مناقصات ایران و دیگر کشورها


ترک تشریفات مناقصه، شرایط و تفاوت آن با عدم الزام برگزاری مناقصه

برگزاری مناقصه یکی از بهترین روش‌ها برای تامین نیاز سازمان‌ها از جمله شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی است. فرآیندی رقابتی که نسبت به سایر روش‌ها، بهتر می‌تواند کیفیت خدمات و محصولات دریافتی را تضمین کند. با این حال، ترک تشریفات مناقصه و عدم الزام به برگزاری مناقصه دو روشی هستند که نیاز به برگزاری مناقصه ندارند.

مواردی وجود دارد که برگزاری فرآیند مناقصه خود منجر به از دست رفتن زمان می‌شود، حتی شرایطی ایجاد می‌شود که برگزاری این فرایند، نه توجیه مناسب دارد و نه اساسا امکان برگزاری وجود دارد.

بنابراین قانون‌گذار به منظور کسب بیشترین منافع در کمترین زمان ممکن برای سازمان‌ها، روش‌های غیررقابتی دیگری مانند ترک تشریفات مناقصه و عدم الزام به برگزاری مناقصه را در نظر گرفته است.

قانون برگزاری مناقصات شرایط ترک تشریفات مناقصه و تفاوت آن با عدم الزام به برگزاری مناقصه را بیان کرده است. سازمان‌ها و نهادهای دولتی، شرکت‌های خصوصی انجام‌دهنده مناقصات و افراد درگیر در این زمینه باید از قوانین و فرآیندهای این موضوع اطلاع کامل داشته باشند تا بتوانند پروژه‌های خود را به خوبی پیش ببرند. در این مقاله با ما همراه باشید تا به این قوانین و فرآیندها اشاره کنیم.

ترک تشریفات مناقصه چیست

همانطور که اشاره شد برگزاری مناقصه، یکی از بهترین روش‌ها برای دریافت خدمات باکیفیت و ایجاد رقابت بین ارائه‌دهندگان خدمات است. سازمان‌های دولتی از آن برای ارائه خدمات بهتر به بخش عمومی و شهروندان استفاده می‌کنند.

قانون برگزاری مناقصات در تعریف مناقصه می‌گوید: « فرایندی است رقابتی برای تأمین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه)،که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه‌گری که کم‌ترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می‌شود.»

در این قانون شرایط مربوط به برگزاری مناقصه از جمله شرایط مناقصه‌گذار و مناقصه‌گر را به خوبی بیان کرده است. در بخشی از آن نیز به شرایط ترک تشریفات مناقصه اشاره کرده که در ادامه به آن می‌پردازیم.

ترک تشریفات مناقصه روشی است غیر رقابتی جهت تامین نیازهای سازمان در شرایط خاص، که برگزاری فرآیند تشریفات مناقصه به صلاح نباشد و منجر به از بین رفتن منافع سازمان شود. در این روش کارفرما به دلیل حذف تشریفات مناقصه و آغاز سریع عملیات اجرایی در پروژه و جلوگیری از دست رفتن زمان در مدت اجرای فرآیند مناقصه، با پیمانکاری که شناخت کامل از او وجود دارد، قرارداد منعقد می‌کند.

در همین زمینه ماده 27 قانون برگزاری مناقصات می‌گوید:

«ترک تشریفات مناقصه در مواردی که انجام مناقصه براساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصه‌گزار به تشخیص یک هیأت سه نفره مرکب از مقامات مذکور در ماده (28) این قانون میسر نباشد، می‌توان معامله را به طریق دیگری انجام داد و در این صورت هیأت ترک تشریفات مناقصه با رعایت صرفه و صلاح دستگاه ترتیب انجام این گونه معاملات و با رعایت سایر مقررات مربوط در هر مورد برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین و اعلام خواهد نمود.»

به طور کلی در این روش، شناخت کارفرما از پیمانکارها اهمیت زیادی دارد پیمانکار باید کاملأ برای کارفرما شناخته شده باشد و پیمانکار، قبلاً با کارفرما قرارداد داشته و کیفیت کار گذشته مورد تایید باشد، و کارفرما رضایت کامل از او داشته است.

