بررسی الگوی اصلاحی بازار گاو نر نادر


سابقه پرورش گوسفند و بز در گیلان به سالیان بسیار دور بر می گردد. استان گیلان با توجه به شرایط اقلیمی موجود در آن، مستعد دامداری و پرورش دام می باشد. ییلاقات این استان با شیوه ی زندگی کوچ گری مبتنی بر دامپروری، پذیرای خیل عظیم کوچ نشینانی هستند که شیوه ی معاش و نحوه گذران زندگی خود را بر این اساس تعریف و تنظیم نموده اند . عشایر این استان شامل قومیت های تالش و گالش است که در کوهستان های غرب و شرق سفیدرود استقرار دارند. دامداری و پرورش بز تالشی در همه محلات جلگه مرکزی به دلیل فقدان مرتع خوب وضع پایینی دارد ولی برای ساکنان تالش و گالش کمربند کوهستانی منبع اصلی درآمد می باشد.

پرورش بز تالشی در استان گیلان

سابقه پرورش گوسفند و بز در گیلان به سالیان بسیار دور بر بررسی الگوی اصلاحی بازار گاو نر نادر می گردد. استان گیلان با توجه به شرایط اقلیمی موجود در آن، مستعد دامداری و پرورش دام می باشد. ییلاقات این استان با شیوه ی زندگی کوچ گری مبتنی بر دامپروری، پذیرای خیل عظیم کوچ نشینانی هستند که شیوه ی معاش و نحوه گذران زندگی خود را بر این اساس تعریف و تنظیم نموده اند . عشایر این استان شامل قومیت های تالش و گالش است که در کوهستان های غرب و شرق سفیدرود استقرار دارند. دامداری و پرورش بز تالشی در همه محلات جلگه مرکزی به دلیل فقدان مرتع خوب وضع پایینی دارد ولی برای ساکنان تالش و گالش کمربند کوهستانی منبع اصلی درآمد می باشد.

به مردمانی که شغل اصلی آنها دامپروری و دامداری است، گالش میگویند.

جمعیت های کوهستانی سوی مرطوب البرز (گالش و بیشتر تالشان) متخصص پرورش گاو و گوسفند و بز هستند باید از دامداری به عنوان هسته اصلی اقتصاد آنها نام برد، به طوری که اثر آن در تمامی شئونات زندگی کوچ نشینان این منطقه قابل مشاهده است.

استفاده از بز به خاطر چابکی این دام است.

بز به خاطر طبیعت سازگاری که با خشکسالی و تحمل کم آبی دارد در قسمت های گرم و خشک ایران بیشتر از این ناحیه مورد توجه میباشد.

در این منطقه در قسمت هایی که درخت وجود داشته باشد، استفاده از بز رایج تر است چرا که بز می تواند از برگ درختان تغذیه کند.

همچنین به خاطر پیشرو بودن بز در گله و اینکه بز به راحتی راه گله را پیدا می کند.

دامداران همیشه تعدادی بز در گله خود نگهداری می کند. اغلب دامداران منطقه تالش علاوه بر گاو و گوسفند، بز هم پرورش میدهند .

مناطق پراکنش جغرافیایی بز تالشی

بز تالشی در مناطق مختلف استان گیلان به خصوص در منطقه رودبار، رودسر، دیلمان و سیاهکل به میزان بیشتری وجود دارد.

در حال حاضر جمعیت این توده در گیلان تقریباً حدود ۱۲۳۵۰۰ رأس بوده که شهرستان های رودبار، رودسر، رضوانشهر، آستارا، املش، بندرانزلی و استانه از مناطق مهم پرورش این بز میباشند.

روش های پرورش بز تالشی

این دام بیشتر به صورت گله ای و با روش عشایری پرورش داده میشود.

در این مناطق، با توجه به شیوه زندگی کوچگری، زندگی عشایری بر مبنای تعلیف دام از مرتع، سازمان یافته است.

این وابستگی بر تمامی شئون زندگی و الگوی زیست عشایری تأثیر نهاده، به طوری که به پرورش دام ، با استفاده از مراتع طبیعی اشتغال دارند و کوچ روی عمدتاً از تبعات چنین فعالیتی است.

بر همین اساس عشایر ناگزیر به جابه جایی های دسته جمعی و دشوار بررسی الگوی اصلاحی بازار گاو نر نادر در عرصه مراتع بوده و مسیرهای طولانی را از جلگه های پست قشلاقی تا دامنه ها و ارتفاعات صعب العبور ییلاقی، طی میکنند تا از مراتع قابل تعلیف، غذای دامهای خود را تأمین کنند.

زندگی عشایر تالشی در طول یک سال، در سه بخش مختلف پایین کوه، میانکوه و بالاکوه جریان دارد.

