اجزای راندمان در سرمایه گذاری


پایان نامه بررسی ریسک و بازده در سرمایه گذاری های جایگزین طلا، ارز و سهام

بررسی رابطه بین ریسک و بازدهی فرصت­های سرمایه­ گذاری مختلف و همچنین میزان مصونیت و پوشش هر دارایی در مقابل تورم، همواره از موضوعات مورد علاقه اقتصاددانان، فعالان عرصه سرمایه گذاری و حتی افراد عادی بوده است. در این پژوهش جهت بررسی این موضوع در اجزای راندمان در سرمایه گذاری اقتصاد ایران طی دوره 1392-1370 با بهره­ گیری از داده ­های ماهیانه، ضمن انتخاب سه دارایی طلا، ارز و بازار سهام و محاسبه بازدهی آنها (نرخ رشد لگاریتم تغییر قیمت سه دارایی)، ریسک نیز بر مبنای مدل های ناهمسانی واریانس شرطی (ARCH) محاسبه گردید و سپس رابطه بین ریسک محاسبه شده و بازدهی بر مبنای یک مدل رگرسیونی (OLS) بین ریسک و بازدهی برای هر دارایی مثبت تشخیص داده شد. سپس با بهره گرفتن از مدل قیمت گذاری دارایی­ های سرمایه­ای (CAPM) میزان مصونیت و بازدهی غیر عادی هر دارایی در مقابل تورم مورد ارزیابی قرار گرفت و نهایتا مشخص گردید که هر سه دارایی به عنوان سه فرصت سرمایه گذاری جایگزین دارای پوشش کاملی در مقابل تورم بوده و هیچکدام بازدهی غیرعادی مازاد بر تورم نداشته اند. از سوی دیگر به ترتیب دارایی طلا، ارز و سهام دارای بالاترین نسبت میانگین بازدهی به ریسک در طول دوره مورد بررسی بوده ­اند.

واژگان کلیدی: بازده، ریسک، مدل قیمت گذاری دارایی سرمایهجای، مدل ناهمسانی واریانس شرطی

فصل اول

کلیات تحقیق

امروزه مبحث سرمایه گذاری به یکی از مهم ترین مسائل زندگی انسان ها تبدیل شده است . افراد برای اینکه رفاه و آسایش فعلی و آتی خود را بهبود بخشند اقدام به سرمایه گذاری می کنند . وجوهی که سرمایه گذاری می شوند . می توانند ناشی از دارائیهای موجود فرد ، مبالغ وام گرفته شده یا پس انداز افراد باشد . سرمایه گذاران تلاش می کنند ثروت خود را به بهترین نحو سرمایه گذاری کنند . تا هم از عواملی مانند اجزای راندمان در سرمایه گذاری تورم مصون بمانند و هم ثروت خود را افزایش دهند .

بسیاری از اقتصاددانان معتقدند افزایش سرمایه­­­­­­­­­­­­­گذاری هر چند ­­­­­شرط کافی نیست،اما شرط لازم برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است.با توجه به کمبود منابع سرمایه­ گذاری در اکثر کشورهای در حال توسعه،تخصیص بهینه این منابع محدود بین فعالیتهایی که حداکثر کارآمدی را داشته باشند از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.در این فرایند باید ضمن شناسایی مزیت­های نسبی یک کشور،نسبت به تخصیص بهینه منابع بین بخشهای مختلف اقتصادی اقدام نمود. با توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش به دنبال یافتن این پرسش است که سرمایه­ گذاری در چه بازارهایی از اقتصاد ایران کارآمدی بیشتری داشته است و اولویت سرمایه­ گذاری در چه بازارهایی است.

1-2-بیان مسئله تحقیق

اصل ثابتی در فرهنگ سرمایه­ گذاری وجود دارد مبنی بر این که سرمایه از ریسک و خطرگریزان است و به سوی بازده و سود تمایل دارد. به همین خاطر­است که سرمایه­ گذاران ریسک­گریز از ورود سرمایه خود به جایی که خطر و ریسک وجود دارد یا افق نامشخصی در برابر سود و اصل سرمایه­شان هست، امتناع می­ کنند. اما آیا می­توان جایی را پیدا کرد که سرمایه­ گذاری در آن ریسک نداشته باشد؟ ریسک و خطر از دست دادن اصل و فرع سرمایه در همه جا هست، بعضی سرمایه­ گذاری­ها پرخطرند و برخی کم خطر. سرمایه­ گذار با توجه به میزان خطر و ریسک سرمایه­ گذاری، انتظار سود و بازده متناسب را دارا می­باشد. معمولاً سرمایه گذاران به وسیله تجزیه و تحلیل های مالی خود به دنبال بازده متناسب با توجه ریسک مربوط می‌باشند .

در یک بازار متعارف که در آن عوامل بازار واجد اطلاعات می‌باشند، بازده بالا همواره ریسک بالاتری را نیز به دنبال خواهد داشت.این موضوع موجب می­ شود که همواره تصمیم ­گیری جهت سرمایه­ گذاری بر اساس روابط میان ریسک و بازده صورت گیرد و یک سرمایه­ گذار همواره دو فاکتور ریسک و اجزای راندمان در سرمایه گذاری بازده را در تجزیه و تحلیل و مدیریت سبد سرمایه­ گذاری های خود مدنظرقرار دهد. به عبارت دیگر، سرمایه­ گذاری به عنوان یک تصمیم مالی همواره دارای دو مؤلفه ریسک و بازدهی بوده که مبادله این دو ترکیبهای گوناگون سرمایه­ گذاری را عرضه می کند.از یک طرف،سرمایه­ گذاران به دنبال بیشینه کردن عایدی خود از سرمایه­ گذاری هستند و از طرف دیگر، باشرایط عدم اطمینان حاکم بر بازارهای مالی مواجه می باشند که عامل اخیر دستیابی به عواید سرمایه­ گذاری را با عدم اطمینان مواجه می­سازد معمولاًدر اقتصاد و بخصوص در سرمایه­ گذاری فرض براین است که ­سرمایه­ گذاران منطقی عمل می­ کنند. سرمایه­ گذاران منطقی، اطمینان را به عدم اطمینان ترجیح می­ دهند و طبیعی است که دراین حالت میجتوان گفت سرمایه­ گذاران نسبت به ریسک علاقه­ای ندارند،به عبارت دقیقجتر سرمایه­ گذاران ریسکجگریز هستند. یک سرمایه­ گذار ریسک­گریز، کسی است که در ازای قبول ریسک،انتظار دریافت بازده مناسبی دارد.باید توجه داشت که در این حالت پذیرفتن ریسک یک کار غیر منطقی نیست،اگر چه میزان ریسک خیلی زیاد باشد،چون در این حالت انتظار بازده بالایی نیز وجود دارد.در واقع، سرمایه­ گذاران به طور منطقی نمی توانند انتظار داشته باشندکه بدون قبول ریسک بالا، بازده بالایی کسب کنند. از طرف دیگر تحقیقات انجام شده حاکی از آن است که افراد در تصمیم ­گیری های خود تحت شرایط ریسک به هیچ وجه به صورت منطقی و عقلایی عمل نمی­ کنند.

