محدودیت حجمی در بورس و فرابورس


معاملات بلوکی چیست؟

قطعا تا به حال اصطلاح معامله بلوکی زیاد به گوشتان خورده است که مثلا در فلان سهم معامله بلوکی اتفاق افتاده است یا اینکه بازیگر تحرکاتی در آن سهم داشته است و قطعا تاثیر معامله های بلوکی در روند سهم ها خیلی چشمگیر است. اما به راستی بلوک چیست؟

زمانی که در بازار بورس سفارش خرید و فروش با حجم خیلی بالا برای یک سهم ثبت شود در اصطلاح به آن معامله بلوکی گفته می‌شود. همان‌طور که انتظار می‌رود قیمت این معامله باید یک قیمت توافقی میان خریدار و فروشنده سهم باشد تا انجام شود.

در معاملات عادی یکسری محدودیت‌های قیمتی و حجمی از جانب سازمان بورس لحاظ شده است اما در خلال معاملات بلوکی همچین محدودیت‌هایی وجود نداشته و خریدار و فروشنده خارج از این چهارچوب قادر به انجام معاملات خویش خواهند بود.

از آنجایی که حجم مورد معامله در معاملات بلوکی بسیار زیاد است، این فرآیند اغلب توسط سرمایه‌گذاران حقوقی ثبت شده و انجام می‌شود. به این نکته توجه نمایید که فرآیند معاملات بلوکی می‌تواند بر قیمت سهم مدنظر تاثیرگذار باشد به همین منظور برای اینکه این تاثیرپذیری و نوسانات احتمالی بسیار شدید نباشد تا سایر سرمایه‌گذاران را با تصمیم‌های هیجانی روبه‌رو سازد، توافقات لازم به منظور خرید و فروش سهم بین خریدار و فروشنده در خارج از سیستم‌ معاملاتی انجام می‌شود. به منظور شفاف‌سازی و تفکیک این نوع از معاملات با معاملات عادی سهام در ایران، بازار دیگری تحت عنوان بازار بلوک شکل گرفته که خریداران و فروشندگان بلوکی در این بازار قادر هستند به معاملات خود بپردازند.

تفاوت معاملات بلوکی با معاملات عادی

از نظر محدودیت حجمی و قیمتی در بازار بلوکی باید این موضوع را خاطر نشان کنیم که معاملات از لحاظ حجمی در این بازار باید چیزی حدود حداقل ۵۰ برابر محدودیت حجم هر سفارش در بازار عادی سهام باشد و از نظر ارزش قیمتی نیز باید حداقل به ۲۰ میلیارد ریال رسیده باشد. البته این مقدار برای بازارهای فرابورسی دارای قوانین مجزا و جزعی‌تری است.

ساعات معامله در بازار بلوکی همانند بازار عادی سهام است. از نظر دامنه نوسان قیمتی نیز این بازار مانند بازار خرد عمل می‌کند و تغییراتی در آن لحاظ نشده است. می‌توان گفت هر اتفاقی که برای یک سهم در بازار عادی سهام رخ دهد نظیر متوقف شدن و … در بازار بلوکی نیز همین امر رخ خواهد داد و غیر از فرآیند حجم و قیمت در پروسه معاملات، متغیرهای دیگر ثابت هستند. در این زمینه برای دانستن نکات مهم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

üمعاملاتی که در بازار بلوکی انجام می‌شوند از نظر نماد معاملاتی با نماد بازار عادی متفاوت است.

üمعاملات بلوکی به نوعی در محاسبه قیمت پایانی سهم و تاثیر‌گذاری در شاخص کل نقشی ندارند.

üدر بازار بلوکی سرمایه‌گذاران با کدگروهی قادر به معامله نخواهند بود.

üتعداد سهام مورد معامله از درصد معینی از کل سهام آن شرکت بیشتر باشد.

üحجم معاملات آن، طی دوره معین از کل حجم معاملات بازار طی مدت معین، بیشتر باشد.

نحوه انجام معاملات بلوکی

ابتدا پیشنهاد خرید یا فروش توسط کارگزار مربوطه در سامانه معاملات بلوک با قیمت معین ثبت می‌شود. کارگزار پذیرنده پیشنهاد، قیمت پیشنهادی را در سامانه را می‌پذیرد.درصورتی‌که پیشنهاد فروش با امکان تسویه خارج از پایاپای باشد، کارگزار پذیرنده پیشنهاد فروش، می‌تواند پیشنهاد ارائه شده را با یکـی از شروط «صرفاً خارج از پایاپای» یا «نقدی و خارج از پایاپای» بپذیرد. درصورتی‌که روش تسویه پیشنهاد فروش ارائـه شـده «صـرفاً نقـدی» باشد، سفارش‌های تطبیق یافته جهت تائیـد بـه بـورس / فرابـورس ارسـال می‌شود.در صورتی که روش تسـویه پیشـنهاد فـروش ارائـه شـده، «بـا امکـان تسویه خارج از پایاپای» باشـد، درخواسـت کـارگزار پذیرنده پیشـنهاد، برای کارگزار پیشنهاد دهنده فـروش ارسـال می‌شود. در ایـن صـورت حالت‌های زیر ممکن است اتفاق بیفتد:

.1در صــورت تائیــد تســویه خــارج از پایاپــای توســط کــارگزار پیشنهاد دهنده فروش، سفارش تطبیق یافته با عنـوان تسـویه خـارج از پایاپای به بورس/ فرابورس ارسال می‌شود.