در ادبیات کوچ عشایر تالش، به سه اصطلاح «آجور» ، « ِصفَه رخُن» و «گیریه» برمیخوریم که به ترتیب بیانگر قشلاق (پایین (بند )، نصف راه (میان بند) و ییلاق (بالابند) میباشند.

ییلاق های شهرستان های بررسی الگوی اصلاحی بازار گاو نر نادر تالش، رضوانشهر، ماسال، فومن، شفت، رودبار، سیاهکل، املش و آستارا هر سال شاهد گله های دامداران است.

معمولاً دامداری و پرورش دام در خطه تالش به سه صورت می باشد:

۱- دسته اول کسانی هستند که به زبان تالشی به «رمه دار» معروف هستند که بیش از ۹۰درصد دام های شان را گوسفندان و حدود ۵ درصد را گاو و مابقی را بز تشکیل میدهد.

۲- دسته دوم دامدارانی هستند که به زبان تالشی به آنها «بز دار» می گویند که بیش از ۹۰ درصد دام های شان را بز و حدود ۵درصد را گوسفند و مابقی را گاو تشکیل می دهد.

۳- دسته سوم دامدارانی هستند که به زبان تالشی به آنها «گادار» یا «گالیش» میگویند که بیش از ۹۰درصد دام های شان را گاو و حدود ۵ درصد را بز و مابقی را گوسفند تشکیل می دهد.

هر سال منابع طبیعی تاریخ مهاجرت دامداران را اعلام میکند، البته زمان کوچ عشایر گیلان با دیگر شهرستان فرق میکند.

معمولا عشایر گیلان ۱۵ اردیبهشت سفر به ییلاق را آغاز میکنند و حدود یک ماه در میان راه در جنگل میمانند تا این که ۱۵خرداد به مراتع بالا دست میرسند.

شرایط مرتع باید به گونه ای باشد که تحمل فشار دام سبک و سنگین را داشته باشد.

با آغاز فصل سرما عشایر استان کوچ پاییزه را از مناطق ییلاقی شروع کرده اند و در سه مرحله مراتع میان بند، جنگلی و بقایای گیاهی ساقه های برنج در مزارع شالیزاری استفاده میکنند.

صفات تولیدی و تولیدد مثلی بز تالشی

صفات تولیدی و تولیدد مثلی بز تالشی

اشتغال زایی

دامدار با استفاده از همه فراورده های دامی سعی بر گذراندن امور زندگی خانوار تحت تکلف خود دارد.

دام و معیشت در زندگی دامپروری این منطقه، لازم و ملزوم یکدیگر میباشند.

به بیان بهتر میتوان بازتاب اقتصاد معیشتی هر منطقه را به نوعی در مشاغل موجود در آن مشاهده نمود.

در این مناطق اقتصاد معیشتی با تکیه اصلی بردامداری استوار میباشد به طوری که اثر آن در تمامی شئونات زندگی کوچ نشینان این منطقه قابل مشاهده است.

اما در مراتب بعدی میتوان از صنایع دستی و کشاورزی و سایر مشاغل، نام برد.

علاوه بر دامداری، برخی از مردم این منطقه به روش های دیگر سعی در تأمین معاش خود دارند.

بیشتر بدانید : وضعیت پرورش بز بومی استان مازندران

حتی عواملی به غیر از عوامل مرتبط با دامداری نیز به نوعی غیر مستقیم، تحت تأثیر این شیوه از زندگی هستند که از آن میان میتوان به صنایع دستی و پارچه بافی اشاره نمود.

به عنوان مثال بافتن جوراب و ریسیدن نخ که البته لازمهی آن دامداری و پرورش گوسفند و بز میباشد، یکی از این روش ها است.

در گذشته، بافندگی محلی رواج بیشتری داشت.

یک فرد کوچ نشین دامدار، حتی در روز بازارهای محلی نیز به عرضه ی محصولات و فراورده های دامی خود می پردازد و بر طبق بررسی الگوی اصلاحی بازار گاو نر نادر آن، مایحتاج زندگی خود را تهیه می نماید.

پرورش بز تالشی در استان گیلان

سابقه پرورش گوسفند و بز در گیلان به سالیان بسیار دور بر می گردد. استان گیلان با توجه به شرایط اقلیمی موجود در آن، مستعد دامداری و پرورش دام می باشد. ییلاقات این استان با شیوه ی زندگی کوچ گری مبتنی بر دامپروری، پذیرای خیل عظیم کوچ نشینانی هستند که شیوه ی معاش و نحوه گذران زندگی خود را بر این اساس تعریف و تنظیم نموده اند . عشایر این استان شامل قومیت های تالش و گالش است که در کوهستان های غرب و شرق سفیدرود استقرار دارند. دامداری و پرورش بز تالشی در همه محلات جلگه مرکزی به دلیل فقدان مرتع خوب وضع پایینی دارد ولی برای ساکنان تالش و گالش کمربند کوهستانی منبع اصلی درآمد می باشد.

