روش های پیدا کردن سهام برای خرید


سوالات متن درس دوم اقتصاد دهم انسانی ویرایش 1400

در این نوشته با سوالات متن درس دوم اقتصاد دهم همراه شما دهمی های انسانی هستیم. کامل ترین و جامعه ترین جزوه پرسش و پاسخ درس دوم اقتصاد پایه دهم رشته انسانی را در ادامه نوشته می توانید مشاهده کنید.

سوالات متن درس دوم اقتصاد دهم

1 – انواع روش های شروع کسب وکار ازنظر سازمان تولید را بنویسید:

3 :کسب وکار شرکت

4 :کسب وکار تعاونی

5 :کسب وکار غیرانتفاعی وخیریه

2 – اکثرکسب وکارها درایران با چه عناوینی مشغول به فعالیت هستند؟

اکثر کسب و کارها در ایران به عنوان کسب وکاری شخصی، شرکتی سهامی یا تعاونی مشغول به فعالیت اند.

3 – امروزه اغلب کسب وکار ها درایران به چه شکلی هستند؟

4 – کسب وکارهای شخصی دارای چه ویژگی هایی هستند؟

1:متعلق به یک شخص است.

2:بیشتر آنها کوچک مقیاس اند.

3:به صورت خویش فرما هستند.(یعنی یک نفرمالک وکارفرما است)

4 :طیف وسیعی از مشاغل را دربرمی گیرد.( تعمیرکاران خودرو و لوازم خانگی، بنگاه های معاملات ملکی، خرده فروشان، کشاورزان، صنعتگران خرد و هنرمندان، نمونه هایی از کسب و کارهای شخصی هستند؛ حتی در زمینه های تخصصی مانند پزشکی، دندان پزشکی، وکالت و حسابداری اغلب کسب وکارها شخصی اند.)

5 – درچه صورتی شما یک کارفرماهستید؟ وچه وظایفی برعهده دارید؟

اگر کسی را برای کارتان به کار گرفتید، شما کارفرمای او هستید و بایدحقوق او را طبق قانون کار پرداخت کنید و او را بیمه کنید.

6 – کسب وکارهای شخصی دارای چه مزایایی هستند ؟

1 :راه اندازی آسان و هزینه های نسبتا اندک

2 :آزادی عمل و سهولت در تصمیم گیری( تصمیم گیری در مورد بازاریابی، تغییر شرایط بازار و)…

3 :مالکیت کامل سود

4 :منافع مالیاتی( فقط یک بار مالیات بر درآمد می دهید)

7 – کسب وکارهای شخصی دارای چه معایبی هستند؟

1 :بار سنگین مسئولیت(همه چیز به شما برمی گردد، حتی در ناخوشی و سفر)

2 :مشکل تأمین مالی( پس انداز شخصی و قرض از دوستان وخانواده

3 :مسئولیت نامحدود در مقابل بدهی ها و دعاوی

8 – شراکت چیست؟

شراکت، کسب وکاری متعلق به دو نفر یا بیشتر است که شریک نامیده می شوند؛ هرکدام هم متناسب باسهمشان در سود کسب وکار سهیم اند .کسب وکارشخصی شما، مشابه بیشتر کسب وکارهای شراکتی کوچک، مانند برخیا ز مغاز هها، رستورا نها و پیمانکاران است.

9 -کسب وکارهای شراکتی چه شباهت وتفاوتی با کسب وکارهای شخصی دارند؟

شباهت:کسب وکارهای شراکتی همانند کسب و کارهای شخصی بسیار آسان راه اندازی می شوند؛گام های اولیه راه اندازی آنها کاملا مشابه کسب وکار شخصی است، از جمله ثبت اسم، اخذپروانه ها و مجوزها و . …تفاوت: آن هم نگارش قرارداد شراکت بین افراد است.

10-در قراردادهای شراکت بین افراد،چه مواردی مطرح می شود؟

مواردی از جمله محدودۀ اختیارات و وظایف افراد، نحوۀتقسیم سود یا زیان، حل اختلافات بین آنها، تصمیم گیری در مورد انحلال و …مطرح می شود. اگرچه برای وجود این قرارداد، الزامی قانونی وجود ندارد؛

ولی از جهت روشن شدن حقوق وتکالیف شرکا، به داشتن آن توصیه می شود؛ ضمن اینکه در صورت ثبت رسمی قرارداد، روش های پیدا کردن سهام برای خرید عملبه محتوای آن الزام قانونی پیدا می کند.

11 – کسب وکارهای شراکتی دارای چه مزایایی هستند؟

راه اندازی نسبتا آسان،دسترسی به منابع و سرمایه های مالی بزرگ تر،تقسیم بار مسئولیت و هم افزایی توانایی ها،

12 – کسب وکارهای شراکتی دارای چه معایبی هستند؟

افزایش برخی هزینه ها جهت تنظیم قرارداد و مشاوره حقوقی با وکیل ،مسئولیت نامحدود در مقابل بدهی ها و دعاوی،آزادی عمل محدود تر افراد و تصمیم گیری سخت تر به دلیل لزوم توافق شرکا

13 -نوع کسب وکار شرکت را توضیح دهید:

پیچیده ترین نوع کسب وکار شرکت است . شرکت کسب وکاری است که خودش هویت قانونی دارد؛ یعنی قانون با یک شرکت، مشابه با یک فرد و یا انسان رفتار می کندو یک شرکت شخصیت حقوقی دارد. برای مثال، یک شرکت می تواند دارایی داشته باشد، با دیگرشرکت ها یا افراد وارد قرارداد شود و حتی علیه آنها شکایت کند و مورد شکایت قرار بگیرد.

دارایی هر شرکت به تعداد معینی سهم تقسیم می شود و هر کس با خرید سهام شرکت به سهام دار آن تبدیل می شود که به اندازه سهمش مالکیت نسبی آن را دارد و در منافع و مسئولیت ها به همان اندازه سهیم است.

14 -منظور از سهام چیست؟

سهام یک سند مالکیت است و نشان می دهد که دارندۀ آن، بخشی از مالکیت شرکت را در اختیار دارد و درسود و زیان آن، شریک است؛ مثال اگر دارایی شرکتی به 100000سهم تقسیم شده باشد، سرمایه گذاری که 10000سهم آن را خریداری می کند، مالک 10 درصد شرکت است.

