مقایسه ی نودار شمعی و میله ای


اندیکاتور MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence/ Divergence یا به عبارت دیگر «همگرایی و واگرایی میانگین های متحرک» است. اندیکاتور MACD نوع خاصی از اندیکاتور است که تفاوت قیمت میان حاشیه ی اطمینان قیمت های مورد نظر را بررسی می کند و ارتباط میان این قیمت ها را با یک دیگر نشان می دهد. در این مقاله فلسفه طراحی این اندیکاتور در سیستم های معاملاتی را بررسی خواهیم کرد، و بصورت کامل آموزش خواهیم داد.

اندیکاتور MACD (مکدی) چیست؟

اندیکاتور MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence/ Divergence یا به عبارت دیگر «همگرایی و واگرایی میانگین های متحرک» است. اندیکاتور MACD نوع خاصی از اندیکاتور است که تفاوت قیمت میان حاشیه ی اطمینان قیمت های مورد نظر را بررسی می کند و ارتباط میان این قیمت ها را با یک دیگر نشان می دهد. در این مقاله فلسفه طراحی این اندیکاتور در سیستم های معاملاتی را بررسی خواهیم کرد، و بصورت کامل آموزش خواهیم داد.

اندیکاتور MACD یکی از مهم ترین اندیکاتورها در دنیای معامله یا تحلیل تکنیکال می باشد، که می توانید در این مقاله مطالعه کنید.

قبل از این که بخواهیم درباره ی اندیکاتور MACD صحبت کنیم، بهتر است اطلاعاتی کلی درباره ی اندیکاتورها داشته باشیم.

اندیکاتور چیست؟

به طور کل اندیکاتورها نوعی توابع ریاضی هستند که به وسیله ی آن به تحلیلگر کمک می کنند تا بتوانند به راحتی نسبت به روند جاری در بازار آگاهی کامل به دست آورده و نسبت به آن به تشخیص درستی دست یابند. هم چنین اندیکاتورها را می توان عامل مناسبی در بهتر تصمیم گرفتن برای انجام معاملات تجاری دانست. اندیکاتورها به وسیله ی آشنا کردن سرمایه گذاران با راه های درست و مناسب برای سرمایه گذاری، آن ها را از تصمیمات انفجاری و احساسی دور کرده و سرمایه گذران را به انجام معاملات به وسیله ی ربات و ماشین می کشاند.

اندیکاتور MACD چیست؟

اندیکاتور MACD نخستین بار توسط آقای دکتر بیل ویلیامز از مشهورترین تحلیلگران و نظریه پردازان معاصر ابداع شده است. فلسفه طراحی این اندیکاتور به سیستم های معاملاتی شامل دو میانگین متحرک تند و کند با زمانهای متفاوت برمی گردد. که در آن جا فاصله دو میانگین متحرک از یکدیگر را که در حال دور شدن از یکدیگر می باشند به معنی آن است که قدرت بازار در حال افزایش است ویا برعکس هرگاه فاصله میانگین ها در حالت کاهش یا نزول باشند به معنی آن است که قدرت بازار در حال افول و کاهش خواهد بود.

اندیکاتور MACD چیست

بنابراین می توان میزان «واگرایی» یا «همگرایی» این دو میانگین متحرک نسبت به یکدیگر را به عنوان معیاری برای تشخیص میزان روند جاری در نظر گرفت. این ایده باعث شد دکتر بیل ویلیامز اندیکاتور مکدی را به صورت زیر تعریف نماید:

به صورت یک هیستوگرام (نمودار میله ای) در زیر نمودار قیمت ترسیم اندیکاتور مکدی یا MACD می گردد. با توجه به آن طول هر یک از میله های مکدی در واقع نشانگر فاصله بین دو میانگین متحرک از یکدیگر است. بنابراین انتظار داریم که نقاط صفر اندیکاتور مکدی متناظر با نقاط تلاقی دو میانگین متحرک با یکدیگر باشند. همچنین قله ها و دره های مکدی طبیعتا نقاطی را نمایش می دهد که فاصله بین دو میانگین متحرک در آنجا به بیشترین مقدار خود رسیده باشند.

اندیکاتور MACD نوع خاصی از اندیکاتور است که تفاوت قیمت میان حاشیه ی اطمینان قیمت های مورد نظر را مورد بررسی قرار داده و ارتباط این قیمت ها را با یک دیگر نشان می دهد. این اندیکاتور را می توان یکی از ساده ترین و در عین حال کاربردی ترین نوع اندیکاتور برای تحلیل های تکنیکال دانست. همان طور که گفته شد، اندیکاتور MACD برای اندازه گیری موقعیت قیمت ابزار مالی مورد استفاده قرار می گیرد.

علامت جبری نیزجهت روند بازار را تعیین خواهد نمود به این صورت که هرگاه علامت جبری مکدی مثبت باشد به معنی آن است که روند صعودی بوده و یا هرگاه علامت جبری مکدی منفی باشد به معنی آن است که روند نزولی است.

بخش های اندیکاتور MACD:

این نوع از اندیکاتورها عملکرد بسیار تاثیرگذاری دارند اما بخش و اجزای مختلف آن به این سه قسمت تقسیم می شود:

 1. MACD Line: نام دیگر MACD Line خط اصلی در اندیکاتورهای MACD است. این نکته را نباید فراموش کرد که این خط ترکیبی از میانگین متحرک نمایی به حساب می آید. اگر بخواهیم به گونه ای دیگر درباره ی خط اصلی در اندیکاتورهای MACD توضیح دهیم می توانیم به این شکل توضیح داد؛ " حاصل تفریق دو میانگین متحرک نمایی که با اعداد 26 و 12 روزه از قیمت پایانی می باشند". هم چنین بهتر است بدانید که این اعداد به صورت پیش فرض استفاده شده اند و در صورت نیاز و علاقه می توانید آن را تغییر دهید.
 2. خط سیگنال: به طور کل اصلی ترین ویژگی خط سیگنال، نمایش فرصت های مناسب برای خرید و فروش است. خط سیگنال از میانگین متحرک ساده یا نمایی 9 روزه به دست می آید.
 3. هیستوگرام: تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال در طول بازه ی زمانی را هیستوگرام می گویند. هیستوگرام یکی از اجزای اصلی اندیکاتور MACD به حساب می آید.

