همه چیز درباره تجار و تعریف تاجر


وکیل تجاری متخصص در امور شرکت ها – وکیل پایه یک دادگستری

همه چیز دریاره شرکت با مسئولیت محدود

بنابراین در شرکت با مسئولیت محدود، شرکا تاجر نبوده و مستقیماً مسئولیتی در امور شرکت ندارند و مانند شرکت سهامی، مسئولیت آنها محدود به سرمایه‌ای است که در شرکت گذاشته‌اند، اما آورده آنان که سهم‌الشرکه نامیده می‌شود، به سهام تقسیم نمی‌شود و آزادانه قابل معامله نیست.

در اسم شرکت باید عبارت “با مسئولیت محدود” قید شود همچنین اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکا باشد؛ در غیر این صورت، شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده است، در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت. (مفاد ماده 95 قانون تجارت)

از این تعریف نکاتی به دست می‌آید که شامل موارد ذیل است:

1- در شرکت با مسئولیت محدود، سرمایه به سهم‌الشرکه تقسیم شده، نه به سهام؛ همچنین در این شرکت، ورقه‌ای به نام سهم‌الشرکه صادر نمی‌شود.

2- مسئولیت شرکا در مقابل دیون و قروض شرکت در حدود سهم الشرکه‌ای است که هر شریک سرمایه‌گذاری کرده است.

3- سهم‌الشرکه به طور آزادانه قابل نقل و انتقال نخواهد بود.

4- شرکت با مسئولیت محدود حداقل بین دو نفر تشکیل می‌شود.

شرکت با مسئولیت محدود گرچه شرکت سرمایه‌ است، اما شخصیت شرکا نیز در شرکت دخالت دارد و اغلب بین اشخاصی تشکیل می‌شود که با یکدیگر آشنا هستند.

تمامی قوانین، انتقال آزادانه سهم‌الشرکه را منع کرده و آن را به تصویب اکثریت شرکا، منوط می‌کنند اما محدودیت مسئولیت شرکا به سهم‌الشرکه باعث شده است که برخی برای فرار از مسئولیت و جدا کردن امور شرکت از امور شخصی خود، به تشکیل چنین شرکت‌هایی مبادرت ‌کنند تا در صورتی که عملیات شرکت زیان‌آور باشد، متحمل زیان‌های وارده نشوند.

به این ترتیب برای کارهای کوچک که سرمایه زیادی نیاز ندارد و شرکا مایل نیستند اشخاصی از خارج وارد شرکت شوند، به جای شرکت سهامی، شرکا به تشکیل شرکت با مسئولیت محدود اقدام می‌کنند.

مخصوصاً که در اغلب کشور‌ها تشکیل شرکت سهامی مقید به شرایط و تشریفاتی است و اجازه مخصوص نیاز دارد، در حالی که تشکیل شرکت با مسئولیت محدود آزاد است و شرکا، آزادی عمل بیشتری برای ترتیب عملیات آن دارند و شرکای اصلی می‌توانند مدیریت شرکت را برای خود به طور نامحدود تأمین کنند و عملاً‌ همواره امور شرکت را در دست داشته باشند.

اصول شرکت با مسئولیت محدود

1- تصریح نوع شرکت در نام شرکت.

2- محدودیت مسئولیت شرکا.

3- آزاد نبودن انتقال سهم‌الشرکه.

4- عدم انحلال شرکت در صورت فوت یا ورشکستگی شرکا.

5- لزوم رعایت تشریفات زیاد‌تر؛ در صورتی که تعداد شرکا از 12 نفر تجاوز کند.

شخصیت حقوقی شرکت با مسئولیت محدود و مدت آن

شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی موضوعاً تجارتی است؛ با این توضیح که فقط می‌تواند برای امور تجارتی تشکیل شود.

تشکیل این نوع شرکت برخلاف شرکت سهامی، نیاز به تشریفات پیچیده‌ای ندارد، بلکه کافی است دو شریک وجود داشته باشند و سرمایه‌های نقدی و غیرنقدی خود را روی هم جمع کرده و تسلیم کنند تا شرکت تشکیل شود.

شرکت دارای اسم مخصوصی است که باید متضمن عبارت «با مسئولیت محدود» باشد؛ در غیر این صورت، در مقابل اشخاص ثالث، شرکت تضامنی محسوب می‌شود و تابع مقررات این نوع شرکت خواهد بود.

در مورد مدت شرکت، در قانون تجارت ایران ذکری به عمل نیامده و معمولاً شرکا در هنگام تشکیل شرکت، مدت آن را نامحدود قید می‌کنند.

خصوصیت‌های شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی موضوعاً تجاری است و به عبارت دیگر، موضوع فعالیت آن نمی‌تواند چیزی جز امور تجاری باشد. (ماده 94 قانون تجارت) از این نظر شرکت با مسئولیت محدود با شرکت سهامی متفاوت است؛ به دلیل اینکه شرکت سهامی می‌تواند برای امور تجاری یا غیر تجاری تشکیل شود و به اصطلاح یک شرکت شکلا تجاری است. (ماده 2 لایحه قانونی سال 1347)

وجوه افتراق و اشتراک شرکت‌های سهامی خاص و بامسئولیت محدود

1- در شرکت با مسئولیت محدود، تعداد شرکا حداقل 2 نفر و در شرکت سهامی خاص تعداد سهامداران حداقل 3 نفر هستند.

2- حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص، یک میلیون ریال است.

3- در شرکت سهامی خاص، حداقل 35 درصد سرمایه باید نقدا در یکی از شعب بانک‌ها تودیع و گواهی مربوطه ارائه و 65 درصد در تعهد سهامداران باشد. در شرکت با مسئولیت محدود باید کل سرمایه تحویل مدیرعامل شرکت شده و مدیر عامل اقراربه دریافت کند و ارائه گواهی بانکی دال بر انجام این امر ضرورت ندارد.

4- انتخاب بازرس اصلی و علی‌البدل در شرکت سهامی خاص اجباری اما در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است.

5- مدت مدیریت در شرکت سهامی خاص حداکثر دو سال بوده که قابل تمدید است. در حالی که در شرکت با مسئولیت محدود، مدیران شرکت برای مدت نامحدود انتخاب می‌شوند و نیز مخیر خواهند بود که مدتی برای مدیران در اساسنامه شرکت مقرر کنند.

6- شرایط احراز حد نصاب در مجامع عمومی در شرکت سهامی خاص سهل‌تر و در شرکت در مسئولیت محدود با توجه به نوع شرکت مشکل‌تر است.

7- مجامع عمومی در شرکت سهامی خاص، توسط هیات رییسه‌ای مرکب از یک رییس، دو ناظر و یک منشی که از بین سهامداران انتخاب می‌شوند، اداره می‌شود. در شرکت با مسئولیت محدود مجامع عمومی شرکت توسط هیات نظارت در صورتی خواهند بود که تعداد شرکای آن از 12 نفر بیشتر باشد.

8- در شرکت سهامی خاص و بامسئولیت محدود، شرکت در افزایش سرمایه اختیاری است.

9- سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی‌شود و شرکا فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات هستند.

10- مدیران در شرکت سهامی خاص الزاما باید سهامدار بوده یا تعداد سهام وثیقه مقرر در اساسنامه را تهیه و به صندوق شرکت بسپارند. مدیران در شرکت با مسئولیت محدود به صورت موظف یا غیرموظف که از بین شرکا یا از خارج انتخاب می‌شوند، انجام وظیفه خواهند کرد.

11- تقسیم سود در شرکت سهامی خاص به نسبت تعداد سهام و در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه شرکا انجام خواهد شد و در شرکت با مسئولیت محدود می‌توانند در اساسنامه ترتیب دیگری برای تقسیم سود مقرر کنند.