به مردمانی که شغل اصلی آنها دامپروری و دامداری است، گالش میگویند.

جمعیت های کوهستانی سوی مرطوب البرز (گالش و بیشتر تالشان) متخصص پرورش گاو و گوسفند و بز هستند باید از دامداری به عنوان هسته اصلی اقتصاد آنها نام برد، به طوری که اثر آن در تمامی شئونات زندگی کوچ نشینان این منطقه قابل مشاهده است.

استفاده از بز به خاطر چابکی این دام است.

بز به خاطر طبیعت سازگاری که با خشکسالی و تحمل کم آبی دارد در قسمت های گرم و خشک ایران بیشتر از این ناحیه مورد توجه میباشد.

در این منطقه در قسمت هایی که درخت وجود داشته باشد، استفاده از بز رایج تر است چرا که بز می تواند از برگ درختان تغذیه کند.

همچنین به خاطر پیشرو بودن بز در گله و اینکه بز به راحتی راه گله را پیدا می کند.

دامداران همیشه تعدادی بز در گله خود نگهداری می کند. اغلب دامداران منطقه تالش علاوه بر گاو و گوسفند، بز هم پرورش میدهند .

مناطق پراکنش جغرافیایی بز تالشی

بز تالشی در مناطق مختلف استان گیلان به خصوص در منطقه رودبار، رودسر، دیلمان و سیاهکل به میزان بیشتری وجود دارد.

در حال حاضر جمعیت این توده در گیلان تقریباً حدود ۱۲۳۵۰۰ رأس بوده که شهرستان های رودبار، رودسر، رضوانشهر، آستارا، املش، بندرانزلی و استانه از مناطق مهم پرورش این بز میباشند.

روش های پرورش بز تالشی

این دام بیشتر به صورت گله ای و بررسی الگوی اصلاحی بازار گاو نر نادر با روش عشایری پرورش داده میشود.

در این مناطق، با توجه به شیوه زندگی کوچگری، زندگی عشایری بر مبنای تعلیف دام از مرتع، سازمان یافته است.

این وابستگی بر تمامی شئون زندگی و الگوی زیست عشایری تأثیر نهاده، به طوری که به پرورش دام ، با استفاده از مراتع طبیعی اشتغال دارند و کوچ روی عمدتاً از تبعات چنین فعالیتی است.

بر همین اساس عشایر ناگزیر به جابه جایی های دسته جمعی و دشوار در عرصه مراتع بوده و مسیرهای طولانی را از جلگه های پست قشلاقی تا دامنه ها و ارتفاعات صعب العبور ییلاقی، طی میکنند تا از مراتع قابل تعلیف، غذای دامهای خود را تأمین کنند.

زندگی عشایر تالشی در طول یک سال، در سه بخش مختلف پایین کوه، میانکوه و بالاکوه جریان دارد.

در ادبیات کوچ عشایر تالش، به سه اصطلاح «آجور» ، « ِصفَه رخُن» و «گیریه» برمیخوریم که به ترتیب بیانگر قشلاق (پایین (بند )، نصف راه (میان بند) و ییلاق (بالابند) میباشند.

ییلاق های شهرستان های تالش، رضوانشهر، ماسال، فومن، شفت، رودبار، سیاهکل، املش و آستارا هر سال شاهد گله های دامداران است.

معمولاً دامداری و بررسی الگوی اصلاحی بازار گاو نر نادر پرورش دام در خطه تالش به سه صورت می باشد:

۱- دسته اول کسانی هستند که به زبان تالشی به «رمه دار» معروف هستند که بیش از ۹۰درصد دام های شان را گوسفندان و حدود ۵ درصد را گاو و مابقی را بز تشکیل میدهد.

۲- دسته دوم دامدارانی هستند که به زبان تالشی به آنها «بز دار» می گویند که بیش از ۹۰ درصد دام های شان را بز و حدود ۵درصد را گوسفند و مابقی را گاو تشکیل می دهد.

۳- دسته سوم دامدارانی هستند که به زبان تالشی به آنها «گادار» یا «گالیش» میگویند که بیش از ۹۰درصد دام های شان را گاو و حدود ۵ درصد را بز و مابقی را گوسفند تشکیل می دهد.

هر سال منابع طبیعی تاریخ مهاجرت دامداران را اعلام میکند، البته زمان کوچ عشایر گیلان با دیگر شهرستان فرق میکند.

معمولا عشایر گیلان ۱۵ اردیبهشت سفر به ییلاق را آغاز میکنند و حدود یک ماه در میان راه در جنگل میمانند تا این که ۱۵خرداد به مراتع بالا دست میرسند.

شرایط مرتع باید به گونه ای باشد که تحمل فشار دام سبک و سنگین را داشته باشد.