بخش های اندیکاتور MACD

پارامترها و تنظیمات اندیکاتور MACD

تعریف می گردد که دارای زمانهای متفاوتی Ema اندیکاتور مکدی بصورت فاصله میان دو میانگین

هستند بنابراین طبیعی است که پارامترهای اصلی این دو اندیکاتور بصورت زیر باشند:

FAST EMA: این پارامتر دوره تناوب میانگین متحرک تند یا دوره تناوب کوچکتر را تعیین می کند.

SLOW EMA: این پارامتر دوره تناوب میانگین متحرک کند یا دوره تناوب بزرگتر را تعیین می کند.

MACD SMA: دوره تناوب خط سیگنال مکدی که عبارت است از یک مینگین متحرک ساده که بر روی مقادیر اندیکاتور مکدی اعمال می گردد.

معمولا بصورت پیش فرض پارامترهای مکدی بصورت 12،26،9 تعیین می گردد و تقریبا اکثر تحلیلگران از همین مقادیر استفاده می کنند. اندیکاتور مکدی می تواند کلیه مقادیر بین مثبت و منفی بی نهایت را در اختیار بگیرد و هر یک از قله ها و دره های مکدی می تواند هر مقدار دلخواهی داشته باشد. بنابراین نمی توان هیچ سقف و کف خاصی را برای این اندیکاتور تصور کرد و به همین دلیل اندیکاتور مکدی یک اندیکاتور مطلق نیست بلکه این اندیکاتور نسبی است و هر یک از میله های آن نیز صرفا باید در مقایسه با اندازه میله های قبلی مورد بررسی قرار بگیرد.

پارامترها و تنظیمات اندیکاتور MACD

استفاده از مکدی بعنوان سیگنال خروج:

هرگاه طول میله های مکدی نسبت به یکدیگر در حال کاهش باشند به معنی آن است که قدرت بازار رو به کاهش بوده و بنابراین می توانیم از آن بعنوان سیگنال خروج از بازار و یا بعنوان هشدار عدم ورود به بازار استفاده کنیم.

خط سیگنال مکدی:

تعریف میشود که بر روی مقدار SMAخط سیگنال مکدی به صورت یک میانگین متحرک از نوع

اعمال شده باشد. معمولا خط سیگنال را با خط یا خط چین قرمز رنگ نشان داده میشود. MACD

سیگنال خرید و فروش مکدی:

بر مبنای تلاقی میله های مکدی یا خط سیگنال تعریف میشود. به این سیگنال خرید و فروش مکدی

صورت که هرگاه میله های مکدی یک دره بزرگ و واضح در زیر خط صفر بسازند و سپس تغییر

صادر شده استBUY جهت داده و خط سیگنال را به سمت بالا قطع کند میگوییم یک سیگنال خرید یا

به همین ترتیب در صورتی که میله های مکدی یک قله واضح در بالای خط صفر بسازندو سپس با خط

سیگنال تلاقی نموده و به زیر خط صفر سیگنال بروند سیگنال فروش بوجود می آید.

اندیکاتور مکدی هم مانند تمامی اسیلاتور های دیگر همواره بهترین سیگنال های خود را در بازارهای

و نوسانی صادر می نماید و در مکدی نیز باید همیشه از سیگنال هایی بر خلاف جهت روند RANG

بلند مدت بوجود می آید چشم پوشی کرد.

قوانین ورود مکدی برای خرید:

 • میانگین متحرک بهمراه دوره زمانی ۵۰ که بالای میانگین متحرک است و بهمراه دوره زمانی ۱۰۰ می باشد.
 • اسیلاتور خط MACD می بایست در منطقه اشباع فروش قرار گیرد.
 • هیستوگرام MACD نیز می بایست به حالت صعودی باشد.

قوانین ورود مکدی برای فروش:

 • میانگین متحرک مکدی بهمراه دوره زمانی ۵۰ که پایین میانگین متحرک بهمراه دوره زمانی ۱۰۰ می باشد.
 • اسیلاتور خط MACD نیز می بایست در منطقه اشباع خرید قرار گیرد.
 • هیستوگرام MACD نیز می بایست به حالت نزولی باشد.

انقضای سیگنال مکدی به چه صورت باید باشد؟

مثال پایین، نمودار شمعی ۵ دقیقه‌ای را نشان می دهدکه نهایت انقضا ۲۰ تا ۳۰ دقیقه ای می باشد (یعنی ۴ تا ۵ کندل استیک در هر تایم فریمی). به این معنا که در یک نمودار روزانه 4 روز تا یک هفته تاریخ انقضا دارد.

انقضای سیگنال مکدی

سیستم معاملاتی مکدی:

مشخص می کنیم به این منظور از علامت جبری(H1) ابتدا جهت روند را در تایم فریم یک ساعته مکدی برای تشخیص روند کمک می گیریم. سپس به تایم فریم پانزده دقیقه رفته و با استفاده از مکدی اقدام به ورود به بازار می کنیم. دقت کنید در تایم فریم پانزده دقیقه ای سیگنال های خرید و سیگنال های فروش باید صرفا آن دسته از سیگنال های اندیکاتور را برای ورود به بازار استفاده کنیم که همسو با روند بلند مدت در تایم فریم یک ساعته باشد. و کلیه سیگنال های مکدی که بر خلاف جهت روند یک ساعته هستند باید به طور کامل مورد چشم پوشی قرار بگیرند. سرانجام برای خروج از بازار به تایم فریم یک درجه پایین تر یعنی پنج دقیقه رفته و سیگنال های ان برای خروج ز بازار استفاده میکنیم. مزیت این روش در آن است که خروج از بازار بر مبنای سیگنال های پنج دقیقه نسبت به سیگنال های پانزده دقیقه موجب حفظ شدن بخش عمده ای از سود معاملات میگردد.

واگرایی در اندیکاتور مکدی (MACD Divergence)

اگر در انتهای یک روند صعودی شاهد تشکیل دو قله متوالی بر روی نمودار قیمت باشیم که قله دوم بالاتر از قله اول تشکیل شده باشد اما قله های متناظر مکدی به گونه ای باشد که قله دوم پایین تر از قله اول قرار گرفته باشد در این صورت اصطلاحا می گوییم یک واگرایی بر روی اندیکاتور مکدی تشکیل شده است. وقوع واگرایی به معنای آن است که قدرت بازار در حال کاهش بوده و احتمالا دراواخر فرایند یک روند قرار دارد. بنابراین از واگرایی می توان به عنوان سیگنال خروج از بازار یا هشدار عدم ورود به بازار استفاده نمود.