12- حق رای در شرکت سهامی خاص به تعداد سهام و در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه خواهد بود.

13- تقویم سهم‌الشرکه غیرنقدی در شرکت با مسئولیت محدود توسط شرکا صورت می‌گیرد و شرکا در این خصوص دارای مسئولیت هستند. تقویم آورده غیر نقدی در شرکت سهامی خاص با کار‌شناسان رسمی دادگستری خواهد بود.

وجوه اشتراک شرکت با مسئولیت محدود و شرکت‌های سرمایه

وجه مشترک شرکت با مسئولیت محدود با شرکت‌های سرمایه و به ویژه شرکت سهامی در این است که در شرکت با مسئولیت محدود، مسئولیت تمامی شرکا محدود به میزان سرمایه آنها در شرکت است. محدودیت مسئولیت شرکا در این نوع شرکت، حتی از محدودیت مسئولیت شرکا در شرکت سهامی مطلق‌تر است. در حالی که در مورد مدیر شرکت سهامی ـ اعم از خاص یا عام ـ چنین نیست و ماده 143 لایحه قانونی سال 1347 مقرر کرده است که در صورت ورشکستگی شرکتی به سبب اعمال مدیران یا در صورتی که پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نیست و این امر ناشی از تخلف مدیر بوده است، دادگاه می‌تواند تمام یا قسمتی از بدهی پرداخت‌نشده شرکت به اشخاص ثالث را بر عهده مدیران قرار دهد.

البته در مورد شرکت با مسئولیت محدود نیز ممکن است مسئولیت مدیران مطرح شود اما چون قانون تجارت قاعده خاصی برای طرح چنین مسئولیتی پیش‌بینی نکرده است، اشخاص ذی‌نفع در هر مورد باید مطابق قواعد مدنی و به ویژه رژیم مسئولیت مدنی، علیه مدیر اقدام کنند که این موضوع مستلزم اثبات خطای مدیر و وجود رابطه علیت میان این خطا و زیان وارده به ذی‌نفع است.

وجوه اشتراک شرکت با مسئولیت محدود و شرکت‌های اشخاص

شرکت با مسئولیت محدود و شرکت‌های اشخاص در مورد زیر از قواعد واحدی پیروی می‌کنند:

1- بر خلاف شرکت‌های سهامی، در شرکت با مسئولیت محدود سهم‌الشرکه شرکا به آسانی قابل انتقال نیست؛ به این معنا که اولا حق شرکا که عنوان سهم‌الشرکه دارد، نمی‌تواند به صورت اوراق قابل انتقال در آید.

ثانیا انتقال سهم‌الشرکه به اشخاص دیگر باید حتما با رضایت اکثر شرکا باشد، آن هم اکثریتی که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند.

با توجه به آمره بودن این قاعده، شرکا نمی‌توانند خلاف آن را در اساسنامه شرکت پیش‌بینی کنند.

در این زمینه ماده 102 قانون تجارت می‌گوید: «سهم‌الشرکه شرکا نمی‌تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با اسم یا بی اسم و غیره درآید. سهم‌الشرکه را نمی‌توان به غیر منتقل کرد؛ مگر با رضایت عده‌ای از شرکا که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند.»

2- در مورد شرکت‌های با مسئولیت محدود، مقرراتی خاص در قانون پیش‌بینی شده است که نشان از اهمیت شخص شرکا در این نوع شرکت‌ها دارد؛ امری که در مورد شرکت‌های سهامی مصداق ندارد.

از جمله اینکه تمام شرکا باید اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود را امضا کنند و ممکن است‌ گاه شرکا مسئولیت تضامنی پیدا کنند؛ مانند موردی که نام شرکت متضمن نام یکی از شرکا است که در این صورت شریک مزبور مسئولیت تضامنی خواهد داشت. (مفاد ماده 95 قانون تجارت) اگرچه ورود اشخاص جدید به شرکت با مسئولیت محدود منع نشده است، تصمیم راجع به آن با توجه به اطلاق ماده 106 قانون تجارت با تصمیم اکثریت (دارندگان) لااقل نصف سرمایه اتخاذ می‌شود.

علاوه بر این تصمیم راجع به تغییر اساسنامه شرکت نیز باید با تصمیم اکثریت عددی شرکایی که لااقل سه ربع سرمایه را دارا هستند، به عمل آید، مگر آنکه در اساسنامه اکثریت دیگری مقرر شده باشد (ماده 111 قانون تجارت)

3- مانند دیگر شرکت‌های اشخاص، قانونگذار حداقل و حداکثری برای سرمایه شرکت مقرر نکرده است. این نقیصه موجب تضعیف حقوق طلبکاران این نوع شرکت نسبت به شرکت‌های سهامی است. چرا که در شرکت‌های سهامی، قانون، بسته به مورد، حداقل سرمایه را پیش‌بینی کرده است. اما در شرکت با مسئولیت محدود، حقوق اشخاص ثالث لااقل از این نظر حفظ می‌شود که سرمایه شرکت ـ که البته می‌تواند مبلغ کمی باشد ـ باید کلا تقویم و تسلیم شود؛ در غیر این صورت شرکت تشکیل نمی‌شود.

در این زمینه، قانونگذار در ماده 96 قانون تجارت، مقرر کرده است که «شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم‌الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.» این امر در مورد شرکت تضامنی نیز صدق می‌کند (مفاد ماده 118 قانون تجارت) و شرکا نمی‌توانند بر خلاف آن توافق کنند.

محاسن شرکت با مسئولیت محدود در مقایسه با شرکت سهامی

شرکت سهامی عام با حضور حداقل پنج سهامدار (مدیر) و همه چیز درباره تجار و تعریف تاجر شرکت سهامی خاص با حداقل سه سهامدار تشکیل می‌شود؛ در حالی که شرکت با مسئولیت محدود با حداقل دو شریک تشکیل می‌شود.

حداقل سرمایه در شرکت سهامی عام، پنج میلیون ریال و در شرکت سهامی خاص، یک میلیون ریال به اضافه تکالیف حداقل 35 درصد سرمایه نقدی است اما در شرکت با مسئولیت محدود بدون ارائه مدارک تودیع سرمایه، صرفا اقرار موسسین به میزان سرمایه و پرداخت به صندوق شرکت یا هیات مدیره کفایت می‌کند. در واقع قانونگذار حداقل و حداکثری برای سرمایه شرکت مقرر نکرده است و این نقیصه موجب تضعیف حقوق طلبکاران این نوع شرکت می‌شود چرا که عمده تضمین طلب طلبکار، سرمایه شرکت است. بنابراین لازم است که حداقل سرمایه مشخص و به میزانی باشد که تا حدودی پاسخگوی طلب طلبکاران باشد.

در شرکت با مسئولیت محدود یک یا چند مدیر موظف یا غیر موظف که ممکن است از خارج از شرکا هم باشند برای مدت محدود یا نامحدود اداره شرکت را برعهده می‌گیرند (ماده ١٠4 قانون تجارت) در صورتی که در شرکت سهامی عام حداقل پنج نفر و در شرکت سهامی خاص حداقل سه مدیر برای مدت حداکثر ٢ سال انتخاب می‌شوند. (ماده ٣ و ١٠٧ لایحه اصلاحی قانون تجارت و ماده ١٠٩ قانون تجارت)

قلمرو آگهی‌ها در شرکت‌های سهامی با توجه به مواد ٩٧ و ٩٨5 لایحه اصلاحی قانون تجارت، وسیع‌تر از شرکت با مسئولیت محدود است. (ماده ٢٠ قانون تجارت)

معایب شرکت با مسئولیت محدود در مقایسه با شرکت سهامی

اگر چه تمام سهم‌الشرکه شرکت، باید در شرکت با مسئولیت محدود در بدو تاسیس پذیره‌نویسی و پرداخت شود اما این پرداخت ممکن است صوری باشد.

