت دریافت کند. اما نکته ی حائز اهمیت این است که قبل از هر سرمایه گذاری، قوانین کشور مقصد را مطالعه کرده و از شرایط سرمایه گذاری از طریق ثبت شرکت، اطلاعات لازم و کافی را بدست آورید.

شرایط سرمایه گذاری از طریق کارآفرینی و استارت آپ

کارآفرینی باعث می‌شود تا فرد متقاضی در کشور مقصد کسب‌وکاری ایجاد کرده و از آن کسب درآمد کند. فرد متقاضی از این طریق می‌تواند اقامت کشور مورد نظر را اخذ کند. برای سرمایه گذاری از طریق کارآفرینی و استارت آپ، فرد متقاضی باید ثابت کند که دارای طرح تجاری قوی است که با راه‌اندازی آن موجب ایجاد کار و استخدام نیروی کار محلی در آن کشور می‌شود و سودهی نیز به دنبال داشته باشد. افرادی که قصد راه‌اندازی و توسعه کسب‌وکار جدید با هزینه کمتر دارند باید به دنبال ویزاهای استارت آپ که مبنای آن ارائه‌ی ایده‌های خلاقانه و اجرای آن در کشور مد نظر است، بروند.

شرایط سرمایه گذاری از طریق خرید ملک در خارج از کشور

سرمایه گذاری از طریق خرید ملک را می‌توان به‌عنوان آشنایی با نکات برای داشتن سود دائم یکی از محبوب‌ترین روش‌های سرمایه‌گذاری در خارج از کشور شناخت. با رعایت تمامی شرایط سرمایه گذاری از طریق خرید ملک، می‌توان در زمان کوتاه یا بلند به سود بسیار خوبی رسید. خرید ملک در بعضی کشورها سبب اخذ اقامت می‌شود اما در برخی دیگر منجر به اقامت نمی‌شود. در این صورت فرد متقاضی تنها از طریق اجاره‌دادن ملک خود کسب درآمد می‌کند و با سفر به آن کشور از ملک خود استفاده کند. همچنین با خرید ملک بیشتر از مبلغ تعیین شده در برخی از کشورها، تابعیت اعطا می‌شود.

شرایط سرمایه گذاری از طریق خود حمایتی

فرد متقاضی در سرمایه گذاری از طریق خود حمایتی باید تمکن مالی خود را به دولت کشور مورد نظر اثبات کند. شخص متقاضی باید مبلغی را که کشور مقصد تحت عنوان هزینه استاندارد یک زندگی به صورت سالانه تعیین کرده است را به صورت نقدی در حساب خود یا اعضای خانواده خود داشته باشد. همچنین باید درآمد ثابت تعیین شده توسط کشور مقصد را در اختیار داشته باشد. پس از اثبات این موارد، شخص متقاضی موظف است مکانی را جهت زندگی در کشور مقصد تهیه کند و برای خود و خانواد‌ اش، بیمه درمانی اخذ کند. در نهایت پس از بررسی مدارک و اخذ تاییدیه، فرد متقاضی به همراه خانواده می‌تواند در کشور مقصد اقامت کند.

شرایط سرمایه گذاری از طریق فرانچایزها و رستوران های زنجیره ای

از دیگر روش های سرمایه گذاری در خارج از کشور، سرمایه گذاری از طریق فرانچایزها و رستوران‌های زنجیره ای است. از شرایط سرمایه گذاری از طریق فرانچایزها و رستوران های زنجیره ای می‌توان به تهیه مبلغ مورد نظر برای سرمایه گذاری از این طریق اشاره کرد. البته این مبلغ در کشورهای مختلف متفاوت است. در بعضی از کشورها برای سرمایه گذاری از طریق فرانچایزرها، فرد در ابتدا باید اقامت کشور را بگیرد و در مرحله بعد جهت خرید فرانچایز اقدام کند.