واگرایی در اندیکاتور مکدی را می توان در روند صعودی بر روی قله ها و در روند های نزولی برروی دره ها مشاهده نمود و در هر دو حالت نشانه اتمام احتمالی فرایند روند جاری و حتی احتمال معکوس شدن آن می باشد. هنگام ورود واگرایی هر چقدر که ارتفاع عمودی قله ها یا دره های مکدی بیشتر باشد میزان قدرت و اعتبار واگرایی نیز بیشتر خواهد بود.

همچنین فاصله افقی قله های مکدی نیز نباید بیشتر از هم بشود وگرنه اعتبار واگرایی از بین خواهد رفت. به عبارت دیگر هنگام وقوع واگرایی (به عنوان مثال در یک روند صعودی ) باید بین دو قله متوالی مکدی حداقل یک بار اندازه مکدی به صفر رسیده باشد و یا مکدی یک دره کوچک را در بین دو قله مذکور تشکیل داده باشد از طرف دیگر نباید فاصله بین دو قله متوالی مکدی آن قدر زیاد بشود که تعداد چندین قله و دره کوچک در میان دو قله اصلی قرار بگیرند.

واگرایی در اندیکاتور مکدی

نقص شدن واگرایی:

هر واگرایی مدت زمان ماندگاری نسبتا محدودی دارد . در نتیجه برای اینکه بدانیم یک واگرایی دقیقا چه وقت به اتمام می رسد باید به روش زیر عمل کنیم :

ابتدا یک خط راست را بر روی دو قله یا دو دره مکدی که واگرایی تشکیل داده اند رسم می کنیم سپس این خط را در همان راستا امتداد می دهیم تا زمانیکه مقایسه ی نودار شمعی و میله ای بالاخره با یکی از میله های مکدی تلاقی نمایند. هرگاه میله های مکدی (با خط سیگنال آن ) با امتداد خط اتصال دهنده قله ها یا دره های مکدی تلاقی نمایند اصطلاحا می گوییم واگرایی ذکرشده نقص شده است و به محل تلاقی خط مذکور یا میله های مکدی « نقطه شکست واگرایی» می گوییم.

نقص شدن واگرایی به معنی آن است که عمر واگرایی به پایان رسیده است و دیگر لازم نیست نگران احتمال تغییر جهت روند بازار باشیم. همانطور که می دانید واگرایی به خودی خودش یک سیگنال بازگشتی محسوب می گردد اما در صورتیکه یک واگرایی نقص بشود در اینصورت تبدیل به سیگنال ادامه دهنده بسیار فدرتمند خواهد شد که موجب ادامه یافتن روند جاری در همان جهت خواهد شد. نقص شدن واگرایی به قدری سیگنال معتبری است که حتی بسیاری از معامله گران ازآن بعنوان سیگنال ورود به بازار نیز استفاده می کنند. واگرایی صرفا مربوط به اندیکاتور مکدی نیست بله سایر اندیکاتورها نیز واگرایی ایجاد می کنند.

ترکیب نمودارها در اکسل

جزئیات وال پست (بر اساس پیوست 6 آیین نامه 2800)

به کمک اکسل می توانید براحتی چند نمودار مختلف را در غالب یک نمودار ادغام و ترسیم نمائید. مثلا اگر قصد دارید مانند شکل زیر در یک نمودار در عین اینکه تعداد اقلام فروخته شده را طی ماه های مختلف بررسی کنید، مجموع ریالی فروش را نیز همزمان ملاحظه نمائید، این پست را تا انتها مطالعه کنید. در ادامه به آموزش ترسیم چند نمودار در غالب یک نمودار به کمک نرم افزار ماکروسافت اکسل می پردازیم.

Blog961100 #50 - Combination Chart in Excel 01

آموزش

جهت ترسیم مراحل زیر را طی کنید:

1- جدول اطلاعات فروش را مانند شکل زیر انتخاب کنید.

Blog961100 #50 - Combination Chart in Excel 02

2- از تب Insert گزینه Insert Combo Chart را کلیک کنید و از لیست باز شده حالت Clustered Columns – Line on Secondary Axis را انتخاب نمائید. با اینکار نمودار ترکیبی ظاهر می شود اما هنوز کار تمام نشده.

Blog961100 #50 - Combination Chart in Excel 03

3- از تب Design گزینه Change Chart Type را انتخاب نمائید.

Blog961100 #50 - Combination Chart in Excel 04

4- در پنجره باز شده تنظیمات را مانند شکل زیر انجام دهید. برای داده “تعداد اجناس فروخته شده” نمودار میله ای [Clustered Column] و برای سایر داده ها نمودار خطی [Line] را برگزینید. در قسمت نمودار ثانویه برای داده “تعداد اجناس فروخته شده” تیک آنرا فعال نمائید. در انتها با کلیک بر روی کلید OK پنجره را ببندید.

Blog961100 #50 - Combination Chart in Excel 05

به همین راحتی موفق شدید نمودار ترکیبی خود را تنظیم و با بررسی آن وضعیت کسب و کارتان را تحلیل نمائید. فایل اکسل این آموزش از طریق لینک زیر قابل دانلود می باشد.

کاربرد در مهندسی سازه

بعنوان مثال فرض کنید طراحی سد بتنی را بر عهده دارید که ضخامت آن از بالا به پایین زیاد می شود که مطمئنا آرماتورهای عمودی آن نیز از بالا به پایین افزایش می یابد. در این شرایط قصد دارید در یک نمودار دیاگرام برش و لنگر خمشی را بهمراه ظرفیت خمشی تیغه سد را در ارتفاع یکجا ترسیم نمائید. به این ترتیب با کمک نرم افزار ماکروسافت اکسل نموداری به شکل زیر را می توانید ترسیم کنید.

در شکل زیر منحنی لنگر وارده نباید در هیچ نقطه ای با نمودار ظرفیت خمشی برخورد داشته باشد.

Screenshot - 12_24_2017 , 3_03_14 PM

دانلود فایل اکسل

تعداد دانلود: [downloadcount link=”Blog961100-50-Combination-Chart-in-Excel-Excel-File.xlsx”]

تحلیل بورس اوراق بهادار

تحلیل بورس اوراق بهادار

۱۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کانال تلگرام بورس» ثبت شده است

نسبت پی به ای P/E

آدرس تلگرام آموزشی با توضیحاتی پیرامون روند سهم:

telegram.me/stockexchanges

تعریف مفصل نسبت قیمت به درآمد ( P/E ) چیست؟

نسبت میان قیمت و درآمد هر سهم شرکت را نسبت قیمت به درآمد (یا نسبت P/E) می‌نامند. اگر نسب P/E یک شرکت بیشتر از شرکت دیگر باشد، نشان‌دهنده این است که بازار نسبت به درآمد سهام شرکت در آینده خوش‌بین است.