.2در صورت عدم تائید تسویه خارج از پایاپـای توسـط کـارگزار پیشنهاد دهنده فروش، به شرط این که کـارگزار پذیرنـده پیشـنهاد، شرط «نقدی و خارج از پایاپای» را پذیرفتـه باشـد، معاملـه بـا عنـوان تسویه نقدی جهت تائید به بورس/ فرابورس ارسال می‌شود.

نحوه انجام معاملات بلوکی

.3در صورت عدم تائید تسویه خارج از پایاپـای توسـط کـارگزار پیشنهاد دهنده فروش، به شرط این که کـارگزار پذیرنـده پیشـنهاد، شرط «صرفاً خارج از پایاپای» را پذیرفته باشد، درخواست کـارگزار پذیرنـده پیشـنهاد رد می‌شود و پیشـنهاد فـروش، مجـدداً در سـامانه معاملات بلوک ثبت می‌شود.

.4در صورت عدم مغایرت سفارش‌های تطبیق یافته با قـوانین و مقـررات، بورس/ فرابورس معامله را تائیـد می‌نماید و سـفارش‌هـای تطبیـق یافتـه جهت انجام معامله و ثبت نهـایی بـه سـامانه معـاملات ارسـال و در نمـاد معاملاتی مربوط به بازار بلوک ثبت می‌شود.

آیا معاملات بلوکی بر رشد قیمت سهم تاثیر می‌گذارد؟

برای بررسی تاثیر معاملات بلوکی بر قیمت سهام باید بگوییم معمولا زمانی که در بازار روی یک سهم معاملات بلوکی انجام شود، سرمایه‌گذاران و سهامداران توقع رشد قیمتی سهم را خواهند داشت. این باور از این نشات می‌گیرد که قیمت تایید شده در فرآیند معاملات بلوکی بیشتر از قیمت خود سهم بر روی تابلو بازار بوده و همین امر منجر به ایجاد همچین فکر و باوری می‌شود. طبیعی است که بعد از آن تقاضای خرید بر روی سهم مدنظر بیشتر شده و همین امر به مراتب رشد قیمتی را برای سهم بوجود بیاورد.

عرضه بلوکی چیست؟

عرضه بلوکی در اصل قسمتی از معاملات بلوکی است که در آن، ارگان‌ها و سازمان‌های بزرگ بخش زیادی از سهام یک شرکت را عرضه می‌کنند. معمولا قبل از عرضه بلوکی سهام شرکت‌های مختلف، اخبار آن در بازار منتشر می‌شود و خریداران می‌توانند برای این موقعیت خود را آماده کنند

اما بلوک شرکت در چه صورتی ارزنده است؟

یک بلوک در شرایطی می‌تواند ارزنده باشد که بتواند کرسی هیئت مدیره را به خریدار بدهد. اما در حالتی که بلوک، کمتر از حدی باشد که یک کرسی را بدهد قیمت آن می‌تواند معادل قیمت سهام عادی باشد. از سوی دیگر و در بعضی موارد، برخی سهام برای افرادی که درصدی از سهام شرکت را دارند ولی در مجمع انتخاب هیئت‌مدیره نیاز به رای بیشتری دارند، ارزش قابل ملاحظه‌ای پیدا می‌کنند.

در این حالت به آن بلوک کوچک، «سهام طلایی» گفته می‌شود. بد نیست بدانید که بلوک‌های مدیریتی سهام معمولا ارزش ریالی بالایی دارند. برای اینکه خریداران به خرید تشویق شوند، روش‌های پرداخت متعددی مثل نقد و اقساط پیش‌بینی می‌شود. وقتی بلوک به‌صورت اقساط فروخته شود، با توجه به ارزش زمانی پول، قیمت را بالاتر می‌برد. در هر صورت، ارزش یک بلوک سهام با توجه به دارایی‌ها و وضعیت شرکت می‌تواند برای خریدار جذاب باشد.

معاملات بلوکی

معاملات بلوکی عبارت است از خریدوفروش تعداد زیادی اوراق بهادار.

معاملات بلوکی شامل تعداد قابل‌توجهی از سهام یا اوراق قرضه است که با قیمت تنظیم شده بین دو طرف معامله می‌شود. معاملات بلوکی گاهی اوقات در خارج از بازارهای آزاد انجام می‌شود تا تأثیر آن را بر قیمت اوراق بهادار کاهش دهد. قواعد مربوط به محدودیت قیمت و حجم در این معاملات رعایت نمی‌شود.

اگر یک معامله بلوکی در بازار آزاد انجام شود، معامله گران باید مراقب باشند زیرا معامله بلوکی می‌تواند باعث نوسانات زیادی در حجم معاملات شود و می‌تواند ارزش بازار سهام یا اوراق قرضه خریداری شده را تحت تأثیر قرار دهد.

بنابراین معاملات بلوکی معمولاً از طریق کارگزار انجام می‌شود، نه از طریق صندوق‌ها یا بانک سرمایه‌گذاری که اوراق بهادار را معمولاً خریداری می‌کند.

معاملات بلوکی معاملات بزرگی است که توسط سرمایه‌گذاران نهادی انجام می‌شود.

این معاملات معمولاً به سفارش‌ها ی کوچک‌تر تقسیم می‌شوند و از طریق کارگزاران مختلف انجام می‌شوند تا اندازه واقعی معاملات انجام شده را مخفی کنند.