دلایل ترک تشریفات مناقصه چیست؟

یکی از مهمترین دلایل ترک تشریفات مناقصه عدم وجود زمان کافی جهت برگزاری تشریفات مناقصه و زمان‌بر بودن آن است. شرایطی وجود دارد که نیازی بسیار مهم باید در کمترین زمان ممکن به نتیجه فوری برسد.

از دلایل دیگر می‌توان به نادر بودن و محدود بودن برخی از خدمات اشاره نمود که به دلیل محدویت در تعداد گزینه ها سازمان ناچار به ترک تشریفات مناقصه و انتخاب بدون رقابت، جهت دستیابی به بهترین گزینه می‌شود.

همچنین از دیگر دلایل مهم ترک تشریفات مناقصه می‌توان به تحریم‌های سیاسی واقتصادی، شرایط بحرانی که در آن برگزاری فرآیند مناقصه می‌تواند منجر به زیان مالی و جانی شود و عدم تعیین بودجه سالیانه کشور اشاره کرد.

اعضای هیئت ترک تشریفات مناقصه کدامند؟

پس از گزارش توجیهی دستگاه اجرایی مبنی بر اینکه انجام مناقصه میسر نیست، موضوع در یک هیت سه نفره به نام کمسیون ترک تشریفات مناقصه مطرح می‌شود. این هیئت از طرف بالاترین مقام اجرایی دستگاه مربوطه تشکیل می‌شود و با حضور هر سه نفر از اعضا رسمیت می‌یابد.

کمیسیون مناقصه، در مورد معاملات واحدهای مرکزی دستگاه‌های اجرایی از سه نفر تشکیل می شود که عبارتند از:

معاون مالی و اداری و یا مقام مشابه وزارتخانه یا مؤسسه دولتی حسب مورد

ذی‌حساب مربوط یا مقام مشابه

یک نفر دیگر از کارکنان خبره و متعهد دستگاه‌ مربوطه به انتخاب بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی‌ربط.

اما هیئت ترک تشریفات مناقصه در معاملات دستگاه‌های اجرایی که دارای اعتبارات استانی هستند؛ به شکل زیر است:

استاندار یا نماینده او

بالاترین مقام دستگاه اجرائی در محل

حسب مورد ذی‌حساب یا مسؤول امور مالی مربوط.

اعضای ترک تشریفات مناقصه در معاملات شرکت‌های دولتی به شکل زیر است:

مدیر عامل و یا بالاترین مقام اجرائی

حسب مورد ذی‌حساب یا مدیر مالی شرکت

ک نفر به انتخاب مجمع عمومی یا شورای عالی حسب مورد.

براساس قانون برگزاری مناقصات، دستگاه‌هایی که ذی‌حساب ندارند، بالاترین مسئول امور مالی، جانشین

ذی‌حساب است. همچنین هیئت ترک مناقصه در استانداری‌‌ها، استاندار یا نماینده و معاون ذی‌ربط

استاندار و ذی‌حساب استانداری است.

دیگر اعضای هیئت ترک تشریفات مناقصه (مبلغ معامله بیش از 50 برابر معاملات کوچک)

یکی از مواردی که می‌تواند در مورد ترکیب اعضای هیئت ترک تشریفات تاثیرگذار باشد، سقف مبلغ ترک تشریفات مناقصه است. براساس ماده 27 قانون برگزاری مناقصات چنانچه مبلغ معامله بیش از 50 برابر نصاب معاملات کوچک باشد، انجام معامله علاوه بر سه نفر فوق که به آنها اشاره شد؛ به تایید مقامات زیر نیز نیاز دارد:

در مورد واحدهای مرکزی وزارتخانه‌‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی، به ترتیب وزیر یا رئیس مؤسسه مزبور و در مورد شرکت‌های دولتی هیأت مدیره شرکت.

در مورد دستگاه‌های اجرائی محلی تابع نظام بودجه استانی و در مورد معاملات مربوط به اعتبارات غیراستانی که توسط وزارتخانه‌‌ها و مؤسسات دولتی به واحدهای خارج از مرکز ابلاغ می‌گردد و همچنین در مورد مؤسسات دولتی مستقر در خارج از مرکز، استاندار استان مربوطه.