P/E یا نسبت قیمت به سود یکی از افزارهای قدیمی و عموما” پر استفاده به منظور ارزش گذاری سهام است. هر چند محاسبه ی P/E بسیار ساده است اما تفسیر آن عملا” دشوار می نماید . در شرایط معینی این نسبت بسیار گویا و در زمان ها ی دیگر کاملا” بی معنا جلوه می کند . از این رو ، غالبا” سرمایه گذاران این اصطلاح را نادرست به کار می گیرند و درتصمیماتشان بیش از حد لازم به آن وزن می دهند .

ابتدا به تشریح و تبیین P/E می پردازیم، سپس چگونگی استفاده از این نسبت را در تجزیه و تحلیل سهام بازگو می کنیم، و سرانجام به شرایطی می پردازیم که نباید از این نسبت استفاده شود.

P/E کوتاه شده‌ی نسبت price) P یا قیمت سهم) به Earning Per Share) EPS) یا سود هرسهم است . همان گونه که از نام آن پیدا است ، برای محاسبه ی P/E آخرین قیمت روز سهام یک شرکت به سود هر سهم (EPS) آن تقسیم می شود :

غالبا” P/E در تاریخ هایی محاسبه می شود که شرکت ها اطلاعات EPS (معمولاٌ سه ماهانه) را افشاء می کنند. این P/E را که بر مبنای آخرین EPS محاسبه می شود بعضا” P/E دنباله دار نیز می گویند . اما گاهی از EPS برآوردی برای محاسبه P/E استفاده می شود، این EPS معمولاٌ معرف سود برآوردی سال آینده است. در این صورت به P/E محاسبه شده P/E برآوردی یا پیشتاز گفته می شود. محاسبه ی P/E گاهی روش سومی هم دارد که مبتنی بر میانگین دو فصل گذشته و برآورد دو فصل باقیمانده ی سال است. تفاوت عمده ای بین این سه نوع وجود ندارد اما بایدبدانید که از محاسبات داده های تاریخی واقعی در مقایسه با برآوردهای تحلیل گران مالی استفاده کنید .

مشکل بزرگ محاسبه‌ی P/E مربوط به شرکت هایی است که سود آور نیستند و از این رو EPS منفی دارند. در خصوص چگونگی رفتار با این پدیده دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. برخی قائل به وجود P/E منفی هستند ، گروهی در این حالت P/E را صفر می دانند و بسیاری دیگر هم معتقدند که دیگر P/E محلی از اعراب ندارد.

به لحاظ تاریخی در بورس اوراق بهادار تهران عموماٌ میانگین P/E در دامنه ی۲/۳ تا ۲/۱۳تجربه شده است. نوسان P/E در این دامنه عمدتا” بستگی به شرایط اقتصادی هر زمان دارد. درحال حاضر میانگین P/E کل شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران حدود۲/۸ می باشد. همچنینP/E بین شرکت ها و صنایع می تواند کاملا” متفاوت باشد.

به لحاظ نظری ، P/E یک سهم به ما می گوید که سرمایه گذاران چند ریال حاضرند به ازای هر ریال سود یک شرکت پرداخت نمایند. به همین جهت به آن ضریب سهام نیز می گویند . به عبارت دیگر اگر P/E یک سهم ۲۰ باشد بدین معنی است که سرمایه گذلران حاضرند ۲۰ ریال برای هر ریال از سود این سهم بپردازند .

آنچه در بحث بالا به آن پرداختیم رشد شرکت ها است . قیمت سهام بازتاب انتظارات سرمایه گذاران از ارزش و رشد آینده ی شرکت است . اما توجه کنید که اندازه ی سود (EPS ) معمولا” مبتنی بر سود های (EPSهای) گذشته است .

اگر شرکتی انتظار رشد دارد بنابراین انتظار داریم که سودش نیز رشد نماید . در نتیجه تفسیری بهتر از P/E آن است که خوش بینی بازار از آینده ی رشد یک شرکت را باز تاب می دهد .

اگر P/E شرکتی بالاتر از میانگین بازار یا صنعت باشد بدین معنی است که بازار در ماه ها یا سال های آینده انتظارات بزرگی از سهم این شرکت دارد . شرکتی با P/E بالا باید سود های فزاینده ایجاد کند، در غیر این صورت قیمت سهمش سقوط خواهد کرد .

ب) ارزانی یا گرانی

P/E در مقایسه با قیمت بازار شاخص بهتری برای ارزش گذاری سهم است . مثلا” به شرط پایداری سایر متغیرها ، سهمی با قیمت ۲۰۰ ریال و P/E برابر ۱۰ بسیار گران تر از سهمی با قیمت ۲۰۰۰۰ و P/E برابر ۱۰ است . توجه کنید که محدودیت هایی در این مثال وجود دارد. شما نمی توانید P/E های دو شرکت کاملا” متفاوت را برای ارزش گذاری بهتر آنها مقایسه کنید. به عبارت دیگر تعیین بالا یا پایین بودن P/E بدون توجه به دو عامل اصلی بسیار دشوار است :

۱) نرخ رشد شرکت و ۲) صنعت.

آیااندازه ی رشد گذشته ی شرکت ها می تواند معرف نرخ های انتظاری از رشد آینده باشد ؟ هر چند پاسخ این پرسش نمی تواند صریح باشد اما در عمل سرمایه گذاران برای پیش بینی سود (EPS ) و محاسبه ی P/E از نرخ های رشد گذشته استفاده می کنند .

مقایسه ی شرکت ها تنها در صورتی فایده‌مند است که به یک صنعت تعلق داشته باشند ، مثلا” شرکت های صنعت … عمدتا” دارای ضرایب P/E پایین هستند چون به رغم ثبات صنعت رشد پایینی دارند . از طرف دیگر شرکت های صنعت …. به دلیل انتظار رشداز P/E های بالایی برخوردارند.

تا بدین جا آموختیم که در شرایط معینی P/E می تواند ما را در تعیین بالا یا پایین بودن ارزش یک شرکت کمک کند . همچنین پی بردیم که P/E تنها در شرایط معینی معتبر است .اما علاوه براین دام های دیگری نیز در تحلیل P/E وجود دارد که در ادامه درباره ی برخی از آنها بحث می شود .