1-3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

امروزه مبحث سرمایه­ گذاری به یکی از مهم­ترین مسائل اجزای راندمان در سرمایه گذاری زندگی انسان­ها تبدیل شده است. افراد برای اینکه رفاه و آسایش فعلی و آتی خود را بهبود بخشند اقدام به سرمایه­ گذاری می­ کنند. وجوهی که سرمایه­ گذاری می­شوند می توانند ناشی ازدارایی­ های موجود فرد، مبالغ وام گرفته شده یا پس­انداز فرد باشد. سرمایه­ گذاران تلاش می­ کنند ثروت خود را به بهترین نحو سرمایه­ گذاری کنند تا هم از عواملی مانند تورم مصون بمانند و هم ثروت خود را افزایش دهند.

سرمایه­ گذاری به مفهوم ساده و فراگیر عبارت است از به تعویق انداختن مصرف فعلی برای دستیابی به مصرف بیشتردرآینده(جهانخانی و پارساییان،1376).اغلب اندیشمندان اقتصادی درتحقیقاتشان به این نتیجه دست یافتند که یکی از عوامل موثر بر رشد و توسعه پایدار سرمایه­ گذاری موثر درکشور است. سرمایه­ گذاران را می­توان یکی از ارکان اساسی اقتصاد کشورها دانست.تردیدی نیست که افزایش تولید که یکی از نخستین گام­های فرایند توسعه محسوب می­گردد مستلزم افزایش سرمایه­ گذاری خواهد بود و به همین دلیل نظریه ­هایی در علم اقتصاد مطرح است که علت توسعه نیافتگی برخی کشورها را کمبود سرمایه و سرمایه­ گذاری پنداشته و دور باطل کمبود تولید را ناشی از نبود سرمایه­ گذاری می­داند(نخجوانی،1382و بید گلی و بیگدلو،1385(.

همواره فرصت­های مختلفی برای سرمایه­ گذاری وجود دارد اما افراد به دنبال بهترین فرصت برای سرمایه­ گذاری اند،اما کدام یک از این فرصت­ها بهترینند؟آیا لزوما گزینه­ای که بیشترین بازدهی را فراهم می سازد مطلوب­ترین گزینه است یا عوامل دیگری نیز در این زمینه دخیل هستند؟

برای پاسخ به این پرسش ابتدا می­بایست مشخص گردد عملکرد یک سرمایه­ گذاری براساس چه معیارهایی تعیین می­ شود ارزیابی عملکرد سرمایه­ گذاری­ها بر مبنای ریسک و بازده صورت می­گیرد و این دو عامل(ریسک و بازده)از هم جدا نیستند. مقصود از بازده پاداشی است که سرمایه­ گذار از سرمایه­ گذاری خود به دست می ­آورد.

تاکنون تحقیقات فراوانی دراکثرحوزه­ های مرتبط با بازار سرمایه در ایران صورت گرفته،اما آنچه در این بین کمتر مورد توجه قرار گرفته،پرداختن به تحقیقات جدی در خصوص بررسی نگرش­های روانی برتشخیص تعصبات رفتاری و اثرات آن در بورس اوراق بهادار تهران میجباشد.در اکثر کشورها،شناخت فرایند تصمیم ­گیری مشارکت کنندگان دربورس،همواره موضوعی مهم برای مشارکت­کنندگان و سرمایه‌گذاران دربازار بوده است.در اکثر این کشورها،محققان تلاش­ های قابل توجهی جهت مطالعه و درک رفتار سرمایه­ گذاری مشارکت­کنندگان بازار و به دنبال آن تاثیر این عوامل برقیمت اوراق بهادار داشته اند، چرا که رفتارهایی که بر تصمیمات سرمایه­ گذاری مشارکت­کنندگان در بازار تاثیر می گذارند از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند.

رابطه بین متغیرهای جمعیت شناختی مختلف،عوامل رفتاری و رفتار فردی سرمایه­ گذاران یکی از بحث­های کشف شده درمسائل اقتصادی مالی و محققان امور مالی کار­بردی در سراسر جهان است.در الگوی مالی سنتی در بازار کارآمد که بر اساس فرضیه بازار کارآمد است بر این فرض می باشد که تصمیم­گیرندگان به طور کاملا عقلایی رفتار می­ کنند و همیشه به دنبال بیشینه­کردن مطلوبیت مورد انتظار خود هستند. به عبارت دیگر دو پایه اصلی در پارادایم سنتی مالی، عقلانیت کامل عوامل و نتیجه ­گیری تصمیم ­گیری های مبتنی بر بیشینه­سازی مطلوبیت مورد انتظار است. تا بعد از سال1980برخی از محققان رفتاری فهمیدند بطورکامل پدیده فوق­العاده­ای از بازار را توضیح دهد هرچند که تصمیم­های سرمایه­ گذار به طورکامل عقلانی بودند(تیورسکی و کاهنمن، 1979). [1] درحالی که در مالی رفتاری عنوان می­ شود که برخی پدیده ­های مالی را می­توان بابه کارگیری مدل­هایی توصیف کرد که در آنها عامل اقتصادی کاملا در نظر گرفته نمی­ شود. در برخی از مدل­های مالی رفتاری، عوامل رفتاری دارند که بطور کامل عقلایی نیستند.

در برخی مدل ها نیز، عوامل اعتقادات درستی دارند ولی­انتخاب‌هایی انجام می دهند که با بیشینه­ سازی مطلوبیت مورد انتظار سازگار نیست(راعی و فلاح پور،1383،80).

هنگامی که سرمایه­ گذاران باشرایط نامطمئن روبرو می­شوند،به احتمال زیاد درجهت منافع خودبه تصمیم­گیرهای مختلف می­پردازند،یا ممکن است به دنبال توصیه­های سرمایه­ گذاران حرفه‌ای یاجمع ­آوری اطلاعات مربوط به سود حاصل از تصمیم ­گیری سرمایه­ گذاری بهینه باشند (تیورسکی و کاهنمن، 1979). [2] گرچه سرمایه­ گذاران حرفه‌ای اطلاعات بیشتری کسب خواهند نمود، اما به دلیل وجود تعصبات سرمایه­ گذاری بیشتر تصمیمات خود کاملا منطقی نیست،در نتیجه این تعصبات منجر به کاهش بازگشت سرمایه­ گذاری می­گردد (کایداک، 1987) [3] .