در مورد معاملات مربوط به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بالاترین مقاماجرائی نهاد یا مؤسسه مربوط. در همین زمینه می‌تواند به هیئت ترک تشریفات شهرداری اشاره کرد که باید شهردار نیز در آن حضور داشته باشد.

در مورد معاملات مربوط به قوه قضائیه، شورای نگهبان، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات کشور و سایر مؤسسات دولتی که به صورت مستقل اداره می‌شوند و تابع هیچ یک از وزارتخانه‌‌ها و مؤسسات دولتی نیستند، به ترتیب رئیس قوه قضائیه یا حسب مورد یکی از معاونین منتخب وی، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رئیس دیوان محاسبات کشور و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی‌ربط.

دیگر اعضای هیئت ترک تشریفات مناقصه (مبلغ معامله بیش از 200 برابر معاملات کوچک)

براساس بند «و» ماده 28 قانون برگزاری مناقصات، چنانچه مبلغ معامله بیش از 200 برابر معاملات کوچک باشد؛ علاوه مناقصات ایران و دیگر کشورها بر سه نفری که به آنها اشاره شد؛ باید به تایید افراد دیگری نیز برسد:

« انجام معامله پس از تصویب هیأتهای سه نفری موضوع این ماده تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران منوط به تأیید شورای اقتصاد و پس از آن منوط به تأیید هیأتی مرکب از رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (دبیر هیأت)، وزیر امور اقتصادی و دارائی و بالاترین مقام مذکور در بند «هـ» خواهد بود.

عدم الزام به برگزاری مناقصه چیست و چه شرایطی دارد؟

این روش نیز همانند فرآیند ترک تشریفات مناقصه، روشی است فوری برای تامین نیازهای دستگاه و اجرای این شیوه مربوط به برخی موارد و موضوعات خاص بوده که در ماده 29 قانون 9 مورد مشخص شده است.

از جمله این موارد می‌توان به معاملات محرمانه به تشخیص هیئت وزیران، خرید سهام و تعهدات ناشی از اجرای احکام قضائی، خدمات فرهنگی و هنری، آموزشی و ورزشی و نظایر آن به تشخیص و مسؤولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی و برخی موارد دیگر اشاره کرد.

شباهت و تفاوت ترک تشریفات و عدم الزام به برگزاری مناقصه

در روش ترک تشریفات مناقصه در مورد برگزاری یا عدم برگزاری مناقصه تصمیم‌گیری می‌شود. در واقع پس از بیان دلایلی و بعد از تایید مقامات مذکور، اقدام به ترک تشریفات مناقصه می‌شود. در صورتی که در عدم الزام به برگزاری مناقصه، هیچ اجباری به تأیید یا عدم تأیید وجود ندارد.

همانطور که اشاره شد در ترک تشریفات مناقصه هیأت تدوین گزارش توجیهی مرکب از سه نفر پیش‌بینی شده است که بر مبنای واحد متقاضی متغیر است. اما در عدم الزام به برگزاری مناقصات اینگونه نیست.

عدم الزام در معاملات عمده و مهم انجام می‌شود و شکل دیگری ندارد، ولی با تغییر شکل و اندازه معاملات، هیأت‌های فرایند ترک تشریفات تغییر می‌کنند.

علی‌رغم تفاوت ترک تشریفات مناقصه با عدم برگزاری آن؛ این دو شباهت‌هایی نیز دارند. از جمله اینکهدر هر دو آنها، فقط با توجیه عدم امکان برگزاری مناقصه قابل انجام است و در هر دو روش باید گزارش توجیهی ارائه شود.

همچنین رعایت مقرراتی همچون مستندسازی که مختص مناقصه نیست در هر دو الزامی است. انجام تمام مراحل ترک تشریفات یا عدم الزام به برگزاری مناقصه هر بار برای یک نوع کالا یا خدمت به صورت متفاوت برگزار می‌شود.