سود یک اندازه ی حسابداری است که در محاسبه اش از اقلام غیر نقدی نیز استفاده می شود . معیارهای اندازه گیری سود بر طبق اصول حسابداری همگانی (GAAP ) مقرر می شوند . این اصول در گذر زمان تغییر می کند و در هر کشوری نیز متفاوت از دیگر کشورها است . از این رو محاسبه ی سود ( EPS) بسته به چگونگی دفتر داری و حسابداری می تواند به صورت های متفاوت ارائه شود . در نتیجه مقایسه ی سودها (EPS ها ) با یک دیگر گاهی به مقایسه ی سیب و پرتقال می ماند .

در شرایطی که اقتصاد کشور تورم بالا یی را تجربه می کند طبعاٌ کالاها و هزینه های استهلاک به دلیل بالا رفتن هزینه های جایگزینی کالاها و تجهیزات در مقایسه با سطح عمومی قیمت ها کم نمایی می شود . بنابراین در زمان های تورمی P/E ها عموما” پایین تر می آیند زیرا بازار سودها را که به صورت ساختگی به بالا گرایش دارد تخریب شده می بیند . بررسی P/E همانند تمامی نسبت ها ، در گذر زمان برای پی بردن به روند آن ارزشمند است . تورم این بررسی را دشوار می کند زیرا اطلاعات گذشته در امروز از فایده مندی کم تری برخوردارند .

P/E پایین لزوما” بدین معنی نیست که ارزش یک شرکت کم نمایی شده است . بلکه به معنای آن است که بازار معتقد است شرکت در آینده ی نزدیک با مشکل روبرو خواهد شد. سهمی که قیمتش پایین می آید معمولا” دلیلی دارد .

عمده ترین دلیلش این است که سود شرکت کم تر از سود انتظاری اش خواهد بود . این مساله P/E دنباله دار بازتابی ندارد مگر آن که سود در عمل نیز محقق گردد .

تنها به اتکای P/E سهام نخرید

یکی از پر بسامد ترین اشتباهاتی که سرمایه گذاران غیر حرفه ای مرتکب می شوند خرید سهام صرفا” به اتکای P/E بالا یا پایین است . توجه کنید که ارزش یابی سهام تنها با تکیه بر شاخص های ساده ای مانند P/E ساده انگارانه و نادرست است . P/E بالا ممکن است به معنی بیش نمایی ارزش سهم باشد و هیچ تضمینی وجود ندارد که بعدا” به سرعت پایین نیاید . ضمنا” توجه کنید که حتی اگر ارزش سهمی کم نمایی شده باشد ممکن است ماه ها یا حتی سال ها طول بکشد تا بازار ارزش آن را اصلاح نماید .

درهر صورت تجزیه و تحلیل سهام امری بسیار پیچیده تر از دانستن چند نسبت ساده است . به عبارت دیگر هر چند کلیدی برای معمای ارزش گذاری سهام است اما تمام آن نیست . از این رو توصیه می شود که سرمایه گذاران برای خرید سهام با خبرگان سرمایه گذاری رایزنی نمایند . پاسارگاد نیک آماده است تا سرمایه گذاران علاقمند را با قواعد سرمایه گذاری آشنا سازد .

P/E همه چیز یا به عبارتی حرف آخر را درباره ی ارزش سهم نمی گوید اما برای مقایسه ی شرکت های یک صنعت ، کل بازار یا روند تاریخی P/E یک شرکت فایده مند است .

الف ) P/E یک نسبت است و از تقسیم P (PRICE یا قیمت روز سهم ) به E (EPS یا سود هر سهم ) به دست می آید .

د) به لحاظ نظری ، P/E یک سهم به ما می گوید که سرمایه گذاران حاضرند چند ریال به ازای هر ریال سود بپردازند .

ح) تغییر در اصول حسابداری شامل وجود چندین روش مجاز برای سود (EPS ) تجزیه و تحلیل P/E را دشوار می کند .

مقایسه ی نودار شمعی و میله ای

 • 0086-21-58386256
 • دوشنبه تا شنبه: 10:00 - 16:00 / یکشنبه تعطیل است
 • 0086-21-58386256
 • دوشنبه تا شنبه: 10:00 - 16:00 / یکشنبه تعطیل است

به عنوان مثال نمودار برای تماس با حامل

آلومینیم و آلیاژهای آن

برای بررسی آلومینیم و آلیاژهای آن (Aluminium & Aluminium Alloys) ابتدا به تاریخچه آن پرداخته می شود. آلومینیم در سال 1855 برای نخستین بار در کشور فرانسه و به روش احیا کلرید آلومینیم با سدیم تهیه شد. مصرف نظامی این عنصر سبب گردید که این .

ترانزیستور پیوندی اثر میدان - Wikiwand

ترانزیستور پیوندی اثر میدان یا جِی‌فِت به گونه‌ای از ترانزیستورهای اثر میدان گفته می‌شود که از یک کانال عبور و یک گیت تشکیل شده‌اند. دو پایهٔ درین و سورس با اتصال اهمی به دو طرف کانال متصل هستند و پایهٔ گیت اتصال .

نمودار پارتو چیست؟ | مدیرسان

نمودار پارتو یکی از موثرترین ابزارهایی است که مدیریت می تواند در هنگام شناسایی اولویت ها استفاده کند. نمودارهای پارتو به وضوح اطلاعات را به شکل سازمان یافته و مرتبط نشان می دهند.

اصول پایپینگ - blogfa.com

به عنوان مثال برخی از شیرها تنها در راستای افقی باید نصب شوند. ملزومات ویژه برای نصب ابزار دقیق می باید مد نظر قرار گیرد، به عنوان مثال سنجۀ دما (temperature gauge) نمی تواند روی خطوطی با اندازۀ کمتر از .

رسم نمودار برای مقایسه گروه ها در spss

همانطور که در بالا گفته شد اگر قصد داشته باشیم نمودار را بر حسب شاخص آماری به غیر از میانگین به عنوان مثال انحراف معیار مقایسه ی نودار شمعی و میله ای رسم کنیم لازم است برروی گزینه Change statistics کلیک کنیم تا شکل زیر باز شود. و با .

آرمیچر و اجزای آن -تست آرمیچر - ماه صنعت انرژی

آرمیچر حتی در ماشین های dc (جریان مستقیم) از طریق کموتاتور (که به طور دوره ای جهت جریان را معکوس می کند) و یا به دلیل جابجایی الکترونیکی ، هدایت ac می کند (به عنوان مثال در موتور dc بدون جاروبک).