هنگامی که مالی رفتاری بین فعالان بازار توسعه یابد،سرمایه­ گذاران مزایای آن راخواهند دید وآنگاه انتظار می­رود که درک نحوه تاثیر ابعاد روانشناختی سرمایه­ گذار بر پیامدهای سرمایه­ گذاری،بینش‌های جدیدی فراهم سازد. نتیجه مورد انتظار از برقراری ارتباط مناسب با مالی رفتاری برای مدیران و مشاوران،پرتفویی است که یک مشاور می ­تواند متناسب با اهداف و تمایلات هر سرمایه­ گذار ایجاد کند.از دیگر فواید این پژوهش،نزدیک کردن مشاوران و سرمایه­ گذاران به کاربردهای«مالی رفتاری»در مدیریت دارایی است.برای کسانی که نقش روانشناسی در دانش مالی را به عنوان یک عامل اثر گذار بر بازارها یا اوراق بهادار و تصمیمات سرمایه­ گذاران بدیهی می دانند، قبول وجود تردید در مورد اعتبار « مالی رفتاری» دشوار است. در عین حال هنوز بسیاری از دانشگاهیان‌و‌حرفه­ای­های طرفدار مکتب «مالی کلاسیک » بررسی جنبه های رفتاری انسان و تاثیر آن در تصمیمات مالی را به عنوان یک شاخه مستقل مطالعاتی باور ندارند. در طرف مقابل، طرفداران دانش« مالی رفتاری»اعتقاد راسخی دارند که آگاهی از”تمایلات روانشناختی “در عرصه سرمایه­ گذاری،کاملاً ضروری و نیازمند توسعه جدی دامنه مطالعاتی است (پمپین [4] ،1383؛ ترجمه بدری). بنابراین ما در این تحقیق می­توانیم به درک سابقه و تاثیر آنچه که باعث تعصبات سرمایه­ گذاری شده است بپردازیم.

1-4-اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف کلی، ویژه و کاربردی)

1-بررسی ریسک و بازده سرمایه­ گذاری­های جایگزین در ایران

2-رتبه بندی بازارها بر اساس ملاک بازدهی سرمایه­ گذاری ها

 1. بررسی رابطه ریسک در سرمایه­ گذاری سهام با بازده سرمایه­ گذاری.
 2. بررسی رابطه ریسک در سرمایه­ گذاری طلا با بازده سرمایه­ گذاری.
 3. بررسی رابطه ریسک در سرمایه­ گذاری ارز با بازده سرمایه­ گذاری.
 4. کدامیک از دارایی های ارز وطلا وسهام پوشش مناسبی در مقابل تورم دارند.

1-4-3- اهداف کاربردی

شناسایی ابزار جایگزین دارایی طلا، ارز و سهام برای مقابله تورم در اقتصاد ایران

 1. بین ریسک در سرمایه­ گذاری سهام و بازده سرمایه­ گذاری رابطه مثبت و معنی­داری وجود دارد.
 2. بین ریسک در سرمایه­ گذاری طلا و بازده سرمایه­ گذاری رابطه مثبت و معنی­داری وجود دارد.
 3. بین ریسک در سرمایه­ گذاری ارز و بازده سرمایه­ گذاری رابطه مثبت و معنی­داری وجود دارد.

1-6-حدود(دامنه تحقیق)به لحاظ قلمرو مکانی و زمانی

پژوهش حاضر به بررسی وضعیت ریسک و بازدهی فرصت­های سرمایه­ گذاری در سه دارایی طلا،ارز و سهام در کشورایران با بهره گرفتن از داده ­های ماهانه دور 1392-1370منتشر شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی و همچنین سازمان بورس اوراق بهادارمی باشد.همچنین در این پژوهش از مدل­های تلاطم شرطی خانواده ARCH و مدل قیمت گذاری دارایی­ های سرمایه ای(CAPM) بهره­ گیری می­ شود.

1-7-واژه های کلیدی(اصطلاحات)

3-مدل قیمت­ گذاری دارایی سرمایه ای [7]

4-مدل ناهمسانی واریانس شرطی [8]

تعاریف عملیاتی:

1-بازدهی:بازدهی پاداشی است که سرمایه­ گذار به دلیل به تعویق انداختن مصرف خود در دوره حاضر به منظور دست یافتن به مصرف بیشتر در دوره بعد(سرمایه­ گذاری) بدست می آورد.

2-ریسک:به مفهوم هرگونه نوسان احتمالی در بازدهی آتی یا هر­گونه نوسان احتمالی منفی در بازدهی آینده تعریف می شود.

3-مدل قیمت­ گذاری دارایی سرمایه­ای(CAPM):اگر به فرض Ri بازدهی داراییi ام بوده وRFبازدهی سپرده‌های بانکی باشد و همچنین P 0 نرخ تورم باشد می توان این مدل را به شکل زیر نوشت:

نرخ رشد سطح عمومی قیمتها( تورم) را نشان می­دهد. در اینجا، βi معروف به بتای تورم است. اگر بتا برابر و یا بزرگتر از 1 باشد، نشان می­دهد که به ازای یک افزایش معین در تورم، بازدهی دارایی i با سرعت بیشتری رشد کرده است و توانسته تغییرات تورم را به طور کامل پوشش دهد.

4- مدل ناهمسانی واریانس شرطی خانواده ARCH

مدل ناهمسانی واریانس اتوگرسیو(ARCH) که اولین بار توسط (انگل، 1982) [9] مطرح شد و بعدها توسط بولرسو(1986) [10] به مدلهای (ARCH) تعمیم داده شد، عمومی­ترین روش برای مدلسازی نوسانات و تغییر­پذیری داده های سری زمانی مالی با فراوانی زیاد می باشد.

این فرایندها دارای میانگین صفر هستند و به طور دنباله­ای ناهمبسته­اند و واریانس شرطی( روی اطلاعات مربوط به گذشته) ناثابتی داشته، در حالیکه واریانس غیرشرطی ثابتی دارد.

ساخت توربین گازی با قابلیت‌ افزایش تولید برق و کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای

پژوهشگران کشور با بازطراحی سامانه‌های خنک کاری اجزای راندمان در سرمایه گذاری و پره‌ها،‌ نسل نوینی از توربین‌های گازی را عرضه کردند که ضمن افزایش ۲۸ مگاواتی در توان تولیدی، موجب کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای مانند CO2 خواهد شد.

مرتضی نظام‌آبادی از محققان این طرح در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، عنوان طرح اجرا شده را “طراحی و ساخت توربین گاز” ذکر کرد و گفت: این توربین در کشور بومی‌سازی شده است که با نام MAP2B عرضه شده و به بهره‌برداری رسیده است.

