بررسی دقیق ابتدا و انتهای الگو ها


آموزش الگوی طراحی State

اگر بخواهیم جایگاه الگوی طراحی State را در طبقه بندی الگو های طراحی بررسی کنیم، مشخص می‌شود که این الگو بر اساس هدف، جزء الگو های رفتاری یا Behavioral بوده و بر اساس حوزه، در دسته Object قرار گرفته است.

این الگو کاری می‌کند که ارتباطات بین کلاس‌ها و موجودیت ها کنترل شود و می‌توان آن را نسخه پویا و داینامیک الگوی strategy دانست. رفتار این الگو به این شکل است که وقتی حالت داخلی یک شی تغییر می‌کند، با توجه به آن تغییر، برنامه رفتار خود را تغییر می‌دهد و این طور به نظر می ­رسد که شی، کلاس خود را تغییر داده است. این تغییر با فراخوانی حالت های از پیش تعریف شده درون الگو اتفاق می ­افتد.

شاید درباره ی ماشین‌هایstate شنیده باشید. ماشین‌های state معمولا با عملگرهای شرطی زیادی (مثل if یا switch) اجرا می‌شوند که با توجه به وضعیت فعلی شی، رفتار مناسب را انتخاب می‌کنند. روش الگوی طراحی state، روشی تمیزتر برای یک ماشین state می‌باشد که می­تواند رفتار خود را در زمان اجرا تغییر دهد، بدون این که تبدیل به عبارت بزرگ شرطی شود.

شکل زیر ساختار این الگو را نشان می‌دهد. که بخش‌های مختلف آن هرکدام وظیفه و تعریفی دارند:

· Interface State: این رابط کاربری برای متدهایی است که در هر کلاسِ state پیاده سازی می­شوند. این متد ها باید به گونه‌ای باشند که در هر کدام از کلاس‌های state، بتوانیم پیاده سازی درست و با معنی از آن‌ها داشت باشیم.

· State: با توجه به معنی کلمه، مشخص است که یک وضعیت را نشان می‌دهد. در این جا state یک حالت از پیاده سازی متدهایی می‌باشد که در interface اعلام شده است. به ازای هر state یک کلاس خواهیم داشت. در این کلاس بر اساس شرایط مختلف، متدهای state مربوط به همان شرط، اجرا خواهد شد.

· Context: این کلاس یک شی از state را نگهداری می‌کند و یا به بیانی دیگر به یک state خاص اشاره می‌کند. و از طریق interface مربوط به state با شی state ارتباط برقرار می‌کند.

· Concrete States: در بر گیرنده پیاده سازی براي متد هاي state می‌باشد. در واقع کلاس‌هایی هستند که حالت های خاص خود را از متدهایی که در interface اعلام شده است، پیاده سازی می‌کنند و در Context بر اساس شرایط مختلف، یکی از این کلاس‌های Concrete States اجرا خواهد شد.

اگر بخواهیم نحوه ی عملکرد این الگو را جزیی تر بررسی کنیم، ابتدا باید به کلاس Context دقت کنیم که یک متغیر از نوع State را در خود دارد و این متغیر به یکی از شی های ساخته شده از کلاس‌های ConcreteStates اشاره می‌کند. در هر ConcreteStates متدهایی تعریف شده است (مثلا doThisو doThat) که این متدها بر اساس interfaceتعریف می‌شوند و همه ی عملیات لازم در هر State از طریق این متد ها انجام می‌شوند.

همان‌طور که در شکل دیده بررسی دقیق ابتدا و انتهای الگو ها می‌شود کلاس Interface State به داده‌های Context دسترسی کامل دارد. بنابراین در هر زمانی، هم کلاس Context و هم شی State می‌توانند تصمیم بگیرند که تغییر حالت بدهند. این کار با تغییر شی ذخیره شده state درContext انجام می­شود. بعد از این تغییر state، همه ی درخواست ها به state جدید ارسال می‌شوند که ممکن است متدی که در این State انجام می‌شود با متد State قبلی کاملا رفتار متفاوتی داشته باشد.

ساختار دایرکتوری

نمونه کدهای مختلفی که از این الگوی طراحی استفاده کرده‌اند را بررسی کردیم ، می‌توان ساختار های مختلفی برای دایرکتوری های این الگو در نظر گرفت ولی در ادامه تنها یک نمونه از این ساختار ها ذکر شده است و صرفا پیشنهاد بوده و می‌توان بر اساس پروژه، آن را تغییر داد:

لازم به ذکر است نام Context صرفا جهت هماهنگ بودن با ساختار توضیح داده شده با این الگو می‌باشد و می‌توان بر اساس پروژه و نیازها، نام بهتری انتخاب کرد. همچنین علاوه بر این کلاس‌ها، کلاس‌های دیگری هم ممکن است نیاز باشد که می‌توان آن‌ها را نیز در کنار این کلاس‌ها ایجاد کرد.

همچنین state1.php تا state4.php کلاس‌های پیاده سازی شده از interface هستند که در ساختار توضیح داده شده ConcreteStates نام دارد.

اگر نیاز به چند الگوی طراحی state باشد، می‌توانیم پوشه هایی با عنوان مناسب، در پوشه ی States ایجاد کرده و درون آن‌ها برای هر کدام، ساختاری را مشابه ساختار بالا پیاده کنیم.

شرایط استفاده از الگوی طراحی State

از الگوی طراحی state در شرایط زیر استفاده می‌شود:

· پیاده سازی ابزارهای گرافیکی

· اشیائی که با توجه به موقعیت فعلی ، رفتار کنند و در زمان اجرا تغییر کنند.

· اشیائی که در حال پیچیده شدن هستند و شرط های زیادی دارند.

· هنگامی که تعداد کدهای تکراری در حالت های مشابه زیاد شوند و انتقال state ها مبتنی بر شرایط باشد.

مزایا و معایب استفاده از الگوی طراحی State

مزایای استفاده از الگوی طراحی State می‌تواند موارد زیر باشد:

1. کد مربوط به state های خاص در کلاس‌های جداگانه سازماندهی می­شود . (Single Responsibility)

2. حالت ها یا state های جدید، بدون تغییر در کلاس‌های State موجود یا Context معرفی می­شوند.(Open/Closed) در واقع این الگو پیشنهاد می‌کند همه­ی حالت های خاص کد را درون مجموعه ای از کلاس‌های مجزا قرار دهیم. در نتیجه می‌توانیم حالت جدیدی اضافه کنیم یا حالت های موجود را به طور مستقل از یکدیگر، تغییر دهیم و هزینه نگهداری را کاهش دهیم.

3. کد کلاس Context را با حذف شرط­های حجیم ماشین state ساده می‌کند.

استفاده از الگوی طراحی State ممکن است دارای معایبی باشد:

· اگر یک ماشین state فقط چند حالت داشته باشد یا به ندرت تغییر کند، استفاده از الگوی state باعث پیچیدگی بیشتر می­شود.