نامگذاری شکلها و نمودارها در متلب (دستورات title، legend .

وجود دارد (برای مطالعه بیشتر مطلب با عنوان ترسیم گرافیکی شکلها در متلب را مطالعه کنید.) اکنون فرض کنید میخواهید یک عنوان و یا برچسب به هر شکلی که رسم کرده اید، اختصاص دهید. در ادامه دستوراتی که .

رسم نمودار Scatter (اسکاتر) در اکسل

ا کاربرد نمودار نقاط پراکنده یا همان Scatter در مقاله ی رسم نمودار در اکسل به صورت مختصرآشنا شدیم،نمودار Scatter برای رسم نمودارهای ریاضی و آماری کاربرد دارد. محور افقی نمودار Scatter اعداد دارای Scale هستند و لیکن با استفاده از این .

تابع قدر مطلق (محاسبه دامنه) - ننو متیکا، مرجع آموزش ریاضی .

تابع در دنیای واقعی برای توصیف بسیاری از پدیده‌ ها مورد استفاده قرار می‌ گیرد و بسیاری از پدیده‌ های طبیعی به ‌وسیله توابع ریاضی مدل سازی می شوند. . تماس با ما . به‌عنوان مثال عددی داریم: i f .

انواع نمودار در بورس برای تحلیل تکنیکال – تحلیل تکنیکال با .

در نمودار خطی، قیمت آخرین معاملات را به وسیله‌ی خط به یکدیگر وصل می‌کنند و صرفا این نمودار برای نشان دادن نوسان قیمت است و نسبت به نمودار شمعی ژاپنی و میله‌ای کاربرد کمتری در تحلیل تکنیکال دارد.

کارنامه روسای بانک مرکزی در فروش ارز+نمودار

به عنوان مثال صادرات و واردات در ایران همواره از نقش های تاثیر گذار بر جلوگیری از نوسان در نرخ ارز در ایران است. به عبارت دیگر تقویت ارزی پول ملی با کنترل نرخ ارز اتفاق نمی افتد.

چگونه تنظیمات حامل را در آیفون به صورت دستی به روز کنید .

برای اطمینان از عملکرد صحیح تلفن، باید تنظیمات حامل آیفون خود را به روز نگه دارید. شما می‌توانید تنظیمات حامل را در آیفون از طریق برنامه تنظیمات آن به صورت دستی به روز کنید.

بهره‌برداری از سیستم‌های یکپارچه انرژی با در نظر گرفتن .

به‌عنوان‌مثال کوره گازی، مبدلی است که به‌صورت همزمان هم قابلیت تولید حرارت را دارد و هم الکتریسیته[1] . هاب انرژی به‌گونه‌ای طراحی و بهره‌برداریمی‌شود که بیشترین بازده را هم برای مصرف .

آموزش تصویری رسم نمودار در اکسل و ویرایش جزئیات آن • ستاره

این نمودارها، برای مقایسه اطلاعات یا نمایش چندین دسته از یک متغیر (به عنوان مثال، چندین محصول) بهترین گزینه هستند. اکسل هفت نوع نمودار ستونی دارد. این نمودار‌ها در تصویر زیر نمایش داده شده اند.

آینده کرونا؛ جهش‌ ها روزی متوقف می‌شوند؟

از آغاز شیوع کرونا این بیماری جهش‌های مختلفی داشته است. این آینده‌ای بود که بسیاری از دانشمندان برای آن پیش‌بینی کرده بودند. حالا با گذشت نزدیک به ۲ سال از شیوع این بیماری، دانشمندان درباره آینده کووید ۱۹ تحقیق کرده .

کمک به دانش آموزان adhd از طریق والدین و مدارس || کمک به .

به جای اینکه حدس بزنید چه استراتژی ممکن است برای یک دانش آموز خاص مفید باشد. معلمان، والدین و سایر پرسنل مدرسه باید از داده های ارزشیابی (به عنوان مثال، مشاهدات در کلاس درس، مصاحبه والدین و معلم) برای تطبیق مداخلات برای .

نمودار فرآیند عملیات - نمودار فرآیند عملیات OPC - نمودار OPC

نمودار فرآیند عملیات به زبان ساده مراحل تحقق محصول را به صورت گرافیکی و قابل درک برای عموم نشان می‌دهد این نمودار در استانداردسازی فرآیند تولید و کنترل کیفیت محصول در هر سازمانی قابل به‌کارگیری است.

مدولاسیون چیست؟ - بخش اول

تماس با ما ; Sunday 14 November . سوالی که در این قسمت پیش می‌آید این است که نحوه ترکیب سیگنال پیام با سیگنال حامل به چه صورت است؟ . به عنوان مثال، برای انتشار یک سیگنال صوتی با فرکانس ۲۰ کیلو هرتز به .

6 نمودار کاربردی اکسل برای ایجاد گزارش های موثر | سپیدار سیستم

به عنوان مثال شما میتوانید سهم هریک از کالاها در درآمد شرکت خود را در یک نمودار دایره ای به راحتی مشاهده نموده و با هم مقایسه نمایید.در مثال بالا ما گروه نمونه را به گروه های سنی مختلف تقسیم .

از نظر شما، دولت برای «توزیع عادلانه یارانه‌های پیدا و .

در سال‌های اخیر، حجم عظیمی از یارانه‌ها در اقتصاد ایران، به جای اینکه به دست اقشار ضعیف برسد، در اختیار ثروتمندان بوده و از آن بیشتر بهره برده اند. موضوعی که از نگاه مخاطبان تابناک، رسیدگی به آن باید در میان اولویت .

تجزیه و تحلیل بنیادی - تعریف، مرور کلی، مثال‌ها و پرسش‌های .

به عنوان مثال، اگر شرکت 10 میلیون یورو در سال جاری به دست آورد، و ارزش خالص آن 100 میلیون باشد، بازده حقوق صاحبان سهام به شرح زیر خواهد بود: roe = 10,000,000/100,00,000 * = 10%.

درج نمودار - Aviny.com

درج نمودار برای درج نمودار ابتدا باید اطلاعات آن را در سلول ها وارد کنیم.فرض کنید می خواهیم نموداری با مشخصات زیر ایجاد کنیم: . به عنوان مثال در بخش Fill می توان درون نمودار را به رنگ دلخواه .

نمودار ساقه و برگ چیست؟ stem and leaf

به عنوان مثال شکل فوق را در نظر بگیرید همان گونه که ملاحظه می شود پهنای ساقه 10000 است بنابراین مقدار هر ساقه را باید در عدد 10000 و مقدار برگ را در عدد 1000 ضرب کرد و نتایج را با هم جمع کنیم تا مقدار مشاهده شده به دست آید.