وی با اشاره به مزایای این طرح یادآور شد: با فناوری‌هایی که در این توربین مورد استفاده قرار گرفته راندمان آن ۳۶٫۴ درصد است که در مقایسه با نسخه قبلی ۲ درصد راندمان بیشتر دارد.

نظام‌آبادی توان این توربین را ۱۸۵ مگاوات عنوان کرد و ادامه داد: این توربین توان تولید ۱۸۵ مگاوات برق را دارد که ۲۸ مگاوات توان بیشتر نسبت به نسخه‌های قبلی را دارد.

مجری طرح خاطر نشان کرد: وجود این دو پارامتر در این توربین موجب شده که اگر در صنعت نیروگاهی کشور استفاده شود، ۱۵۰۰ مگاوات افزایش تولید برق خواهیم داشت.

این محقق از کاربرد این توربین در پروژه‌های نیروگاهی در کشور عراق خبر داد و اظهار کرد: در حال حاضر پروژه‌های نیروگاهی در عراق با ظرفیت ۳ هزار مگاوات با ابتکار این توربین‌ها به مرحله اجرا درآمده است.

به گفته وی، این تیم تحقیقاتی اقدام به طرح‌ریزی و اجرای آزمون جامع این محصول با استفاده از ابزار دقیق و حسگرهای داده‌پرداری ویژه و ادوات اندازه‌گیری پیشرفته استاتیک و دینامیک بر روی نمونه پروتوتایپ‌ (نمونه اولیه محصول) در نیرگاه پرند، علی آباد و عسلویه کرده‌اند.

وی اضافه کرد: این آزمون ضمن ثبت پارامترهای گوناگون چون دما، فشار،‌ سرما و لقی و ارتعاش در اجزای توربین‌ در حال کار، نه تنها محصول جدید را ارزیابی و رفتار آن پایش را می‌کند، بلکه کدهای محاسباتی و ابزارهای توسعه یافته بومی حین طراحی این ماشین را نیز اعتباردهی می‌کند.

نظام‌آبادی با اشاره به تغییرات ایجاد شده در این توربین، گفت: سمت پره‌های کمپرسور، پره‌های سمت توربین، شکل ۳ بعدی پره‌ها و طراحی سه‌بعدی برای پره‌ها از جمله تغییرات ایجاد شده در این نسل از توربین گازی است که در نسحه‌های قبل این ویژگی وجود نداشت.

مجری طرح، کاهش افت توان را از دیگر قابلیت‌های این توربین نام برد و یادآور شد: به دلیل نوع طراحی، هوای بیشتری از داخل توربین عبور می‌کند که این قابلیت موجب خواهد شد که از توربین‌ها توان بیشتری را دریافت کنیم، در نتیجه هم راندمان و هم توان توربین افزایش خواهد یافت.

به گفته وی، این دستاورد قابلیت پیاده سازی بر روی توربین‌های گازی هم‌خانواده و در حال بهره‌برداری را دارد، ضمن آنکه عمر قطعات و بازه تعمیراتی آنها از ۳۳ هزار ساعت کارکرد معادل ۴۱ هزار ساعت افزایش می‌یابد.

نظام‌آبادی توان تولید بیشتری، کاهش مصرف سوخت گاز طبیعی سالانه به میزان ۲۰ کیلو مترمکعب به ازای هر یک از واحدهای توربین گازی را از دیگر ویژگی‌های توربین گازی طراحی شده ذکر کرد و گفت: علاوه بر آن کاربرد این توربین موجب کاهش ۴۰ هزار تنی تولید گازهای گلخانه‌ای CO2 خواهد شد.

مقاله تاثیر بکارگیری پکیج چگالشی بر بهینه سازی مصرف انرژی

چگالش زمانی روي می دهد که دماي بخار کمتر از دماي نقطه شبنم بخار آب موجود در محصولات احتراق شود. در صنعت این فرآیند معمولا بر اثر انتقال حرارت بین بخار و یک سطح سرد بوجود می آید. گرماي نهان بخار به سطح انتقال یافته و مایع چگالش می یابد.

دماي نقطه شبنم براي بخار آب موجود در محصولات احتراق به عوامل متعددي از قبیل درصد هواي اضافه، میزان دي اکسید کربن موجود، فشار جزئی بخار و ارتفاع از سطح دریا یا فشار محیط وابسته است .

مقدار گرماي نهان تبخیر آب در دماي جوش ۱۰۰ درجه سانتیگراد ۲۲۵۷ کیلوژول بر کیلوگرم می باشد که نسبت به گرماي محسوس، مقدار قابل توجهی است .

اجزاء تشکیل دهنده عمده پکیج ها مشعل، محفظه احتراق، دسته لوله ها، پوسته و دودکش می باشد. دماي آب برگشتی پکیج هاي ساده باید بین ۱۳۰ تا ۱۴۰ درجه سانتی گراد باشد تا از تقطیر گازهاي داغ خروجی بویلر جلوگیري شود. تقطیر باعث خرابی پکیج و کوتاه شدن عمر مفید آن می شود. اگر طراحی سیستم به حد کافی بالا بودن درجه حرارت آب برگشتی را تضمین ننماید، پکیج هاي داراي لوله فولادي و یا مسی دچار خرابی می شوند.

بنابراین به علت عدم بکارگیري مبدل حرارتی چگالشی در مسیر خروج گازهاي خروجی دودکش پکیج هاي ساده ، از انرژي نهان بخار آب استفاده نمی شود.

طرح اندازه گیري

جهت محاسبه راندمان و بررسی عوامل موثر بر آن پارامترهاي ذیل با دستگاه Microplan که مجهز به سنسورهاي دماي متعدد و دبی سنج می باشد، اندازه گیري گردیده است.

دماي گازهاي خروجی دودکش

جهت آنالیز گازهاي احتراق نیز پارامترهاي ذیل با بکارگیري دستگاه آنالیزور گاز testo 350 xl اندازه گیري شده است .

درصد هواي اضافه احتراق

میزان دي اکسید کربن

در نهایت دبی مایع چگالیده نیز با بشرهاي آزمایشگاهی در طول دوره تست راندمان اندازه گیري شد. در طی آزمایشات مبنا تغییر دماي آب برگشتی بوده است و از ۲۰ الی ۶۰ درجه سانتی گراد در فواصل ۵ درجه سانتی گرادي تست صورت گرفته است.

زمان انجام تست پس از رسیدن به حالت پایدار، ۶۰۰ ثانیه و طول لوله دودکش ۱ متر می باشد. همچنین دبی آب در گردش میزان ثابت ۱۷٫۵ لیتر بر ثانیه بوده است . لازم بذکر است که هر دو نوع پکیج هاي چگالشی و ساده با ظرفیت گرمایشی نامی یکسان معادل ۲۴ کیلو وات انتخاب شده اند.