نمونه کد جهت استفاده از الگوی طراحی State

در این بخش یک مثال از نحوه ی استفاده از الگوی طراحی State ذکر می‌کنیم . در این مثال یک آسانسور داریم که حالت های مختلفی می‌تواند داشته باشد و می‌خواهیم با استفاده از الگوی طراحی State، این حالت ها را پیاده سازی کنیم. یک آسانسور می‌تواند حالت های زیر را داشته باشد. در شکل زیر، State Diagram آن را مشاهده می‌کنید:

· در حال حرکت (Move)

ساختار دایرکتوری که برای این مثال در نظر گرفته‌ایم، به صورت زیر خواهد بود:

1- ابتدا یک interface ایجاد می‌کنیم و بعد درون این Interface همه­ی متدهایی که می‌خواهیم در state ها پیاده سازی شوند را اعلام می‌کنیم. با توجه به 4 حالت آسانسور، برای تغییر state، متدهای interface را به صورت زیر پیاده سازی می‌کنیم:

2- سپس بر اساس Interface، کلاس‌های State را پیاده سازی می‌کنیم . در این کلاس‌ها بعضی از متد ها تغییری در context انجام نمی‌دهند که ممکن است به دو دلیل باشد: یا در همان state فعلی قرار دارند و نیازی به تغییر state ندارند یا این که امکان انتقال به State درخواستی وجود ندارد.

پیاده سازی کلاس‌های state را در ادامه میبینید:

پیاده سازی کلاس‌ وضعیت Close:

پیاده سازی کلاس‌ وضعیت Move:

پیاده سازی کلاس‌ وضعیت Open:

پیاده سازی کلاس‌ وضعیت Stop:

3- نوبت به پیاده سازی کلاس Context می­رسد. در این کلاس بر اساس شرایط مختلف، متدهای State مربوط به همان شرط، اجرا می­شود. این کلاس از یکی از state ها استفاده می‌کند و بوسیله ی interface کلاینت با State های مختلف ارتباط برقرار می‌کند. در این جا اسم کلاس Context ما Elevator بوده و در متد construct این کلاس، شی ای از کلاس Stop به عنوان اولین state ایجاد شده است.

4- حالا برای استفاده از این کلاس‌ها، یک کلاس index به صورت زیر پیاده سازی می‌کنیم.

با اجرای کلاس بالا، اتفاقاتی به ترتیب زیر می‌افتد:

ابتدا یک شی از کلاس Elevator ایجاد می‌شود. از آن جایی که در متد constructاز کلاس Elevator، شی­ای از کلاس Stop ایجاد شده است، پس ابتدا دستور echo با مقدار کلاس stop اجرا می‌شود.

در خط بعدی، متد open از شی ایجاد شده فراخوانی می‌شود، به این معنی که متد open در کلاس Stop اجرا شده و در آن جا، شی ما تغییر وضعیت داده و شی جدیدی از کلاس Open ایجاد می‌شود، پس دستور echo برای این کلاس نیز اجرا خواهد شد.

نکته‌ای که وجود دارد این است که متد setState در کلاس Elevator، مقادیر جدید state را برای هر کدام از متد ها تنظیم می‌کند. به این معنی که دستور $elevator->open() ابتدا متد open در کلاس Elevator را فراخوانی کرده و در آن کلاس، متد setState با مقدار ورودی $this->state->open فراخوانی شده است. از آن جایی که state در حالت اولیه مربوط به کلاس Stop می‌باشد، پس متد open از کلاس Stop فراخوانی شده و در آن جا شی جدید ایجاد شده برگردانده می­شود.

در خط بعد با اجرای $this->state->move()، متد move در کلاس open اجرا می‌شود و پیغام مناسب که یک خطا می‌باشد echo می‌شود و context بر روی همان شی کلاس open باقی می ماند.

خط بعدی با اجرای $this->state->close، متد close در کلاس open اجرا شده و شی جدید از کلاس Close ایجاد و سپس دستور echo اجرا می‌شود.

و در نهایت با اجرای خط $this->state->stop، متد stop در کلاس Close اجرا شده و همان echo که در حقیقت یک پیغام خطا می‌باشد، اجرا می‌شود. و context بر روی حالتclose باقی می ماند.

خروجی این کلاس به صورت زیر خواهد بود. همان‌طور که مشاهده می‌شود، state یک شی درون کلاس‌ها تغییر می‌کند و شی جدیدی از کلاس دیگر، ایجاد می‌شود. در جایی که امکان تغییر state وجود نداشته باشد، پیغام مناسب به عنوان هشدار echo شده است.

جمع‌بندی

در این مقاله با یک مثال کاربردی، الگوی طراحی State یا وضعیت را آموزش دادیم. الگوی طراحی State یک الگوی طراحی رفتاری است. به این شکل که وقتی حالت داخلی یک شی تغییر می‌کند با توجه به آن تغییر، بررسی دقیق ابتدا و انتهای الگو ها رفتار خود را تغییر می‌دهد. به بیان دیگر، تعدادی حالت وجود دارد که درون هر کدام، امکان تغییر حالت به یک حالت دیگر وجود دارد. این الگو برای اشیایی که باید در زمان اجرا تغییر کنند و همچنین برای اشیایی که در حال پیچیده شدن هستند و شرط های زیادی دارند توصیه می‌شود.

آموزش الگوی طراحی Chain of Responsibility

در این مطلب قصد داریم با دیزاین پترن chain of responsibility و کاربرد های آن آشنا شویم. ابتدا ساختار کلی و فواید این الگو را مطرح کرده و سپس مثالی انتزاعی از آن به کمک زبان PHP می‌آوریم و در انتها کاربرد آن در بازسازی (refactor) کردن کد ها و کدنویسی تمیز را می‌بینیم.

طرح یک مشکل

تصور کنید روی ساخت یک سیستم سفارش آنلاین کار می­کنید، می­خواهید دسترسی برای ساخت سفارش را به کاربران لاگین شده محدود کنید. همچنین کاربرانی که دسترسی ادمین دارند باید به لیست همه سفارش ها دسترسی داشته باشند.

بعد از کمی فکر به این نتیجه می‌رسیم که باید این بررسی ها به ترتیب انجام شوند. یعنی ابتدا باید لاگین بودن کاربر را بررسی کنیم. اگر کاربر در سیستم ما لاگین نشده باشد دیگر دلیلی بر بررسی سایر موارد وجود ندارد.

بعد از مدتی بررسی های جدیدی به لیست شما اضافه می­شود. به عنوان مثال یک لایه جهت ارزیابی (validation) داده‌های ورودی از سمت کاربر اضافه می­کنید، یک لایه دیگر جهت بررسی درخواست های مکرر از یک IP به برنامه اضافه می­شود و یا یک بخش دیگر برای کش (cache) کردن پاسخ ارسالی به کاربر اضافه می‌کنید تا سرعت پاسخ دهی برنامه برای درخواست هایی که ورودی یکسان دارد افزایش یابد.

به ازای هر قابلیت جدید که به کد اضافه می‌شود کد ناخوانا تر و بدتر می‌شود، تغییر یک بخش ممکن است در بخش دیگر باعث ایجاد خطا شود و از همه بدتر اگر بخواهید یکی از بخش‌ها را جایی دیگر در برنامه استفاده کنید از آنجایی که ممکن است همه بخش‌ها را لازم نداشته باشید یا ترتیب استفاده متفاوت باشد مجبور به کپی کردن کد می شوید.

الگوی chain of responsibility راه حل مناسبی برای این مشکل ارائه می­دهد.

الگوی chain of responsibility چیست ؟

یک الگوی رفتاری (behavioral) است که توانایی فراخوانی اشیا را به صورت زنجیره ای به ما می‌دهد در حالی که به هر کدام از اشیا این قابلیت را می‌دهیم تا از اجرای ادامه چرخه جلوگیری کند و یا درخواست را به شی بعدی در زنجیره بفرستد.

در واقع کاربر درخواستی را به برنامه ما ارسال می­کند بدون این که بداند درخواست او را کدام شی handle می‌کند.

برای تصور بهتر می‌توان فرآیند تماس با پشتیبانی سرویس اینترنت را در نظر گرفت.