از دیگر شرایط عمومی خرید فرانچایزها به هدف سرمایه گذاری در خارج از کشور، شرکت در دوره‌ها و کلاس‌های آموزشی است که توسط برندها و رستوران های زنجیره‌ای برگزار می‌شود. افراد بعد از خرید و راه‌انداری فرانچایز باید در محیط کاری حضور داشته باشند. در این روش سرمایه گذاری، در اختیار داشتن امکانات لازم و وسایل مربوطه جهت راه اندازی شعبه ی مورد نظر حائز اهمیت است.

شرایط سرمایه گذاری در هاستل ها در خارج از کشور

پرسودترین و همچنین کم‌ریسک‌ترین نوع سرمایه گذاری در خارج از کشور سرمایه گذاری در هاستل است. این سرمایه گذاری به نوعی زیر مجموعه‌ی سرمایه گذاری در املاک قرار است. هاستل‌ها، ساختمان‌هایی با اتاق‌های مجزا هستند که فقط با داشتن کد ورود قابل اجاره دادن به گردشگران و مسافران می‌باشند. از شرایط سرمایه گذاری در هاستل‌ها در خارج از کشور این است که می‌توانید هاستل خود را جهت اجاره در سایت‌های به خصوصی قرار داده و از آن درآمد بسیاری کسب کنید.

شرایط سرمایه گذاری در خارج از کشور با خرید اوراق قرضه دولتی

خرید اوراق قرضه دولتی، یکی از روش های سرمایه گذاری در خارج از کشور است. در واقع تنها عده‌ای خاص شرایط سرمایه گذاری در خارج از کشور از طریق خرید اوراق قرضه دولتی را دارند. در این نوع سرمایه گذاری افراد در ازای خرید اوراق قرضه دولتی سود دریافت می‌کنند. فرد پس از مدتی مشخص می‌تواند تمام اوراق قرضه‌ای که در اختیار دارد را بفروشد و همچنین سرمایه ی اولیه خود را پس بگیرد. نکته قابل ذکر این است که سرمایه گذرای از این روش، منجر به گرفتن اقامت در بعضی از کشورها نمی‌شود.

مزایای شغل قنادی و معایب آن | پاسخ ۸ سوال مهم

شغل قنادی چیست و چه مزایا و معایبی دارد؟

قنادی و شیرینی‌‌پزی آنقدر یادآور خاطرات خوش و شیرین هستند که گاهی فراموش می‌کنیم شیرینی‌پزی هم یک شغل است و مزایا و معایب خود را دارد. برای ورود به این شغل، به مهارت‌ها و آموزش‌های اولیه و مقدار زیادی ذوق و علاقه نیاز است. شیرینی و کیک همیشه مصرف‌کننده زیادی دارد و از این رو می‌توان قنادی را یک شغل پردرآمد دانست؛ اما مزایای شغل قنادی و معایب آن کدامند؟ آیا انتخاب شغل، ریسک و چالشی ندارد؟ در ادامه، با ما همراه باشید تا پاسخ تمام سوالاتتان را بگیرید.

قنادی هم مانند بسیاری از مشاغل آزاد، شامل بیمه مشاغل آزاد تأمین اجتماعی می‌شود. شما به‌عنوان یک قناد، می‌توانید شیرینی‌فروشی خود را داشته باشید، در یک کارخانه تولید شکلات و شیرینی کار کنید یا اینکه کسب‌وکار آنلاین شیرینی‌پزی راه‌ بیندازید.

عناوین این مطلب

۱- شغل قنادی چیست؟

مزایای شغل قنادی

قنادی یکی از قدیمی‌ترین و ریشه‌دارترین مشاغلی است که در جای‌جای جهان می‌توان آن را دید و هر نقطه‌ای با‌توجه‌به آب‌وهوا، جغرافیا، فرهنگ و تاریخ خود ویژگی‌های منحصربه‌فردی به آن داده است. این کسب‌و‌کار در گروه مواد غذایی جای می‌گیرد و اغلب تولیدات آن هم با استفاده از آرد، شکر و آشنایی با نکات برای داشتن سود دائم سایر مواد شیرین است. شیرینی‌پزی طیف گسترده‌ای از مواد غذایی شیرین را در بر می‌گیرد؛ از نان شیرینی و کیک تا انواع شرینی‌جات و شکلات‌ها.