معاملات بلوکی را می‌توان از طریق قرارداد خرید در خارج از ساعت بازار انجام داد.

معاملات بلوکی چگونه انجام می‌شوند؟

ازآنجاکه معاملات بلوکی معاملات بسیار بزرگی هستند، توسط معامله گران عادی انجام نمی‌شود؛ بنابراین چه کسی این معاملات عظیم را انجام می‌دهد؟ معمولاً شرکت‌های بازرگانی و سرمایه‌گذاران نهادی، سرمایه‌گذاران حقوقی معاملات بلوکی انجام می‌دهند.

اکثر معاملات بلوکی محدودیت حجمی در بورس و فرابورس در خارج از بازار انجام می‌شود. این همان چیزی است که به‌عنوان معامله "خارج از بورس" شناخته می‌شود. این معاملات زمانی اتفاق می‌افتد که دو طرف مستقیماً معامله کنند، فارغ از اینکه از طریق یک بازار مالی اختصاصی انجام شود.

برای انجام معامله بلوکی ابتدا کارگزار خریدار که درخواست محدودیت حجمی در بورس و فرابورس را از متقاضی دریافت کرده است، قیمت درخواستی را در سامانه ثبت می‌کند.

درصورتی‌که کارگزار پذیرنده قیمت پیشنهادی خریدار را در سامانه به‌صورت " ا مکان تسویه خارج از پایاپای " بپذیرد،

می‌تواند پیشنهاد را با یکی از شروط؛ "امکان تسویه خارج از پایاپای" یا " صرفاً نقدی " بپذیرد .

اگر کارگزار فروشنده پیشنهاد فروش به‌صورت " صرفاً نقدی " را بپذیرد، سفارش‌های تطبیق‌یافته به بورس یا فرابورس ارسال می‌گردند.

اگر کارگزار فروشنده "امکان تسویه خارج از پایاپای" را بپذیرد یکی از حالت‌های زیر رخ خواهد داد:

 • اگر کارگزار پیشنهاددهنده فروش تسویه خارج از پایاپای را بپذیرد، سفارش‌های تطبیقی به‌صورت تسویه خارج از پایاپای به بورس یا فرابورس ارسال می‌گردد.
 • اما اگر تسویه خارج از پایاپای توسط کارگزار پیشنهاددهنده فروش تأیید نگردد، مشروط بر آنکه کارگزار پذیرنده شرط صرفاً خارج از پایاپای را پذیرفته باشد، امکان تغییر تسویه به‌صورت تسویه نقدی انجام و به بورس یا فرابورس ارسال می‌شود.
 • اگر کارگزار پذیرنده پیشنهاد، شرط صرفاً خارج از پایاپای را هم پذیرفته باشد، اما کارگزار پیشنهاددهنده فروش تسویه خارج از پایاپای را تأیید نکند، درخواست رد خواهد شد و مجدد در سامانه معاملات بلوک پیشنهاد فروش ثبت می‌شود .

در یک معامله فرابورس طرفین آزاد هستند که در مورد هر قیمتی که تعیین می‌کنند، توافق کنند. با این‌حال، اکثر آنها به قیمتی در حدود قیمتی که سهم در بازار معامله شده با یکدیگر تسویه می‌کنند.

به‌عنوان‌مثال، شما می‌خواستید ۱ سهم خود را به دوست خود بفروشید. می‌توانید سهم خود را مستقیماً به او بفروشید و در ازای گواهی سهام پول نقد بگیرید. این یک تجارت خارج از بورس است. این‌گونه معامله گران معاملات بلوکی را انجام می‌دهند.

گاهی اوقات در معاملات بلوکه شده، ارتباط مستقیم طرفین با یکدیگر صورت می‌گیرد تا مبادله با قیمت توافق شده انجام شود.

مشخصه معاملات بلوکی

از مشخصه‌های معاملات بلوکی به موارد زیر می‌توان اشاره کرد:

 • دامنه نوسان مجاز قیمت همانند دامنه نوسان در بازار معاملات خرد است.
 • قیمت پایانی در معاملات خرد مانند قیمت سهم در بازار عادی و در همان روز است. قیمت در بازار تعیین می‌شود.
 • زمان برگزاری معاملات بلوکی هر ۵ دقیقه یک‌بار و به‌صورت حراج ناپیوسته انجام می‌شود.
 • وقتی نماد معاملاتی سهم در بازار عادی متوقف باشد، نماد معاملاتی سهم در بازار بلوک نیز متوقف خواهد بود.
 • استفاده از کد معاملاتی در این معاملات مجاز نمی‌باشد و فقط سفارش‌های محدود انجام می‌گیرد.
 • معاملات بلوکی در نمادی مجزا از بازار معاملات عادی انجام می‌گیرد به همین خاطر در محاسبه شاخص و قیمت پایانی نادیده گرفته می‌شوند.
 • فقط سفارش‌های محدود در این معاملات قابل‌اجرا هستند
 • قیمت معامله توافق شده بین طرفین معامله است
 • عدم وجود محدودیت حجمی و قیمتی معاملات

حداقل حجم و قیمت معاملات بلوکی چقدر است؟

اعمال محدودیت‌های حجمی در معاملات بلوکی توسط هیئت‌مدیره بورس تعیین و تصویب می‌شود.

در معاملات بلوکی محدودیت حجمی وجود ندارد یعنی سرمایه‌گذاران به‌صورت توافقی می‌توانند هر حجمی را معامله کنند.