بررسی احتراق

همانطور که گفته شد دماي نقطه شبنم محصولات احتراق وا بسته به عواملی چون میزان هواي اضافه و دي اکسید کربن محصولات احتراق است. میزان دي اکسیدکربن محصولات احتراق وابسته به نسبت H/C هیدروکربن هاي مختلف است. بنابراین میزان دي اکسیدکربن به سوخت مورد استفاده بستگی دارد. همچنین ترکیبات یک نوع سوخت در مکان هاي مختلف متفاوت است، که بیانگر وابستگی عملکرد بویلر چگالشی به شرایط محیطی می باشد. اجزاء گاز طبیعی مناطق مختلف کشور در اختلاف چندانی ندارند؛ لذا آزمایشات تنها با گاز طبیعی پالایشگاه سرخس انجام گردیده است که ارزش حرارتی و چگالی آن در جدول شماره ( اجزای راندمان در سرمایه گذاری ۱) ذکر شده است.

ارزش حرارتی و چگالی گاز طبیعی

در نتایج آنالیز احتراق نشان داد که میزان دي اکسید کربن در محصولات احتراق حدود ۱۰٫۳ می باشد و کمتر از ۳ درصد تغییر داشته است.

تغییرات دماي نقطه شبنم بر حسب ارتفاع از سطح دریا

ارتفاع شهرستان محل تست(مشهد)، از سطح دریا ۳۲۳۱ فوت از سطح دریا می باشد. بنابراین بر اساس منحنی فوق، دماي نقطه شبنم معادل ۵۴٫۷ درجه سانتی گراد است.

محاسبه راندمان

نرم افزار دستگاه Microplan بر اساس استاندارد هاي EN 483 ، EN 297 و EN 677 برنامه ریزي شده و قابلیت محاسبه راندمان پکیج را با استفاده از داده هاي اندازه گیري شده، دارد. بطور کلی راندمان بر اساس فرمول ذیل محاسبه می گردد:

در استاندارد اروپا، راندمان پکیج ها بر اساس ارزش حرارتی پایین گاز محاسبه می گردند، به همین دلیل راندمان پکیج هاي چگالشی که از گرماي نهان آب نیز بهره می جویند.

بیش از ۱۰۰ درصد محاسبه می گردد. بر این اساس راندمان پکیج چگالشی در حالت دماي توصیه شده براي پکیج هاي چگالشی (دماي آب رفت ۵۰ و برگشت ۳۰ درجه سانتی گراد) ۱۰۲ درصد و راندمان پکیج ساده در حالت دماي توصیه شده براي آن (دماي آب رفت ۸۰ و برگشت ۶۰ درجه سانتی گراد) ۹۰٫۵ درصد محاسبه شده است که اختلاف ۱۱٫۵ درصدي را نشان می دهد.

آنالیز اقتصادي

جهت آنالیزهاي اقتصادي از روش بازگشت سرمایه استفاده شده است که در ادامه به معرفی این روش می پردازیم: در این روش جریان هاي وجوه درآمد و هزینه، به مبدا زمان انتقال می یابند. این امر با توجه به اجزای راندمان در سرمایه گذاری حداقل نرخ تنزیل قابل قبول که نشان دهنده ارزش زمانی پول است، صورت می گیرد. زمان حال، ابتداي سال شروع سرمایه گذاري است . دوره بازگشت سرمایه مدتی است که در آن زمان درآمد حاصل از اجراي طرح مساوي هزینه آن گردد. به طور کلی یک سرمایه گذاري زمانی می تواند سود ده باشد که سرمایه گذاران انتظار دریافت اصل و سود بیشتري داشته باشند، به عبارت دیگر انتظار دریافت یک نرخ برگشت سرمایه کوتاه تر.

نتایج و بحث

نتایج ذیل بر اساس ۹ تیپ آزمایش بر روي پکیج چگالشی با ظرفیت ۲۴ کیلووات و آزمایش انجام شده بر روي پکیج ساده با همان ظرفیت و بررسی و محاسبات فنی و اقتصادي صورت گرفته، بدست آمده است.

اثر افزایش دماي آب برگشتی بر راندمان.

شکل شماره ( ۳) اثر دماي آب برگشتی بر راندمان ناخالص را نشان می دهد. نتایج حاکی از وابستگی زیاد راندمان پکیج چگالشی به دماي آب برگشتی می باشد؛ که با تغییر دماي آب از ۲۰ تا ۶۰ درجه سانتی گراد، بصورت خطی از ۱۰۲ درصد به ۹۶٫۵ درصد کاهش یافته است.

اثر افزایش دماي آب برگشتی بر دماي گازهاي خروجی دودکش.

شکل شماره ( ۴) اثر دماي آب برگشتی بر دماي گازهاي خروجی از دودکش را نشان می دهد. مشاهده می شود با اقزایش دماي آب از ۲۰ تا ۵۰ درجه سانتی گراد، دماي گازهاي خروجی از دودکش از ۴۷ تا ۵۶ درجه سانتی گراد تغییر یافته است و پس از آن با افزایش دماي آب برگشتی تا ۶۰ درجه سانتی گراد، افزایش سریع دماي گاز را تا ۷۵ درجه سانتی گراد شاهد هستیم.

اثر افزایش دماي گازهاي خروجی دودکش بر نرخ چگالش.

شکل شماره ( ۵) اثر دماي گازهاي خروجی از دودکش بر نرخ چگالش را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، از دماي ۴۷ درجه سانتی گراد گازهاي خروجی دودکش تا حدود نقطه شبنم، ۵۶ درجه سانتی گراد، نرخ چگالش بطور نسبتاً خطی کاهش یافته است و پس از آن ضمن افزایش دماي ناگهانی گازهاي خروجی از دودکش، چگالش متوقف گردیده است.

اثر افزایش دماي گازهاي خروجی دودکش بر راندمان ناخالص پکیج چگالشی

در شکل شماره ( ۶) اثر افزایش دماي گاز خروجی از دودکش بر راندمان ناخالص نشان داده شده است. مشاهده می شود که منحنی راندمان به دو حوزه متم ایز تقسیم گردیده است. حوزه اول از دماي ۴۷ تا ۵۵ درجه سانتی گراد براي گازهاي خروجی که راندمان به شیب زیاد از حالت ایده آل آن، حدود ۱۰۲ درصد تا حدود ۹۷ درصد کاهش مییابد. حوزه دوم از دماي ۵۵ تا ۷۵ درجه سانتیگراد براي گازهاي خروجی است که راندمان بویلر چگالشی تغییرات کمتري نسبت به حوزه اول دارد و منحنی راندمان با شیب ثابت به کمترین میزان خود، حدود ۹۶ درصد میرسد.