بهترین سایت مناقصات کشور

بدنبال بهترین سایت مناقصات کشور می گردید! اطلاعات مناقصات سراسر کشور روزانه در سایت مناقصات مزایدات ایران تندر بصورت جامع اطلاع رسانی میشود تعرفه مناسب مناقصات ایران و دیگر کشورها اطلاع رسانی و جامع بودن دو نکته اطلاع رسانی ایران تندر است که براحتی نمیشود از آن گذر کرد جهت اطلاع از مناقصات مزایدات سراسر کشور جامع و بروز به سایت ثبت نام در سامانه مناقصات و مزایدات "ایران تندر"به نشانی irantender.net مراجعه نمایید www.irantender.net www.etender.ir ۰۲۱۷۷۵۸۲۹۲۴ ۰۹۱۹۸۱۰۱۵۷۲

بهترین سایت مناقصات کشور

بهترین سایت مناقصات کشور

بهترین سایت مناقصات کشور

بهترین سایت مناقصات کشور


تهران, تهران, استان تهران - شهر تهران - بزرگراه امام علی -تقاطع سبلان - شهید نظری - شماره 26- ساختمان ایران تندر

توجه: هرگونه مسئولیت محتوا و اطلاعات فوق بر عهده صاحب پست می باشد ( مشاهده قوانین، هشدارها و تذکرات ).

دیگر محصولات و خدمات ایران تندر

سایت های فعال در مورد معرفی مناقصات

مناقصات ساختمانی

مناقصه یخساز

مناقصه مقوا ، کارتن و پاکت

مناقصات شرکت گاز استان خراسان رضوی

مناقصات رسمی کل کشور

  • صفحات پیشنهادی:

مرتبط / پیشنهادی

سایت های فعال در مورد معرفی مناقصات

مناقصات ساختمانی

مناقصه یخساز

مناقصه مقوا ، کارتن و پاکت

مناقصات شرکت گاز استان خراسان رضوی

استعلام بها صنایع چوبی

مزایده املاک

مناقصه وسایل ورزشی

مناقصه تولید قطعات صنعتی

نرم افزار مزایده خودرو

مناقصه مواد غذایی

مناقصه آنلاین کسب و کار

اپ مزایده

مزایدات نیروهای مسلح

مناقصه آنلاین پروژه

مناقصه آنلاین کار

اپلیکیشن مزایده کالا

آگهی های مناقصات ابنیه

مزایدات شرکت مهندسی ایسیکو

مزایده ساختمان و آپارتمان در ایران تندر

مناقصات و مزایدات ملی و حفاری خوزستان

مناقصات شهرداری های استان اصفهان

مناقصات جدید کشورهای خارجی

اپلیکیشنی برای دریافت مزایدات و مناقصات

ارسال مناقصات

:: سایت صنعت ایران ::

سایت صنعت، اولین شبکه اجتماعی تجارت و کسب و کار به هدف تعامل و ارتباطات دائمی بین شرکت ها و افراد متخصص طراحی و پیاده سازی شده است. در این سایت می توانید از آخرین رویدادهای شرکت ها و کارخانه ها در موضوعات و زمینه های مختلف چون اخبار و اطلاعیه ها، محصولات و خدمات، کاتالوگ ها و بروشورها، مناقصات و مزایدات، آگهی های استخدامی و . اطلاع کسب نمایید.

:: صنعت را دنبال کنید! ::

آخرین های صنعت در شبکه های اجتماعی:

سایت صنعت ایران، مرجع تامین کنندگان، کارخانه ها، کارگاه ها، شهرک های صنعتی ایران و شرکت های آذربایجان شرقی (تبریز) • آذربایجان غربی (ارومیه) • اردبیل • اصفهان • البرز (کرج) • ایلام • بوشهر • تهران • چهارمحال و بختیاری (شهرکرد) • خراسان جنوبی (بیرجند) • خراسان رضوی (مشهد) • خراسان شمالی (بجنورد) • خوزستان (اهواز) • زنجان • سمنان • سیستان و بلوچستان (زاهدان) • فارس (شیراز) • قزوین • قم • کردستان (سنندج) • کرمان • کرمانشاه • کهگیلویه و بویراحمد (یاسوج) • گلستان (گرگان) • گیلان (رشت) • لرستان (خرم آباد) • مازندران (ساری) • مرکزی (اراک) • هرمزگان (بندرعباس) • همدان • یزد برای اطلاع از نمایندگی، شرایط خرید نو و دست دوم، کاتالوگ، لیست قیمت محصولات و خدمات و. با شرکت ها تماس بگیرید.