· شماره گیری می­کنیم

· داخلی مورد نظر را می­گیریم

· مراحل حل مشکل را دنبال می­کنیم

در هر بخش اگر ایرادی وجود داشته باشد از ادامه کارها صرف نظر می­کنیم، این مراحل مثل زنجیر به هم وابسته اند.

مثال‌های دیگری برای تصور بهتر این الگو می‌توان زد، مانند فرآیند ثبت‌نام در دانشگاه، شما تا مدرک دیپلم خود را به دانشگاه تحویل نداده باشید قادر به انجام انتخاب واحد نیستید.

برای درک بهتر می­توانید فرآیند خرید تا دریافت یک کالا از فروشگاه اینترنتی را در ذهن خود تصور کنید.

الگوی chain of responsibility چگونه کار می‌کند ؟

مثل خیلی دیگر از الگو های رفتاری این الگو به ما کمک می‌کند تا رفتار های خاصی را به کلاس‌های مستقل تبدیل کنیم.

این الگو هر بررسی (check) که در ابتدای مطلب (2) مطرح شد را به یک کلاس تبدیل می­کند. این کلاس یک متد برای انجام بررسی ها دارد که درخواست را به عنوان ورودی دریافت می‌کند. این الگو پیشنهاد می‌دهد که مجموعه ای از این کلاس‌ها را مانند زنجیر به هم متصل کنید. بنابراین هر کلاس یک فیلد برای مشخص کردن شی بعدی در زنجیره دارد و همچنین هر کلاس قابلیت این را دارد که درخواست را به شی بعدی در زنجیره منتقل کند یا این که تصمیم بگیرد این فرآیند را متوقف کند و درخواست به اشیا بعدی در زنجیره نرسد.

بر اساس این الگو کد ما به سه بخش اصلی تقسیم می‌شود.

1- کنترل کننده (Handler) : یک قرار داد برای مدیریت درخواست ها تعریف می­کند. می­تواند یک کلاس abstract باشد که متدهای پیش‌فرض و متدی برای set کردن شی بعدی در زنجیره داشته باشد.

2- پردازش کننده (Processor) : تعداد این اشیا می‌تواند بی‌نهایت باشد. وظیفه آن‌ها پردازش درخواست و تصمیم گیری در مورد این که فرآیند زنجیره را متوقف کنند یا درخواست را به شی بعدی در زنجیره بفرستند است.

3- مشتری (Client) : وظیفه آن آماده کردن درخواست و ایجاد زنجیره است.

چه زمانی از chain of responsibility استفاده می‌کنیم؟

· وقتی استفاده کنید که لازم است چندین کلاس پردازش کننده را به ترتیب خاصی اجرا کنید (این پردازش کننده ها می‌توانند چک کردن شرط یا انجام تغییرات در پایگاه داده و . باشد). از آنجایی که شما بخش‌های زنجیره را بهم متصل می­کنید، کارها دقیقا طبق برنامه و هدف شما پیش می‌روند.

· وقتی استفاده کنید که نیاز دارید پردازش کننده ها و ترتیب آن‌ها در حین اجرای برنامه تغییر کنند.

شما این قابلیت را دارید که به صورت داینامیک اشیا را به زنجیره اضافه یا از آن حذف کنید.

· این الگو به شما این امکان را می‌دهد که چندین پردازش کننده (processor) را به صورت زنجیر بررسی دقیق ابتدا و انتهای الگو ها به هم وصل کنید و یک در خواست را در این زنجیر ارسال کنید، به این صورت هر پردازش کننده این فرصت را دارد تا درخواست شما را پردازش کند و کاری انجام دهد.

· وقتی استفاده کنید که می­توانید برنامه خود را به صورت یک زنجیره که اجزای آن بهم متصل و وابسته هستند تصور کنید، زیرا هر بخش از زنجیره می‌تواند درخواست را پردازش کند و از ادامه زنجیره جلوگیری کند.

پیاده سازی chain of responsibility با PHP

تصور کنید هنگام خروج از خانه چندین پارامتر را بررسی می­کنیم.

· آیا در ها قفل اند؟

· آیا چراغ ها خاموش هستند؟

· آیا سیستم هشدار دهنده روشن است؟

اگر پاسخ سؤال اول منفی باشد پرسیدن سایر سؤال‌ها فایده ای ندارد! زیرا در هر صورت ما نمی‌توانیم خانه را ترک کنیم تا زمانی که پاسخ سؤال اول مثبت باشد.

اگر بخواهیم این مسئله را به کد تبدیل کنیم هر کدام از این پرسش ها یک کلاس می­شوند که ما در هرکدام از آن‌ها وضعیت خانه را دریافت می­کنیم و یک مورد را برسی می­کنیم اگر مشکلی بود فرآیند را متوقف می­کنیم و اگر نبود وضعیت خانه را به کلاس دیگری می­دهیم. این دقیقا همان زنجیره ای است که از آن صحبت شد. یک کلاس برای وضعیت خانه می­سازیم.

حالا باید کلاس‌هایی بسازیم که قابلیت بررسی وضعیت خانه را دارند و همچنین می­توانند وضعیت خانه را به شی بعدی ( کلاسی دیگر که مورد دیگری را برسی می­کند) بفرستند.

برای انجام این کار ابتدا یک کلاس abstract می‌سازیم تا مطمئن شویم همه کلاس‌هایی که وظیفه آن‌ها چک کردن خانه است متدهای لازم را دارند.

هر کلاسی که از این کلاس ارث‌بری می‌کند باید متد check را برای خودش پیاده سازی کند. این متد وضعیت خانه ( درخواست) را به عنوان ورودی می پذیرد.

متد succeedWith وظیفه تعیین شی بعدی در زنجیره را دارد، این متد یکی از فرزندان همین کلاس را به عنوان ورودی دریافت می­کند.

متد next وظیفه صدا زدن متد check در شی بعدی در زنجیره را دارد.

حالا می‌توانیم سؤال‌هایی که ابتدای مطلب داشتیم را در قالب کلاس‌هایی که از این کلاس ارث‌بری می‌کنند پیاده سازی کنیم.

همان‌طور که می بینید این کلاس بررسی می­کند اگر قفل ها بسته نباشند فرآیند اجرا را متوقف می­کند اما در غیر این صورت وضعیت خانه (درخواست) را به شی بعدی در زنجیره می­فرستد.

دو پرسش دیگر راهم دقیقا به همین شکل به کلاس تبدیل می­کنیم.بررسی دقیق ابتدا و انتهای الگو ها

تا اکنون بخش‌های کنترل کننده و پردازش کننده را پیاده سازی کرده­ ایم حالا باید بخش مشتری را بنویسیم که در آن یک زنجیره درست کنیم و درخواست خود را به آن بدهیم.

اشیا مورد نیاز را آماده کردیم و با مشخص کردن شی بعدی هر کدام یک زنجیره ساختیم، سپس از آن جایی که می­خواستیم بررسی ها آغاز شود در خواست خود ( وضعیت خانه) را به متد check فرستادیم، حالا به ترتیب متدcheck اعضای زنجیره فراخوانی می­شوند و در صورت وجود مشکل از اجرای ادامه زنجیره جلوگیری می­شود.

استفاده از مفهوم chain of responsibility برای نوشتن کد های تمیز تر

قبل از این که به سراغ مثال واقعی تر از این الگوی طراحی برویم بهتر است با در نظر داشتن مفهوم این الگو کد های خود را بازسازی کنیم.

یک متد از کلاسی را در نظر بگیرید که در آن کارهای زیادی باید انجام شود، شاید بیش از 10 کار متفاوت.