شکل شماره ( ۷) اثر افزایش نرخ چگالش بر افزایش راندمان ناخالص پکیج چگالشی نسبت به پکیج غیر چگالشی را نشان می دهد. نتایج اندازه گیري میزان بهبود راندمان را بصورت تابعی از نرخ چگالش بیان می کند.

میزان کاهش مصرف سوخت به ازائ هر پکیج، ۸۰۵ متر مکعب گاز طبیعی در سال محاسبه گردیده است. بر این اساس در صورتی که در هر سال، کلیه ۵۷۰،۰۰۰ پکیج گرمایشی تولیدي و وارداتی به کشور، با پکیج چگالشی جایگزین شوند، صرفه جویی سالانه به میزان ۴۵۸٫۸ میلیون متر مکعب در مصرف گاز کشور را شاهد خواهیم بود.

نتیجه گیری

در این تحقیق با انجام آزمایش بر روي پکیج هاي چگالشی و ساده با ظرفیت ۲۴ کیلووات و اندازه گیري راندمان پکیج و دما و دبی آب در گردش و آنالیز احتراق مشعل گاز سوز آن، و محاسبات اقتصادي نتایج ذیل حاصل گردیده است.

بر اساس نتایج بدست آمده، بازیافت حرارات نهان در پکیج هاي چگالشی موجب افزایش ۱۱٫۵ درصدي راندمان، نسبت به پکیج هاي گرمایشی ساده گردید.

منحنی راندمان پکیج چگالشی، نسبت مستقیم دم اي آب برگشتی با عملکرد مطلوب آن را نشان میدهد. در این منحنی، مناسب نبودن دیگ هاي چگالشی براي سیستم هایی که درجه حرارت آب برگشتی به آنها بالاتر از ۵۵ درجه سانتی گراد است مشهود است؛ زیرا دماهاي بالاتر از دماي نقطه شبنم بخار آب بیشتر بوده و دیگر چگالش روي نمی دهد.

پکیج چگالشی در صورتیکه دماهاي آب برگشتی به سیستم، بالاتر از نقطه شبنم بخار موجود در محصولات احتراق باشد، به راندمان بالاي خود نمی رسد و سرمایه گذاري بیشتر نیز در این مورد توجیهی ندارد.

دماي نقطه شبنم محصولات احتراق، منحنی دماي گاز دودکش-راندمان را به دو منطقه متمایز تقسیم می کند. در منطقه اول، از دماي ۴۷ تا ۵۵ درجه سانتی گراد، تغییرات زیاد در راندمان و در منطقه دوم، از دماي ۵۵ تا ۷۴ درجه سانتی گراد، تغییر راندمان بطور تدریجی صورت گرفته است. بنابراین میتوان نتیجه گرفت، براي بدست آوردن عملکرد مناسب بویلر چگالشی، در نظر گرفتن شرایط کارکرد به گونه اي که دماي گازهاي خروجی کمتر از دماي نقطه شبنم، حدود ۵۵ درجه سانتیگراد باشد حائز اهمیت است.

منحنی هاي نرخ چگالش-راندمان نیز بیانگر وابستگی این دو پارامتر به یکدیگر هستند. با افزایش نرخ چگالش، راندمان نیز افزایش می یابد.

با بکارگیري پکیج چگالشی بجاي پکیج ساده، صرفه جویی سالانه به میزان ۴۵۸٫۸ میلیون متر مکعب در مصرف گاز کشور به ازاي پکیج هاي جدید صورت می پذیرد. متاسفانه آمار دقیقی از میزان پکیج هاي بکار گرفته شده در سطح کشور در دسترس نمی باشد و نمی توان محاسبه دقیقی در خصوص صرفه جویی اعمال این راهکار در کل کشور ارائه نمود.

تعویض پکیج هاي ساده با پکیج هاي چگالشی از دیدگاه مصرف کننده خانگی بازگشت سرمایه معادل ۷٫۳ سال، از دیدگاه مصرف اجزای راندمان در سرمایه گذاری کننده دولتی ۳٫۹ سال و از دیدگاه ملی ۱٫۳ سال می باشد. مشاهده می گردد که هرچه قیمت ها به قیمت واقعی حامل هاي انرژي نزدیکتر شوند بازگشت سرمایه سریعتر اتفاق می افتد.

منبع : دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازي مصرف انرژي(بارویکرد توسعه پایدار)

مقاله توسط : سمانه صباح (دانشگاه فردوسی مشهد) – سید ایمان پیش بین (شرکت ملی گاز ایران) – محمد مقیمان (دانشگاه فردوسی مشهد)

انواع سیستم های تهویه مطبوع مرکزی با کیفیت بالا و قیمت مناسب (سازندگان داخلی و خارجی) در ⇐ صفحه اصلی سایت

به این متن چند ستاره میدین؟ (ستاره سمت چپ بیشترین امتیاز رو داره. بدون نیاز به ثبت نام در سایت می تونید امتیاز بدید)

عوامل مؤثر در کاهش هزینه های دیگ بخار

می توان اطمینان داشت که تأمین اعتبار برای بالا بردن راندمان دیگ خانه نه تنها هزینه نیست بلکه یک سرمایه گزاری کاملاً سودآور است. هزینه های دیگ بخار توسط دو عامل زیر سنجیده می شود:

 1. هزینه تولید بخار شامل: هزینه سوخت (انرژی)، فشار بخار تولیدی، میزان کندانس برگشتی و در نتیجه آنتالپی آب تغذیه و راندمان.
 2. هزینه بکارگیری بخار شامل: برق، مواد شیمیایی، آب و فاضلاب، پرسنلی، نگهداری و دفع زباله.

کاهش هزینه های دیگ بخار

عوامل مؤثر در کاهش هزینه های دیگ بخار

هزینه های تولید بخار

اساساً انرژی بیشترین سهم را در هزینه چرخه عمر یک دیگ خانه دارد هزینه چرخه عمر به صورت “ارزیابی تجمعی هزینه های یک بویلر در طول دوره عمر آن” معرفی می گردد. دوره عمر یک دیگ بخار مدت زمان بین خرید بویلر تا خارج شدن از بهره برداری و اسقاط آن است.

اهداف اصلی هزینه یابی چرخه عمر عبارتند از: ارزیابی مؤثرتر شرایط و گزینه های سرمایه گذاری، در نظر گرفتن تأثیرات تمامی هزینه ها به جای هزینه های سرمایه گذاری اولیه به ویژه هزینه های انرژی و تعمیر و نگهداری؛ امکان مقایسه بهتر و در نتیجه تصمیم گیری مناسب تر بین گزینه های رقابتی و همچنین پشتیبانی از مدیریت مؤثر سرمایه گذاری ها در طول چرخه عمر بویلر.