۲- درآمد شیرینی‌پزی چقدر است؟

قنادی را نمی‌توان یک شغل اشباع‌شده دانست. ریسک بازگشت سرمایه این شغل بسیار کم است و به‌راحتی می‌توان روی درآمد مناسب و یا حداقل سر‌به‌سر در شروع کار حساب کرد. درآمد قنادی رابطه مستقیمی با محل فروشگاه، قرارگیری در شهر یا روستا، تنوع و کیفیت محصولات، تعداد کارمندان و … دارد. به‌طور متوسط، سود خالص شیرینی‌‌پزی حدود ۴۰ درصد فروش است. برای کسب درآمد حداقلی و بازگشت سرمایه، باید بین ۵۰ تا ۱۰۰ کیلوگرم در روز محصول فروخت. این مقدار برای شهرهای بزرگ است که هزینه‌های اجاره و اداره‌کردن قنادی زیاد است. در شهرهای کوچک، فروش بین ۲۰ تا ۳۰ کیلوگرم در روز، درآمد خوبی به همراه خواهد داشت.

۳- مزایای شغل قنادی و معایب آن کدامند؟

مانند هر شغل دیگری، شیرینی‌پزی هم مزایا و معایب خود را دارد که در ادامه بررسی شده‌اند:

مزایای شغل قنادی

درآمد زیاد

شیرینی، کیک و سایر محصولات مرتبط با این شغل، نیاز همیشگی مردم هستند و این شغل همواره مشتری زیاد و بالطبع درآمد زیادی هم دارد.

مفرح‌بودن شغل

به‌طور کلی مشاغلی که با پخت‌وپز و سرو غذا و خوراکی سر و کار دارد، مشاغل مفرحی هستند؛ به‌خصوص اینکه در حیطه شیرینی‌جات باشند.

مشتری فراوان

شیرینی و شکلات و کیک، مصرف‌کننده دائمی دارند. در مواقعی از سال مثل عید نوروز یا اعیاد مذهبی، تعداد سفارش‌های این شغل به شدت افزایش پیدا می‌کند.

شغل مناسب هم برای خانم‌ها و هم آقایان

قنادی شغلی است که هر کسی فارغ از جنسیت و سن می‌تواند وارد آن شود. ذوق و سلیقه به خرج دادن، خلاقیت و دقت در کار، لازمه‌ این شغل است و این موارد فارغ از جنسیت هستند.

امکان راه‌اندازی در همه جا حتی در خانه

با حداقل متراژ موردنیاز و در هر نقطه‌ای می‌توان قنادی دایر کرد؛ حتی در خانه.

یکی از مزایای شغل قنادی این است که در مشتری دائمی دارد

معایب شغل قنادی

ساعات کار طولانی

مواقعی از سال به‌خصوص نوروز، دوره کاری صنف قنادی است و فشار کار زیادی روی کارکنان این شغل وارد می‌شود.

استرس کاری زیاد

دقت آشنایی با نکات برای داشتن سود دائم زیاد در پخت شیرینی و کیک، کنترل کیفیت دقیق و استفاده از مواد اولیه سالم و تازه و البته به موقع آماده کردن سفارش‌ها، استرس زیادی برای قنادان به همراه دارد.

سرمایه اولیه زیاد

راه‌اندازی کسب‌وکار شیرینی‌پزی به سرمایه اولیه تقریباً زیادی نیاز دارد. البته این سرمایه شهربه‌شهر و منطقه‌به‌منطقه متفاوت است. همچنین همان‌طور که اشاره شد، حاشیه سود زیاد این شغل، بازگشت سرمایه را تا حد زیادی تضمین می‌کند.