انجام همه این کار ها ممکن است بیش از 200 خط کد ایجاد کند و با کمی دقت متوجه می شویم که روند فعلی بیشتر از این که Object Oriented باشد Procedural است.

همچنین دیگران کد ما را به سختی می­خوانند و متوجه کاری که انجام داده‌ایم نمی­شوند.

اولین کاری که به ذهن می­رسد خارج کردن چند تا متد است اما با این که کد کمی خوانا تر می‌شود هنوز هم داخل این کلاس کارهای متفاوت زیادی انجام می‌گیرد.) این کار برای وقتی که نهایتا 3 کار انجام می‌دهیم در آن متد و منطق زیادی هم وجود ندارد خوب است).

برای بازسازی این کد ابتدا برای هر وظیفه یا کار یک کلاس می‌سازیم که نام آن گویای کاری که می‌کند باشد. سپس مطمئن می شویم که همه این کلاس‌ها از یک قرارداد (Interface) پیروی می‌کنند. ( اجباری به ساخت interface نیست همین که همه آن‌ها یک متد مشترک داشته باشند هم کفایت می‌کند).

سایر کار ها هم مانند عکس بالا به کلاس تبدیل می‌شوند و متد handle را خواهند داشت.

کلاس اصلی هم به شکل زیر تغییر می‌کند، آرایه‌ای از کلاس‌ها را می‌نویسیم و روی هر کدام متد handle را صدا می‌زنیم.

این کاری که کردیم پیاده سازی الگوی chain of responsibility به طور کامل نیست اما از مفهوم آن برای بهتر شدن کد خود استفاده کردیم.

مزایا و معایب الگوی طراحی chain of responsibility

مزایا:

· می‌توان ترتیب را در زنجیره کنترل کرد.

· به قانون کلاس‌های تک مسئولیتی پایبند می مانید.

· می‌توان کلاس‌های processor جدید ساخت بدون خراب کردن کد موجود.

معایب:

· ممکن است برخی از درخواست ها پردازش نشده بمانند.

ارتباط chain of responsibility با سایر الگو ها

الگو های chain of responsibility، command، mediator و observer همگی راه های مختلفی برای برقراری اتصال بین ارسال کننده ها و دریافت کننده های درخواست ایجاد می‌کنند.

· Chain of responsibility یک درخواست را به ترتیب از بین زنجیره ای از پردازش گر ها عبور می‌دهد به طوری که هر پردازش گر این فرصت را دارد تا از ادامه این فرآیند جلوگیری کند.

· Command ارتباط غیر مستقیمی بین ارسال کننده ها و دریافت کننده ها برقرا می‌کند.

· Mediator ارتباط مستقیم بین ارسال کننده و دریافت کننده را از بین می برد و آن‌ها را مجبور به برقراری ارتباط از طریق یک شی mediator می‌کند.

· Observer به دریافت کننده ها این امکان را می‌دهد که دریافت درخواست را به صورت بررسی دقیق ابتدا و انتهای الگو ها داینامیک قطع و وصل کنند.

Chain of responsibility و Decorator شباهت های زیادی با یک دیگر دارند و این باعث ایجاد سردرگمی در استفاده از آن‌ها می‌شود. این واقعیت که شما می‌توانید زنجیره را در هر لایه ای متوقف کنید این الگو را از Decorator متفاوت کرده است.

Decorator را می‌توان اجرای کارها باهم بدون هیچ تأثیری بر decorator های دیگر تصور کرد در حالی که اجرای یک زنجیره را می‌توان به صورتی یکی یکی در نظر گرفت بررسی دقیق ابتدا و انتهای الگو ها بررسی دقیق ابتدا و انتهای الگو ها چرا که اجرای هر بخش به بخش قبلی در زنجیره وابسته است

جمع‌بندی

در این مطلب سعی شد به درک خوبی از چگونگی استفاده از این الگوی طراحی برسیم، در انتها این توسعه‌دهنده است که با توجه به شرایط الگویی مناسب را انتخاب می­کند.

نکته‌ای که حائز اهمییت می­باشد این است که بهتر است تا زمانی که برنامه ما ابعداد کوچکی دارد و رشد بسیار زیادی برای آن پیش بینی نمی­شود انجام کارها را ساده نگه داریم و پیچیدگی بیهوده به برنامه خود اضافه نکنیم.

اگر دوست دارید پیاده سازی یک مثال واقعی از این دیزاین پترن در لاراول را ببینید، می توانید به مقاله پیاده سازی فرآیند خرید محصول در لاراول با استفاده از الگوی Chain of Responsibility در سایت سکان آکادمی مراجعه کنید.

سایه شمع ها

سایه شمع ها: پرایس اکشن یکی از بهترین روش ها برای شناسایی نقطه ورود و خروج است. برای درک پرایس اکشن، باید در ابتدا اطلاعات کاملی از شمع های ژاپنی داشته باشیم.

بسیاری از معامله گران، سایه های شمع ها را نادیده میگیرند. در صورتی که سایه شمع ها هم به اندازه قیمت باز و پایانی و بدنه شمع ها اهمیت دارد.

در این مقاله، ابتدا مباحث پایه ای در شمع ها را بررسی میکنیم. همچنین بررسی میکنیم که چرا سایه شمع ها بخش مهمی از پرایس اکشن است.

برای دانلود دوره صفر تا صد فارکس کلیک کنید.

چگونه چارت شمعی را بخوانیم؟

در مثال زیر، قیمت باز، قیمت پایانی و سایه شمع ها نشان داده شده است.

1 - سایه شمع ها

همانطور که در شکل میبینید، سایه شمع ها هم به اندازه بدنه شمع ها اهمیت دارد.

در اینجا میبینیم که سایه ها، سطوح حمایت و مقاوت را به ما نشان میدهند. یعنی سطوحی را به ما نشان میدهند که بازار در حال برگشت است.

شمع هایی که سایه بلندی دارند، نقشی مهمی در پرایس اکشن ایفا میکنند. مثل دوجی، ستاره صبحگاهی، ستاره عصرگاهی، چکش، شوتینگ استار و غیره.

این شمع ها براحتی میتوانند جهت بازار را به مان نشان دهند.

هر چه سایه شمع بزرگتر باشد، مثل شوتینگ استار یا چکش(که پین بار هم به آن گفته میشود)، آنگاه احتمالا جهت بازار تغییر خواهد کرد.

2 - سایه شمع ها

در شکل بالا شمع، شمع اسپینیگ تاپ داریم که بعد از آن شوتینگ استار با سایه بلند شکل گرفته است. سایه این شمع نشان میدهد که بازار، قیمتهای بالاتر را ریجکت کرده است.

این شمع بعد از اسپینیگ تاپ شکل گرفته است و این باعث میشود که اهمیت بیشتری داشته باشد. چون اسپینیگ تاپ و دوجی نشان میدهند که بازار خنثی است.

جهت مطالعه پرایس اکشن، میتوانید به کورس نایل فولر و یا کورس ال بروکس مراجعه کنید. قبل از شروع به یادگیری پرایس اکشن، حتما کورس الگوهای شمعی با استیو نیسون را مشاهده بفرمایید.

مهمترین شمع هایی که بر روی چارت شکل میگیرند، شمع هایی هستند که سایه بلندی دارند. علت اینکه این شمع ها اهمیت زیادی دارند این است که میتوانند حرکت بعدی قیمت را به ما نشان دهند.

در این مقاله، الگوهای شمعی که سایه بلندی دارند را بررسی میکنیم. در هنگام معامله باید به دنبال چنین شمع هایی بگردید.