بنابراین ویژگی کلی هزینه چرخه عمر، ایجاد یک ارتباط روشن بین تصمیمات سرمایه گذاری، هزینه های تعمیر و نگهداری و ایمنی در حین بهره برداری و اندازه گیری هزینه های کلی تحویل یک بویلر از مرحله تولید تا مصرف و نصب و بکارگیری تا کنار گذاشته شدن و ارزش اسقاط است.

فشار بخار

هرچه فشار بخار تولیدی کمتر باشد بالطبع آنتالپی تولید بخار نیز کمتر خواهد بود؛ در نتیجه به انرژی کمتری نیاز است. اما این بدان معنا نیست که چنانچه فشار بویلر را پایین بیاوریم از هزینه های تولید بخار کاسته خواهد شد. بخار را می بایست با بیشترین فشار ممکن تولید و با کمترین فشار ممکن مصرف نمود.

کندانس برگشتی

هرچه میزان کندانس برگشتی بزرگتر باشد در نتیجه دمای آب تغذیه بالاتری رفته و در کاهش هزینه ها مؤثر خواهد بود.

راندمان

چنانچه بویلر راندمان پایینی داشته باشد هرچه قدر هم در سایر آیتم ها مراتب را رعایت کنیم هزینه تولید بخار افزایش خواهد یافت.

نیروگاه On-Grid (نیروگاه خورشیدی متصل به شبکه)

در مطالب قبلی به معرفی انرژی خورشیدی و بررسی سلول های خورشیدی پرداختیم. در این مطلب به معرفی و بررسی نیروگاه On-Grid خواهیم پرداخت.بطور کلی سیستمهاي

در مطالب قبلی به معرفی انرژی خورشیدی و بررسی سلول های خورشیدی پرداختیم. در این مطلب به معرفی و بررسی نیروگاه On-Grid خواهیم پرداخت.

بطور کلی سیستمهای فتوولتاییک با توجه کاربردشان به دو گروه دسته بندی می شوند: نیروگاه On-Grid

 • واحدهای فتوولتاییک متصل به شبکه(on-Grid)
 • واحدهای فتوولتاییک منفصل از شبکه (off-Grid)

در این بخش می خواهیم واحدهای فتوولتایک on-Grid (نیروگاه On-Grid ) را بررسی کنیم:

به منظور تقویت شبکه ی سراسری برق و جلـوگیری از فشـار الکتریکـی وارده بـر نیروگـاه هـا در طـی روز، اسـتفاده از سیستم های فتوولتاییک متصل به شبکه سراسری برق به صورت متمرکز و یا غیرمتمرکز از جمله راه حل های ایـن مشـکل می باشد. امروزه سیستم های فتوولتاییک متصـل بـه شـبکه در بسـیاری از کشـورهای جهـان در واحـدهای کوچـک از ۱ کیلووات الی ۵ کیلووات در بام منازل مسکونی و در واحدهای بزرگتر به صورت نیروگاههای فتوولتاییک نصب و راه ا نـدازی شده است. از مزایای این سیستم میتوان به موارد زیر اشاره کرد: نیروگاه On-Grid

 • نصب و راه اندازی آسان
 • بازدهی بالا و عدم نیاز به تجهیزات جانبی پیچیده.
 • عدم نیاز به باتری جهت ذخیره انرژی الکتریکی.
 • اجزای راندمان در سرمایه گذاری
 • مهمترین مزیت سیستم متصل به شبکه نسبت به نیروگاه خورشیدی مستقل از شبکه ، فروش و درآمد نیروگاه خورشیدی خانگی می باشد. فروش برق به شبکه سراسری و امکان افزایش تولید برق بدن محدودیت در آینده از دیگر مزیت های سیستم نیروگاه خورشیدی متصل به شبکه می باشد.

طراحی سیستم های فتوولتاییک متصل به شبکه، به گونه ای است که همزمان و به طور موازی با شبکه ی برق سراسـری توان تولید می نمایند.

یکی از اجزاء اصلی سیستمهای فتوولتاییک متصل به شبکه، مبدل الکترونیک قدرت است کـه بـرق DC تولیدی توسط آرایه های فتوولتاییک را متناسب با ولتاژ و فرکانس شبکه به برق AC تبدیل نموده و در صـورت عـدم نیاز، به طور خودکار انتقال نیرو را قطع مینماید.

برخی از این سیستم‌های برق خورشیدی به یک شبکه ی برق خارجی متصل هستند. جریان مستقیم خروجی ماژول‌های فتوولتائیک از طریق یک متناوب ساز متصل به شبکه (Grid-Tied Inverter) به جریان متناوب تبدیل می‌شود. متناوب سازهای استفاده شده در این سیستم‌ها باید قابلیت همزمان شدن (Synchronize) با برق شبکه‌ی سراسری را داشته باشند (در فرآیند همزمان شدن اختلاف فاز، سطح ولتاژ و فرکانس انرژی الکتریکی حاصل ازسیستم فتوولتائیک، با مشخصات ولتاژ شبکه سراسری برق تطبیق داده می‌شود).

در روز هنگامی که انرژی خورشید موجود است، توان خروجی سیستم فتوولتائیک به مصرف داخلی رسیده یا مستقیماً به شبکه فروخته می‌شود.

شب هنگام که انرژی خورشید موجود نیست، الکتریسیته از شبکه برق سراسری خریداری شده و برای تأمین بار سیستم استفاده می‌شود. در این روش علاوه بر تامین بخشی از انرژی الکتریکی مورد نیاز مصرف کننده، انرژی مازاد بر مصرف به شبکه سراسری برق تزریق می شود.

نیروگاه های خورشیدی (فتوولتائیک) متصل به شبکه ، در قالب خرید تضمینی برق و طی قراردادهای بلند مدت (۲۰ ساله) با سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهینه سازی مصرف انرژی (ساتبا) احداث و مورد بهره‌برداری قرار می گیرند . این نیروگاه ها از رنج چند کیلووات تا حداکثر ۲۵ مگاوات بوده و برای مقادیر بالاتر از ۲۵ مگاوات با اخذ مجوزهای خاص امکان پذیر می‌یاشد. برق تولیدی این نیروگاه‌ها به شبکه های برق تزریق شده ، بهای انرژی تولیدی در بازه های یک ماهه و دو ماهه توسط ساتبا به حساب سرمایه‌گذاران واریز میگردد.

نیروگاه‌های خورشیدی با ظرفیت کمتر از ۱۰۰ کیلووات عمدتا بر روی پشت بام منازل یا کارگاه های صنعتی یا واحدهای تجاری نصب می‌شوند.