15 -یک شرکت فرضی دارای یک میلیون سهم به ارزش 811 میلیارد تومان است، طبق جدول زیر درصد مالکیت و میزان ارزش هریک از سهام داران رامشخص کنید.

سوالات متن درس دوم اقتصاد دهم

سوالات متن درس دوم اقتصاد دهم

1 6 -شرکت سهامی عام چگونه شرکتی است؟

یکی از انواع شرکتهای سهامی است که قسمتی از سرمایهی آن از طریق فروش سهام به غیر مؤسسان یعنی مردم تأمین شود.سهام شرکت سهامی عام در بورس اوراق بهادار داد و ستد میشود . تعداد شرکا در شرکت سهامی عام زیادتر از سایر انواع شرکت های سهامی است؛

این امر میتواند منجر به جمع شدن سرمایه های کوچک و ایجاد یک سرمایه بزرگ بشود که انجام فعالیت های اقتصادی سنگین را میسر میسازد. در این نوع شرکت ها نقل و انتقال سهام آسان روش های پیدا کردن سهام برای خرید است و محدود به رضایت دیگر سهامداران نیست .

17 -اساسنامه شرکت چیست؟

مجموعه قوانینی که بیان می کندکه شرکت برای چه کسب وکاری تشکیل شده است؛سهام آن چه میزان است و چگونه تقسیم و فروخته می شود؛ چگونه شرکت سرمایه اولیۀ خود را تأمین می کند و چگونه سود و زیان تقسیم می شود؛ سهام داران چه حقوق و مسئولیت هایی در شرکت دارند؛ شرکت چگونه منحل می شود و. …

18 -شرکت سهامی خاص چگونه شرکتی است؟

نوعی شرکت سهامی است که سهام آن قابل داد و ستد در بورس اوراق بهادار نیست . هنگام تشکیل چنین شرکتی باید تمام سرمایه آن در موقع تأسیس توسط مؤسسان تأمین شده باشد . مدیر شرکت سهامی خاص نمیتواند خارج از سرمایه گذاران شرکت باشد .

19 -شرکت با مسئولیت محدود چگونه شرکتی است؟

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده وهر یک از شرکا ، بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه ی خود در شرکت، مسئول قروض و تعهدات شرکت است .

20 -ساختارسازمانی شرکت سهامی چگونه است؟

ساختارسازمانی به نحوه ورود وارتباط بین اعضای یک شرکت گفته می شود. از بین سهام داران تعدادی به عنوان هیئت مدیره انتخاب می شوند وازبین هیئت مدیره رییس هیئت مدیره انتخاب می شود و به انتخاب هیئت مدیره ،مدیر عامل منصوب می شود.مدیر عامل مدیران بخش های شرکت را انتخاب می کند.

دو «مه‌‌‌شکن» در مسیر توسعه معادن

دو «مه‌‌‌شکن» در مسیر توسعه معادن

دنیای معدن: مواد معدنی در عملکرد اقتصادی کشورهایی که مالک و تولیدکننده آنها هستند نقش موثر و تعیین‌‌‌کننده‌‌‌ای دارند. ایران با دارا بودن انواع مواد معدنی کشف شده و همچنین بخش بزرگی از ذخایر احتمالی می‌تواند از این پتانسیل بزرگ در جهت پیشرفت و توسعه اقتصادی خود بهره‌برداری کند. اما در این مسیر دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی نیز وجود دارد که تامین زیرساخت‌‌‌ها و شرایط تامین مالی و سرمایه‌گذاری در حوزه معدن و صنایع معدنی از جمله آنهاست.

به گزارش دنیای معدن، در خصوص وضعیت فعلی صنایع معدنی کشور و به‌خصوص شیوه‌های مختلف سرمایه‌گذاری در این بخش، نوژن یونسیان کارشناس سرمایه‌گذاری در حوزه معادن و صنایع معدنی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» تاکید کرده سرمایه‌گذاری دولت در بخش زیرساخت به وضوح می‌تواند باعث افزایش امکان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و در نتیجه افزایش بازده سرمایه این بخش شود. در ادامه این گفت‌‌‌وگو را ملاحظه می‌‌‌کنید.

شیوه‌های مختلف سرمایه‌گذاری در حوزه معدن و صنایع معدنی تاکنون چگونه بوده است ؟

به صورت کلی دو نوع روش سرمایه‌گذاری در این حوزه، فارغ از بحث روش‌های تامین مالی می‌تواند در نظر گرفته شود.

روش اول سرمایه‌گذاری مستقیم است که برای بهره‌برداری و استخراج از معادن، سه مجوز پروانه اکتشاف، گواهی کشف و پروانه بهره‌برداری باید اخذ شود. در مورد صدور پروانه اکتشاف معدن باید گفت که به طور خلاصه، بعد از ارائه درخواست توسط متقاضی و انجام استعلامات طبق ماده ۲۴ قانون معادن توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) و تکمیل مدارک توسط متقاضی انجام می‌شود. مجوز بعدی که موردنیاز است صدور گواهی کشف توسط سازمان صمت است که پس از اخذ پروانه اکتشاف، متقاضی به انجام عملیات اکتشافی و ارائه گزارش پایان عملیات اکتشاف به سازمان صمت اقدام کرده و سازمان پس از طرح در کمیسیون مربوطه گواهی کشف صادر می‌کند.

سرانجام آخرین مجوز در این بخش دریافت پروانه بهره‌برداری است که پس از طی مراحل قبل، متقاضی درخواست صدور پروانه بهره‌برداری را به سازمان صمت تحویل می‌دهد و سازمان پس از بررسی شناسنامه معدن و طرح بهره‌برداری و مطابقت با استانداردهای معدن و بازدید از معدن، در نهایت مدارک تکمیلی را از متقاضی درخواست و اقدام به صدور پروانه بهره‌برداری می‌کند. نکته‌ای که در این بین وجود دارد، بر اساس ماده (۹۰) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، «بهره‌برداران معادنی که احداث واحد کانه‌آرایی، فرآوری و صنایع معدنی حسب درخواست آنها در طرح بهره‌برداری به تصویب برسد، می‌توانند در قالب پروانه بهره‌برداری معدن و بدون نیاز به اخذ جواز تاسیس مجزا نسبت به تاسیس واحد فرآوری اقدام کنند. در خصوص صنایع معدنی نیز فارغ از روش تامین مالی طی مراحل مشابهی برای اخذ جواز تاسیس، دریافت زمین، مجوز‌های زیست محیطی و پروانه بهره‌برداری لازم است.