با آغاز فصل سرما عشایر استان کوچ پاییزه را از مناطق ییلاقی شروع کرده اند و در سه مرحله مراتع میان بند، جنگلی و بقایای گیاهی ساقه های برنج در مزارع شالیزاری استفاده میکنند.

صفات تولیدی و تولیدد مثلی بز تالشی

صفات تولیدی و تولیدد مثلی بز تالشی

اشتغال زایی

دامدار با استفاده از همه فراورده های دامی سعی بر گذراندن امور زندگی خانوار تحت تکلف خود دارد.

دام و معیشت در زندگی دامپروری این منطقه، لازم و ملزوم یکدیگر میباشند.

به بیان بهتر میتوان بازتاب اقتصاد معیشتی هر منطقه را به نوعی در مشاغل موجود در آن مشاهده نمود.

در این مناطق اقتصاد معیشتی با تکیه اصلی بردامداری استوار میباشد به طوری که اثر آن در تمامی شئونات زندگی کوچ نشینان این منطقه قابل مشاهده است.

اما در مراتب بعدی میتوان از صنایع دستی و کشاورزی و سایر مشاغل، نام برد.

علاوه بر دامداری، برخی از مردم این منطقه به روش های دیگر سعی در تأمین معاش خود دارند.

بیشتر بدانید : وضعیت پرورش بز بومی استان مازندران

حتی عواملی به غیر از عوامل مرتبط با دامداری نیز به نوعی غیر مستقیم، تحت تأثیر این شیوه از زندگی هستند که از آن میان میتوان به صنایع دستی و پارچه بافی اشاره نمود.

به عنوان مثال بافتن جوراب و ریسیدن نخ که البته لازمهی آن دامداری و پرورش گوسفند و بز میباشد، یکی از این روش ها است.

در گذشته، بافندگی محلی رواج بیشتری داشت.

یک فرد کوچ نشین دامدار، حتی در روز بازارهای محلی نیز به عرضه ی محصولات و فراورده های دامی خود می پردازد و بر طبق آن، مایحتاج زندگی خود را تهیه می نماید.

در بازار این هفته ارز دیجیتال چه گذشت؟ ۳۰ آذر تا ۶ دی

در بازار این هفته ارز دیجیتال چه گذشت؟ 30 آذر تا 6 دی

اکثر آلت کوین ها نیز امسال بازگشت خیره کننده ای داشتند. در مقطعی از سال جاری، اتریوم 417٪ نسبت به اوایل سال رشد کرده است. از نظر بیت کوین این درصدی بیش از حد است، حتی اگر تا حد زیادی از بالاترین قیمت خارج شود.

سرمایه گذاران لایت کوین نیز پس از سه برابر شدن قیمت در سال ۲۰۲۰ خوشحال شدند. با توجه به اینکه سال را با ۴۰ دلار آغاز کرد، مقدار فعلی بد نیست. با تمام این آلت کوین های پشتیبانی شده توسط سرویس رمزنگاری PayPal، بسیار ممکن است که پایگاه های کاربری آنها در سال ۲۰۲۱ بیشتر شود.

و چه کسی می‌تواند دیفای را فراموش کند! صنعتی که ۱۲ ماه پیش به سختی وجود داشته است. در طول سال ۲۰۲۰، ارزش کل قفل شده در این پروتکل ها حدود ۲۰۰۰٪ جهش یافته است.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده اعلام کرد که در حال اقدام قانونی علیه ریپل است. این ادعا و اظهار مبنی بر این است که توکن XRP یک اوراق بهادار ثبت نشده است. پس از دستیابی به بالاترین قیمت ۰٫۷۶ دلار در اواخر نوامبر، ارزش آلت کوین سقوط کرد و در ۲۳ دسامبر به زیر ۰٫۳۰ دلار رسید.

در کتاب های تاریخ، ۲۰۲۰ به عنوان لحظات مهم برای ارزهای دیجیتال آورده می‌شود، اما کدام شرکت ها، دولت ها و سازمان ها بیشترین سهم را در تصویب داشته اند؟

پی پال به طور طبیعی لیست را تشکیل می‌دهد. در اکتبر، پی پال تأیید کرد که قصد دارد ارزهای دیجیتال را در پلتفرم خود ادغام کند، به این معنی که ۳۰۰ میلیون کاربر قادر به خرید، فروش، نگهداری و کارمزد بیت کوین، اتریو ، بیت کوین کَش و لایت کوین خواهند بود. این سرویس در حال حاضر در ایالات متحده موجود است و قرار است سال آینده ارائه شود.

لحظات مهم دیگر شامل اندیکاتور های S&P Dow Jones بود که تأیید می‌کند اندیکاتور های کریپتو را در سال ۲۰۲۱ آغاز خواهد کرد و رسما دارایی های دیجیتال را به وال استریت می‌آورد. اکثر توکن های درجه یک می‌توانند منجر به پذیرش بیشتر نهادها در ارز دیجیتال شوند.