در شرکت با مسئولیت محدود ورقه‌ای به نام سهم‌الشرکه صادر نمی‌شود و نیز این سهم‌الشرکه نمی‌تواند به صورت اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با نام یا بی‌نام صادر شود اما در شرکت سهامی عام نقل و انتقال سهام کاملا آزاد بوده و در شرکت سهامی خاص این نقل و انتقال ممکن است فقط مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی سهامداران شود.

چگونگی انحلال شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود مانند سایر انواع شرکت در این موارد منحل می شود:

الف- اگر موضوع و هدفی که شرکت برای انجام آن تشکیل شده است، غیرممکن شده یا آن موضوع انجام شده باشد.

ب- وقتی برای شرکت مدت معینی تعیین شده باشد و آن مدت به اتمام برسد.

پ- در صورتی که همه شرکا تصمیم بر انحلال شرکت بگیرند.

ت- در صورتی که به هر علتی، از شرکای شرکت تنها یک نفر باقی بماند.

ث- در صورتی که شرکت ورشکست شود.

در مواردی که ذکر شد، در صورت وقوع هر یک از موارد فوق، شرکت منحل خواهد شد. اما برخی علل نیز در موارد خاصی باعث انحلال شرکت با مسئولیت محدود خواهد شد:

الف- اگر عده‌ای از شرکای شرکت که سهم‌الشرکه آنان از نیمی از سرمایه شرکت بیشتر باشد، تصمیم به انحلال شرکت بگیرند. این اکثریت شامل اکثریت عددی شرکا نیست و حتی در صورتی که فقط یک نفر از شرکا که بیشتر از 50 درصد از سرمایه شرکت را دارا باشد، چنین تصمیمی بگیرد، شرکت منحل خواهد شد، حتی در صورتی که تعداد شرکای شرکت بسیار زیاد باشد و آنها موافق انحلال شرکت نباشند.

ب- اگر به علت ضررهایی که به شرکت وارد شده است، نیمی از سرمایه شرکت از بین رفته باشد و یکی از شرکا از دادگاه تقاضای انحلال کند، در صورتی که دادگاه دلایل متقاضی را قابل پذیرش بداند و بقیه شرکا هم حاضر نباشند سهم شریک را که در صورت انحلال به او می‌رسد، پرداخت کرده و او را از شرکت خارج کنند، دادگاه حکم به انحلال شرکت خواهد داد.

پ - اگر یکی از شرکا فوت کند؛ در صورتی که در اساسنامه پیش‌بینی شده باشد که فوت یکی از شرکا باعث انحلال شرکت شود.

تصفیه شرکت با مسئولیت محدود

هر شرکتی از جمله شرکت با مسئولیت محدود باید پس از انجام مراحل انحلال از طریق اداره ثبت شرکت‌ها، امر تصفیه شرکت را انجام دهد.

نکات زیر درباره تصفیه شرکت مسئولیت محدود قابل توجه است:

امر تصفیه در شرکت‌های با مسئولیت محدود وظیفه مدیران شرکت است؛ مگر در صورتی که در اساسنامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد. (مدیران شرکت می‌توانند در صورت‌جلسه انحلال، یکی از اعضای شرکت را به عنوان مدیر تصفیه معرفی کنند.) در مورد اموری همچون صلح و تعیین داور، مدیر تصفیه وقتی حق انجام این امور را دارد که در اساسنامه یا توسط اعضای مجمع عمومی، به او این اجازه داده شده باشد. برای تقسیم دارایی شرکت بعد از انحلال، لازم است که انحلال شرکت قبلا در روزنامه رسمی اعلام شده و سه بار در یکی از جراید آگهی شده باشد و ضمنا یک سال نیز از تاریخ انتشار اولین آگهی در روزنامه گذشته باشد.

در صورتی که خلاف این قاعده عمل شود، مدیر تصفیه مسئول ضرر و زیان طلبکارانی که موفق به وصول طلب خود نشده‌اند، خواهد بود.

شوراهای حل اختلاف

دلالی یکی از مشاغل تجاری در کشور ایران است. با وجود آنکه عرف نسبت به این عنوان چندان واکنش مثبتی ندارد اما دلالی در قانون تجارت از جایگاه ارزشمندی برخوردار است. تمام کسانی که در بنگاه‌های معاملات املاک و بنگاه‌های معاملات ماشین مشغول به کار هستند، دلال محسوب می‌شوند و شامل مقررات قانون تجارت در مورد دلالی می‌شوند.

دلالی برخلاف آنچه در جامعه از آن برداشت می‌شود و چندان هم وجهه خوبی ندارد، از نظر قانونی جایگاه بسیار مهم و معتبری دارد. قانون تجارت در باب ششم، ماده 335 دلال را این‌گونه تعریف می‌کند: دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملات می‌شود یا برای کسی که می‌خواهد معامله‌ای انجام دهد، طرف معامله پیدا می‌کند. اصولا قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت تلقی شده است. یعنی آن دسته از احکام و آثاری که در قانون تجارت آمده تابع قانون تجارت و در مواردی که ساکت است احکام وکالت بر آن بار می‌شود. دلال با توجه به این تعریف بخش عظیمی‌ از مشاغل را در برمی‌گیرد که بسیار در جامعه مفید و موثر است اما با وجوداین از ظرفیت‌های قانونی برای بهره‌گیری صحیح از دلالی استفاده نمی‌شود.
مصادیق دلالی
در حال حاضر همه بنگاه‌های معاملات ملکی، بنگاه‌های معاملات اتومبیل و همه کسانی که در هر حال واسطه انجام معاملات می‌شوند، تحت هر عنوان دیگری در حقیقت به گونه‌ای دارند عملیات دلالی را انجام می‌دهند که عملشان عمل تجاری و مشمول باب ششم قانون تجارت است. این افراد اگر بخواهند تاجر محسوب شوند باید آن عمل را به صورت حرفه و شغلشان انجام دهند. قبل از هر چیز باید به این موضوع توجه شود که دست‌اندکاران این حرفه تاجر محسوب می‌شوند بنابراین قواعد مربوط به شخص تاجر ورشکستگی و مباحثی از این قبیل بر این افراد حاکم خواهد بود و اقدام های صاحبان مشاغل دلالی باید براساس قوانین مربوط به تجار بررسی شود و بر اساس مقررات قانون تجارت و قانون تصفیه امور ورشکستگی با آن برخورد شود. نا آگاهی دلالان به این که تاجر هستند و باید مقررات تجاری را رعایت کنند تاثیری در این موضوع نخواهد گذاشت در جامعه ما تصور بر این است که تاجر کسی است که فقط خرید و فروش کالا یا صادرات و واردات را انجام می‌دهد در حالی که برخلاف آنکه قانون تجارت خرید و فروش ملک را تجاری نمی‌داند، اما وساطت در خرید و فروش را تجاری می‌داند و بنگاه‌های ملکی تاجر محسوب می‌شوند.
نگاه نامناسب جامعه به دلالی
جامعه آن طوری که باید از حرفه دلالی برداشت قانونی و قانونمند ندارد و متاسفانه برخی از دست‌اندرکاران این حرفه رفتارشان، رفتار در خور این شغل شریف نیست؛ بنابراین وقتی کسی دلال خطاب می‌شود، این احساس برای او به وجود می‌آید که دارد به او توهین می‌شود. علت به وجود آمدن چنین برداشتی این است که طبق قوانین و مقررات عمل نمی‌شود. اگر مردم بدانند صاحبان مشاغل در بنگاه‌های معاملات ملکی، بنگاه‌های معاملات اتومبیل و سایر معاملات و وساطت‌ها دارای حقوق و وظایف احصاء شده در قانون هستند و خود آن‌ها هم این حقوق و وظایف را مدنظر قرار دهند، طبیعتا آن وقت متوجه می‌شَویم که چقدر این شغل دلالی مهم و معتبر و مورد حمایت قانون است.
دلایل سوء برداشت از مفهوم دلالی