اما روش دیگر سرمایه‌گذاری در حوزه معدن و صنایع معدنی به صورت غیرمستقیم است. در این روش در واقع سرمایه‌گذاری در مجموعه‌هایی است که فرآیند‌های روش اول را طی کرده و به نوعی کم دردسر‌تر هستند. از معروف‌ترین آنها می‌توان به خرید سهام شرکت‌های فعال بورسی یا خرید اوراق بدهی شرکت‌ها اشاره کرد.

نقاط ضعف و قوت شیوه‌های سرمایه‌گذاری مدیریت بخش دولتی چگونه بوده است؟

به طور کلی می‌توان گفت که دولت امروزه بیشتر به دلایل اجتماعی و سیاسی در فعالیت‌های اقتصادی حضور پیدا می‌کند، اما باید این موضوع را نیز در نظر داشت که دخالت گسترده دولت در امور اقتصادی یکسری پیامدهای نامطلوبی ازجمله استفاده نامناسب از منابع و احتمال انحصارگرایی، ایجاد بوروکراسی عظیم، فقدان انگیزه‌های کاری و دخالت‌های سیاسی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را به همراه دارد که از آنها به موارد شکست دولت یاد می‌شود.

با توجه به جمیع این موارد به نظر من دولت‌ها باید به جای سرمایه‌گذاری مستقیم، در حوزه فراهم کردن زیرساخت‌های لازم چه سخت‌افزاری و چه نرم‌افزاری برای ورود بخش خصوصی اقدام کنند. به عبارت دیگر سرمایه‌گذاری دولت در بخش زیرساخت به وضوح می‌تواند باعث افزایش امکان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و در نتیجه افزایش بازده سرمایه این بخش شود.

با توجه به تجربیات گذشته و همچنین روش های پیدا کردن سهام برای خرید واقعیت‌های روز بازارهای داخلی و جهانی چه رویکردی بیش از همه در حوزه سرمایه‌گذاری معدن و صنایع معدنی موثر واقع خواهد شد و مستلزم چه اقدامات و ابزارهایی است ؟

شرکت‌های معدنی و صنایع معدنی باید بر تمایلات محافظه‌کارانه سنتی غلبه کرده و از نوآوری بیشتر در عملیات خود استفاده کنند. برای رسیدن به این مهم لازم است نه تنها به سرعت به ظهور روش های پیدا کردن سهام برای خرید فناوری‌های جدید پاسخ داده شود، بلکه باید فناوری‌های پیشرفته خود را در این زمینه توسعه دهند. فناوری‌‌‌های نوین مثل سیستم‌های اینترنت اشیا، بلاک‌چین، سنسورهای هوشمند تولید داده، فضای ابری و پردازش کلان داده‌ها، اتوماسیون صنعتی، روبوتیک و. می‌توانند علاوه بر افزایش بهره‌وری تا بیش از۱۰‌درصد در افزایش کیفیت محصولات و کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری و تولید نقش مهمی ایفا کنند. برای دستیابی به اثرات مثبت شکل‌‌‌گیری سیستم‌های نوآورانه در بلندمدت، برنامه‌‌‌ریزی استراتژیک و اقدامات تنظیم مقررات دولت ضروری است تا نه تنها توسعه نوآورانه مبتنی بر تکنولوژی‌های نوین را تحریک ‌‌‌کند بلکه صنعت معدن و همچنین بخش‌ها و صنایع مرتبط با آن را هم تحت‌الشعاع قرار دهد.

هم اکنون از چه ابزارهای مالی در این حوزه استفاده می‌شود و بهترین آنها چیست ؟

شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی با هدف راه‌اندازی یک خط تولید جدید، اصلاح ساختار مالی، استفاده از معافیت‌های قانونی، پرداخت بدهی‌ها و. اقدام به تامین مالی می‌کنند. به طور کلی این مکانیزم را می‌توان به ۲ دسته تامین مالی مستقیم و غیرمستقیم تقسیم کرد.

تامین مالی مستقیم مانند منابع مالی حاصل از فعالیت شرکت، منابع مالی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت و سود انباشته بوده و تامین مالی غیرمستقیم مانند اوراق بدهی، اوراق مشارکت، صدور سهام عادی (پذیره‌نویسی اولیه و افزایش سرمایه)، دریافت وام و تسهیلات و. است.

هزینه تامین مالی، ریسک کسب و کار، حد بهینه استفاده از هر روش، در دسترس بودن و دوره بازگشت سرمایه مهم‌ترین معیار‌هایی است که هر کسب و کار برای انتخاب روش تامین مالی مناسب خود باید مدنظر قراردهد

البته امروزه در جهان روش‌های نوین دیگری هم مورد استفاده قرار می‌گیرد، روش‌هایی مثل توکنایز کردن محصولات در بستر بلاک‌چین و پیش‌فروش آنها یا تامین مالی جمعی که اگر چه بعضی از آنها به صورت محدود در ایران اجرا شده اما برای بومی‌سازی این روش‌ها نیاز به اصلاح برخی قوانین و همراهی دولت و قانون‌گذار حس می‌شود.

ایمن خرید؛ همه چیز در مورد واردات لوازم جانبی موبایل سال 1401 و بررسی فرایند مربوط به واردات

جهت واردات و خرید لوازم جانبی اپل از کشورهای خارجی اولین کاری که بایستی انجام داد، آشنا شدن با شرکت های صادرات مختلف در این زمینه می باشد. در سال های اخیر با وجود برخی از تحریم های سختگیرانه، شاهد واردات محموله های مختلف از کشورهای خارجی هستیم. در برخی از مواقع کالاهای ضروری مردم نیز به اشکال مختلف وارد کشورمان می شوند. یکی از مهمترین و اصلی ترین کالاهای وارداتی را لوازم جانبی موبایل ها شکل داده اند. بسیاری از مردم با هدف خرید شارژر 20 وات اپل اورجینال، ویترین فروشگاه های اینترنتی مختلف را جستجو می کنند. چرا که دوست دارند تا در مقابل هزینه ای که پرداخت می نمایند، قطعه ی اورجینالی را مورد استفاده قرار دهند.