رسم نمودار در اکسل | نکات ضروری و مهم | گروه تخصصی اکسل پدیا

شکل ۲ – رسم نمودار در اکسل-نحوه چیدمان صحیح داده ها با توجه به جهت صفحهنکته سوم: رسم نمودار. بعد از چیدن داده ها متناسب با نمودار، کافیه محدده داده ها رو انتخاب کنیم و از تب Insert، روی نمودار دلخواه کلیک کنیم.

التراسونیک کمک کاتالیزوری استخراج-فن آوری اولتراسوند Hielscher

مخلوط خوب از حامل (sorbens) و حلال . حرکت مایع غیر اشباع برای تماس با سطح . اما همچنین استخراج میکرو، به عنوان مثال، برای تجزیه و تحلیل، می توان با فراصوت بهبود یافته است، بیش از حد (به عنوان مثال .

نمودار جسم آزاد - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

برای مثال یک نمودار چهار نقطه ای، طرح مدولاسیونی را نشان می‌دهد که می‌تواند به صورت جداگانه تمام 4 حالت ترکیب دو بیت را کد گذاری کند: 00, 01, 10 و 11، و همچنین می‌تواند با هر سمبل دو بیت انتقال دهد.

داده های گمشده در SPSS | پرسشنامه ، Missing Value | آموزش .

تماس با ما ; آموزش . به عنوان مثال در یک پرسش‌نامه که از سوال‌شونده درخواست می‌شود اطلاعات شخصی خود را بیان کند، گاهی اوقات پاسخی به برخی از سوالات داده نمی‌شود. . تحلیل و رسم نمودار با GraphPad .

آموزش سنتور - آشنایی با ریتم و عملکرد نت ها - سایت آموزشی .

سلام و درود خدمت شما هنر دوستان و همران عزیز وبسایت نت به نت. با یکی دیگر از جلسات مقدماتی آموزش سنتور در خدمت شما هستیم. همانطور که دیدید مباحث جلسه قبل در مورد شکل نتها و آشنایی با علامتهای موسیقی بود.

آموزش ایجاد و رسم نمودار خطی، ستونی، دایره‌ای در Microsoft .

X Y: نمودار نقطه‌ای. و… به عنوان مثال ما نمودار دایره‌ای Pie را انتخاب می‌کنیم. سپس از بالای صفحه Insert Charts قالب نمودار را انتخاب کرده و در آخر Ok می‌کنیم.

دامیننس بیت کوین چیست؟ + هدف، تحلیل نمودار، کاربرد و آموزش .

با این کار به راحتی شاهد تغییرات دامیننس بیت کوین در بازه زمانی مشخص شده خواهید بود. در ستون سمت چپ این نمودار، ابزارهایی قرار گرفته‌اند که برای رسیدن به نتیجه بهتر کاربرد فراوان خواهند داشت.

نمودار ساقه و برگ و نمودار جعبه ای BOXPLOT AND STEM AND .

برای رسم این نمودار در نرم افزار اس پی اس اس، به‌عنوان مثال، براي رسم نمودار جعبه‌اي مربوط به متغير وزن بدن گوسفندان براساس رده‌هاي مختلف گروه‌هاي نژادي و مقايسه آنها با يكديگر، بعد از .

تلفن خود را باز کنید تا آن را با شما به یک حامل جدید بیاورید

برای مثال می توانید یک سیم کارت را با شماره تلفن محلی به کشور مورد نظرتان خریداری کنید. این به شما امکان می دهد تا تماس های محلی را در حالی که در آنجا هستید به جای پرداخت هزینه های تماس بین .

نمودار صورت فلکی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

برای مثال یک نمودار چهار نقطه ای، طرح مدولاسیونی را نشان می‌دهد که می‌تواند به صورت جداگانه تمام 4 حالت ترکیب دو بیت را کد گذاری کند: 00, 01, 10 و 11، و همچنین می‌تواند با هر سمبل دو بیت انتقال دهد.

کروماتوگراف گازی | کروماتوگرافی |دستگاه GC |دانشور شیمی

برای نمونه های با غلظت کم ، کل ابر بخار به وسیله گاز حامل در حالت معروف به حالت تقسیم به ستون تحلیلی منتقل می شود . . به عنوان مثال انواع مختلفی از آشکارسازهای gc وجود دارد: کسانی که به پیوندهای .

مقایسه ی نودار شمعی و میله ای

نمودار برچسب خورده از بدنه تولید کننده درک توانایی تولید قوی ، قدرت تحقیق پیشرفته و خدمات عالی ، شانگهای نمودار برچسب خورده از بدنه تأمین کننده ارزش ایجاد می کند و برای همه مشتری ارزش ایجاد می کند.

گرفتن نمودار برچسب خورده از بدنه قیمت

[email protected]

نمودار برچسب خورده از بدنه مقدمه

نمودار پوربه - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

نمودار پوربه (به انگلیسی: Pourbaix diagram) نوعی نمودار فازی است که با استفاده از آن می‌توان شرایط لازم را برای پایداری ترمودینامیکی یک فاز آبی را با یک یا چند فاز جامد تعیین نمود. این نمودارها فاز پایدار را در pH و پتانسیل

به خوبی برچسب خورده استنمودار آسیاب چکش

نمودار به خوبی برچسب خورده از آسیاب چکشی. مغناطیسی ساینده روند به پایان رساندن تامین کنندگان موج شکن رول اتهام eqiblrimum از رسانه های سنگ زنی در سیمان. دریافت قیمت. حرکتی نمودار آسیاب چکش. نمودار به خوبی برچسب خورده از آسیاب

انواع نمودار در تحلیل تکنیکال ⋆ مرجع تخصصی آموزش بورس

نمودار خطی. یکی از نمودار های ساده، نمودار خطی است، زیرا فقط قیمت­های بسته شدن یک بازه معاملاتی را نشان می دهد. مثلا قیمت بسته شدن (close price) در یک روز یک نقطه را از نمودار خطی برای ما می سازد و این خط، با اتصال قیمت های بسته �

نمودار برچسب زدن چرخ خشک سنگین

نمودار به خوبی برچسب خورده از آسیاب چکشی. نمودار بلوک برچسب از یک سیستم حلقه بسته برای دستگاه CNC. نمودار بلوک برچسب از یک سیستم حلقه بسته برای دستگاه cnc نحوه وارد کردن از اکسل به نرم افزار mstatc