بسیاری از اشخاص هم که به دلالی مشغولند بدون اطلاع از قوانین، رفتارهایی می‌کنند که آن‌ها را در مظان تعقیب قرار می‌دهند و باعث می‌شود که حتی بر اساس قانون، مجازات شوند؛ در حالی که نه مردم و نه خود آنها گاهی اوقات اطلاع کافی ندارند. در این بخش لازم است اتحادیه‌های مربوطه از جمله امور صنفی که وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند به این مسئله توجه کنند و موقعیتی را ایجاد کنند که این اشخاص آشنایی بیشتری با حقوق و تکالیفشان داشته باشند. باید به جامعه اطلاع‌رسانی شود که اگر دلال در هنگام دلالی امانت‌داری نکند و صداقت نداشته باشد و اطلاعات خلاف واقع ندهد و بخواهد برای تبلیغ کالایی آن را واجد شرایطی بیان کند که فاقد آن است و یا بر عکس آن عمل کند، می‌تواند از سوی قانون تعقیب شود. پس مسئله اول آشنایی با قوانین است و مسئله بعدی این است که نظام امور صنفی باید در این مورد، آیین‌نامه‌های کاربردی‌تری را تدوین کند، یعنی سطح دلالی را از سطحی که الان وجود دارد و در پس هر کوچه و بازار است مقتدرتر مطرح کند و دلالی ها را در قالب تشکل‌ها و قالب‌های صنفی درآورند.

آنها باید برای صاحبان این مشاغل الزاماتی را پیش‌بینی کنند تا آنها مجبور باشند دست کم از لحاظ ظاهر شرایطی را حفظ کنند و حداقل اعتبار را داشته باشند. کسی که می‌خواهد برای معامله یک برج 20 طبقه و یا یک باغ چند هزار هکتاری واسطه شود، باید آن‌قدر توان داشته باشد که اگر مشکلاتی برای آن پیش آمد مثل این که کار به جبران خسارت کشید بتوانند از پس آن براید یعنی حدوثغور آن را مشخص کند. یعنی بر اساس آن میزان اعتبار و شرایطی که دارد بتواند وارد شغل دلالی شوند و از هرج و مرج جلوگیری شود. باید موقعیتی را به وجود آوریم که هر کسی اجازه دلالی را نداشته باشد و کسانی که واقعا متخصص در بخش‌های مربوطه هستند باید دلال شوند نه این که هر کسی که بیکار شد یک دهنه مغازه اجاره کند و یک تابلو معاملات ملکی بزند.
دلالی در لایحه تجارت

دلالی در قانون فعلی در باب ششم قانون تجارت به آن اشاره شده است. لایحه جدید تجارت هم که در حال طی مراحل پایانی خودش در مجلس و شورای نگهبان است به این عملیات تجاری اشاره کرده است و یک باب هم آن اختصاص داده شده است. اگر بخواهیم بعد از این به دلالی توجه کنیم باید مردم بدانند که بعد از ورود این قانون به بازار باید بر اساس آن عمل شود و قانون جدید حاکم خواهد شد این حقوقدان در ادامه به عنوان نکته دوم تاکید می‌کند: دلالی را باید از مسایلی مانند بنگاه‌های معاملات ملکی و معاملات اتومبیل فراتر ببریم.الان ما در دوره تحریم به سر می‌بریم و یکی از مسایلی که شاید می‌تواند خیلی خوب برای مقابله با این تحریم‌ها به ما کمک کند، همین بحث دلالی است. دلالی در سطح وسیع‌تر یعنی در منطقه و جهان در این خصوص می‌تواند راهگشا باشد و حتی از این ابزار می‌توان برای دور زدن تحریم‌ها استفاده کرد. البته در کنار دلالی باید به اهمیت حق‌العمل‌کاری هم اشاره کرد که با وجود شباهت‌هایی که با هم دارند، اما تفاوت‌های اساسی بین آنها وجود دارد دلالی یک عنوان تجاری تعریف شده در قانون تجارت است که در قانون قدیم استعمال می‌شده است و تا حدودی هنوز هم استعمال می‌شود. دلال کسی است که انجام معامله بین دو نفر را تسهیل می‌کند. به عنوان مثال وقتی که فروشنده قصد فروش مالی را دارد و خریدار هم قصد خرید مالی را دارد. انگیزه خرید و فروش بین آن‌ها مشترک است اما آن‌ها یکدیگر را نمی‌شناسند، اینجاست که نقش دلال برجسته می‌شود چراکه از طریق دلالی است که دو سوی معامله به هم وصل می‌شوند.

بنابراین در حقوق کشور ما نفس دلالی وجود دارد و دارای ماده قانونی است. ضوابط دلالی نیز تا حدودی مشخص است و حق‌الزحمه‌های آنها در مصوبات خاصی مشخص شده است دلال در موضوع خودش باید اولا حداقل اطلاعات حقوقی مرتبط با قراردادها را داشته باشد و ثانیا با توجه به تجربه‌ای که در معاملات مشابه دارد دقت بکند که شرایط برای انجام معامله توسط طرفین وجود داشته باشد. مثلا اگر فروشندگان از وراث یک متوفی هستند، دلال باید به این موضوع توجه کند که گواهی انحصار وراثت اخذ شده باشد، همه وراث هویت شان احراز شده باشد و همه راضی به آن معامله باشند و شرایط این چنینی وجود داشته باشد.

در خصوص نقاط ضعفی که در کشور ما وجود دارد باید به چند مسئله اشاره کرد: اول این که دلال‌های ما آگاهی‌های تخصصی در ارتباط با معاملات ندارند. نقطه ضعف دوم این که دلال‌های ما متاسفانه چون قصدشان فقط پیوند زدن بین طرفین معامله و گرفتن کمیسیون است معمولا سعی نمی‌کنند شرایط قانونی لازم را احراز کنند و یا اگر احراز کنند سعی می‌کنند تجاهل نسبت به آن نقایص کنند.وی همچنین در خصوص نقطه ضعف سوم می‌گوید: در برخورد با دلال‌های متخلف که به وظیفه قانون خود عمل نمی‌کنند یا این که حق‌الزحمه‌هایی بسیار بیشتر از آیین‌نامه و تعرفه‌ها می‌گیرند، قوه قضاییه تمهیداتی را برای برخورد با آن‌ها ندارد.

باید شرایطی را به وجود آوریم که دلال‌های ما از لحاظ علمی‌ پیشرفته‌تر شوند و آموزش‌های ضمن خدمت را ببینند و در صدور پروانه برای کسانی که داوطلب این شغل هستند، دقت بیشتری صورت گیرد. در برخورد با تخلفات آن دسته از دلال‌هایی که یا پروانه ندارند یا از مقررات تخطی می‌کنند، باید محکم‌تر برخورد کنیم. همین مقررات موجودمان برای تنظیم حوزه دلالی کفایت می‌کند به عبارت دیگر ما بیشتر از آن که نقص در قانون داشته باشیم نقص در اجرای قوانین موجود در سال‌های اخیر داشته‌ایم.برخی فعالیت‌ها هستند که کسانی که انجام آنها را شغل معمول خود قرار دهند، تاجر محسوب می‌شوند. یکی از این فعالیت‌ها دلالی است. دلال تاجر محسوب می‌شود و تمام مقرراتی که در قانون تجارت در خصوص تهیه دفاتر تجاری، ورشکستی و. مقرر شده است در مورد تاجر نیز صدق می‌کند. با این وجود، کسانی که به این شغل مشغولند هنوز در کشور ما در جایگاه واقعی خود قرار نگرفته‌اند.