طبق آمارهای ارائه شده در چهار ماه اول سال جاری شاهد کاهش میزان واردات گوشی موبایل و لوازم جانبی آن هستیم. این امر می تواند دلایل بسیار متعددی را به دنبال داشته باشد. با این حال بسیاری از شرکت های بازرگانی به دنبال واردات مهمترین لوازم جانبی موبایل اپل در ماه های اخیر هستند. در ادامه مقاله سعی داریم تا اطلاعاتی را در خصوص ایمن خرید؛ همه چیز در مورد واردات لوازم جانبی موبایل سال 1401 ارائه دهیم. با ما همراه باشید.

۱

تجهیزات جانبی موبایل چه جایگاهی را در میان کالاها وارداتی دارد؟

ایمن خرید؛ همه چیز در مورد واردات لوازم جانبی موبایل سال 1401 را با آمارهای ارائه شده در سال جاری بررسی می کند. بنابراین شما هم می توانید جهت بررسی میزان درآمد حاصل از واردات لوازم جانبی اپل چنین فرصتی را از دست نداده و با همکاران ما در ارتباط باشید. که برای این منظور نیز می توانید هم اکنون به وب سایت اینترنتی فروشگاه ایمن خرید مراجعه نمایید. کسب اطلاعات دقیق در خصوص مبلغ کل واردات لوازم و تجهیزات جانبی گوشی موبایل اهمیت بسیار زیادی را برای واردکنندگان دارد. بنابراین قبل از هرگونه اقدام بازرگانی توصیه می شود که در مورد نحوه ی واردات کالاها صادراتی و ترخیص آنها از گمرک اطلاعات کاملی را کسب کنید.

پیشنهاد می گردد که جهت خرید لوازم جانبی اپل از وب سایت فروشگاه های معتبر اقدام نمایید. چرا که در سال های اخیر قطعات و لوازم جانبی تقلبی موبایل در داخل کشورمان با روش های پیدا کردن سهام برای خرید قیمت های بالایی به فروش می رسند. برخی از قطعات یاد شده ممکن است آسیب های مختلفی را به گوشی موبایل تان نیز وارد کنند. به همین دلیل در حین خرید لوازم جانبی مورد نیاز خود، به اصل و اورجینال بودن آن توجه لازم و کافی را داشته باشید.

واردات لوازم جانبی اپل و اهمیت آن

ایمن خرید؛ همه چیز در مورد واردات لوازم جانبی موبایل سال 1401 را با سایر کالاهای وارداتی مورد مقایسه قرار می دهد. چرا که در این صورت شما می توانید به اهمیت واردات لوازم جانبی اپل پی ببرید. جالب است بدانید که در برخی از مواقع میزان واردات لوازم جانبی گوشی موبایل، تقاضای موجود در بازار را رفع نمی کند. بنابراین شرکت های بازرگانی موظفند با برنامه ریزی دقیقی به دنبال واردات تجهیزات جانبی گوشی موبایل باشند. توجه داشته باشید که در سال های اخیر، بسیاری از کاربران جهت انجام برخی از فعالیت های روزانه ی خود از گوشی موبایل خود استفاده می کنند. همچنین با شیوع بیماری کرونا در جهان، میزان استفاده از گوشی های موبایل نیز در نزد مردم بسیار افزایش پیدا کرده است.

همین امر سبب شده تا مردم به خرید لوازم جانبی اپل و سایر گوشی های موبایل نیاز پیدا کنند. همچنین در نظر داشته باشید که اگر لوازم جانبی گوشی های موبایل به موقع وارد کشورمان نشوند، تقاضای مردم با شکست مواجه شده و این امر سبب می شود که برخی از کسب و کارها با مشکلات عظیمی دست و پنجه نرم کنند. گوشی های موبایل اپل جهت داشتن کارایی و عملکرد بالای خود، به لوازم جانبی بسیار باکیفیتی نیاز دارند. بنابراین بسیاری از شرکت های بازرگانی سعی دارند تا قطعات اورجینال موبایل را وارد کنند. با این حال بسیاری از مردم همچنان در صف های طولانی خرید لوازم جانبی اورجینال موبایل اپل منتظر هستند. لوازم یاد شده با اهداف مشخص و معین شده ای وارد کشورمان می شوند که از مهمترین این اهداف می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

- بالا بودن تقاضا

- کمبود یا نبود لوازم و تجهیزات جانبی خاص

- ویژگی های کمی و کیفی لوازم جانبی

- جهت انجام کارهای تعمیراتی

۱۰

واردات لوازم و تجهیزات جانبی موبایل از چه کشورهایی صورت می گیرد؟

میزان تقاضا برای خرید لوازم جانبی اپل در داخل کشورمان بالا بوده و این امر سبب شده تا شرکت های بازرگانی فرایند ترخیص کالاهای وارداتی را به زمان آینده موکول نکنند. لازم به یادآوری می باشد که بسیاری از تجهیزات و لوازم جانبی گوشی های موبایل از کشورهای چین، هند، کره و کشورهای اروپایی وارد می شوند. همانطور که می دانید لوازم جانبی که از کشور چین وارد می شوند، از قیمت مناسب و کیفیت متوسط برخوردارند. با این حال بسیاری از مردم ترجیح می دهند که از لوازم جانبی وارد شده از کشور چین استفاده کنند.

ایمن خرید؛ همه چیز در مورد واردات لوازم جانبی موبایل سال 1401 را با دقت مورد تجزیه قرار می دهد چرا که از این طریق می خواهد اهمیت واردات و خرید لوازم جانبی اپل را آشکار نماید. همچنین پیشنهاد می شود که همیشه خرید لوازم جانبی اورجینال و باکیفیت را در اولویت های خود قرار دهید. چرا که محصولات چینی از کیفیت ساخت بالایی برخوردار نیستند.

لوازم جانبی گوشی موبایل

هدف از واردات تجهیزات جانبی گوشی های موبایل چیست و شامل چه قطعاتی می باشد؟

شما هم می توانید با همراهی ایمن خرید؛ همه چیز در مورد واردات لوازم جانبی موبایل سال 1401 را تحلیل نمایید. همچنین کسب اطلاعات دقیق در خصوص کل درآمد حاصل از واردات لوازم جانبی می تواند کمک شایانی را برای شرکت های بازرگانی داشته باشد. واردات قطعات و لوازم جانبی موبایل ها معمولا به منظور تامین لوازم جانبی ضروری و کم صورت می گیرد.