حداقل‌های مقرر شده در حال حاضر بدین شرح می‌باشد:

در بازار بورس :

 • ارزش معاملات صورت‌گرفته در بازار بلوکی حداقل باید ۲۰ میلیارد ریال (۲ میلیارد تومان) باشد .
 • سهام و حق‌تقدم قابل معامله در شرایطی که حجمشان حداقل ۵۰ برابر محدودیت حجم هر سفارش در بازار عادی باشد
 • حجم معاملات سهام، حق‌تقدم یا اوراق بهادار مشارکت، حداقل ۵۰ برابر محدودیت حجم هر سفارش در بازار عادی باشد.

در بازار فرابورس:

 • در فرابورس شرکت‌هایی که سرمایه آن‌ها کوچک‌تر مساوی ده میلیارد ریال (یک میلیارد تومان) باشد. بزرگ‌تر یا مساوی و همچنین کمتر از ۵% سرمایه پایه شرکت است.
 • شرکت‌های فرابورسی که سرمایه پایه آن‌ها بیش از یک میلیارد ریال است، بزرگ‌تر یا مساوی ۰ ٫ ۵ و کم‌تر از ۱ درصد سرمایه پایه در نظر گرفته شده است .

نحوه مشاهده معاملات بلوکی

در سایت مدیریت فناوری بورس ( www.tsetmc.com ) در کنار نام هر نمادی که عدد « ۲» نوشته شده باشد، به معنای این است که معامله بلوکی در آن صورت‌گرفته است.

برای مثال نماد آریا ساسول که عدد ۲ در کنار نام نماد درج شده است، در تاریخ ۱۴ تیرماه مورد معامله بلوکی قرار گرفته است

مشاهده آمار و اطلاعات معاملات بلوکی

در سایت بورس اوراق بهادار تهران نیز، از قسمت اطلاعات بازار، “نگاهی به وضعیت بازار (روزانه) ” می‌توانید معاملات بلوکی را مشاهده کنید:

فیلتر معاملات بلوکی در بورس

اگر دستور زیر را کپی و در بخش فیلترنویسی دیده‌بان بازار وارد نمایید، امکان دیدن سهام دارای معاملات بلوکی برای شما فراهم می‌شود.

(l 18 )[(l 18 ).length- 1 ]==' 2 '

چرا معامله گران از معاملات بلوکی استفاده می‌کنند؟

معامله گران بل وکی برای جلوگیری از ایجاد نوسانات بازار و کاهش نوسانات از مبادلات عمومی جلوگیری می‌کنند. آنها همچنین این کار را برای کاهش هزینه‌های کارمزد در خارج از بازار انجام می‌دهند.

معامله بلوکی موجب رشد قیمت سهم خواهد شد؟

به دلیل اینکه تعداد سهام زیادی در معاملات بلوکی معامله می‌شود، سهام‌داران معمولاً انتظار افزایش قیمت سهم پس از انجام معاملات بلوکی را دارند. همین امر می‌تواند موجب افزایش تقاضا و قیمت برای سهامی شود که معاملات بلوکی در آن‌ها صورت‌گرفته است.

معاملات بلوکی به دو صورت می‌توانند بر قیمت سهم تأثیر بگذارند:

 1. اندازه بلوک بیش از ۵۰ درصد باشد که در این صورت خریدار در معامله بلوکی مالکیت سهم را برعهده می‌گیرد و باتوجه‌به برنامه‌ها و سیاست‌های جدید سهام‌دار جدید، بر روند قیمت سهم نیز تأثیرگذار خواهد بود.
 2. درصورتی‌که هیئت‌مدیره با کسری سهم مواجه باشد، خریدار می‌تواند سهام را از بازار جمع کند و سپس موجب افزایش قیمت آن شود زیرا هدف خریدار، بلوک سهم است. اقدام سرمایه‌گذار برای جمع‌آوری سهم می‌تواند موجب حساس شدن و جلب‌توجه سایر سرمایه‌گذاران شود، در این صورت تقاضا و قیمت سهم ممکن است افزایش یابد.

بلوک شرکت در چه صورتی ارزنده است؟

از نظر بازار، معاملات بلوکی می‌توانند باعث بی‌ثباتی شوند. حرکات ناگهانی و بزرگ در یک دارایی خاص می‌تواند باعث تغییر ناگهانی قیمت شود. این امر موجب نوسان در بازار می‌شود که اتفاق خوبی نیست. بدتر از این‌که ممکن است حرکت قیمت باارزش ذاتی سهم فاصله بگیرد. در نتیجه این امر موجب نوسان در بازار و قیمت‌گذاری نادرست در سهام می‌شود.

درصورتی‌که با انجام معاملات بلوک بتوان سمت هیئت‌مدیره را برعهده گرفت، انجام این معامله ارزشمند است. در غیر این صورت، قیمت سهم در معامله همانند قیمت سهام در بازار عادی است.

برای مثال عده‌ای از افراد در جلسه برگزاری مجمع حضور داشتند اما به دلیل نداشتن تعداد کافی سهم، نتوانستند سمت هیئت‌مدیره را برعهده بگیرند. در این حالت انجام معامله بلوک جهت افزایش تعداد سهام و انتخاب شدن برای هیئت‌مدیره بودن، شانس این افراد را بالا می‌برد.

ارزش بلوک سهام باتوجه‌به وضعیت شرکت و دارایی‌هایی که دارد می‌تواند جذاب باشد.