دادگاه عالی هند هنگامی که با شور و هیجان ممنوعیت بانک رزرو هند برای مؤسسات مالی با شرکت های ارز دیجیتال را لغو کرد و بسیاری از شهروندان به هیچ وجه قادر به تجارت دارایی های دیجیتال نبودند.

کووید۱۹ همچنین در تصویب ارز دیجیتال تأثیر داشته است زیرا میلیون ها نفر مجبور شدند به سمت پرداخت دیجیتال بروند همانطور که بن فرانکلین یک بار گفت: “در سختی ها فرصت هایی بدست می‌آید.”

بسیار نادر است که چهره های عمومی اظهارات واضحی را که به صورت عمومی بیان کرده اند انجام دهند. اما عملکرد خیره کننده بیت کوین در سال جاری باعث شده است تا افراد زیادی مواضع خود را در مورد ارزهای دیجیتال ارزیابی کنند.

در سال ۲۰۱۸، اقتصاددان Nouriel Roubin مشهور ارز دیجیتال را “صدر همه کلاهبرداری ها” توصیف کرد و بلاک چین را به عنوان “تکونولوژی هیجان زده ” رد کرد. اما در نوامبر سال ۲۰۲۰، وی اظهار داشت که بیت کوین ممکن است به عنوان “ذخیره جزئی ارزش” واجد شرایط باشد.

Jim Cramer نیز پس از تأکید بر اینکه بیت کوین قرار نیست جایگزین طلا در سال ۲۰۱۷ شود، به خطای خود پی برد. در آن زمان در بخشی از Mad Money، به بینندگان خود اطمینان داد که آشفتگی ارز دیجیتال رو به اتمام است.

و با ورود پی پال به صنعت، مدیر عامل پی پال، Dan Schulman نیز شایسته تقدیر است. به تازگی در سال ۲۰۱۸ گفته بود که نوسانات ارز دیجیتال باعث می‌شود “ارز واقعی که خرده فروشان می‌توانند بپذیرند” نامناسب باشد. چگونه اوضاع تغییر می‌کند. طی چند ماه، دارایی های دیجیتالی توسط میلیون ها تریدر پذیرفته می‌شود.

هر صنعت، گروه، دسته و کنفرانس سهم عجیب و خاص خود را دارد. ارز دیجیتال و بلاک چین از این قاعده مستثنی نیستند.

جان مک آفی اعلام کرد که قصد دارد به عنوان “نامزد ارز دیجیتال” در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نامزد شود اما در نهایت کارزار انتخاباتی خود را در خارج از کشور اداره کرد زیرا ایالات متحده وی را به اتهامات مالیاتی تحت تعقیب قرار می‌داد. او در مه تسلیم شد و در عوض برای ریاست جمهوری تحت حزب آزادیخواهان نامزد شد اما به خوبی پیش نرفت.

Bitmain دچار یک جنگ قدرت تلخ شد که بر فعالیت های اساسی شرکت تأثیر گذاشت و منجر به برکناری یکی از بنیانگذاران آن شد. هزاران ابزار ماینینگ در مغولستان ناپدید شد و به نظر می‌رسد که این درام پایان یافته است.

در ژوئیه، توییتر با یک هک ویرانگر بدنام شد که صفحات چهره های مشهور از جمله الون ماسک، کانیه وست، جو بایدن و وارن بافت را به خطر انداخت. پروفایل آنها در نهایت برای کلاهبرداری بیت کوین مورد استفاده قرار گرفت و ده ها هزار دلار به آدرس های متقلبانه ارسال شد.

اوضاع حتی عجیب تر شد وقتی که به نظر می‌رسید جاستین سان Tron یک میلیون دلار پیشنهاد برای ردیابی افراد مسئول ارائه می‌دهد ، اما این شرکت نتوانسته است به وعده خود عمل کند.

امسال ارز دیجیتال به آگاهی عمومی نفوذ کرده است و با افزایش قیمت بیت کوین به رسانه های اصلی راه پیدا کرده است. در نتیجه، تعجب آور نیست که برخی دارندگان ارز دیجیتال قصد دارند دارایی های دیجیتال را در این فصل هدیه دهند.

با این وجود ممکن است ایده هدیه ارز دیجیتال به دوستان و خانواده باشد، اما ملاحظاتی وجود دارد که باید قبل از ارسال آنها برای عزیزانتان خصوصاً تازه واردان، در نظر بگیرید.

برای کسانی که وسوسه می‌شوند این ایده را دنبال کنند، آموزش گیرندگان در مورد نحوه ذخیره سازی امن ارز دیجیتال آنها بسیار مهم است. برخی از ساده ترین راه های هدیه دادن ارز دیجیتال می تواند شامل کارت های هدیه و کوپن های خودپرداز باشد و نیازی به استفاده از صرافی نیست که استفاده از آن برای تازه واردان ممکن است دشوار باشد.