همچنین قطعاتی که از اهمیت بسیار بالایی برخوردارند، با سرعت بالایی فرایند ترخیص را پشت سر می گذرانند. بدون تردید لوازم جانبی موبایل روش های پیدا کردن سهام برای خرید جزو قطعات یاد شده هستند. با اینکه برخی از قطعات و لوازم جانبی موبایل در داخل کشورمان نیز تولید می شوند، با این اوضاع خریداران ترجیح می دهند که از لوازم جانبی وارداتی و اورجینال استفاده کنند. تنوع مربوط به لوازم جانبی موبایل بسیار گسترده می باشد. مهمترین قطعات و لوازم جانبی وارد شده به کشورمان عبارتند از: فلت، ال سی، هندزفری های سیمی و بی سیم، انواع یو اس بی ها، باتری ها در ظرفیت های مختلف، قاب، شاسی، شارژر و غیره.

۳

مراحل مربوط به واردات و ترخیص تجهیزات و لوازم جانبی اپل در سال 1401

شرکت های بازرگانی و افرادی که در زمینه واردات قطعات جانبی موبایل فعالیت می کنند می توانند با دنبال کردن ایمن خرید؛ همه چیز در مورد واردات لوازم جانبی موبایل سال 1401 را مورد بررسی قرار دهند. با توجه به اوضاع نابسامان اقتصاد کشورمان در سال جاری، شرکت های بازرگانی برای انجام فعالیت های خود با مشکلات بسیار زیادی مواجه هستند.

همچنین واردات و ترخیص لوازم جانبی اپل در سال 1401 نیازمند یک سری از مهمترین مراحل می باشد. مهمترین مراحل مربوط به واردات لوازم یاد شده عبارتند از: شناسایی نیاز موجود در بازار، آشنایی با قواعد و قوانین تجارت لوازم جانبی گوشی های موبایل، به دست آوردن اطلاعات دقیق از شرکت های تولید کننده، دریافت کارت بازرگانی، تهیه مدارک مورد نیاز و اخذ مجوزهای لازم، انتخاب شرکت و کشور صادر کننده، تهیه کردن پیش فاکتورها، ثبت کردن سفارش، پرداخت کردن هزینه های حمل و نقل و ارز، ترخیص کردن لوازم جانبی.

راه های مربوط به واردات تجهیزات جانبی موبایل به داخل کشور

جالب است بدانید که شرکت های بازرگانی برای واردات لوازم جانبی اپل و سایر گوشی های موبایل، بایستی تجربه و دانش کافی را داشته باشند. چرا که در غیر این صورت نمی توانند به درآمد مدنظر خود دست پیدا کنند. همچنین راه های مربوط به واردات تجهیزات جانبی موبایل به داخل کشور مختلف می باشد. شرکت های بازرگانی می توانند به شکل دریایی، هوایی و زمینی کالاهای مدنظر خود را وارد کشور کنند. همچنین در برخی از مواقع کالاهای وارداتی مسیرهای مختلفی را سپری کرده و در نهایت می توانند به مرز کشورمان برسند. فراموش نکنید که در سال های اخیر نیز هزینه های مربوط به حمل و نقل کالاها وارداتی افزایش قابل توجهی را داشته است.

۴

انواع لوازم جانبی

نکات مورد توجه در حین خرید لوازم جانبی اپل از کشورهای خارجی

ایمن خرید؛ همه چیز در مورد واردات لوازم جانبی موبایل سال 1401 را با دقت بالایی مورد کنکاش قرار داده و می تواند اطلاعات بسیار دقیقی را در خصوص نحوه واردات تجهیزات یاد شده ارائه دهد. همچنین شرکت هایی که در زمینه واردات کالاهای یاد شده روش های پیدا کردن سهام برای خرید فعالیت می کنند، بایستی با برخی از مهمترین نکات وارداتی از نزدیک آشنا باشند. چرا که در این صورت می توانند با برنامه ریزی بسیار دقیقی فعالیت تجاری خود را آغاز کنند. مهمترین نکات مورد توجه در حین خرید لوازم جانبی اپل از کشورهای خارجی عبارتند از: آشنا شدن با قطعات پرطرفدار و مورد نیاز مردم کشورمان، قدرت تشخیص اجناس و کالاها اورجینال از تقلبی، انجام قراردادهای قانونی با شرکت های صادرکننده، داشتن قدرت چانه زنی در خصوص قیمت لوازم جانبی مورد نیاز، انجام فرایند ترخیص کالا از گمرک در کوتاه ترین زمان ممکن.

هزینه های مربوط به ترخیص تجهیزات جانبی موبایل از گمرک در سال 1401 چقدر می باشد؟

شرکت های بازرگانی جهت ترخیص لوازم جانبی اپل از گمرک بایستی هزینه هایی را پرداخت کنند. توجه داشته باشید که ارزش گذاری گمرکی برای لوازم جانبی موبایل از سوی ارگان های دولتی مشخص می شود. همچنین هزینه های مربوط به ترخیص لوازم جانبی موبایل در مقایسه با ترخیص گوشی های موبایل بسیار پایین می باشد. شما نیز جهت خرید لوازم جانبی اپل باید منتظر باشید تا فرایند مربوط به ترخیص کالاهای یاد شده صورت بگیرد. همچنین می توانید جهت آگاهی از هزینه ها و تعرفه های ترخیص لوازم جانبی موبایل از گمرک در سال 1401، با موفق ترین شرکت های بازرگانی در این حوزه ارتباط برقرار کنید.

راهنمای خرید لوازم جانبی موبایل اورجینال از فروشگاه اینترنتی ایمن خرید

لوازم جانبی اپل از تنوع بسیار بالایی برخوردارند بنابراین در حین واردات تجهیزات یاد شده به این موضوع توجه لازم را داشته باشید. از سوی دیگر شما می توانید جهت خرید لوازم جانبی اپل فرصت طلایی را از دست ندهید و به وب سایت فروشگاه ایمن خرید مراجعه کنید. فروشگاه اینترنتی مذکور یکی از معتبرترین فروشگاه ها در زمینه فروش انواع لوازم جانبی گوشی موبایل اپل می باشد. بنابراین شما می توانید با خیال آسوده تجهیزات جانبی اورجینال گوشی موبایل خود را از فروشگاه اینترنتی ایمن خرید سفارش دهید.

فروشگاه ایمن خرید؛ همه چیز در مورد واردات لوازم جانبی موبایل سال 1401 را شفاف سازی نموده و می تواند اطلاعات دقیقی را در این زمینه برای شما عزیزان به ارمغان آورد. یکی از پرفروش ترین انواع لوازم جانبی فروشگاه ایمن خرید را شارژر 20 وات اپل شکل داده است. همچنین فروشگاه ایمن خرید برای تک تک محصولات خود گارانتی بلند مدتی را عرضه می کند. همین امر نیز سبب شده است تا افراد از سراسر کشورمان جهت خرید لوازم جانبی گوشی موبایل اپل خود، فروشگاه ایمن خرید را در اولویت خود قرار دهند.