متقاضیان خرید در معاملات بلوک می‌توانند پرداخت‌های خود جهت تسویه را به دو صورت نقد و اقساط انجام دهند.

درصورتی‌که خریداری به‌صورت نسیه تسویه خود را انجام دهد، باید به‌خاطر داشته باشد که قیمت سهم نیز باتوجه‌به ارزش زمانی پول، افزایش می‌یابد.

آیا ارزش معاملات بلوکی در ارزش معاملات کل بازار اثر دارد؟

ارزش کل معاملات انجام شده ارزش معاملات خرد، بلوک و عمده را شامل می‌شود.

برای محاسبه ارزش معاملات خرد بازار، ارزش معاملات بلوک و عمده را از ارزش کل معاملات، کسر می‌کنیم، ارزش خالص حاصل می‌شود .

تفاوت بین معامله بلوکی با کد به کد چیست؟

معمولاً در معاملاتی که یک طرف معامله شخص حقیقی (معمولاً خریدار) و طرف دیگر شخص حقوقی (معمولاً فروشنده) باشد، به‌منظور افزایش قیمت سهم با یکدیگر توافق می‌کنند.

معاملات کد به کد به شکل‌های مختلف می‌تواند بین افراد معامله شود:

 • کد به کد بین شخص حقیقی و حقوقی
 • کد به کد بین اشخاص حقوقی
 • یا انتقال اشخاص حقوقی از کد حقوقی به کد حقیقی خود

اما در معاملات بلوکی این امر متفاوت است. برای مثال گاهی هیئت‌مدیره شرکتی به دلیل اصلاح ساختار مالی، سهام زیان‌ده را به‌صورت بلوکی (نقد یا اقساط) ارائه می‌کند. در طرف مقابل ممکن است شرکتی دیگر سهام را در قیمت پایین خریداری نماید و با گذشت زمان، قیمت سهم افزایش یابد، آنگاه آن را با قیمت بالا و با سود به‌صورت بلوکی بفروشد.

به طور کل می‌توان گفت که هدف از معاملات کد به کد، تأثیرگذاری بر قیمت سهم و افزایش قیمت آن می‌باشد، اما در معاملات بلوکی هدف تنها اثرگذاری بر قیمت نمی‌باشد.

بازار خرده فروشی چیست؟

در واقع، بازار خرده فروشی همان معاملاتی بلوکی است.

بازار نقد (همان تابلو معاملات است):

 • خرده فروشی: معاملات بلوکی که با تایید شرکت بورس یا فرابورس بین سهامداران انجام می‌شود. به منظور ایجاد معاملات بلوکی و عدم تغییر قیمت روی تابلو (قیمت توافقی باشد) با تایید ناظر، باید معاملات بیشتر از 50 برابر هر لات خرید یا بالاتر از 2 میلیارد تومان باشد. به علت تغییر نکردن قیمت، معاملات روی تابلو نقد (خرد) قرار گرفته نمی‌شود.

شرکت بورسی با سرمایه‌ کمتر از 300 میلیار تومان تا 5%

شرکت بورسی با سرمایه‌ بیشتر از300 میلیار تومان تا 1%

شرکت فرابورسی با سرمایه‌ کمتر از 100 میلیار تومان تا 5%

شرکت بورسی با سرمایه‌ بیشتر از 100 میلیار تومان تا 5%

می‌ توانند معاملات خرده فروشی انجام دهند.

 • جبرانی : انتقال از سهام عمده به سهام کارکنان
 • عمده : در معاملاتی که فروشنده بیشتر از 1% در سرمایه 100 میلیاردی فرابورس یا 300 میلیاردی بورس، و بیشتر از 5% در سرمایه کوچکتر انجام می‌شوند، باید آگهی شوند. خریدار در روز معمول در معاملات عمده، خرید را انجام می‌دهد و لزومی ندارد معامله در دامنه نوسان آن روز باشد. در واقع می‌تواند نقد و اقساط باشد.

به‌طورکلی می‌توان گفت:

بازار بورس خریدار و فروشنده را جفت می‌کند، در مورد قیمت مذاکره می‌کند و معامله را تسهیل می‌کند.

معاملات بلوکی تعداد زیادی اوراق بهادار را شامل می‌شود. دو طرف تعداد زیادی سهام یا اوراق قرضه را با قیمت تنظیم شده معامله می‌کنند.

در مواردی که مبالغ متفاوت باشد، بورس می‌تواند به شفافیت اطلاعات و قیمت‌گذاری کمک کند. به‌عنوان‌مثال، اگر صندوق تامینی ما بخواهد ۱ میلیون سهم از سهام خود را بفروشد، در بورس یک خریدار عمده پیدا می‌شود. بااین‌حال، ممکن است ۱۰ خریدار برای ۱۰۰۰۰۰ سهام هر یک پیدا کند.

با کسر کردن ارزش معاملات بلوک از معاملات روزنه، خالص ارزش معاملات روز محاسبه می‌شود.

معمولاً ارزش سهم در معاملات بلوک از قیمت روی تابلو سهم بالاتر است، به همین خاطر انتظار افزایش قیمت سهم پس از اعمال معاملات بلوک وجود دارد.

بورس کالا با قیمت ۴۰۰۰ ریال به تابلو «پایه الف» فرابورس آمد

بورس کالای ایران به عنوان نخستین بورس که پس از پذیرش، در تابلو «پایه الف» فرابورس ایران درج شده است در جریان گشایش نماد ۴۰۰۰ ریال قیمت خورد.