شغل نامطمئن

قنادی هم مثل سایر مشاغل آزاد، ریسک‌های خود را دارد و امکان ازدست‌دادن مشتریان، پایین‌آمدن کیفیت و … آینده کاری شاغلان این حرفه را تهدید می‌کند.

نوسان قیمت مواد اولیه

نوسانات قیمت مواد اولیه (عموماً افزایش قیمت)، تأثیر مستقیمی بر کیفیت و قیمت محصولات دارد. زیادشدن قیمت مواد اولیه برابر است با زیادشدن قیمت محصول و در نتیجه، کاهش مشتریان.

تأثیرپذیری از ایام سال و مناسبت‌ها

با اینکه عید نوروز و سایر جشن‌ها باعث رونق این حرفه می‌شود، اما ایامی مثل محرم و صفر باعث افت شدید تقاضا برای محصولات شیرینی‌پزی‌ها می‌شود.

۴- چه مهارت‌هایی برای شیرینی پزی لازم آشنایی با نکات برای داشتن سود دائم است؟

خلاقیت یکی از مهارت‌های اساسی برای شیرینی پزی است

راه‌اندازی و اداره‌کردن یک مغازه قنادی نیاز به دوره‌های حرفه‌ای شیرینی‌پزی و کیک‌پزی دارد. این دوره‌ها را هم می‌توان در آموزشگاه‌ها گذراند و هم در رشته‌های مرتبط دانشگاهی تحصیل کرد.

جدا از توانایی‌های فنی، یک قناد باید مهارت‌های زیر را هم داشته باشد:

 • توانایی اداره کردن فروشگاه و کارگاه شیرینی‌پزی؛
 • شناخت کامل مواد اولیه لازم در پخت شیرینی، کیک و سایر محصولات مرتبط؛
 • مسئولیت‌پذیری؛
 • خلاقیت در خلق طعم‌های جدید شیرینی؛
 • توانایی انجام کار گروهی؛
 • تمیزی، نظافت و رعایت موارد بهداشتی؛
 • کار کردن با سرعت زیاد؛
 • چینش جذاب شیرینی در ویترین.

۵- چه موقعیت‌های شغلی برای قنادی وجود دارد؟

با وجود همه مزایای شغل قنادی ، چه موقعیت‌هایی برای این حرفه وجود دارد؟

یکی از مزایای شغل قنادی تنوع موقعیت‌ها برای کار است. یک قناد می‌‌تواند علاوه بر راه‌اندازی شیرینی‌پزی خود یا کار کردن در یک قنادی، در هتل‌ها و رستوران‌ها هم مشغول به کار شود. همچنین کارخانه‌ها و شرکت‌های غذایی هم موقعیت‌های خوبی برای این شغل محسوب می‌شوند. راه‌اندازی یک کسب‌و‌کار خانگی شیرینی‌پزی و فروش محصولات به‌صورت آنلاین هم از دیگر موقعیت‌های کاری برای قنادان است. در کنار اینها، می‌توان از داشتن تجربه و دانش قنادی در تولید و فروش مواد اولیه برای سایر شیرینی‌پزان استفاده کرد.

۶- آیا با شغل قنادی می‌توان مهاجرت کرد؟

قنادی و شیرینی‌پزی مختص ایران نیست و در همه جای جهان رواج دارد. قنادی در بسیاری از کشورها شغل پرطرفداری است. کشورهایی مثل کانادا، ترکیه، آلمان و بسیاری از کشورهای اروپایی دیگر امکان مهاجرت قنادان را با خرید، اجاره کردن یا راه‌اندازی یک کسب‌وکار شیرینی‌پزی فراهم کرده‌ است.

بهترین روش برای مهاجرت از طریق قنادی، دریافت یک پیشنهاد شغلی (Job Offer) از سوی یک کارفرمای خارجی است. این کارفرما می‌تواند یک شیرینی‌پزی خارجی، هتل یا رستوران باشد. برای اینکه بتوان با هر یک از راه‌های فوق مهاجرت کرد، گذراندن دوره‌های معتبر داخلی یا بین‌المللی و دریافت گواهینامه و توصیه‌نامه‌ها الزامی است. همچنین توانایی و مهارت فرد باید در حد استاندارهای بین‌المللی باشد.