همچنین شما می توانید قبل از نهایی کردن فرایند خرید لوازم جانبی اپل، قیمت مربوط به قطعات مورد نیاز خود را مورد بررسی قرار دهید. قیمت لوازم جانبی یاد شده بسیار مناسب می باشد. به طوری که شما می توانید با کمترین قدرت مالی، باکیفیت ترین انواع شارژر را برای گوشی موبایل خود سفارش دهید. در حین خرید اینترنتی لوازم جانبی مورد نیاز خود، حتما آدرس محل تحویل سفارش تان را با دقت وارد نمایید. از سوی دیگر در صورت مشاهده هرگونه مغایرتی در حین تحویل سفارش تان، با همکاران فروش ایمن خرید در ارتباط باشید.

۵

خرید لوازم جانبی

متداول ترین سوال ها در خصوص ایمن خرید؛ همه چیز در مورد واردات لوازم جانبی موبایل سال 1401

ایمن خرید؛ همه چیز در مورد واردات لوازم جانبی موبایل سال 1401 برای شما عزیزان به زبان ساده تری بیان کرده و سعی دارد اهمیت واردات لوازم جانبی اپل را آشکار سازد. از سوی دیگر شما می توانید قبل از نهایی نمودن سفارش مدنظرتان، سوال های متداول در خصوص واردات خرید لوازم جانبی اپل را مورد بررسی قرار دهید. مهمترین و بارزترین سوال ها راجع به واردات تجهیزات جانبی گوشی موبایل اپل عبارتند از:

- واردات لوازم جانبی اپل توسط شرکت های معتبری صورت می گیرد؟ بله شرکت های بازرگانی معتبر کشورمان فعالیت های گسترده ای را در زمینه واردات لوازم و تجهیزات جانبی گوشی موبایل اپل دارند. همچنین تمام این شرکت های بازرگانی فرایند ترخیص کالا را با دقت بالایی انجام می دهند. فروشگاه ایمن خرید نیز با بهترین و معتبرترین شرکت های یاد شده قرار داد داشته و باکیفیت ترین کالاهای وارداتی آنها را به فروش می رساند.

- واردات تجهیزات جانبی اپل چه اهمیتی را در میان مردم کشورمان خواهد داشت؟ توجه داشته باشید که امروزه اکثر مردم کشورمان دست کم یک عدد گوشی موبایل اپل دارند. استفاده مداوم از گوشی موبایل یاد شده سبب خرابی شارژر یا برخی از لوازم جانبی آن می شود. همین امر نیاز به خرید لوازم جانبی اورجینال را به دنبال خواهد داشت. همچنین در نظر بگیرید که قیمت گوشی موبایل اپل بسیار بالا می باشد. بنابراین در حین خرابی هر یک از لوازم جانبی آن، با مراجعه به وب سایت ایمن خرید لوازم مورد نیازتان را تهیه فرمایید.

تکنیکی جالب و فوری پیدا کردن اشیا ریز گمشده در خانه

برای ردیابی وسایل گمشده مخصوصا کلید های گمشده نیاز به استراتژی های خاص دارید. مقاله زیر را کامل و با دقت بخوانید.

تکنیکی جالب و فوری پیدا کردن اشیا ریز گمشده در خانه

به گزارش سلام نو به نقل از اقتصاد آنلاین، وسایلی که اکثرا ممکن است چندین مرتبه در روز از آنها استفاده کنیم. وسایل کوچک ولی پراهمیت که گویی برای گم شدن ساخته شده‌اند. مانند: کلیدهای خانه، کلید اتومبیل، عینک، گوشی های موبایل، کیف پول، کارت های اعتباری و …

مثال‌هایی که برای درک بهتر استفاده می‌کنم، شامل وسایل محدودی چون کلید و تلفن همراه می‌باشد.‌ شما می‌توانید این روش‌ها را برای سایر موارد نیز گسترش دهید.

وسایل گمشده خود را پیدا کنید

اکثر مواقع پیش می‌آید که مقابل درب منزل یا ماشین خود ایستاده‌اید و یادتان نمی‌آید کلید مربوطه را کجا گذاشته‌اید.

می‌خواهید به خارج از محیط بروید و یادتان نمی‌آید گوشی همراه یا دیگر وسایلی از این قبیل را آخرین بار کجا دیده‌اید.

ممکن است با خود بگویید دوباره باید به دنبال وسایل خود بگردم !. در اکثر مواقع تمام مواردی که قبلا وسایل خود را از آنجا پیدا می‌کردید را جستجو می‌کنید و به وسیله گم شده‌تان میرسید. حال فرض کنیم شما فردی شگفت انگیزهستید و این اولین بار باشد که یکی از وسایلتان سرجای همیشگی خود نیست و دچار اضطراب شده‌اید به ناچار می گویید مطمئنم همینجا بود ….

راه حل اول : نگران نشوید فقط دوباره جستجو کنید

وقتی متوجه می شویم که وسایل خود را گم کرده ایم اولین اتفاقی که می افتد به صورت غریزی این است که نگران می شویم. سپس عصبانیت را تجربه می‌کنیم. ما عصبانی می‌شویم زیرا دوباره یک وسیله را گم کرده‌ایم و این اتفاقی است که بارها تکرار شده است. این احساسات ما را به سمت ناامیدی‌ها و شکست‌هایمان هدایت می‌کند. تصوری که از خود داریم این است که من فردی حواس پرت و بی توجه هستم.. اما این افکار کمکی برای تمرکز کردن و خلق راه‌حل‌هایی برای ردیابی وسایل گمشده به ما ارائه نمی‌دهد.

دست از سرزنش کردن بردارید

سعی کنید آرامش خود را حفظ کرده و دوباره شروع به گشتن کنید. می‌توانید از مکان‌هایی شروع کنید که اغلب وسایل خود را آنجا می‌گذاشتید در بررسی مجدد شما می‌توانید از موارد غیر ضروری اجتناب کنید و مواردی که احتمال بودن آنجا کمتر است را نادیده بگیرید

یک مکان را دوبار نگردید.