با شکل این شمع ها آشنا خواهید شد و همچنین متوجه میشوید که چگونه آنها را شناسایی کنید و اینکه این شمع ها چه مفهومی دارند.

سایه شمع ها

برای مطالعه این مقاله، باید با مباحث پایه ای شمع ها آشنایی داشته باشید. پس اگر مبتدی هستید، میتوانید کورس الگوهای شمعی با استیو نیسون را مشاهده کنید.

شمع هایی که سایه بلندی دارند به چه شکل هستند؟

شمع های سایه بلند، شمع هایی هستند که سایه آنها خیلی بزرگتر از بدنه آنهاست. سایه شمع ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است چون نشان میدهند که یک سطح حمایتی/ مقاومتی و یا یک سطح قیمتی، ریجکت شده است.

پس وقتی در یک ناحیه قیمتی، سایه شکل میگیرد؛ به این معنی است که بازار خسته شده است. و این نکته بسیار بسیار مهمی است.

سایه بلند نشان میدهد که خریداران زیادی میخواستند بخرند و یا فروشندگان زیادی میخواستند بفروشند. چرایی آن اهمیت ندارد. مهم اتفاقی است که بر روی چارت شکل گرفته است.

وقتی سایه شکل میگیرد، به این معنی است که احتمالا بازار در جهت مخالف حرکت خواهد کرد.

این اطلاعات خیلی مفیدی برای یک معامله گرِ پرایس اکشن است. و میتوانید روش معاملاتی خود را بر اساس سایه شمع ها قرار دهید. شمع هایی که در چارت روزانه شکل میگیرند، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هستند.

حتی اگر شمع های بلندی مثل پین بار و یا سیگنال ترکیبی پین بار-فیکی شکل نگیرد، همچنان میتوانید از یک شمع ساده با سایه بلند نیز اطلاعات زیادی بدست بیاورید؛ که این اطلاعات را بررسی خواهیم کرد.

شمع هایی که سایه بلندی دارند، در واقع بهترین دوست شما در بازار هستند. باید تا جایی که میتوانید از آنها استفاده کنید و یا حتی آنها را اساس روش معاملاتی خود قرار دهید.

نمونه هایی از شمع های با سایه بلند:

۱-الگوی پین بار کلاسیک

الگوی پین بار شامل یک شمع با سایه خیلی بلند است. این سایه بلند فقط در یک طرف شمع شکل گرفته است. این سایه بلند نشاندهنده برگشت سریع و شدید قیمت است.

پس پین بار در چارت روزانه نشاندهنده برگشت سریع قیمتی در آن روز است. و پین بار در چارت ۱ ساعته نشاندهنده برگشت سریع قیمتی در طی ۱ ساعت میباشد. پس هر چه تایم فریم بالاتر باشد، اهمیت این شمع بیشتر است.

در شمع پین بار، سایه شمع بسیار بزرگتر از بدنه آن میباشد. سایه پین بار باید حداقل ۳/۲ طول پین بار باشد. و ترجیحا بهتر ۴/۳ باشد. گاهی اوقات در شمع پین بار، بدنه نداریم و یا بدنه خیلی کوچک است ( همانند دومین شمع در شکل زیر).

در شکل زیر چند نوع پین بار داریم که همگی به یک معنی هستند. و این مفهوم را میرسانند که قیمتها برگشته اند.

یعنی این شمع ها سایه بلندی دارند و این سایه بلند نشان میدهد که قیمت ها برگشته است. بنابراین ممکن است که قیمتها در جهت مخالف حرکت کنند، یعنی در جهت مخالفِ سایه حرکت خواهند کرد.

4 - سایه شمع ها

حال مثالی از الگوی پین بار در چارت را بررسی میکنیم:

5 - سایه شمع ها

۲-پین بارِ سایه بلند:

در این نوع پین بار، سایه بسیار بسیار بلندی داریم. شاید بتوان گفت که پین بار، مهمترین شمع میباشد.

این نوع پین بار نسبتا کمیاب است. وقتی یک پین بار با سایه بیش از حد بلند شکل میگیرد، حتما به آن توجه کنید چون این شمع نشان میدهد که قیمتها در جهت مخالف حرکت خواهند کرد.

اغلب موارد، پین بار با سایه خیلی بلند نشاندهنده تغییرات اساسی در بازار است. و حتی ممکن است تغییراتی در روند ماژور داشته باشیم.

در پین بارِ سایه بلند، معمولا بدنه شمع کوچکتر از پین بار کلاسیک است. سایه این شمع ها بسیار بلندتر از شمع های مجاور است. بنابراین تشخیص آنها بر روی چارت خیلی راحت است.

گاهی اوقات، در این نوع شمع میتوانیم در اصلاح ۵۰ درصدی وارد شویم. در شکل زیر، چند نمونه از پین بارِ سایه بلند داریم.

6 1 - سایه شمع ها

حال مثالی از پین بارِ سایه بلند بر روی چارت را بررسی میکنیم:

7 - سایه شمع ها

مثالی دیگر از پین بارِ سایه بلند بر روی چارت:

8 - سایه شمع ها

۳-الگوی پین بار دوقلو

این حالت رایج است که چند پین بار بصورت متوالی داشته باشیم. که اینحالت بیشتر در سطوح کلیدی حمایت و مقاومت شکل میگیرد. یعنی در شرایطی شکل میگیرد که بازار در حال تست کردن سطوح کلیدی است تا ببیند خریداران برنده میشوند یا فروشندگان.

شکل گیری ۲ پین بار بصورت متوالی رایج است. اما شکل گیری ۳ پین بارِ متوالی نسبتا کمیاب است.

وقتی ۲ پین بار بصورت متوالی شکل میگیرد، حتما باید به آن توجه کرد چون این پین بارها در شرایط مناسب و در تلاقی با سطوح کلیدی شکل گرفته اند. پس این سیگنال را به ما میدهند که احتمالا قیمتها در جهت دیگر حرکت کنند.

پین بار دوقلو به شکل زیر است.

9 - سایه شمع ها

در شکل زیر مثالی از پین بار دوقلو در چارت واقعی را بررسی میکنیم:

10 - سایه شمع ها

همانطور که در شکل میبینید، قیمتها کمی پایینتر از کف پین بار دوقلو قرار گرفته اند. گاهی اوقات این حالت رخ میدهد. به همین دلیل باید از ایست ضرر مناسبی استفاده کنید. یعنی ایست ضرر باید به اندازه کافی بزرگ باشد.

۴- شمع های سایه کوتاه و شمع های سایه بلند(بغیر از پین بار):

در شکل زیر شمع های سایه بلند(بغیر از پین بار) نشان داده شده است. این شمع ها، سایه بلندی دارند ولی آنقدر خوب نیستند که بتوانیم آنها را به عنوان سیگنال پین بار در نظر بگیریم.

همانطور که گفته شد، در اغلب موارد سایه شمع های مهم بررسی دقیق ابتدا و انتهای الگو ها بررسی دقیق ابتدا و انتهای الگو ها است. پس باید به هر شمعی که سایه بلندی دارد، توجه کنیم چون میتواند بر جهت بازار تاثیر بگذارد. حتی اگر یک پین بارِ کامل نباشند.

11 - سایه شمع ها

در چارت زیر تقریبا یک پین بار کلاسیک داریم؛ که یک پین بار صعودی میباشد و در یک سطح حمایتی و در یک روند صعودی شکل گرفته است.

همانطور که میبینید بعد از این شمع، بازار سریعا به سمت بالا رفته است.