به گزارش« پایگاه خبری بورس کالای ایران»، بورس کالا در تاریخ ۲۵ آبان ماه سال جاری در تابلو «پایه الف» پذیرش و اواخر دی ماه امسال در این تابلو درج و آماده گشایش نماد شد. به این ترتیب امروز چهارشنبه ۱۱ اسفندماه در جریان گشایش نماد، هر سهم این شرکت ۴۰۰۰ ریال کشف قیمت شد .

بر اساس دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در بازار پایه فرابورس، انجام دادوستد سهام در دسته سهامداری سایر اشخاص بورس کالای ایران در تابلو «پایه الف» در نماد «کالا۴۱» به صورت عادی و با انجام حراج پیوسته مطابق با بازارهای اول و دوم با محدودیت دامنه نوسان قیمت روزانه تا سقف ۵ درصد صورت می‌گیرد .

همچنین معاملات مابقی نمادهای معاملاتی این شرکت شامل «کالا۱۱»، «کالا۲۱» و «کالا۳۱» به صورت توافقی، بدون محدودیت دامنه نوسان روزانه قیمت و بدون محدودیت حجمی قابل انجام است. به بیان دیگر معاملات در این نمادها همانند شرایط فعلی در بازار پایه توافقی با امکان دسترسی معامله‌گران آنلاین مجاز صورت می‌گیرد .

مدیرعامل بورس کالای ایران چند روز پیش در نشست خبری «یک دیدار، یک عرضه» در فرابورس ایران پذیرش این شرکت در «پایه الف» فرابورس را اتفاق مبارکی خواند و گفت: فرابورس با جدیت و تسریع در انجام مراحل پذیرش بورس کالا موجب شد گامی به سمت شفافیت بیشتر برداریم. به گفته وی لازم است عملیات و فعالیت بورس‌ها هم مورد نقد و بررسی کارشناسانه قرار گیرد؛ چرا که بورس‌ها محملی برای گسترش شفافیت در حوزه مبادلات اعم از اوراق بهادار و کالا هستند .

وی در بخش دیگری از این نشست نیز به تشریح عملکرد و برنامه‌های بورس کالای ایران پرداخت و اعلام کرد: این بورس در سال مالی ۹۵ نسبت به سال گذشته در معاملات اکثر حوزه‌ها با افزایش حجم و ارزش مواجه شده؛ به گونه‌ای که حجم محصولات کشاورزی، محصولات پتروشیمی، محصولات فرآورده‌های نفتی، بازار فرعی و طلا به ترتیب ۲۱۰، ۲۹، حدود ۲، ۳۳۴ و ۱۱ درصد رشد داشته و ارزش معاملات تمامی این حوزه‌ها با افزایش چشم‌گیری همراه بوده است .

اخبار

سنا| دیروز، اولین باشگاه فوتبال در بازار سهام بعد از سال‌ها بحث و گمانه‌زنی، در بازار سرمایه حضور رسمی یافت و هر سهم استقلال با قیمت ۴۰۵ تومانی معامله شد تا فصل تازه‌ای از ارتباط بازار سرمایه و باشگاه‌های فوتبال شروع شود. در جریان معاملات آخرین روز هفته بازار سهام که شاخص کل با رشد بیش از ۱۰ هزار واحدی، ۱.۴۴۲ میلیون واحدی شد، نماد شرکت فرهنگی ورزشی استقلال برای اولین‌بار در تابلو نارنجی بازار پایه فرابورس با محدودیت حجمی ۱۰ هزار سهمی گشایش یافت و بعد از ورود سفارش‌ها و تقابل دو طرف عرضه و تقاضا، هر سهم نماد «استقلال» ۴۰۵ تومان قیمت خورد و ارزش روز بازار سهام آن با توجه به سرمایه اسمی بیش هزار میلیارد تومانی به بیش از ۴.۳ هزار میلیارد تومان رسید.