دوره آموزش حقوق تجارت

دوره حقوق تجارت دوره حقوق تجارت | توجه به حق و حقوق یکی از مسائلی است که همه اقشار جامعه باید آن را در اولویت قرار دهند. شاید این دوره در گذشته فقط به خرید و فروش مربوط میشد، اما در دنیای کنونی به دلیل بالا رفتن نیاز های مردم و پیشرفت و توسعه تکنولوژی، شاهده گسترش این زمینه حقوقی هستیم. لازم به ذکر است که برخی از مجموعه ها نظیر موسسه آموزش مجازی پارس دوره ای را تحت عنوان دوره حقوق تجارت ارائه داده اند که کلیه اطلاعات مربوطه را در اختیار علاقه مندان قرار می دهد. در این دوره آمو.

دوره حقوق تجارت

Business Law

 • نحوه برگزاری : مجازی
 • مدت : ۴۴ ساعت
 • گواهینامه پایان دوره: ملی
 • شهریه : ۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
 • کتاب : 96
 • فیلم : 689

موارد دریافتی شما

توضیحات

دوره حقوق تجارت

دوره حقوق تجارت | توجه به حق و حقوق یکی از مسائلی است که همه اقشار جامعه باید آن را در اولویت قرار دهند. شاید این دوره در گذشته فقط به خرید و فروش مربوط میشد، اما در دنیای کنونی به دلیل بالا رفتن نیاز های مردم و پیشرفت و توسعه تکنولوژی، شاهده گسترش این زمینه حقوقی هستیم. لازم به ذکر است که برخی از مجموعه ها نظیر موسسه آموزش مجازی پارس دوره ای را تحت عنوان دوره حقوق تجارت ارائه داده اند که کلیه اطلاعات مربوطه را در اختیار علاقه مندان قرار می دهد. در این دوره آموزشی موضوعاتی در نظر گرفته شده که شامل مفاهیم و کلیات حقوقی، شرکت ‌های تجاری با تأکید بر مشکلات حقوقی شرکت ‌های سهامی عام و شرکت‌های سهامی خاص، برخی از اسناد حقوقی، ماهیت حقوقی اسناد تجاری، انواع خدمات حقوقی، ویژگی های مشاور حقوقی و مشاور حقوق بین الملل و همچنین سایر موارد موجود در این دوره، می باشد.

دوره حقوق تجارت

در حالت کلی می توان مخاطبین این دوره را در گروه اشخاصی قرار داد که به عنوان مدیران اقتصادی قصد فعالیت در شرکت های تجاری را دارند، آن ها می توانند با فرا گرفتن آموزش حقوق تجارت در امور حقوقی مربوط به شرکت ‌های سهامی خاص و عام اقداماتی را در مرحله اجرا در بیاورند. در کنار همه این موارد می توان به راس این نکات یعنی راه اندازی شرکت های نوپای حقوقی توجه کرد و پس از آن اطلاعاتی درباره مقررات چک و ورشکستگی صاحبان سرمایه آشنا شد. همچنین در نظر داشته باشید که برخی در رشته های حقوقی تحصیل کرده اند اما به دلیل نداشتن توانایی ها و مهارت های شغلی قادر نبوده اند در بازار کار وارد شوند. این گروه از افراد معمولا در جست و جوی یافتن مکانی هستند که بتوانند توانایی های شغلی را به دست آورند. موسسه آموزش مجازی پارس یکی از معدود موسساتی است که با ارائه دوره های مدیریت کسب و کار، راه وارد شدن به بازار کار حرفه ای را آسان می کند.

آشنایی با مفاهیم و کلیات حقوقی

اغلب کسانی که علاقه مند به حوزه حقوق تجارت هستند، در ابتدا باید با مفاهیم و کلیت حقوقی آشنا شوند. در این بخش قصد داریم تا به تعریف این موضوعات بپردازیم. در حالت کلی حقوق را می توان بخشی از قواعد و مقررات یعنی باید ها و نباید ها در نظر گرفت. چرا که در هر گروه یا سازمانی روابطی حاکم است که نیازمند وجود عدالت و نظم می باشد. هر انسانی به طبع گرایش های طبیعی و فطری یا نیازهای اجتماعی مجبور به در نظر گرفتن حق و حقوقی است که برای رفاه بیشتر باید به آن توجه شود. در گذشته این مفاهیم بر اساس سلایق و قدرت پادشاهان و فرمانروایان اعمال می شود، اما در حال حاضر با دولت ها آن را برقرار می سازند. لازم به ذکر است که علم حقوق بر اساس چارچوب بندی خاصی از مقررات تبعیت می کند و اصول و قواعدی آن را بر اساس شرایط جامعه تنظیم می کند. جالب است بدانید که حقوق اساسی از یک سو نهاد های سیاسی و اصول و قواعد حاکم بر جامعه را معین و محدود می کند و همه موارد را برای مردم در نظر می گیرد.

آشنایی با انواع خدمات حقوقی

همان طور که می دانید قانون در حالت کلی یکی از گسترده ترین موارد خلقت است و کسانی که به حوزه وکالت وارد می شوند، باید خواندن کتاب های حقوقی را در اولویت زندگی شان قرار دهند. چرا که روز به روز زندگی در حال تغییر است و همین تحولات موجب می شود تا مردم با چالش هایی روبرو شوند. از این جهت پیدا کردن یک وکیل یکی از مهمترین اقداماتی است که هر فرد می تواند انجام دهد. این کار با شناسایی نوع مشکل صورت می گیرد.

آشنایی با قوانین مربوط به کسب و کار

لازم به ذکر است که قوانین مربوط به تجارت شامل کلیه مواردی است که در فعالیت های تجاری مطرح می شوند. این کار ممکن است نیز شامل بخش هایی همچون افتتاح شعب جدید، شرکت های وابسته، ارتباط با مشاغل دیگر و عموم مردم شود. اکثر مشاغل به ویژه شغل های درون شرکت دارای وکیل شخصی هستند و آن ها موظفند تا کلیه امور حقوقی که در شرکت بوجود می آید را رسیدگی کنند. البته افرادی می توانند در حوزه حقوق تجارت مشغول شوند که مدرک پایان دوره معتبر را کسب کرده باشند.

آشنایی با قانون کیفری

شاید تا به حال پای شما به کلانتری باز نشده باشد اما آن را از دیگران به ندرت شنیده باشید. جنایات و موارد مربوطه را می توان طبق دستورالعمل قانون اساسی کشور در گروه قوانین حقوقی قرار داد. افرادی که مرتکب قتل، سرقت و سایر جرایم می شوند می توانند برای دفاع از خود در برابر قانون اساسی، یک وکیل را انتخاب کنند تا بر اساس شرایط، از آن ها دفاع کرده و آن ها را تبرئه کنند.

آشنایی با قوانین مربوط به خانواده

قانون خانواده شامل همه موارد مربوط به روابط خانوادگی است. گاهی اوقات مشکلاتی در خانواده ها پیش می آید که آن ها مجبورند روزگار سختی را پشت سر بگذارند. البته وجود وکیل تنها به دلیل طلاق گرفتن و فرار از مشکل نیست. شاید وکیل اعضای خانواده را به یک مشاور خبره معرفی کند و راه حل هایی را به آن ها ارائه دهد. اما در حالت کلی بهتر است با برخی از مسائل به وجود آمده در خانواده ها رو برو شوید.