نکته: این پین بار صعودی نیست چون سایه پایینی به اندازه کافی بلند نیست(در مقایسه با بدنه)، و سایه بالایی هم بلند است.

با این وجود، سایه پایینی به اندازه کافی بزرگ است که بتوانیم آن را به عنوان یک شمع صعودیِ سایه بلند در نظر بگیریم.

12 - سایه شمع ها

در شکل زیر میتوانید تفاوت یک شمع سایه بلند و سایه کوتاه را ببینید. همچنین پین بار کلاسیک نیز نشان داده شده است:

13 - سایه شمع ها

۵- سایر شمع های سایه بلند:

حال رایج ترین شمع های سایه بلند را بررسی میکنیم.

در شکل زیر، الگوی ترکیبی پین بار و اینساید بار را داریم. در این الگو، یک اینسایدبار در درون پین بار شکل میگیرد.

سپس الگوی اینساید پین بار دیده میشود که با الگوی قبلی متفاوت است. در این الگو، اینساید بار به شکل پین بار است.

این الگو همانند اینساید بار در نظر گرفته میشود اما اهمیت بیشتری دارد چون یک تلاقی دیگر داریم و آن هم پین بار است.

در آخر الگوی ترکیبی پین بار و فیکی را داریم. که بخش فیکیِ این الگو، در قالب یک پین بار است.

14 - سایه شمع ها

در شکل زیر، الگوی ترکیبی پین بار و اینساید بار نزولی در یک مثال واقعی نشان داده شده است.

همانطور که میبینید بعد از این الگو افت شدیدی داشتیم. سپس یک شمع سایه بلندی نزولی شکل گرفته است که یک سیگنال فروش است.

15 - سایه شمع ها

در شکل زیر، الگوی ترکیبی پین بار و اینسایدبار را در یک مثال واقعی داریم:

انواع بررسی دقیق ابتدا و انتهای الگو ها زگیل تناسلی در زنان و مردان؛ علت، علائم و تشخیص

انواع زگیل تناسلی در زنان و مردان؛ علت، علائم و تشخیص

زگیل تناسلی یا زگیل مقاربتی (genital warts) یکی از شایع ترین بیماری های پوستی و عفونی است که در گروه بیماری‌های آمیزشی (STD) قرار می‌گیرد. این بیماری در اثر تماس مستقیم پوست با پوست فرد آلوده و از طریق برقراری روابط جنسی بین افراد منتقل می‌شود.

از آنجایی که این بیماری به شدت سرایتی است، معمولا با اولین تماس جنسی سریعاً به بدن فرد منتقل می‌گردد و به دنبال آن زائده‌هایی در اطراف ناحیه ی تناسلی و مقعد به وجود می‌آید. آمار ابتلا به زگیل تناسلی روز به روز در حال افزایش است و مبتلایان به دنبال راه های درمان سریع این عارضه هستند.

در ادامه با ما همراه باشید تا به بررسی کامل این بیماری، علائم زگیل در زنان و مردان، دلایل و راه های تشخیص و درمان زگیل تناسلی بپردازیم:

زگیل تناسلی چیست؟

عکس زگیل تناسلی

عکس زگیل تناسلی

بیماری زگیل تناسلی یک بیماری عفونی است که عامل اصلی به وجود آورنده ی آن نوعی ویروس DNA دار با نام HPV یا پاپیلومای انسانی می‌باشد. این ویروس از طریق تماس مستقیم پوست افراد و عمدتا در اثر ارتباطات جنسی منتقل می شود. با مراجعه به صفحه HPV ویکیپدیا می‌توانید اطلاعاتی دقیق درباره این بیماری بدست بیاورید.

با تغییر الگوها و عادات جنسی افراد در جوامع امروزی متاسفانه سن شیوع این بیماری بسیار کاهش یافته و به مرز 12 سال رسیده است. میزان شیوع این بیماری در مردان و زنان به یک اندازه است و در فاصله ی سالهای 12 تا 35 زندگی که افراد معمولا از نظر جنسی فعال هستند احتمال ابتلا به این بیماری بسیار افزایش می‌یابد. بهترین راه پیشگیری از این بیماری، واکسن گارداسیل یا واکسن زگیل تناسلی است که علاوه بر ویروس HPV، از ابتلا به سرطان رحم جلوگیری می‌کند.

حتی امکان ابتلای کودکان به این بیماری وجود دارد. در کودکانی که به زگیل تناسلی دچار می شوند، به خصوص در کودکان زیر 2 سال باید دو عامل زیر را در نظر گرفت:

 • تماس مستقیم دست آلوده با پوست کودک
 • تجاوز جنسی به کودک

تصویر زگیل تناسلی در کودکان

تصویر زگیل تناسلی در کودکان

ویروس HPV در سه ناحیه بدن که در برقراری روابط جنسی بیشتر درگیر هستند میتواند باعث ایجاد زگیل تناسلی شود.

 • زگیل ناحیه تناسلی که از طریق ارتباط جنسی واژینال منتقل می‌شود.

تصویر زگیل تناسلی واژینال

تصویر زگیل تناسلی واژینال

 • ناحیه‌ مقعد که بر اثر ارتباط جنسی دچار زگیل مقعدی می‌شود.

تصویز زگیل مقعدی

تصویر زگیل مقعدی

 • زگیل تناسلی در دهان، زبان، لب‌ها و گلو که ناشی از ارتباط جنسی دهانی است.

عکس زگیل دهان

در ادامه این مقاله بیشتر با این بیماری و علائم و روش‌های درمان آن آشنا خواهید شد.

علائم، نشانه‌ها و تشخیص زگیل تناسلی

بیماری زگیل تناسلی با علائم و نشانه‌های واضح و مشخصی همراه است که بسیاری از آنها به سادگی توسط خود فرد قابل تشخیص هستند. البته در برخی موارد این زائده‌ها درون نواحی داخلی دستگاه تناسلی (درون واژن یا دهانه ی رحم) به وجود می‌آیند و با علائم خاصی هم همراه نیستند اما تشخیص زگیل تناسلی در مردان راحت تر است.

در چنین شرایطی تشخیص این بیماری کار آسانی نیست و به بررسی‌های پزشکی نیاز دارد. بیشتر افراد زمانی به وجود این بیماری در بدن خود پی می برند که با علائم و نشانه‌های ظاهری آن برخورد می‌کنند.

مشاوران ما پاسخگوی شما هستند

اگر زائده‌ها و علائمی مشاهده می‌کنید که شما را نگران کرده و مشکوک به بیماری زگیل تناسلی هستید، برای تعیین وقت می‌توانید با کلینیک تماس بگیرید.

علائم زگیل تناسلی در زنان و مردان به شرح زیر است:

 • وجود زائده های برجسته، سفت و توپر گوشتی شکل در اطراف ناحیه تناسلی و مقعد به شکل تک زگیل‌هایی پراکنده و ریز و یا برآمدگی های بزرگ تر به شکل خوشه‌ای و متمرکز هستند.
 • رنگ زگیل‌های تناسلی غالبا به رنگ پوست است ولی در برخی موارد ممکن است تیره تر یا روشن تر از رنگ پوست فرد باشد.
 • در افرادی که رابطه ی جنسی دهانی داشته‌اند این زائده‌ها ممکن است در اطراف نواحی دهان، زبان، لب ها و گلو ایجاد شده باشد.
 • احساس خارش و سوزش در محل زگیل‌ها
 • وجود رطوبت و ترشح در محل زگیل‌های تناسلی
 • اگر زائده‌ه‍ا در مسیر مجاری ادراری قرار گرفته باشند می‌توانند باعث ایجاد خونریزی، بروز درد و انسداد مجاری ادراری شوند.