اخبار > الزام انجام معاملات شهرداری تهران از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به نقل از خبرگزاري صداوسيما، پیرو شکایت سازمان بازرسی کل کشور از شورای اسلامی شهر تهران و درخواست ابطال (مصوبه شماره ۵۴۸۰ ؍ ۲۴۴۶ ؍ ۱۶۰-۲ ؍ ۳ ؍ ۱۳۹۷ با موضوع «الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری تهران»)، مبنی بر اینکه شهرداری تهران و واحدهای تابعه اعم از سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات مستقل و وابسته مکلفند فرآیند کلیه معاملات خود از مرحله اعلام فراخوان تا بازگشایی پاکت ها را در بستر وب و به صورت برخط در «سامانه جامع معاملات شهرداری تهران» به انجام دهند، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص وارد بحث و بررسی شد .

در نهایت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با این استدلال که اولا: براساس بند (الف) ماده ۱ آیین‌نامه نحوه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت که در جلسه مورخ 1390/۲/20 هیئت وزیران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده، مقرر شده است که سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، سیستم انجام معاملات دستگاه‌های اجرایی (مناقصه و مزایده) در بستر وب است که در آن کلّیه مراحل مناقصه (درخواست خرید تا پرداخت وجه) و مزایده (ثبت تا دریافت وجه) انجام می‌‌شود و برمبنای ماده ۲ همین آیین‌نامه، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات از جمله مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری موظفند با اعلام مدیریت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نسبت به ثبت نام در سامانه مزبور اقدام و با استفاده از امضای الکترونیکی و با رعایت مقررات مربوط، کلّیه مراحل مناقصه یا مزایده را از طریق سامانه فوق انجام دهند .

دوم: براساس ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵«دولت مجاز است سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمام مراحل انواع معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی، با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و قانون برگزاری مناقصات تکمیل کند ».

دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر معامله‌‌کنندگان بخش عمومی، از جمله دستگاه هایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است و کلیه مؤسسات دولتی یا عمومی غیردولتی، باید با برنامه زمان بندی مورد تایید هیئت وزیران در این سامانه ثبت‌ نام کنند و با امضای الکترونیکی معتبر و رعایت مقررات مربوط، تمام مراحل معاملات خود مانند درخواست «استعلام، فراخوان، توزیع و دریافت اسناد، گشایش الکترونیکی پاکت ها یا پیشنهادها، انعقاد قرارداد و داد و ستد وجوه و تضمینات» و نیز «هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد» را از طریق این سامانه و به‌ طور الکترونیکی انجام دهند» و به موجب تبصره ۱ همین ماده «با ایجاد بستر الکترونیکی معاملات و بانک اطلاعاتی به ‌روز و تجمیع ‌شده معاملات بخش عمومی کلیه پایگاه‌های اطلاعاتی و اطلاع‌ رسانی معاملات این بخش از جمله پایگاه ملی اطلاع ‌رسانی مناقصات، پایگاه اطلاع‌‌رسانی جامع معاملات بخش عمومی و هرگونه سامانه‌‌های نظارت بر معاملات باید فقط از طریق این سامانه تغذیه شود و از تعدد و تکرار ورود اطلاعات توسط دستگاه های بخش عمومی جلوگیری شود» برمبنای احکام قانونی و مقررات فوق‌الذکر به تکلـیف دستگاه‌های مشمـول سایر قـوانین مـالی و معامـلاتی بخش عمـومی و کلیه معامـله‌‌کنندگان بخش عمـومی از جمله مؤسسات عمومی غیردولتی نسبت به ثبت نام در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و انجام معاملات خود از طریق سامانه مذکور تصریح شده و براساس رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۴۵-۲۱ ؍ ۲ ؍ ۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و با استناد به حکم مقرر در بند ۱ ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب سال ۱۳۷۳، شهرداری ها به عنوان مصداقی از نهادهای عمومی غیردولتی مکلف به انجام تکالیف مقرر در ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور هستند .