اصلاح دو بازار پایه و SME فرابورس تا دو ماه آینده

میثم فدایی، مدیرعامل فرابورس با اشاره به تجربه بازار سرمایه در سال ۱۳۹۹ بیان کرد: تجربه‌های آن سال باعث شد تا تصمیم بگیریم که در فرآیند پذیرش شرکت‌ها برای عرضه‌های اولیه بازنگری شود. فدایی این بازنگری را تغییر سیاست اعلام کرد نه قانون و افزود: به‌ عنوان‌ مثال در حال حاضر برای هیات پذیرش، اولویت بررسی متعلق به شرکت‌هایی است که مدل افزایش سرمایه از سلب حق تقدم هستند البته استثناءهایی هم در این خصوص وجود دارد اما اولویت با این شرکت‌هاست. مدیرعامل فرابورس موضوع مهم بعدی را گزارش‌های ارزش‌گذاری دانست و گفت: قرار است برای این گزارش‌ها چارچوبی به عنوان مدل ارزش‌گذاری مشخص شود چرا که چارچوب‌مند شدن مدل‌های ارزش‌گذاری باعث می‌شود تا مشاوران هم در همان حوزه به بررسی اقدام کنند. وی به اصلاح برخی رویه‌های داخلی هیات پذیرش اشاره کرد و در توضیح آن گفت: در این رابطه موضوع توثیق سهام حذف می‌شود و مگر در شرایط خاص، آن را نخواهیم داشت ضمن آنکه در مبالغ سرمایه شرکت‌ها نیز بازنگری شده است. این مقام مسوول در فرابورس از اصلاح دو بازار ظرف دو ماه آینده در فرابورس خبر داد و گفت: بازار شرکت‎های کوچک و متوسط یا همان SME حداکثر تا دو ماه آینده اصلاح می‌شود. در خصوص این بازار واژه سرمایه‌گذار نهادی حذف و به سرمایه‌گذار حرفه‌ای تبدیل خواهد شد. همچنین بازار توافقی هم جایگزین بازار پایه می‌شود که احتمالاً تا پایان آبان ماه این تغییرات رقم بخورد. به گفته فدایی اصلاحات جدید دستورالعمل پذیرش هم به سازمان بورس ارسال‌شده تا بعد از تصویب پذیرش‌ها در شرایط شفاف‌تری انجام شود. در ادامه این نشست حجت اسماعیل‌زاده معاون پذیرش فرابورس ایران با اشاره به اینکه برای پذیرش در بازارهای فرابورس یک سری شرایط عمومی و یک سری شرایط اختصاصی مطرح است، گفت: از جمله شرایط عمومی، موضوع سهامی عام بودن شرکت‌هاست که در دستورالعمل جدید سهامی خاص بودن، مانعی برای پذیرش در بازارهای فرابورس نیست. وی از بازنگری حداقل مبالغ سرمایه‌ای در شرایط اختصاصی پذیرش شرکت‌ها خبر داد و گفت: این رقم‌ها با توجه به تغییر شرایط اقتصادی و افزایش تورم مورد بررسی و بازنگری قرار گرفت؛ همچنین یک سری شرایط هم برای پذیرش در بازارهای مختلف در حال تغییر و اضافه شدن است. اسماعیل‌زاده با اشاره به اینکه در حوزه فرآیندهای پذیرش شرکت‌ها چهار مرحله وجود دارد که یکی از آنها مغفول مانده است، گفت: چالش فعلی که مطرح است حضور شرکت در هیات پذیرش بدون آماده‌سازی است که باعث می‌شود فرآیند پذیرش بسیار زمان‌بر شود. معاون پذیرش فرابورس چالش بعدی را عدم پیگیری شرکت‌ها بعد از گذر از مرحله پذیرش دانست و گفت: برخی شرکت‌ها بعد از پذیرش در فرابورس دیگر پیگری لازم را ندارند، بخشی از این مشکل به دامنه خدمات مشاوران پذیرش برمی‌گردد چراکه معمولا تعهدات آنها تا مرحله پذیرش است و باقی آن بلاتکلیف می‌ماند که در دستورالعمل جدید به این موضوع هم توجه شده است. وی به لزوم مشخص بودن مشاور پذیرش و مشاور عرضه در دستورالعمل جدید پذیرش اشاره کرد و گفت: برای رفع بخشی از مشکلات در دستورالعمل جدید مقررشده این مشاوران از همان ابتدا به‌ صورت گروهی، کار خود را شروع کنند. به گفته اسماعیل‌زاده بررسی گزارش‌های ارزش‌گذاری بر مبنای دستورالعمل جدید کاملا متفاوت و عمده عرضه‌ها هم به ‌صورت سلب حق تقدم است؛ در بررسی هیات پذیرش این موضوع مورد تأکید قرا می‌گیرد که شرکت‌هایی وارد بازار شوند که نیاز به تأمین مالی از بازار سرمایه را داشته باشند. محمدجواد سلیمی عضو هیات پذیرش و رییس هیات‌مدیره فرابورس هم در ادامه این نشست با تأکید بر لزوم اجرای قواعد بسیار کارشناسی برای پذیرش در بازار سرمایه به شرایط سال ۹۹ اشاره کرد و گفت: بازار سرمایه روزهای سال ۹۹‌را پشت سر گذاشته و باید از این تجربه‌ها استفاده کند. به گفته وی موارد طرح‌شده در این جلسه توسط مشاوران پذیرش قطعا در هیات پذیرش موردبررسی قرار خواهد گرفت. وی با اشاره به اینکه پذیرش و عرضه اولیه شرکت‌ها مسوولیتی سخت و سنگین‌ است، گفت: اعتقاد من این است که بازار سرمایه با وجود همه مشکلات امروز از ۱۵ سال قبل خیلی جلوتر است و چنین بحث و بررسی‌هایی می‌تواند به پیشرفت و بهبود شرایط کمک کند. در این نشست مشاوران پذیرش حاضر در جلسه به ارایه دیدگاه‌ها و موارد موردنظر خود در مسیر پذیرش و ورود شرکت‌های جدید به فرابورس پرداختند و در پایان نیز از مشاوران پذیرش برتر سال ۱۴۰۰ قدردانی شد. بر اساس این گزارش، تأمین سرمایه تمدن در رتبه‌بندی مشاوران پذیرش در فاکتور کیفی رتبه نخست و فاکتور کمی، رتبه دوم را از آن خود کرد. شرکت‌ کارگزاری بانک ملی نیز در رتبه‌بندی کمی، حائز رتبه نخست شد و در فاکتور کیفی، رتبه دوم را به دست آورد. همچنین تأمین سرمایه امین در درجه‌بندی کمی، رتبه سوم و مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی در رتبه‌بندی کیفی جایگاه سوم را از آن خود کردند.