وقت خود را صرف جستجوی مکان‌هایی که قبلا آنها را گشته‌اید، نکنید. آنهم فقط به این دلیل که ممکن است آنجا باشند. در یک جستجو سیستمی شما زمانی باید به مکان بعدی بروید که مکان قبلی را خوبی گشته باشید.

راه حل دوم: از شلوغی بپرهیزید

یک آزمایش در دانشگاه Aberdeen اسکاتلند انجام شد ونتایج بررسی‌ها مشخص کرد که هنگام جستجو ناخودآگاه چشم های ما در مکان های خلوت تر و مرتب تر متمرکز می‌شوند. ما اینکار را انجام می‌دهیم حتی زمانیکه مطمئن باشیم وسایل ما آنجا نیستند.

طبق گفته آنا نواکوفسکا یکی از محقیقن مقاله –Human visual search behaviour is far from ideal–

‘…ما باید مکانهایی را جستجو کنیم که بیشتر درهم ریخته هستند، زیرا اگر در مکان‌های مرتب تر بودند قبلا آن را پیدا می کردیم ‘

راه حل سوم: یک ابزار هوشنمد برای ردیابی به وسایل خود اضافه کنید

اضافه کردن یک ابزار هوشمند برای اکثر تجهیزات مانند ردیابی آفلاین برای تلفن همراه در زمانیکه حتی تلفن شما هم به اینترنت متصل نیست می‌تواند گزینه مناسبی باشد. همچنین می‌توانید یک کلید یاب هوشمند تهیه کنید.

راه حل چهارم : دست نگه دارید و کمی فکر کنید

به آخرین لحظه‌ای که وسایل‌تان با شما بودند فکر کنید. چشمانتان را ببندید و ذهن خود را متمرکز کنید: آخرین مکانی که حضور داشتید، کجا بود؟ ساعت چند بود؟ با چه کسی بودید؟ چه احساسی داشتید؟ به چه کاری مشغول بودید؟ و…همانطور که میدانید بهترین تکنیک بازگرداندن زمینه است.

مراقب باشید گاهی ذهن، ما را به سمت خاطرات گمراه کننده می برد. مثلا تصور می‌کنید که پوشه آبی رنگ حاوی مدارک شما بوده در حالیکه رنگ پوشه واقعی زرد می‌باشد. پس مراقب باشید ذهن‌تان شمارا به سمت اشتباه هدایت نکند.

راه حل پنجم : پیشگیری بهترین راه حل است

پیشگیری، همیشه کم هزینه تر از ردیابی وسایل گمشده و جبران خسارت احتمالی ناشی از آن است. در زیر به ۵ مورد برای پیشگیری اشاره می‌کنم:

ردیابی وسایل گمشده در محیط خلوت بسیار ساده تر می‌باشد. شما با یک اسکن چشمی براحتی وسایل خود را ردیابی می‌کنید.

۱- مرتب نگه داشتن

همیشه سعی کنید محیط منزل و محل کار خود را مرتب و تمیز نگه دارید، زیرا احتمال گم شدن وسایل در چنین محیط هایی به حداقل خواهد رسید. علاوه بر آن مرتب بودن و تمیزی محیط اطراف بر روحیه شما هم تاثیر مثبت زیادی دارد.

۲- همیشه وسایل را در جای تعیین شده خود قرار دهید

برای هر وسیله پرکاربرد یک مکان مشخص تعریف کنید و آن را همیشه در همان مکان قرار دهید. تلاش کنید تا این کار برای شما تبدیل به یک عادت شود. تجربه نشان داده که تبدیل یک رفتار به عادت تنها ۶۶ روز به طول می انجامد.

۳- از تهیه کردن وسایل جایگزین غافل نشوید

سعی کنید همیشه یک نسخه دوم از وسایل خود داشته باشید تا نیاز شما را در مواقع لازم برطرف کنند. مثلا داشتن نسخه کپی از کلید های ماشین و یا منزل و قرار دادن آنها در جای مخصوصی می‌تواند راه حل خوبی باشد. می توانید عینک قدیمی خود را دور نیاندازید و در مواقعی که عینک خود را گم کردید از آن استفاده کنید. از داشتن چند سری کپی برابر اصل از مدارک مهم هم غافل نشوید. مدارکی مانند: تاییدیه تحصیلی، انواع دیپلم‌های مهارتی، فیش های پرداختی و …

۴- وسایل را برای خودتان خاص تر و زیبا ترکنید

می‌توانید یک آویز درشت و زیبا و دارای رنگ‌های خاص تهیه کنید و به دسته کلید و یا هروسیله دیگر باویزید. می‌توانید دسته کلید خود را با نوارهای شب نما تزیین کنید. حتی می توانید از لاک‌ها و رنگ‌های شب‌نما هم استفاده کنید. تا جایی می‌توانید جزئیات را بزرگ تر جلوه دهید. با اینکار پیدا کردن و ردیابی وسایل گمشده برای شما راحت تر خواهد بود.

۵- کمی از روشهای فلسفی استفاده کنید

در نظر داشته باشید اکثر وسایل ما در مواقعی که نیازی به آنها نداریم پیدا می‌شوند. پس اگر مساله مهمی نیست و فعلا به آن وسیله نیازی ندارید، نگرانی را کنار بگذارید و مطمئن باشید آن‌را پیداخواهید کرد.

۲ سیاست اشتباه در عرضه اولیه‌ها/ شرکت‌ها در زمان عرضه اولیه زمین می خورند/شیوه فعلی عرضه‌های اولیه منفعتی برای بازار سرمایه ندارد

۲ سیاست اشتباه در عرضه اولیه‌ها/ شرکت‌ها در زمان عرضه اولیه زمین می خورند/شیوه فعلی عرضه‌های اولیه منفعتی برای بازار سرمایه ندارد

کارشناس بازار سرمایه گفت:عرضه اولیه‌های عمومی با حجم اندک و بدون در نظرگیری شرایط و جو کلی بازار، انجام می‌شود. بدیهیست که افراد خبره و سرمایه گذاران بزرگ بازار سهام تمرکز خود را صرف خرید مقدار اندک چنین عرضه هایی نمی کنند و خرید مستقیمی ندارند؛ عمده افراد خریدار عرضه اولیه های عمومی و کوچک، سرمایه گذاران حقیقی خرد بازار هستند که برای فراهم کردن مبلغ مورد نیاز، اقدام به فروش و نقد کردن مقداری از دارایی و سهام خود می کنند که با توجه به کمبود نقدینگی در بازار، پیش گرفتن چنین سیاستی صحیح نیست.