نمودار ها بایگانی - اکودیکـــ

حرکت اصلی مجددا از این تراز آغاز و در جهت حرکت ab و به همان اندازه آن (100درصد فیبو pro بازوی ab از نقطه c) پیش می رود تا بازوی cd در یکی از تراز های 127/2 الی 261/8 درصد فیبو ext حرکت bc شکل می گیرد؛ به نحوی که ab=cd. در نقطه d این الگو می توان

مفاهیم تحلیل تکنیکال با استفاده از نمودار - ارز مانیتور

بسیار از تحلیل‌گران، برای شناخت بهتر مفاهیم تحلیل تکنیکال، استفاده از نمودار شمعی را مورد توجه قرار می‌دهند. نمودار شمعی، وضعیت یک معامله را شفاف‌تر و خواناتر ارائه می‌کند. در یک نگاه، با توجه به توخالی یا تو پُر

اول ماینر - محصول برچسب خورده با "switch tenda"

محصول برچسب خورده با "switch tenda" مشاهده به عنوانن جدول فهرست مرتب سازی بر اساس موقعیت نام : الف تا ی نام : ی تا الف قیمت : از ارزان ترین تا گران ترین قیمت : مقایسه ی نودار شمعی و میله ای از گران ترین تا ارزان ترین ایجاد شده در

بایگانی‌ها نمودار خود همبستگی (ACF) - ایران متلب

خانه / محصولات برچسب خورده "نمودار خود همبستگی (ACF)" نمودار خود همبستگی (ACF) نمایش یک نتیجه. حراج! فیلم آموزش فارسی مدلسازی آریما ARIMA در متلب. امتیاز 3.59 از 5. 99,000 تومان 39,000 تومان; دسته: یادگیری ماشین machine learning برچسب

آریزون | محصول برچسب خورده با "تبلت‌های سبک"

اقتصادی (از ۱ تا ۲ میلیون تومان) بدنه فلزی ; دسته‌بندی‌های تبلت محصول برچسب خورده با "تبلت‌های سبک" محصول برچسب خورده با "تبلت‌های سبک" مشاهده کالا. افزودن به لیست مورد علاقه; افزودن به فهرست مقایسه; گالری تصاویر

مشخصات، قیمت و خرید برچسب بدنه خودرو کد SM100 | دیجی‌کالا

13.10.2020· خرید اینترنتی برچسب بدنه خودرو کد sm100 و قیمت انواع سایر لوازم خودرو متفرقه از فروشگاه آنلاین دیجی‌کالا. جدیدترین مدل‌های سایر لوازم خودرو متفرقه با بهترین قیمت در دیجی‌کالا

آموزش تحلیل تکنیکال؛ انواع نمودار – بخش دوم - ارزدیجیتال

به طور کلی در تحلیل تکنیکال با توجه به هدف معامله‌گر سه نوع نمودار پر کاربرد وجود دارد: نمودارهای خطی، نمودارهای میله‌ای و نمودارهای شمعی. قبل از اینکه به هر یک از این موارد

بایگانی‌های برچسب بدنه دوچرخه – 100 تومانی

خانه / محصولات برچسب خورده "برچسب بدنه دوچرخه" برچسب بدنه دوچرخه . طرح سه بعدی شاسی دوچرخه. 9,700 تومان = مکانیک و هوافضا . group_add. input. shopping_cart. ورود. ورود input. بازیابی گذرواژه . بازیابی lock_open. ثبت نام نکرده اید؟ هم اکنون عضو

نمودار بورس و کاربردهای آن — از صفر تا صد (+ فیلم آموزش

مشخص است بدنه تقریبا حجم بسیار کمی از نمودار را شامل شده و بیشتر تغییرات در نمودار توسط سایه‌ها شکل گرفته است. البته ممکن است بدنه شمع سفید یا سیاه رنگ باشد ولی به هر حال رکود بازار نشانه خوبی نخواهد بود.

برچسب: پاك كردن لكه چسب از بدنه خودرو

پاك كردن لكه چسب از بدنه خودرو | هر چیزی را جستجو کنید جستجوی شما برای: "" موارد زیر را به دنبال داشت:

تحلیل بازار ارز دیجیتال - معرفی و بررسی ساختار نمودارها

تایم‌فریم در نمودار قیمت- یک کندل در تایم‌فریم بالاتر از چندین کندل در تایم‌فریم پایین‌تر تشکیل شده است در جلسه بعد آموزش تحلیل بازار ارز دیجیتال موارد تکمیلی در مورد ساختار نمودارها را آموزش خواهیم داد.

تمیز کردن چسب از روی خودرو

پاک کردن جای چسب دوطرفه از بدنه خودرو • روی پارچه‌ای روغن مایع خوراکی بزنید. بعد با قدرت جایی از بدنه که چسبی شده را بسابید. این کار برای چسب دور قوطی آب معدنی و از این قبیل چیز‌ها جواب می‌دهد

پاك كردن لكه چسب از بدنه خودرو

03.06.2009· با سلام خدمت دوستان عزيز آرم هاي عقب خودروي پژو پارس بصورت جدا از هم قرار دارن و گه گداري با شست و شو و گذشت زمان از بدنه جدا ميشن. يكبار تصميم گرفتم حروفي كه خيلي محكم نيستن رو به كمك چسب قطره اي بچسپونم.اما حالا گه باز هم

کندن برچسب های تبلیغاتی از روی بدنه اتوبوس با بخار

باعث می شود این برچسب ها براحتی از روی بدنه اتوبوس پاک شده و در ضمن آسیبی هم به رنگ و بدنه اتوبوس وارد نمی‌کند. کاربردهای دستگاه کارواش بخار بسیار متنوع است.که کندن برچسب های تبلیغاتی از بدنه اتوبوس یکی از آن است.

برچسب کارشناسی بدنه خودرو در آکادمی | اتکس

برچسب کارشناسی بدنه خودرو در پستهای آکادمی. از زیبای ایرانی تا رویای جوانی : بررسی کامل تیبا 2 هاچ بک کم سن و سال بازار ایران

انواع نمودار در تحلیل تکنیکال - سایت آموزشی مفید

نمودار میله‌ای. از دیگر ابزارهای پایه‌ای دیگر تحلیل تکنیکال، نمودار میله‌ای است که نسبت به حالت قبل کامل‌تر است. نمودار میله‌ای علاوه بر قیمت پایانی اشاره به قیمت آغازین، بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت نیز دارد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.