بنابراین مصوبه شماره ۵۴۸۰ ؍ ۲۴۴۶ ؍ ۱۶۰ مورخ 1397/۳/2 شورای اسلامی شهر تهران به دلیل این که به جای تجویز تکلیف شهرداری به ثبت نام در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و ثبت تمام مراحل معاملات خود در سامانه مذکور، شهرداری تهران را به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری از طریق سامانه‌ای دیگر یعنی سامانه جامع معاملات شهرداری تهران ملزم کرده است، به جهت مغایرت با احکام مقرر در آیین‌نامه نحوه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مصوب 1390/۲/20 و ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ و تبصره ۱ آن، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، آن را ابطال کرد .

قطر میزبان جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲

قطر میزبان جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲

جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ یا بیست‌ ودومین دوره جام جهانی فوتبال است که از ۲۱ نوامبر تا ۱۸ دسامبر ۲۰۲۲ در قطر برگزار خواهد شد. جام جهانی فوتبال، مسابقات قهرمانی فوتبال مردان است که هر چهار سال یک بار توسط تیم‌های ملی اتحادیه‌های عضو فیفا برگزار می‌شود. این اولین جام جهانی خواهد بود که کشوری از جهان عرب آن را میزبانی می‌کند، و همچنین پس از جام جهانی ۲۰۰۲، این دومین باری است که جام جهانی در آسیا برگزار می‌شود. علاوه بر این، این تورنمنت آخرین دوره از مسابقات خواهد بود که ۳۲ تیم در آن شرکت می‌کنند و برای جام جهانی ۲۰۲۶ و پس از آن، حضور ۴۸ تیم برنامه‌ریزی شده‌است. با توجه به گرمای شدید قطر در تابستان، این جام جهانی از اواخر نوامبر تا اواسط دسامبر برگزار می‌شود.
گزینش میزبان
روند مناقصه برای میزبانی جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ در جنوری ۲۰۰۹ آغاز شد و اتحادیه‌های ملی تا ۲ فبروری ۲۰۰۹ فرصت داشتند تا علاقه خود به میزبانی را ثبت کنند در ابتدا، یازده پیشنهاد برای جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ ارائه شد، اما مکزیک بعداً از روند رسیدگی انصراف داد، و پیشنهاد اندونیزیا توسط فیفا در فبروری ۲۰۱۰ رد شد، زیرا فدراسیون فوتبال اندونیزیا نامه‌ای مبنی بر ضمانت دولت آن کشور برای حمایت از مناقصه را ارائه نکرده بود. کشورها به تدریج از پیشنهادهای خود در سال ۲۰۱۸ صرف نظر کردند، بنابر این تضمین کردند که یک کشور عضو یوفا میزبان مسابقات ۲۰۱۸ خواهد بود و در نتیجه، کشورهای یوفا واجد شرایط شرکت در مناقصه ۲۰۲۲ نیستند.
در پایان، پنج پیشنهاد برای جام جهانی ۲۰۲۲ ارائه شد: استرالیا، جاپان، قطر، کره جنوبی و ایالات متحده آمریکا. کمیته اجرایی بیست ‌ودو عضوی فیفا در ۲ دسامبر ۲۰۲۰ در زوریخ برای رأی‌گیری در مورد میزبان هر دو تورنمنت تشکیل جلسه داد که در نهایت قطر با کسب ۱۴ رای موافق به عنوان میزبان جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ انتخاب گردید.