از این رو در محاسبه سرمایه‌گذاری مورد نیاز آنها هزینه‌ای برای تامین زمین منظور نمی‌شود که همین امر کاهش قابل توجه هزینه‌های سرمایه‌گذاری و همچنین هزینه‌های بهره‌برداری آنها را باعث شده است. در مقایسه با نیروگاه‌های مقیاس بزرگ انرژی تولیدی این نیروگاه‌ها ۳۰ درصد گرانتر خریداری اجزای راندمان در سرمایه گذاری می‌شود ضمن اینکه هزینه‌های تعمیرات و نگهداری آنها نیز نسبتا ناچیز و صرفا محدود به نظافت پنل ها می‌شود. نیروگاه On-Grid

نیروگاه های خورشیدی مشروط به انشعاب

عقد قرارداد خرید تضمینی برق این نوع نیروگاه ها مشروط به داشتن انشعاب برق می باشد . حداکثر ظرفیت قابل احداث در این طرح ۱۰۰ کیلووات بوده اما میزان دقیق آن بر حسب ظرفیت انشعاب برق تعیین می گردد.

قرارداد خرید برق این نیروگاه ها به صورت ۲۰ ساله بوده و توسط وزارت نیرو تضمین می گردد. در تمام طول دوره بهره برداری ، نرخ خرید پایه بر مبنای دو عامل تغییرات ارزی و نرخ تورم سالیانه بروز رسانی خواهد شد.

همچنین بعد از سال دهم ، ۳۰ درصد از بهای نرخ پایه قرارداد کسر خواهد شد

نیروگاه های خورشیدی مستقل از انشعاب

این نیروگاه های خورشیدی محدودیت های نیروگاه های بند بالا مبنی بر دارا بودن انشعاب برق معادل ظرفیت نصب شده را ندارند. همانند نیروگاه های ردیف بالا ، دوره قرارداد این نیروگاه ها ۲۰ ساله بوده اما در پایان سال دهم هیچ نرخ تعدیلی به قیمت پایه آنها اعمال نمی شود

چند نکته برای سرمایه گذاری در نیروگاه خورشیدی لازم است بدانیم.:

استفاده از پنل خورشیدی مونوکریستال، نسبت به پنل های پلی کریستال، به اندازه ی حداقل ۲ و حداکثر ۵% راندمان کلی سیستم را بهبود می بخشد، پس به تنهایی نمی تواند معیاری کافی برای انتخاب پنل برای سیستم های خورشیدی باشد. در بحث نیروگاه خورشیدی، شما باید بسنجید که به چه قیمتی می خواهیم راندمان نیروگاه را با پنل مونوکریستال بالاتر ببریم. آیا شرایط آب و هوایی در انتخاب پنل خورشیدی تاثیر دارد؟ در محاسبات خود، بلند مدت را حتما به عنوان یک فاکتور مهم در نظر بگیرید، چرا که یک نیروگاه خورشیدی کارشناسی شده با تجهیزات با کیفیت، می تواند تا ۲۰ سال بدون هزینه نگهداری خاصی (به جز هزینه نگهبانی) کار کند؛

در چهارونیم سال اول، هزینه خود را بازگرداند و پس از آن سود آوری و برداشت از مزرعه. این را در نظر بگیرید؛ کسی که اکنون در مسیر انرژی خورشیدی سرمایه گذاری کند با کسی که دو سالِ دیگر این کار را انجام می دهد آیا برابرند؟ باید بدانید که اگر در نیروگاه خورشیدی تان، از پنل مونوکریستال به جای پلی کریستال بخواهید استفاده کنید؛ ۱٫چه میزان برق بیشتری تولید می شود و چه مقدار درامدتان افزایش می یابد ۲٫هزینه اضافی که می بایست برای این تصمیم پرداخت کنید چقدر است؟ ۳٫شرایط رطوبت، آب و هوایی و … را در نظر بگیرید.

در مطالب قبلی به معرفی انرژی خورشیدی و بررسی سلول های خورشیدی پرداختیم. در این مطلب به معرفی و بررسی نیروگاه On-Grid خواهیم پرداخت.بطور کلی سیستمهای

یک گام به جلوتر بیایید و ببینید این کار بصورت واقعی چقدر به صرفه است.

البته که شما شرایط کسب کار در ایران در پنج سال اخیر و در چشم انداز پنج ساله را می توانید تحلیل کنید. شما دقیق نخواهید فهمید که باید سرمایه گذاری کنید یا خیر، مگر اینکه از کارشناسی که این کار را می شناسد، بخواهید راهنمایی تان کند. اگر پس از تحقیقات و پرس و جو، قانع شدید که در بازار ایران، انرژی خورشیدی می تواند سرمایه گذاری بلند مدت و خوبی باشد، آنگاه حتما هزینه کنید؛نه برای احداث نیروگاه، بلکه برای یک طرح توجیهی دقیق و هوشمندانه؛ از مقیاس نیروگاه، تجهیزات مدنظر و ساختگاه مدنظرتان.

برای انتخاب تجهیزات و به ویژه پنل های خورشیدی بهتر است منطقاً چند نکته را در نظر بگیرید؛ ضمانت یا گارانتی محصول، اطمینان از اصل بودن کالا، خدمات پس از فروش، مجری سیستم.

راندمان بالای نیروگاه خورشیدی تابعی از چند عنصر است؛ تجهیزات خورشیدی اعم از پنل، سازه و اینورتر متناسب با یکدیگر و شرایط آب و هوایی، رطوبت، زاویه تابش، شیب، مقاومت سازه در برابر رطوبت، باد، باران، دقت اندازه ها و غیره. همچنین برای افزایش اطلاعات خود در این خصوص می توانید به صفحه عوامل تاثیر گذار بر بازده پنل خورشیدی مراجعه کنید. در کنار همه این موارد آموزش ها و پشتیبانی از سیستم را نیز می بایست در نظر گرفت.

بازگشت سرمایه نیروگاه خورشیدی خانگی متصل به شبکه

مدت زمان لازم برای بازپرداخت سرمایه اولیه نصب نیروگاه را بازگشت سرمایه سیستم خورشیدی می گویند و مشابه بازده سرمایه گذاری می باشد. در طرح توجیهی نیروگاه خورشیدی باید این مسئله به طور دقیق محاسبه شود و بازگشت سرمایه و درآمد نیروگاه خورشیدی در هر سال مشخص و معین باشد. در سیستم های تولید برق خانگی ، مدت زمان بازپرداخت سرمایه اولیه به ۳ تا ۴ سال می رسد و بعد از این مدت یک انرژی پاک و رایگان در دسترس خواهد بود. همچنین با نصب نیروگاه خورشیدی خانگی ، ارزش ملک و خانه نیز بسیار بیشتر می شود. نیروگاه On-Gridاشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.