 1. طلاق : وکیل طلاق از طریق درخواست طلاق دو طرف یا یک طرف و کلیه مراحل قانونی در این زمینه را طی می کند.
 2. حضانت فرزند: پس از طلاق هر کدام از زوجه طلاق گرفته به یک وکیل نیاز دارند تا آن ها را از طریق مراحل قانونی تأمین حقوق حضانت کودک راهنمایی کند.
 3. تقسیم املاک: تقسیم اموال که اغلب از طریق وصیت نامه انجام می گیرد نیز یکی از پروسه های حقوقی حساس است که تنها باید از طریق یک وکیل حقوقی با تجربه و خبره انجام گیرد.

نگاهی بر تاریخچه حقوق تجارت

کسانی که در دوره حقوق تجارت موسسه آموزش مجازی پارس شرکت می کنند، به مراتب باید اطلاعاتی مربوط به تاریخچه آن کسب نمایند. همان طور که گفته شد حقوق از بخش های مختلفی تشکیل شده که یکی از آن ها حوزه تجارت نام گذاری می شود. این قوانین بر اساس روابط و رفتار اشخاص و مشاغل مربوط به تجارت، بازرگانی، تجارت و فروش اعمال می شود.
لازم به ذکر است که قانون تجارت در گذشته شامل عناوین اصلی و نمایندگی در برخی از مناطق می شد. این موارد در برگیرنده تجارت از طریق حمل از طریق زمین و دریا، حمل و نقل تجاری، ضمانت، بیمه دریایی، آتش سوزی، زندگی و حوادث، اسکناس، ابزار های قابل معامله، قراردادها و مشارکت می شود.

همچنین جنبه ای از قانون تجارت که به طور خاص مربوط به تأمین مالی و بازارهای مالی می باشد. همچنین می توان تنظیم قرار داد شرکت ها، شیوه های استخدام و ساخت و فروش کالاهای مصرفی را بر اساس این قوانین تنظیم نمود. جالب است بدانید که در دوران قرون وسطی، ایتالیا مهد بسیاری از موسسات مدرن بود که نظام آن بر اساس قانون تجارت بود. در حدود قرن شانزدهم، تجارت پایه در شهر های کشور ایتالیا صورت گرفت و در واقع ریشه اصلی آن در این مناطق پایه گذاری شد. پس از آن با توجه به نیاز های قانون اساسی در ملل مختلف، حقوق تجاری به وجود آمد و حقوق دانان نیز با فراگیری آموزش حقوق تجارت و شرکت در دوره های متناسب با شرایط جامعه، سعی کردند نیاز های مردم را رفع نمایند.

مشاور حقوقی کیست و چه وظایفی بر عهده دارد؟

حال به تعاریف کلی و مفاهیم اصلی حقوق تجارت پرداخته شد، بهتر است بدانید شخصی که فعالیت های این حوزه را به انجام می رساند مشاور حقوقی نامیده می شود. این فرد با توجه اطلاعاتی که کسب کرده می تواند کمک بسیاری به سازمان ها، ادارات و سایر شرکت های خصوصی بکند و مدیران با اطمینان کردن به این افراد قادر خواهند بود تصمیمات صحیح تر و قانون مند تری بگیرند و با رعایت این موارد سازمان مربوطه را به سود و منفعت برسانند. علاوه بر معرفی این شخصیت موثر و تاثیر گذار، قصد داریم به بررسی وظایف و مسئولیت های مشاور حقوقی بپردازیم. این روز ها تب همکاری با کارشناسان حقوقی ومشاوران گسترش یافته و تعداد بی شماری از مدیران و کارفرمایان سعی دارند برند و نام خود را در دنیا مطرح سازند. از این رو مدیران کسانی را استخدام می کنند که گواهینامه پایان دوره معتبر حقوق تجارت را داشته باشند. مشاوران حقوقی باید بتوانند قرار داد های مورد نیاز را عقد کنند و و بر آن ها به صورت تخصصی نظارت داشته باشند.

 1. قبل از عقد هر قرار داد، کسب اطلاعات لازم و ارائه آن ها به مدیران ارشد الزامی است.
 2. در شرکت هایی که به صورت خصوصی ارائه می شوند، ثبت، تغییر، تحول و موارد مربوطه به عهده مشاور حقوقی است.
 3. در صورت وجود مشکلات قضایی و وجود شاکی، مشاور حقوقی موظف است تا اطلاعات را برای رفع آن موارد جمع آوری کند.
 4. یکی از مهم ترین و شاخص ترین مسئولیت ها در خصوص مالیات است که مشاور حقوقی بایستی بر تمام آن ها مشرف باشد.
 5. کلیه اعضا سازمان باید به منظور بهتر انجام شدن وظایف خود با این افراد مشورت نمایند.
 6. مشاور حقوقی که در یک سازمان معروف و بنام مشغول به فعالیت است، باید بر تمامی قوانین و مقررات مربوط به حقوق تجارت مسلط باشد.
 7. نکته ای دیگر که باید آن را در لیست مسئولیت ها و وظایف مشاور حقوقی قرار داد، داشتن همه چیز درباره تجار و تعریف تاجر اطلاعات کامل در ارتباط با قوانین چک و سفته و تعهدات بانکی است.

سرفصل بسته ی آموزشی

به دلیل تطابق با دانش به روز و مورد تایید استانداردهای جهانی، امکان بروز رسانی و تغییر سرفصل ها وجود دارد.

یک‌بار برای همیشه، شروع تجارت از صفر را امتحان کنید!

وقتی بحث شروع تجارت از صفر باشد، احتمالاً همه از برندهای موفقی می‌گویند که با کمترین سرمایه شروع شدند و حالا کل دنیا را گرفتند! تعارف که نداریم ماهم از بطالت وقت و گشت زدن بیهوده در اینترنت ناراضی هستیم. دوست داریم کار بزرگی انجام بدهیم و زندگی‌مان را عوض کنیم. اما چطور می‌شود که صاحبان برندهای بزرگ از کبریت فروشی و پیش‌خدمتی و . شروع می‌کنند و به موفقیت می‌رسند؟

به‌ نظر شما داستان زندگی این افراد قصه و تخیل است یا واقعیست؟ چطور می‌شود که این اتفاق برای ما هم بیافتد؟

اگر به دنبال جواب این سوال هستید، تبریک می‌گوییم که جرقه و انگیزۀ موفقیت در ذهنتان شکل گرفته است! برای ارزش‌گذاری به همین انگیزه بهتر است در ادامه همراه ما بیشتر با قانون جهانی شروع تجارت از صفر آشنا شوید.

فقط شروع کن!

همین؟ بله دقیقاً همین! یادتان باشد بزرگترین لطفی که باید در حق خودتان انجام دهید، شروع کردن است. ما همیشه این آرزو را در سر داریم که تجارت را شروع کنیم. اما موانعی مثل سرمایه کم، مطمئن نبودن دربارۀ سود‌دهی و. مانع ما می‌شوند، بعد از آشنایی با این موانع هم به‌جای حل مشکل همچنان با وجود تمام آرزو‌ها، زمان ارزشمندمان را به گشت زدن در اینترنت می‌گذرانیم!

بهتر است کمی با هم رک صحبت کنیم، وقت طلایی شما در حال از دست رفتن است و دیر یا زود باید کاری در این مورد انجام دهید.اگر واقعاً دوست دارید که کسب‌وکار خودتان را داشته باشید، همین حالا وقت شروع شروع تجارت از صفر است تا با سرمایه کم هم بتوانی به آرزوهایتان برسید.