قرعه‌کشی و زمان‌بندی
قرعه‌کشی جام جهانی در مرکز همایش‌های دوحه قطر در تاریخ اول اپریل ۲۰۲۲ پیش از اتمام مرحله مقدماتی و تکمیل تیم‌های راه‌یافته برگزار شد.
در گروه مناقصات ایران و دیگر کشورها الف قطر؛ هالند؛ اکوادور؛ سنگال مشخص شدند. جالب ترین نقطه قرعه کشی هم گروه شدن تیم های امریکا؛ انگلیس و ایران است که با اضافه یک تیم از اروپا در گروه ب جا گرفته اند.
نشان رسمی
نشان رسمی در ۳ سپتامبر ۲۰۱۹ طی یک رویداد همزمان در برج دوحه، آمفی تئاتر دهکده فرهنگی کتارا، مشیرب مرکز شهر دوحه و الزباره رونمایی شد. این نشان به گونه‌ای طراحی شده که شبیه جام مسابقات، نشان بی‌نهایت و عدد «۸» که بیانگر به هم پیوستگی و هشت ورزشگاه میزبان می‌باشد. همچنین تداعی‌کننده شال و فصل سرما است،‌ چرا که این مسابقات برای برگزاری در فصل زمستان برنامه‌ریزی شده. همینطور شبیه تپه‌های شنی صحرا است. قسمتی از نشان‌واژه نیز به‌صورت کشیده طراحی شده که یادآور قسمت‌های خاص در نویسه‌های خط عربی می‌باشد.
نماد مسابقات (مسکات)
نماد یا به اصطلاح مسکات رسمی مسابقات در اول اپریل ۲۰۲۲ و در جریان قرعه‌کشی مرحله گروهی رونمایی شد. نام آن لعیب است که یک کلمه عربی به معنای «بازیکن ماهر» است. و بگاه رسمی فیفا می‌گوید: «لعیب به خاطر روحیه جوانی‌اش شناحته می‌شود و شادی و اعتماد به نفس را به هر کجا که می‌رود پخش می‌کند». در گذشته‌ی این شخصیت که به طور رسمی منتشر شد،‌ ادعا شد که این شخصیت از دنیای موازی‌ای به نام دنیای مسکات‌ها می‌آید، «دنیایی که در آن ایده‌ها و خلاقیت‌ها اساس شخصیت‌هایی را تشکیل می‌دهد که هر روز در ذهن همه‌ی مردم زندگی می‌کنند.
توپ مسابقات
توپ رسمی مسابقات، «الرحله» در ۳۰ مارچ ۲۰۲۲ رونمایی شد. این توپ از فرهنگ، معماری،‌ قایق‌های نمادین و پرچم قطر الهام گرفته شده است. کلمه الرحله در زمان عربی به معنای «سفر» است. این توپ با اولویت مقاومت بسیار بالا طراحی شده است و آن را به نخستین توپ رسمی مسابقاتی تبدیل می‌کند که با چسب‌ها و جوهرهای آبی ساخته شده است.
همانطور که در شعارها «بازی‌ها سریع‌تر می‌شوند» و «سرعت بیشتر خواهد شد» گفته می‌شود، آدیداس از برخی ویژگی‌های جدید استفاده کرده تا امکان بهبود سرعت و دقت توپ را فراهم سازد.
موسیقی رسمی
آهنگ رسمی مسابقات «هایا هایا (باهم بهتر)» است که توسط ترینیداد کاردونا، داویدو و عایشه ساخته شده است، در اول اپریل ۲۰۲۰ همراه با موزیک ویدیو رسمی منتشر شد.
از جانب دیگر کشور قطر در حالی که مصروف ساخت و ساز مکانها و فراهم سازی بهتر امکانات برای برگزاری و میزبانی مسابقات جام جهانی است از طرف نهاد های دفاع از حقوق کارگران و سایر نهاد های مرتبط به آن متهم به بدرفتاری و نقض حقوق کارگران خارجی گردیده است.