۷- بیمه و مزایای شغل قنادی به چه صورت است؟

بیمه و مزایای شغل قنادی مشابه تمام مشاغل آزاد است

شیرینی‌پزی جزء مشاغل آزاد محسوب می‌شود و شرایط بیمه آن در زیرمجموعه بیمه مشاغل آزاد تأمین اجتماعی قرار می‌گیرد. این بیمه، بیمه‌ای اختیاری است و کارفرما می‌تواند هر زمان که می‌خواهد، قرارداد خود را لغو کند. این نوع بیمه، اکثر مزایای بیمه اجباری تأمین اجتماعی، مانند درمان، بازنشستگی و ازکارافتادگی را در اختیار بیمه‌شده قرار می‌دهد.

۸- راه‌اندازی قنادی چه مراحلی دارد و به چه مدارکی نیاز است؟

اولین قدم برای شروع کار و راه‌اندازی یک قنادی، گرفتن جواز کسب است که از سوی اتحادیه اصناف قنادی، شیرینی و کافه قنادی صادر می‌شود. این اتحادیه جواز کسب را برای مشاغل مرتبط زیر صادر می‌کند:

 • قناد؛
 • کارگاه تولید شیرینی؛
 • کافه قنادی؛
 • شیرینی‌فروشی به‌صورت سرد فروشی؛
 • پخت پیراشکی و سوخاری؛
 • پخت زولبیا، بامیه و گوشفیل؛
 • پخت کیک یزدی؛
 • پخت سوهان؛
 • تولید پشمک؛
 • فروش مواد و لوازم قنادی و تزئینات سفره عقد؛
 • تولید کاکائو، شکلات، کاک، یوخه سوخاری، گز، نوقا، قطاب سازی، کلوچه و آریس.

راه‌اندازی یک قنادی، نیازمند گرفتن جواز کسب است که از سوی اتحادیه اصناف قنادی، شیرینی و کافه قنادی صادر می‌شود

همچنین این اتحادیه برای محل کسب‌و‌کار، ابزار و وسایل و به‌طورکلی محیط کار، شرایط زیر را الزامی کرده است:

 • حداقل مساحت لازم برای شیرینی‌پزی ۴۰ متر و برای قنادی ۱۸متر مربع است؛
 • کلیه تجهیزات و لوازمی که در واحد صنفی به کار برده می‌شود، باید بر اساس عرف اتحادیه باشد؛
 • رعایت تمامی نکات بهداشتی در واحد صنفی باید به‌صورت جزء‌به‌جزء باشد؛
 • فردی که برای دریافت جواز کسب اقدام می‌کند، باید معاینات پزشکی لازم را برای کسب صلاحیت جسمی انجام دهد و کارت آن را هم دریافت کند.

(مراحل کامل دریافت جواز کسب و مدارک مورد نیاز را می‌توانید در سامانه ایرانیان اصناف به آدرس samanehha.com بررسی کنید.)

جمع‌بندی مزایای شغل قنادی و معایب آن

شغل قنادی به عنوان یکی از قدیمی‌ترین مشاغل جهان، همیشه توانسته خود را با تغییرات سازگار کند و جایگاه خود را در میان مردم حفظ کند. مفرح‌بودن، درآمد زیاد، دائمی‌بودن مشتریان و امکان راه‌اندازی کسب و کار با سرمایه‌ای معقول از مزایای این شغل است.

شما در مورد شغل قنادی چه فکر می‌کنید؟ نظرات خود را با ما در میان بگذارید و سؤالات و ابهامات خود را در بخش نظرات مطرح کنید. در بخش استخدام بلاگ دیوار، می‌توانید مطالب متنوع و کاملی در رابطه با اخبار استخدام و بازار کار بخوانید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.