عکس شکل ظاهری زگیل تناسلی

عکس زگیل تناسلی

تشخیص زگیل تناسلی زنان

برای تشخیص بیماری، پزشک ابتدا یک معاینه روتین و ساده انجام می‌دهد و با معاینه ی ظاهری فرد این زائده‌ها را بررسی می‌کند. زگیل های تناسلی ظاهر و علائم مشخصی دارند و به سادگی قابل تشخیص هستند.

اگر علائم زگیل‌ آلت تناسلی در بدن فرد وجود نداشت حسب مورد، پزشک قسمت های پنهان و داخلی دستگاه تناسلی و مقعد را به وسیله دستگاه مورد بررسی قرار می دهد. چون گاهی زگیل ها در نواحی داخلی مثل دهانه ی رحم و درون واژن رشد می‌کنند، از این رو به راحتی قابل مشاهده نیستند.

در صورتی که احتمال ابتلای فرد به ویروس HPV و یا سایر عفونت های ناشی از آن وجود داشته باشد پزشک از روش های دیگری برای تشخیص ویروس در بدن فرد استفاده می‌کند.

این روش ها شامل دو روش زیر می باشد:

 • تست پاپ اسمیر
 • آزمایش خون

تست پاپ اسمیر

برای تشخیص ویروس عامل زگیل تناسلی و بررسی خطرات احتمالی آن به زنان بالای 35 سال توصیه می شود که حداقل سالیانه یک بار تست بررسی دقیق ابتدا و انتهای الگو ها پاپ اسمیر را انجام دهند.این تست فقط مختص خانم هاست و با نمونه برداری مختصری از سلول های دهانه ی رحم و واژن ی توان یک بررسی دقیق پیرامون این بیماری و تبعات آن انجام داد. همچنین تست پاپ اسمیر بسیاری از عفونت ها و سرطان هایی که دستگاه تناسلی زنان را درگیر خود می کند را به خوبی نشان می دهد.

در این روش دهانه ی رحم به وسیله ی دستگاهی به نام اسپکولوم به آرامی باز می شود و سپس با یک برس استریل از سلول های دیواره ی رحم و واژن نمونه برداری های لازم را انجام می دهند.

تست پاپ اسمیر

عکس تست پاپ اسمیر برای تشخیص ویروس HPV

آزمایش خون زگیل تناسلی

برای تشخیص نوع زگیل های تناسلی و وجود ویروس HPV در بدن فرد علاوه بر انجام تست پاپ اسمیر که روشی مخصوص خانم هاست، روشی با نام روش مولکولی وجود دارد که هم برای خانم ها و هم برای آقایان قابل استفاده است. میزان حساسیت و دقت این روش بسیار بالاست و می‌تواند به طور دقیق مشخص کند که آیا شخص به ویروس HPV مبتلا است یا خیر ؟

یکی از راه های انجام روش مولکولی انجام روش ژنوتایپینگ است که به وسیله ی آن ژن HPV را توالی یابی می کنند و از این طریق به این مساله که آیا فرد به ویروس آلوده است یا خیر پی می برند.

همچنین برای تشخیص HPV روش دیگری هم با نام REAL TIME PCR وجود دارد که در آن ژن مورد نظر بیش از هزاران بار مورد تکثیر قرار می گیرد و سپس نتایج حاصل از آن را روی دستگاه آنالیز میکنند.

علت زگیل تناسلی مردان و زنان

همان طور که گفته شد اصلی‌ترین علت زگیل تناسلی مردان و زنان نوعی ویروس DNA دار به نام HPV یا پاپیلومای انسانی می باشد. این ویروس به طور کلی مسبب به وجود آمدن تمامی انواع زگیل هاست ولی از آنجایی که تا به امروز بیش از 100 تیپ مختلف از آن شناسایی شده است، هر تیپ زگیل های متفاوتی را در سطوح مختلف بدن ایجاد می‌کنند.

برخی از تیپ های ویروس HPV عامل ایجاد زگیل های تناسلی شناخته شده اند.

به طور کلی تمامی زگیل‌ها و زگیل‌های تناسلی که در بدن فرد به وجود می‌آیند در اثر ابتلا به ویروس HPV می‌باشد و عامل دیگری در بروز آن سهیم نیست.

اما نکته ی مهمی که در این رابطه وجود دارد دوره ی خاموشی این بیماریست.

همانطور که گفتیم ویروس HPV در اثر اولین تماس و رابطه ی جنسی با فرد آلوده به بدن فرد منتقل می شود. ولی علائم و نشانه های زگیل های تناسلی بلافاصله در بدن فرد به وجود نمی آید.

با توجه به وضعیت سیستم ایمنی بدن هر فرد مدت زمانی طول می کشد تا زگیل های تناسلی علائم و نشانه های خود را نشان دهند. این مدت زمان را نمی توان به طور دقیق مشخص کرد و به فاکتورهای زیادی بستگی دارد ولی به طور کلی از زمان دریافت ویروس، در حدود 3 ماه طول می کشد تا علائم و نشانه های زگیل های تناسلی بر روی بدن فرد مشاهده شود.

البته در برخی افراد که به سایر بیماری های آمیزشی مبتلا هستند و سیستم ایمنی بدنی آنها بسیار ضعیف است علائم و نشانه های زگیل های تناسلی در مدت زمان بسیار کوتاه تری ایجاد می شوند.

در برخی موارد مشاهده شده است که فرد پس از رابطه ی جنسی با شریک جنسی خود به زگیل تناسلی مبتلا شده است ولی خود فرد آلوده ممکن است تا سال ها هیچ علائمی از زگیل های تناسلی بر روی بدنش نداشته باشد.

راه‌های درمان زگیل تناسلی

شاید از خود بپرسید که آیا زگیل تناسلی درمان می‌شود؟ زگیل های تناسلی قابل درمان هستند و برای از بین بردن آن روش‌های متعددی وجود دارد. اگر به زگیل تناسلی مبتلا شده‌اید قبل از هرچیز باید آرامش خود را حفظ کنید و بلافاصله به یک دکتر زگیل تناسلی مراجعه نمایید.

شاید افراد زیادی از مراجعه به پزشک خجالت بکشند ولی باید بدانید که هرچه درمان زگیل های تناسلی خود را سریع تر و زودتر آغاز نمایید درمان آن راحت تر است. داشتن استرس و پنهان کردن بیماری زگیل تناسلی فقط روند درمانی آن را کندتر و سخت تر می‌کند. معمولا استفاده از پماد زگیل برای کنترل و درمان این بیماری توصیه می‌شود.

روش‌های درمان زگیل تناسلی مردان و زنان تفاوت چندانی با یکدیگر ندارد و هر دو باید با توجه به اندازه و محل دقیق زگیل‌ها یکی از درمان‌های کرایوتراپی یا لیزر را انتخاب کنند.

از آنجایی که برخی تیپ های این ویروس می تواند باعث بروز انواع سرطان شود درمان سریع و زودهنگام زگیل‌های تناسلی از اهمیت بالایی برخوردار است. از طرفی تا زمانی که شما به زگیل‌های تناسلی مبتلا هستید نمی‌توانید با شریک جنسی خود ارتباط جنسی برقرار نمایید زیرا امکان سرایت زگیل ها وجود دارد.