گروه بورس و بازارهای مالی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد؛ ثارا سادت میران کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با زهرا فعله گری خبرنگار رادار اقتصاد ضمن تاکید بر اینکه شیوه فعلی عرضه اولیه ها به بازار آسیب میزند، اظهار کرد: دو سیاست اشتباه در عرضه اولیه‌ها وجود دارد که شامل محدودیت اختصاص بعضی از این عرضه‌ها به سبدگردان‌ها (با عنوان عرضه‌های مختص به واجدین شرایط) و دیگری مقدار ناچیز و کوچک این عرضه‌ها می‌شود.

کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه محدود کردن عرضه برخی از شرکت‌های پذیرفته شده به سبدگردان‌ها، امری اشتباهست؛ تشریح کرد: بخش زیادی از فعالان بازار سهام دارای مدارک حرفه ای بازار سرمایه هستند و تجربه و تخصص های متعدد مرتبط را دارند اما لزوما مدرک سبدگردانی را اخذ نکرده اند. بنابراین این شیوه از تخصیص نمی تواند سنجش و معیار خوبی برای افراد شایسته روش های پیدا کردن سهام برای خرید مشارکت باشد.

وی اضافه کرد: از طرفی سبدگردان ها نیز برای دریافت عرضه اولیه های تخصصی، در گام نخست باید احراز هویت بشوند و اینجا این پرسش مطرح می‌شود که سازمان بورس بر چه اساس و پایه ای افراد مجاز برای تخصیص این عرضه اولیه ها را شناسایی کرده است و یا به چه نحوی این افراد دسته بندی شده‌اند که هویت آنها نامعلوم و نیاز به احراز هویت مجدد است. ثبت نشدن اطلاعات این افراد و نیاز به احراز هویت مجدد آنها به خودی خود باعث می شود که تمایل به خرید این عرضه اولیه ها کاهش پیدا کند.

میران معتقد است: فارغ از ابهامات مربوط به عرضه‌ اولیه‌های مختص به افراد واجد شرایط، محدود کردن عرضه‌ها به یک گروه مشخص باعث می شود که مشارکت عمومی تا حد زیادی کاهش بیابد و همین مسئله کاملا با عمق بخشی به بازار سهام که همواره یکی از سیاست‌های اصلی سازمان بورس بوده در تضاد است. اگر حجم این عرضه اولیه‌ها چشم گیر بود و قابلیت جذب و ورود پول تازه به بازار را داشت می‌توانستیم این سیاست را صحیح بدانیم اما با توجه به اینکه مقدار آنها بسیار اندک است و تعداد محدودی از آن برخوردار می شوند، امکان عمق بخشی و به اصطلاح شارژ کردن بازار را ندارند.

وی با بیان اینکه قوانین عرضه اولیه نیاز به اصلاح دارد، مطرح کرد: مشکلات عرضه اولیه تنها محدود به تخصصی کردن آن نمی‌شود و ایرادات کلان و ضعف در قوانین دیده می‌شود. با وجود چالش در قوانین مربوطه، عرضه اولیه ها نمی‌تواند تاثیر مثبتی بر بازار بگذارد.

میران با تاکید بر اینکه دغدغه‌های فعلی بازار کارشناسی و آسیب‌شناسی نمی‌شود، گفت: مسئولان پیش از تکرار سیاست های اشتباه و پیش گرفتن راهکارهایی به شیوه آزمون و خطا، باید از صاحب نظران نظرسنجی کنند و مسائل را بدون در نظرگیری ابعاد کارشناسی اجرایی نکنند.

کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه علاوه بر چالش در عرضه اولیه‌های تخصصی، عرضه‌های عمومی نیز دچار ایرادهایی است و به شکل صحیحی روانه بازار نمی‌شوند، مطرح: عرضه اولیه‌های عمومی با حجم اندک و بدون در نظرگیری شرایط و جو کلی بازار، انجام می‌شود. بدیهیست که افراد خبره و سرمایه گذاران بزرگ بازار سهام تمرکز خود را صرف خرید مقدار اندک چنین عرضه هایی نمی کنند و خرید مستقیمی ندارند؛ عمده افراد خریدار عرضه اولیه های عمومی و کوچک، سرمایه گذاران حقیقی خرد بازار هستند که برای فراهم کردن مبلغ مورد نیاز، اقدام به فروش و نقد کردن مقداری از دارایی و سهام خود می کنند که با توجه به کمبود نقدینگی در بازار، پیش گرفتن چنین سیاستی صحیح نیست و مسئولان باید شرایط بازار را پیش از اقدام به عرضه در نظر بگیرند.

میران تاکید کرد: شیوه فعلی عرضه‌های اولیه منفعتی برای بازار سرمایه و سهامداران ندارد، از این رو در گام نخست باید قوانین عرضه‌ اولیه اصلاح بشود؛ علاوه بر این حجم این عرضه‌ها باید افزایش بیابد و حداقل تا یک سال از طرف صندوق تامین سرمایه پشتیبانی بشود.

وی افزود: شرکت‌های پذیرفته شده و بازار سهام از رویه کنونی عرضه‌ اولیه‌ها آسیب می‌بیند روش های پیدا کردن سهام برای خرید چراکه رویه اشتباهی مابین سهامداران شکل گرفته و افراد مشارکت کننده در عرضه اولیه‌های عمومی به طور معمول بعد از ۵ الی ۱۰ روز اقدام به عرضه می‌کنند چراکه سرمایه‌گذاران به این باور رسیده‌اند که عرضه‌ اولیه‌های جدید نیز همانند شرکت‌های پیش‌تر پذیرفته شده، پس از مدت کوتاهی با ریزش رو به رو می‌شوند؛ در واقع روان سرمایه‌گذاران به علت سوابق نامعقول عرضه اولیه های گذشته خدشه‌دار شده است.

میران در تکمیل سخنان خود گفت: عرضه اولیه های کوچک موجب تقویت بازار سهام نمی‌شود و از طرفی فروش زودهنگام سهامداران نیز به شرکت‌ها آسیب می‌زند؛ در واقع شرکتی که برای تامین مالی به بازار سهام ورود می‌کند در همان ابتدا زمین می‌خورد؛ بنابراین ضمن اصلاح قوانین، این عرضه‌ها باید از حمایت و پشتیبانی بهره‌مند بشوند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.