Bill Zielke مدیر ارشد بازاریابی BitPay گفت كه ۲۰۲۱ می‌تواند نقطه عطف ارز دیجیتال برای تبدیل شدن به یك “هدیه جالب برای دریافت در موارد خاص” باشد.

پیش بینی سال

Mike Novogratz گفته بود که اگر بیت کوین در سال ۲۰۲۰ نتواند به ۲۰،۰۰۰ دلار برسد، “بازنشسته می‌شود”، اما پس از رسیدن به این نقطه، اکنون حق دارد که نفس راحتی بکشد.

در اوایل سال ۲۰۱۳، بیل گیتس هشدار داده بود که ارز دیجیتال می‌تواند “بسیار ناخوشایند” باشد، اظهاراتی که به موقع ثابت می‌شود زیرا کووید۱۹ سرعت انتقال جهان به یک جامعه بدون پول را تسریع می‌کند.

و همچنین لازم به یادآوری است که دوقلوهای Winklevoss از سال ۲۰۱۶ که پرونده خود را در Financial Times مطرح کردند، در مورد بهتر بودن بیت کوین از طلا صحبت کرده بودند. با رسیدن به سال ۲۰۲۰، آنها اکنون معتقدند که بیت کوین این توانایی را دارد که سهم بازار خود را از طلا دور کند و حتی به بهای ۵۰۰۰۰۰ دلار برای هر کوین دست یابد.

FUD (ترس، عدم اطمینان و تردید) در این هفته

متأسفانه، در سال ۲۰۲۰ برخی تخمین ها از ژانویه تا اکتبر حاكی از آن است كه ضرر و زیان ناشی از سرقت، كلاهبرداری و هک بالغ بر ۱٫۸ میلیارد دلار است.

همچنین تعدادی از چهره های سرشناس نیز درگیر مسائل حقوقی شدند. Arthur Hayes، بنیانگذار BitMEX پس از تشکیل پرونده های کیفری توسط وزارت دادگستری ایالات متحده ناپدید شد و هنوز پیگیری نشده است.

در همین حال، جان مک آفی در بارسلونا به جرم اتهامات فرار مالیاتی که از طرف دولت ایالات متحده دستگیر و بازداشت شد. وی همچنین به اتهام ترویج کلاهبرداری از یک سری پروژه های ارز دیجیتال مشکوک متهم شد، که ادعا می‌شود از آنها میلیون ها دلار درآمد کسب کرده است. اگر مجرم شناخته شود، می‌تواند به ۳۰ سال زندان محکوم شود.

در چین ۱۰۹ نفر در ارتباط با طرح پانزی PlusToken بازداشت شدند. در پایان، ۲۷ نفر به عنوان طراح اصلی این طرح متهم شدند، در حالی که ۸۲ نفر باقیمانده نقش کمتری در سازمان داشتند. در دسامبر، Chen Bo و ۱۳ نفر از همدستانش به حبس بین دو تا ۱۱ سال محکوم شدند.

در مقایسه با سایر سالهای اجرای گاو نر مانند ۲۰۱۷، ۲۰۲۰ شاهد انتقادات ارز دیجیتال کمتری بوده است، به نظر می‌رسد تعدادی از ناشناس های بیت کوین موضع خود را نسبت به دارایی های دیجیتال آرام می‌کنند.

منتقدان برجسته ای مانند وارن بافت، بیل گیتس و دونالد ترامپ امسال عمدتا در مورد بیت کوین و ارز دیجیتال سکوت کرده اند. پاول کروگمن، اقتصاددان برنده جایزه نوبل، که “سقوط کامل” بیت کوین در سال ۲۰۱۸ را پیش بینی کرد از اظهار نظر خودداری کرد.

بر اساس داده های وبسایت اصلی ۹۹bitcoins با مضمون بیت کوین در سال ۲۰۲۰ سالی است که کمترین میزان “آگهی از بین رفتن” بیت کوین از سال ۲۰۱۳ را داشته است.

بیت کوین با بالاترین رشد و بازدهی بیش از ۲۰۰٪ نسبت به سال گذشته، سرمایه گذاران را به تحسین واداشته است. اما سهام هایی وجود دارند که هنوز آن را پشت سر می‌گذارند.

از ۲۲ دسامبر، Peloton Interactive بازدهی خیره کننده سالانه ۳۸۴٪ را تأمین کرده است زیرا حبس کردن بسیاری از ما را مجبور به فعالیت در خانه به جای باشگاه می‌کند.

جای تعجب نیست که Moderna نیز به دلیل مشارکت در تولید واکسن ویروس کرونا، سر به فلک کشیده است و ۶۱۹٪ افزایش یافته است.

Zoom یک شب با شروع قفل کردن به یک نام مشهور تبدیل شد و سهام آن ۴۹۵٪ افزایش داشت.