قانون زیبای فیزیک، اثر دومینو

یکی از جالبترین قوانین فیزیک اثر دومینوست. لورن وایتهد این اصل را در سال 1983 در مجلۀ مطرح آمریکایی "فیزیک" مطرح کرد. اما اثر دومینو در تجارت چه حرفی برای گفتن دارد؟

همهۀ ما با بازی دومینو آشنا هستیم. رازی که در این قطعه‌های وجود دارد، این است که هر دومینو می‌تواند دومینو دیگری را که 1.5 برابرش باشد، بیندازد. خب حالا فرض کنید که با یک دومینوی 2.5 سانتی‌متری شروع کنید:

 • اگر دومینوهای بعدی‌ را 1.5 برابر کنید، دومینوی 19ام چیزی حدود 56 متر خواهد شد. یعنی اندازه برج پیزا در ایتالیا!
 • دومینوی 24ام، 300 و خرده‌ای طول دارد! چیزی به اندازه برج ایفل در پاریس!
 • دومینوی 57ام هم به اندازه یک ساختمان از زمین تا کره ماه می‌شود!

باور می‌کنید؟ فقط با یک دومینوی 2.5 سانتی شروع کردیم و توانستیم واقعاً پیشرفت کنیم. برای همین بود که پیشنهاد کردیم، بلند شو و فقط شروع کن.

اثر دومینو

شروع تجارت از صفر، قدم اول

حالا مهم‌ترین قدم یعنی شروع کردن انجام شد و مرحله بعدی انتخاب یک تجارت درست است. اکثر فرصت‌های تجاری که با آنها روبرو می‌شوید و از کنارشان به سادگی می‌گذرید، می‌توانند درآمد بسیار خوبی را برایتان تضمین کنند. کافیست با پشتکار شروع کنید و ادامه دهید.

همیشه یادتان باشد که موفقیت یک شبه ایجاد نشده و نخواهد شد! ما انسان‌ها همیشه تمایل داریم خوشبختی و ثروت آدم‌های موفق را ببینیم ولی چیزی که فراموش می‌کنیم این است که برای این موفقیت زمان و تلاش صرف شده است. پس خواهش می‌کنم دور راه و روش‌های پولدار شدن‌های یک شبه را خط بکشید، دنبال کسب‌وکاری سالم و درست باشید، ایده‌های تجاری‌تان را پیاده کنید و با همان سرمایه کم برای شروع تجارت از صفر اقدام کنید. ما هم در این مورد می‌خواهیم بر اساس تخصص خودمان یعنی تجارت پیامکی شما را راهنمایی کنیم.

تجارت پیامکی

احتمالاً نام تجارت پیامکی را شنیدید، اما تعریف دقیقش را نمی‌دانید یا حتی خبر ندارید که از این طریق هم می‌شود کسب درآمد کرد!

در تجارت پیامکی شما به مشتریان خدمات پیامکی ارائه می‌دهید، یعنی به آن‌ها کمک می‌کنید که با پیامک به تبلیغ کسب‌وکارشان بپردازند یا به اصطلاح از بازاریابی پیامکی استفاده کنند.

بعد از ارائه پنل به مشتری می‌توانید نرخ قیمت هر پیامک را با توجه به بازار مشخص کنید و برای ارسال هر پیامک سود هم داشته باشید. البته این سود شاید به چشم شما ناچیز باشد ولی قضیه همان دومینوی 2.5 سانتی است که می‌تواند به کره ماه برسد!

مشتریان پنل پیامکی

حالا شاید بپرسید که مشتریان این بیزینس چه کسانی هستند؟ تقریباً مهم‌ترین سوال تجارت پیامکی همین است، چون کلید موفقیت در این تجارت اینجاست که بتوانید مشتریان بیشتر و بزرگی داشته باشید. این هم یادتان باشد که تقریباً همه می‌توانند از خدمات پیامکی استفاده کنند:

 • دانشگاه‌ها و مدارس از پیامک برای اطلاع‌رسانی به شاگردان و دانشجویان خود استفاده می‌کنند
 • سازمان‌های مذهبی برای ارتباط با مخاطب به پنل پیامکی نیاز دارند
 • سیاست‌مداران از پنل برای موفقیت در تبلیغات انتخاباتی خود استفاده می‌کنند
 • رستوران‌ها و فست‌فودها به مشتریان خود پیشنهادهای پیامکی ویژه می‌دهند تا آنها را به سمت خود جذب کنند
 • فروشندگان تخفیف‌های خود را از طریق پیامک به مشتریان خبر می‌دهند
 • آژانس‌های هواپیمایی با استفاده از پیامک اطلاعات پرواز و تور را برای مشتری می‌فرستند

در واقع می‌توان گفت که پیامک برای هر تجارتی کاربرد دارد. احتمالاً حالا متوجه شدید که چرا درآمد این تجارت تضمین‌ شده است، ولی تنها مزیت فقط در درآمد بالای آن نیست.

جذابترین قسمت، همان اول تمام امکانات را دارید!

شروع تجارت از صفر که می‌گویند همین است! یعنی وقتی که نمایندگی یک سامانۀ ارسال پیامک مثل ملی پیامک را دریافت کنید تمام امکانات لازم برای شروع کار در اختیارتان قرار می‌گیرد. با برند خودتان شروع می‌کنید و یک سامانه از پیش‌آماده دارید. وب‌سایت شما تمام امکاناتی که برای خرید و ارسال پیامک توسط مشتریان لازم است را از همان ابتدا دارد و فقط باید با دومینو کوچکتان شروع کنید.
بنابراین تمام کاری که باید انجام دهید شخصی‌سازی سایت، مشخص کردن نرخ قیمت‌‌ها و تعرفه‌ها بر اساس قیمت روز، پیدا کردن مشتری و بازاریابی است. وقتی تمام این کارها انجام شود، میی‌توانید با خیال راحت به بازاریابی تجارت پیامکی بپردازید و کسب درآمد را شروع کنید.

تلاش و انگیزه را فراموش نکنید

این را به خاطر داشته باشید که فروش پنل پیامکی شما را یک شبه میلیونر نخواهد کرد. اما مطمئناً می‌تواند از همان ابتدا هزینه‌های ماهیانه را دقیقاً مثل دومینوی کوچک تامین کند یا حتی تبدیل به منبع درآمد عمده‌تان بشود. حالا دیگر همه چیز به خودتان بستگی دارد، اگر سخت کار کنید خیلی سریع در این تجارت پیشرفت خواهید کرد، این یعنی همیشه باید به فکر راه‌هایی باشید که به عنوان بهترین از دیگر رقبا متمایزتان کند.

شروع تجارت از صفر و پیشرفت پله به پله

یک بار برای همیشه

یکبار برای همیشه تصمیم بگیرید و برای شروع تجارت از صفر اقدام کنید. اگر همچنان می‌خواهید در زندگی تغییری متفاوت با وضعیت فعلی ایجاد کنید، بهتر است وقت را از دست ندهید.

اگر همچنان می‌خواهید درباره شروع تجارت و اصول مارکتینگ بدانید، مقاله کسب درآمد بیشتر به شما کمک خواهد کرد. خواندن این مقاله تا اینجا یعنی اولین قدم برای شروع کسب‌وکارتان را با اطمینان برداشتید و تلاش برای بیشتر یاد گرفتن یعنی در این راه مصمم هستید. اگر هم نیاز به مشاوره دارید یا می‌خواهید سوال‌هایتان را بپرسید هم می‌توانید در انتهای همین نوشته برایمان بنویسید و هم با 02163404 تماس بگیرید.