مناقصات ایران و دیگر کشورها

پیام تسلیت محسن سلامی مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور در پی حادثه تروریستی در حرم شاهچراغ (ع) بار دیگر دستان پلید دشمنان این .

dhfie88

لزوم ثبت سفارش مرغ منجمد از سامانه ستکاوا

لزوم ثبت سفارش مرغ منجمد از سامانه ستکاوا وزیر جهاد کشاورزی بر لزوم ثبت سفارش مرغ توسط فروشگاه ها در سامانه توزیع ستکاوا تاکید کرد. .

محسن-سلامی-مدیر-عامل-در-حال-نوشتن-3

انتصاب جدید در شرکت پشتیبانی امور دام کشور

انتصاب جدید در شرکت پشتیبانی امور دام کشور با صدور حکمي از‌ سوي محسن سلامی مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور سرپرست اداره کل .

139312191621484084897954

توزیع روزانه ۱۰۰۰ تن مرغ منجمد با قیمت ۴۵ هزار تومان آغاز شد

توزیع روزانه ۱۰۰۰ تن مرغ منجمد با قیمت ۴۵ هزار تومان آغاز شد معاون بازرگانی داخلی شرکت پشتیبانی امور دام گفت: روزانه ۱۰۰۰ تن مرغ .

aaa11

اجرای طرح پایش سلامت کارمندان شرکت پشتیبانی امور دام کشور

اجرای طرح پایش سلامت کارمندان شرکت پشتیبانی امور دام کشور به گزارش روابط عمومی شرکت پشتیبانی امور دام کشور، با توجه به تاکیدات سلامی مدیر عامل .

مناقصه در دفتر مرکزی تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱

مناقصه تخلیه و بارگیری، حفظ ، حراست و نگهداری یک میلیون تن نهاده ذرت و جو و دانه روغنی در بندر امام خمینی (ره)

مهلت دریافت اسناد : ۱۴۰۱/۰۶/۰۸

اسناد مربوطه : asnad

اخبار کشوری

پیام تسلیت محسن سلامی مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور در پی حادثه تروریستی در حرم .

پیام تسلیت محسن سلامی مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور در پی حادثه تروریستی در حرم شاهچراغ (ع) بار دیگر دستان پلید دشمنان این سرزمین مقدس، خونخواران منحرف از . ادامه مطلب

dhfie88

لزوم ثبت سفارش مرغ منجمد از سامانه ستکاوا

لزوم ثبت سفارش مرغ منجمد از سامانه ستکاوا وزیر جهاد کشاورزی بر لزوم ثبت سفارش مرغ توسط فروشگاه ها در سامانه توزیع ستکاوا تاکید کرد. به گزارش روابط عمومی شرکت . ادامه مطلب

139312191621484084897954

توزیع روزانه ۱۰۰۰ تن مرغ منجمد با قیمت ۴۵ هزار تومان آغاز شد

توزیع روزانه ۱۰۰۰ تن مرغ منجمد با قیمت ۴۵ هزار تومان آغاز شد معاون بازرگانی داخلی شرکت پشتیبانی امور دام گفت: روزانه ۱۰۰۰ تن مرغ منجمد با قیمت مصوب در . ادامه مطلب

تهاتر دام سبک با نهاده در قالب تولید قراردادی آغاز شد

تهاتر دام سبک با نهاده در قالب تولید قراردادی آغاز شد معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: تهاتر دام سبک و سنگین با نهاده در قالب تولید . ادامه مطلب

اخبار ستاد پشتیبانی

محسن-سلامی-مدیر-عامل-در-حال-نوشتن-3

انتصاب جدید در شرکت پشتیبانی امور دام کشور

انتصاب جدید در شرکت پشتیبانی امور دام کشور با صدور حکمي از‌ سوي محسن سلامی مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور سرپرست اداره کل حوزه مدیر عامل، امور استانها . ادامه مطلب

139312191621484084897954

توزیع روزانه ۱۰۰۰ تن مرغ منجمد با قیمت ۴۵ هزار تومان آغاز شد

توزیع روزانه ۱۰۰۰ تن مرغ منجمد با قیمت ۴۵ هزار تومان آغاز شد معاون بازرگانی داخلی شرکت پشتیبانی امور دام گفت: روزانه ۱۰۰۰ تن مرغ منجمد با قیمت مصوب در . ادامه مطلب

aaa11

اجرای طرح پایش سلامت کارمندان شرکت پشتیبانی امور دام کشور

اجرای طرح پایش سلامت کارمندان شرکت پشتیبانی امور دام کشور به گزارش روابط عمومی شرکت پشتیبانی امور دام کشور، با توجه به تاکیدات سلامی مدیر عامل شرکت پشتیبانی . ادامه مطلب

00011m

مجمع عمومی عادی سالانه سال ۱۴۰۰ شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور برگزار شد

مجمع عمومی عادی سالانه سال ۱۴۰۰ شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور برگزار شد به گزارش روابط عمومی شرکت پشتیبانی امور دام کشور، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی پشتیبانی . ادامه مطلباشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.