و البته چه کسی می‌تواند تسلا را فراموش کند، که سرسختانه از پیشنهاد حباب کنار رفته و اکنون عضو S&P 500 است؟ سود بیت کوین در مقایسه با ۸۵۰ درصدی سود سالانه تسلا امسال کم رنگ است.

شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۸۹

_SPONSOREDALT

شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران در تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۳۸۹ توسط ،جامعه دامپرشكان ايران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران مراجعه فرمایید.

سایر دوره های این کنفرانس

پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران (۱۳۸۷)

بیستمین کنگره‌ی دامپزشکی ایران (۱۳۹۷)

مقالات پذیرش شده در شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

کانال تلگرام مجموعه سیویلیکا به منظور اطلاع رسانی سریع و منظم کنفرانسهای علمی و پژوهشی ایجاد شده است
اگر می خواهید اولین نفری باشیدکه از رویدادهای تخصصی و معتبر علمی کشور باخبر می شوید، حتما در کانال سیویلیکا عضو شوید.

پایگاه سیمپوزیا

پایگاه سیمپوزیا، یکی از مجموعه وب سایتهای سیویلیکا می باشد که به اطلاع رسانی کنفرانسهای کشور می پردازد. در این سایت کلیه فراخوانهای کنفرانسهای معتبر علمی کشور را می توانید مشاهده نمایید.

بررسی الگوی اصلاحی بازار گاو نر نادر

گنجینه‌ای که فرعون با خود به گور برد

گنجینه‌ای که فرعون با خود به گور برد

تصاویری از یک مراسم جنجالی در ریاض عربستان

تصاویری از یک مراسم جنجالی در ریاض عربستان

کشف رمز و راز نوزاد مومیایی شده

کشف رمز و راز نوزاد مومیایی شده

کشف اتفاقی یک گورستان ۸۰۰ساله

کشف اتفاقی یک گورستان ۸۰۰ساله

وضعیت خونینِ داخل حرم شاهچراغ

وضعیت خونینِ داخل حرم شاهچراغ

خنده‌های سرخوشانه وزیر پرحاشیه در حیاط پاستور

خنده‌های سرخوشانه وزیر پرحاشیه در حیاط پاستور

حمله صاحب مغازه با اسلحه به دو سارق مسلح

حمله صاحب مغازه با اسلحه به دو سارق مسلح

اطلاعات تازه درباره فردی که به پرواز 752 شلیک کرد

اطلاعات تازه درباره فردی که به پرواز ۷۵۲ شلیک کرد

ببینید؛ خلاصه بازی لیورپول 2 - ناپولی 0

ببینید؛ خلاصه بازی لیورپول ۲ - ناپولی ۰

ویدئو؛ خلاصه بازی بایرن مونیخ 2 - اینتر 0

ویدئو؛ خلاصه بازی بایرن مونیخ ۲ - اینتر ۰

شگفتی از انتشار ویدئوی دیپ‌فیک جوهانسون

شگفتی از انتشار ویدئوی دیپ‌فیک جوهانسون

اظهارت جنجالی روزنامه‌نگار معروف در صداوسیما

اظهارت جنجالی روزنامه‌نگار معروف در صداوسیما

کلیپ برخورد نامتعارفِ ماموران پلیس‌ خبرساز شد

کلیپ برخورد نامتعارفِ ماموران پلیس‌ خبرساز شد

ببینید؛ خلاصه بازی پورتو 2 - اتلتیکومادرید 0

ببینید؛ خلاصه بازی پورتو ۲ - اتلتیکومادرید ۰

اژدها با درخشش طارمی صدر را تصاحب کرد

اژدها با درخشش طارمی صدر را تصاحب کرد

تصاویری از توقیف نفتکش خارجی توسط سپاه

تصاویری از توقیف نفتکش خارجی توسط سپاه

کشف خواص درمانی فحش دادن

ناسزا گفتن در قسمت‌هایی از مغز اتفاق می‌افتد که مسئول پردازش عاطفی و حافظه‌اند.

گران‌ترین و جالب‌ترین لباس‌های هالووین

ویدئوی تخریب اموال عمومی توسط پلیس واقعی‌ست؟

داغ آرمان و دخترکی که خاک در مُشت گرفت

پس چی شد زمستان سخت اروپا؟

۷ آبان «روز جهانی کوروش»؛ دروغ یا واقعیت؟

چند تصویر نادر که بعدِ دیدنش زانوهایتان سُست می‌شود

خلاصه کل تاریخِ معاصر در این ۲۲ قاب بی‌نظیر

اگر کسی را برای بغل کردن دارید، این مطلب را نخوانید

بهترین سن برای شروع بدنسازی چه زمانی است؟

دردسرهای مثبت ۱۸ تلویزیون که سانسورچی را شاد می‌کند

رضاخان؛ نه آنقدر سیاه، نه اینقدر سفید

افشای رازهای بدن چند سلبریتی معروف برای اولین‌بار

در این مقاله قرار است همراه هم نام تعدادی از افراد مشهور که روی صورت یا بدنشان زخم‌هایی آشکار دارند را مرور کنیم و…

ماجرای عکس‌های کاملا خصوصی رستم قاسمی در مالزی

الهه و نیلوفر؛ دو نام پُرتکرار این روزها

آرتین و مُنا؛ چه کسی می‌تواند به چشمانتان نگاه کند؟

الهام اخوان؛ سوسو زدن ستاره‌ای که می‌گوید خوشگلم!