تاجر و کسبه جز

تاجر و کسبه جز

تاجر و کسبه جز و همچنین تفاوت آنها بحثی است که در این مقاله به بررسی آن میپردازیم و ویدئویی در راستای توضیحات وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امور تجاری ( وکیل تجاری ) ارائه می دهیم.از همراهی شما سپاسگزاریم.

یک نگاه کلی:

کسبه جز زیر مجموعه ای از تجار هستند که به دلیل درامد کم قانون گزار امتیازاتی را برای آنها قائل شده که همین امتیازات باعث ایجاد تفاوت بین تاجر و کسبه جز شده است.در ادامه این امتیاز ها را مورد بررسی قرار می دهیم.اینقوانین و آیین نامه هاه برای امتیازات امکان دارد دستخوش تغییراتی شوند که از همین رو وکیل تجاری را ملزم به به روز کردن دانش تجاری می دانیم.

تاجر کیست؟

تاجر کسی است که به فعالیت های تجاری می پردازد.این فعالیت ها صرفا برای اهداف اقتصادی صورت می گیرد و جنبه تفریحی نخواهند داشت.در ادامه تعریف کسبه جز را در قانون بیان می کنیم تا تفاوت تاجر و کسبه جز را بهتر درک کنید.

بر اساس ماده ۱ قانون تجارت:

هرکس شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد تاجر است.

معاملات تجارتی در ماده ۲ قانون تجارت مشخص شده‌اند. تشخیص تاجر تقریباً بر اساس قانون تجارت آسان است و هرکس تاجر شناخته شود قانون مسئولیت‌های معینی را به تبع تاجر بودن بر عهده وی می‌گذارد. از جمله این مسئولیت‌ها می‌توان به تنظیم دفاتر تجارتی و الزام به رعایت قوانین خاص در هنگام ورشکستگی اشاره کرد. لازم به ذکر است این یکی از امتیازات در تفاوت تاجر و کسبه جز به شمار می رود.

قانون چه امتیازاتی برای کسبه جز در نظر دارد؟

همانطور که اشاره کردیم قانون گزار با امتیازاتی که برای کسبه جز قائل شده باعث تفاوت آن با تاجر گشته است که اکنون به بررسی این امتیازات می پردازیم:

 • طبق ماده 6 قانون تجارت تمامی تجار مکلف به داشتن دفاتر مخصوصی هستند که قانون گزار برای آنها تعیین نموده است.اما کسبه جز این تکلیف را در داشتن این دفاتر ندارند.در ادامه به انواع این دفاتر اشاره خواهیم کرد.
 • طبق ماده 16 قانون تجارت تمامی تجار موظف هستند که نام خودشان را در دفاتر ثبت نام تجاری به ثبت برشانند.اما این موضوع برای کسبه جز صادق نمیباشد.
 • آخرین و مهمترین امتیاز برای کسبه جز طبق ماده 512 آیین دادرسی مدنی است .تجار امکان طرح دعوای اعسار را همه چیز درباره تجار و تعریف تاجر ندارند و تنها می توانند زمانی که بدهی ها و دیون بیشتر از سرمایه و دارایی هایشان شد،دعوای ورشکستی طرح کنند.این در حالی است که کسبه جز می توانند از مزایای دعوای اعسار در چنین مواقعی بهره مند شوند.

تفاوت های تاجر و کسبه جز - وکیل تجاری وکیل پایه یک دادگستری

تفاوت هایی که قانون برای تاجر و کسبه جز تعیین کرده است

معیار برای تشخیص کسبه جز

تا چندی پیش در خصوص کسبه جزء طبق این قانون عمل می کردیم که:

اگر شخصی، جز اشخاص حقیقی ذکر شده در ماده ۹۶ قانون مالیات‌های مستقیم ۱۳۶۶ نباشد اگر کسبه و پیشه‌ور، تولیدکنندگان و نظایر آنها و میزان فروش سالانه آن‌ها از مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال تجاوز نکند و یا جزء ارائه‌دهندگان خدمات در هر زمینه‌ای كه مبلغ دریافتی آن‌ها در قبال خدمات ارائه شده در سال از مبلغ ۵۰ میلیون ریال تجاوز نکند کسبه جزء محسوب می‌شوند.

اینگونه می توانستیم تفاوت کسبه جز را از تاجر مشخص کنیم.اما با توجه به تغییراتی که شامل حال قانون تجارت شد، اصلاحیه همه چیز درباره تجار و تعریف تاجر ای که در مرحله ی بعد مورد بررسی قرار می دهیم را معیار این تمییز دادن قرار می دهیم.

کسبه جز در قانون تجارت ایران

در ماده ۱۹ تنظیم نظام‌نامه‌ای در خصوص کسبه جزء را بر عهده قوه قضاییه قرار داده است تا بر اساس وضعیت اقتصادی، مرز بین کسبه جزء بودن و تاجر بودن را مشخص کند. در اصلاحیه نظام نامه ماده ۱۹ قانون تجارت که در شهریور ماه ۱۴۰۰ منتشر گردیده قانون گزار تعیین کرده است که:

اشخاص حقیقی که جر دو دسته زیر باشند کسبه محسوب می شوند

 • کسبه، پیشه‌وران، تولیدکنندگان و نظایر آن‌ها که فروش سالیانه آنان از ۴ میلیارد ریال بیشتر نباشد.
 • ارائه‌دهندگان خدمات در هر زمینه ای که عایدی غیرخالص آن‌ها بیشتر از ۲ میلیارد ریال نباشد.

این اصلاح هرچه بیشتر به تشخیص تفاوت تاجر و کسبه جز می کند

وکیل تجاری متخصص - تفاوت تاجر و کسبه جز - وکیل پایه یک دادگستری

وکیل تجاری متخصص در امور شرکت ها – وکیل پایه یک دادگستری

وکیل تجاری متخصص در امور تجاری شرکت ها

در جریان تعاریف تاجر و کسبه جز به تعریف شرکت های تجاری نیز که حوزه فعالیت آنهایت می پردازیم.شرکت های تجاری شرکت هایی هستند که از اجتماع دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به منظور انجام عملیات تجاری و بدست آوردن سود تشکیل شده اند.

انواع شرکت های تجاری:

 • سهامی
 • تضامنی
 • تعاونی سهامی عام
 • مختلط سهامی
 • مختلط غیر سهامی
 • تعاونی
 • نسبی
 • تعاونی فراگیر ملی

همانطور که در بخش های قبل به آن اشاره کردیم یکی از ویژگی های وکیل تجاری داشتن تجربه کافی در همکاری با شرکت های متفاوت و دانش به روز نسبت به انواع شرکت ها است.

به منظور مطالعه بیشتر به لینک های زیر مراجعه کنید

مطالب مرتبط با مقاله پیش رو

دفاتر تجاری از الزامات تاجر و تفاوت آن با کسبه جز

گفتیم که یکی از امتیازاتی که قانون برای کسبه جز در نظر گرفته است طبق ماده 6 قانون تجارت عدم ملزم دانستن وی به داشتن انواع دفاتر تجاریست.

اکنون به منظور نکته پایانی به بررسی انواع این دفاتر می پردازیم:

دفتر روزنامه

شامل تمامی اقلامی که از تجارت خانه خارج و وارد همچنین مخارج شخصی است.

دفتر کل

معاملات صورت گرفته در دفتر روزنامه نوشته می شود و پس از بررسی و تفکیک وارد دفتر کل می شود .

دفتر دارایی

شامل کلیه بدهی ها و اموال و در کل وضعیت مالی تجار در سال فعلی و تا ۱۵ فروردین سال بعدمی باشد.

دفتر کپیه

شامل کلیه مرسلات و مخابرات همچنین صورت حساب صادره تاجر به ترتیب تاریخ می باشد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.