محدودیت حجمی در بورس و فرابورس

آوای آگاه؛ اولین مشاور شما در بازار سرمایه

درگاه های تحلیلی و تحت نظارت آوای آگاه:

کانال های تخصصی تحلیل
@AvaaTahlil

About
Platform

این شرکت در سال مالی ۹۸ حدود ۱۹ هزار و ۸۵۴ میلیارد تومانی فروش داشته که نسبت به سال گذشته ۴۲ درصد افزایش داشته است. (لازم به ذکر است که در گزارشات ماهانه فروش قطعات لحاظ نمی گردد و این موضوع در صورت مالی سال ۹۸ آورده خواهد شد.)

این شرکت در اسفند ماه ۳۶ هزار و ۳۹۰ دستگاه انواع خودرو به فروش رسانده که نسبت به ماه گذشته ۱۳.۵ درصد افت داشته است.

نرخ محصولات گروه پژو(مهم ترین محصول شرکت) با ۲ درصد افت نسبت به ماه گذشته به محدوده ۵۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به ازای هر دستگاه رسیده است.

شرکت در اسفند ماه حدود ۲ هزار میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به ماه گذشته ۱۶ درصد افت داشته است.

قیمت سهم ۱۱۵۰ تومان است و در یک ماه گذشته حدود ۵.۵ درصد افت داشته است.

#کدال #افزایش_سرمایه #وهنر 📌پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت گروه توسعه هنر ايران ▪️درصد افزایش سرمایه: 101 درصد ▪️محل تامین: مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی

افزایش سرمایه 101 درصدی #وهنر مورد تایید حسابرس قرار گرفت.

📌 به اطلاع می رساند، بخشی از معاملات نماد #سمازن به دلایل نظارتی؛ و کلیه معاملات نماد #لپارس #کسرام #غپاک #ختور #بکام #بسویچ #فلوله #چکارن و #کماسه با توجه به ماده 19 مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران، امروز شنبه مورخ 1399/01/16 تایید نگردید.
مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران

📌 به منظور ایجاد امکان افزایش سرعت محدودیت حجمی در بورس و فرابورس معاملات و همچنین کاهش بار ترافیکی سامانه معاملاتی فرابورس ایران، حداکثر تعداد اوراق بهاداری که طی هر سفارش در سامانه معاملات فرابورس وارد می‌شود (محدودیت حجمی هر سفارش)، به شرح ذیل افزایش یافته و از جلسه معاملاتی دوشنبه مورخ 18 فروردین ماه 1399 اعمال می گردد:

1.در نمادهای معاملاتی مربوط به شرکتهای با سرمایه پایه 100 میلیون و بیشتر، به میزان 200،000
2.در نمادهای معاملاتی مربوط به شرکتهای با سرمایه پایه کمتر از 100 میلیون، به میزان 100،000

قابل ذکر است، در خصوص نمادهای معاملاتی که اخیراً عرضه اولیه شده اند (شامل وآوا1، کلر1، فروی1، ومهان1، شصدف1، شگویا1 و ساوه1 ) نحوه تعیین محدودیت حجمی هر سفارش تا اطلاع ثانوی بر اساس وضعیت فعلی می باشد./ شرکت فرابورس ایران

#کدال #شفاف_سازی #زاگرس 📌 با عنايت به تداوم سرماي هوا در سطح کشور و افت شديد فشار گاز و در نهايت قطعي آن بر اساس اعلام شرکت گاز استان بوشهر و شرکت ملي صنايع پتروشيمي، واحدهاي توليدي اين شرکت از تاريخ 1398/10/21 تا اطلاع ثانوي به دليل قطع گاز از سرويس خارج…

📌شروع مجدد فعاليت متوقف شده قبلي

📍مدیر محترم کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی مشکل قطعی گاز تا حدودی مرتفع گردید و با برقراری سهمیه جدید گاز برای شرکت ، واحدهای تولیدی با ظرفیت پایین شروع به عملیات راه اندازی نموده و به تدریج تا پایان اسفند ماه با افزایش تدریجی سهمیه گاز در مدار تولید عادی قرار گرفتند .

📌احتمال تاخیر در برگزاری جلسه اوپک پلاس

‏بنا بر اعلام برخی منابع خبری اجلاس مجازی ‎اوپک که قرار بود دوشنبه ۶ آوریل برگزار شود احتمالا با تاخیر و‌ در روزهای ۸ یا ۹ آوریل برگزار خواهد شد.
ایجاد ظرفیت زمانی برای آماده سازی زیرساخت فنی برای حضور در جلسه مجازی دلیل این تاخیر ذکر شده است./ اقتصادآنلاین

#خبرهای_موثر
📌روسیه از عربستان و آمریکا خواست سهمی برابر با این کشور در کاهش تولید نفت داشته باشند

الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه:
همه کشورهای تولید کننده عمده نفت باید برای تثبیت بازار با هم متحد شده و به همکاری بپردازند و سهمی برابر در این زمینه داشته باشند.

#نبض_بازار 📌 به اطلاع می رساند، بخشی از معاملات نماد #سمازن به دلایل نظارتی؛ و کلیه معاملات نماد #لپارس #کسرام #غپاک #ختور #بکام #بسویچ #فلوله #چکارن و #کماسه با توجه به ماده 19 مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران، امروز…

📌 بخشي از معاملات نماد معاملاتي #ونوين، #اخابر و #هاي_وب نیز به دلايل نظارتي در روز جاري تاييد نشد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.