پرطرفدارترین ستاره بالیوود هم وارد عرصه تبلیغات شد

درباره خاص‌ترین عکسی که تاکنون از عادل دیده‌ایم

پسر مو بلوندی که هیچ دختری به او «نه» نمی‌گوید

مهران مدیری می‌خواست علی کریمی را بدزدد؟ اوکی، حله!

این فرزندان شهید، تصورات کهنه ما را عوض کردند

زیباترین پسر سال، شاید شما بودی

حامد اسماعیلیون، فراخوان، کاوه شهروز، هواپیمای اوکراینی

۱۰ سلبریتی مرد که ترفند زیبایی خود را فاش کردند

محققان پی برده‌اند هر چه می‌گذرد مردان بیشتری با استفاده از محصولات زیبایی و مراقبت از پوست، کلیشه ها را زیر پا…

راهکارهای خانگی عالی برای درمان سرگیجه

۵ نوشیدنی که جایگزین مناسبی برای قهوه هستند

چه مدت می‌شود ادرار خود را نگه داشت؟

پروتزهای دندانی؛ انواع و قیمت آن‌ها

۹ تفاوت میان زنان و مردان که غافلگیرتان می‌کند

۱۲ راهکار عالی برای رفع بوی سیر و پیاز در دهان

۶ ترفند طبیعی برای زیباتر شدن خانم‌ها

علائمی که بدن یک ماه قبل از سکته نشان می‌دهد!

چه کسانی نباید واکسن آنفلوانزا بزنند؟

تاثیر و خاصیت رنگ‌‌ها در روابط زناشویی

علائم فشار خون بالا چیست و روش‌های اندازه گیری فشار خون کدامند؟

طرز تهیه جوجه کباب مجلسی به روش عربی

جوجه کباب عربی یکی از انواع کباب‌های خوشمزه و پرطرفدار است که بافت و طعم بی‌نظیری دارد.

فوت و فن‌های پخت خوراک لوبیا؛ غلیظ و مجلسی

طرز تهیه چلو گوشت رستورانی با طعم بی‌نظیر

۲ روش ساده برای تهیه رب انار خوش رنگ در خانه

طرز تهیه خورش قورمه سبزی با گوشت قلقلی

طرز تهیه ترشی بلال؛ خوشمزه و شیک برای پذیرایی

فوت و فن‌های پخت آبگوشت قهوه‌خانه‌ای

طرز تهیه پودینگ زعفرانی؛ دسری با طعم بی‌نظیر

طرز تهیه ترشی شور مخلوط؛ خوشمزه و مجلسی

۱۰ اشتباه که ماهرترین آشپزها هم مرتکب می‌شوند

طرز تهیه گردو پلو با مرغ ریش‌ریش؛ شیک و مجلسی

طرز تهیه چیپس ساده در خانه بدون بکینگ پودر

آه از تلویزیونی که بشیر حسینی و مهران رجبی مجری‌اش باشند!

تلویزیون کلا کفگیری‌ست که به تهِ دیگ خورده و حالا به یک غریبه مثل بشیر حسینی اجرا می‌دهد.

چهار رازی که شروین حاجی‌پور از ما پنهان کرده بود

صحنه‌هایی از یک مدرسه دخترانه که پربازدید شد

آقای صداوسیما حداقل به کودکان ما رحم کن

۱۰ شروع توفانی که قطعا شما را میخکوب می‌کند

چرا عشق امیرعلی و الناز برای مردم جذاب نبود؟

شیوه تلویزیون برای فریب ملت همیشه در صحنه؟

این روزها قلب دنیا در دستان این دختر است

بهترین فیلم‌های سیاسی تاریخ سینمای ایران

چه کسی فیلم اعتراضات ۱۴۰۱ را می ‌سازد؟

آموزش طراحی غرفه نمایشگاهی خاص از ۰ تا ۱۰۰

ویترین یک کتاب‌فروشی که انقلاب را بهم ریخت

۷ خودروی تازه نفس در راه خیابان‌های ایران

پس از ماه‌ها انتظار با نهایی شدن اسامی واردکنندگان خودرو، واردات به طور رسمی کلید خورد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.