به طور کلی برای تمامی انواع زگیل‌های تناسلی درمان‌های زیر در نظر گرفته می‌شود:

 • لیزردرمانی
 • کرایوتراپی
 • سوزاندن با الکتروکوتر
 • عمل جراحی
 • درمان خانگی زگیل
 • دارودرمانی

در صفحه مربوطه می‌توانید روش‌های کرایو و لیزر زگیل تناسلی را همراه با مزایا، معایب و هزینه هر روش مشاهده کنید.

انتخاب پزشک متخصص و با تجربه برای درمان زگیل تناسلی از اهمیت بالایی برخوردار است و نباید از کنار این موضوع به سادگی بگذرید. دکتر زارعی در کلینیک پایتخت یکی از بهترین پزشکان برای لیزر و کرایو زائده های زگیل تناسلی است که با استفاده از دستگاه های مدرن لیزر در کوتاه ترین زمان این عارضه را درمان می کند.

پاسخ به سوالات شما

اگر قصد تعیین وقت مشاوره و ویزیت را دارید، همکاران ما در کلینیک پاسخگوی شما هستند.

پیش بینی بازار با الگوی اسپایک

الگوی اسپایک

واضح است که قبل از قدم گذاشتن به هزارتوی پر رمز و راز تحلیل تکنیکال، باید به الگوهای مختلف آن اشراف کامل داشته باشیم.

با شناخت الگوهای تکنیکال مانند الگوی اسپایک (Spike)، می‌توانیم با عملکرد بهتری در بازارهای مالی ترید کنیم.

تحلیل‌گران و معامله گران روندهای پیشین قیمت را مطالعه می‌کنند تا بتوانند تغییرات مورد انتظار در نوسانات قیمت ها را پیش بینی کرده و بهترین زمان ورود به بازار را بیابند.

از جمله نشانه‌ها و ابزارهایی که بهترین مواقع برای ورود به معاملات و سوددهی را به ما نشان می‌دهند؛ الگوهایی هستند که برای بررسی بهتر روندهای پیشین قیمت‌ها ما را راهنمایی کرده و پیش بینی نوسانات نمودار را برای ما آسان‌تر می‌کنند.

بعضی از این الگوها، مانند الگوی اسپایک از پرکاربردترین الگوهای قیمتی هستند که شناخت آن‌ها برای ما ضروری است.

الگوی اسپایک چیست؟

اسپایک (Spike) در تحلیل تکنیکال، اصولا به یک رشد یا سقوط بسیار چشمگیر در مقایسه با روند کلی نوسانات قیمت، در یک بازه زمانی کوتاه اطلاق می‌شود.

الگوی اسپایک بعد از یک روند خطی با شیب بسیار زیاد در نمودار قیمت به صورت ناگهانی پدید می‌آید و موجب تغییر جهت نمودار می‌شود.

همان‌طور که از نام آن پیداست، الگوی اسپایک که گاهی با نام الگوی v نیز شناخته می‌شود، درواقع تشکیل دهنده نقطه اوج در روند مورد نظر است.

به عبارتی اسپایک در تحلیل تکنیکال همان جایی رخ می‌دهد که نوسانات قیمت درست پیش از بازگشت به بازه پیشین به طور چشمگیری دچار جهش شده و افزایش یا افت ناگهانی نمودار را رقم می زنند. این صعود یا نزول خارج از انتظار می تواند به دنبال احساسات لحظه‌ای بازار نیز اتفاق بیفتد.

یک جهش در الگوی اسپایک (Spike)، می‌تواند در هر دو روند صعودی و نزولی ظاهر شود. نکته این است که قیمت‌ها بعد از رخ دادن اسپایک دوباره به حالت اولیه خود باز می‌گردند.

دلیل رخ دادن الگوی اسپایک چیست؟

طبق نظر برخی از تحلیل‌گران، دلیل رخ دادن الگوی اسپایک می‌تواند تحت تاثیر یک اتفاق یا رخ دادن یک فورس ماژور با ارزش قابل توجه اقتصادی باشد که موجب تغییر احساسات سرمایه گذاران و معامله گران می‌شود. در واقع این پدیده یک نوسان ناگهانی را شکل می دهد که موجب رخ دادن الگوی اسپایک (Spike) است.

به طور مثال، پدیده‌های بسیاری ممکن است موجب تشویق معامله گران شوند تا به بازار ورود کرده و معاملات خود را شروع کنند. سپس ممکن است اوضاع بازار برای شروع این معاملات مناسب نبوده و روند نوسانات قیمت شیب منفی به خود بگیرند.

در این نقطه از مسیر است که بخش چشمگیری از معامله گران، سفارشات خود را بسته و باعث بازگشت قیمت به نقطۀ شروع می‌شوند. آنگاه روند نزولی دوباره از سر گرفته شده و ادامه می‌یابد.

به طور خلاصه تر و در پاسخی جامع به سوال “الگوی اسپایک چیست؟” می‌توان گفت اسپایک به نوسانات پرقدرت و ناگهانی گفته می‌شود که به طور عمده در اثر رخ دادن یک اتفاق خاص و یا از بین رفتن تعادل موجود بین مقدار عرضه و بررسی دقیق ابتدا و انتهای الگو ها تقاضا ایجاد می‌شوند.

از مشهود ترین نشانه‌های پیدایش الگوی اسپایک افزایش حجم معاملات می‌باشد.

در تحلیل و بررسی الگوی اسپایک، می‌توان به همراهی این الگوی پرتکرار با الگوهای دیگر از جمله الگوهای نعلبکی و لِج اشاره کرد که هر کدام تحلیل مربوط به خود را داشته و مجموعه‌ای از اطلاعات متفاوتی در اختیار ما قرار می‌دهند.

الگوی اسپایک و لج

برای فهم بهتر همراهی الگوی اسپایک و لج، باید ابتدا با روند لج آشنایی بیشتری پیدا کرد.

الگوی لج در نمودار قیمت به عنوان یک مجموعه از خطوط که ابتدا و انتهای مشخص دارند تعریف می‌شود.

به طور کلی الگوهای لج به عنوان یک نقطه استراحت در بازار به شمار می‌روند، قبل از اینکه روند نوسانات قیمت در بازار یک جهت مشخص پیدا کند.

عموما این جهت مشخص، بر خلاف روند کلی کنونی اتفاق می‌افتد. الگوهای لج همچنین در تمام بازه‌های زمانی تاثیر گذار هستند اما در معاملات روزانه موثرتر عمل می‌کنند.

در همراهی الگوی اسپایک و لج، همانطور که از نام آن پیداست، این دو روند نوسانی نمودار قیمت در کنار هم قرار گرفته و بعد از یک رشد یا سقوط ناگهانی و قابل توجه، الگوی لج تشکیل می‌شود.

در کنار هم قرار گرفتن الگوی اسپایک و لج؛ به صورت یک روند نزولی ناگهانی، یک صعود و سپس نوسان در نمودار که درست قبل از جهت گرفتن روند قیمت می‌باشد (الگوی لج میان دو خط موازی نشان داده شده است).

الگوی اسپایک و نعلبکی

از دیگر الگوهای مکمل الگوی اسپایک، می توان به الگوی اسپایک و نعلبکی اشاره کرد که به دلیل کم کاربرد بودن الگوی نعلبکی؛ به اندازه الگوهای قبلی تکرار نمی‌شود.

در الگوی اسپایک و نعلبکی، روند نعلبکی به صورتی تشکیل می‌شود که بر طبق آن قیمت ابتدا ریزش می‌کند و بعد به آرامی روند صعودی خود را در پیش می‌گیرد.

الگوی اسپایک و نعلبکی گاهی نیز با الگوی لج ترکیب شده و تشکیل ترکیبی را می‌دهند که با نام “الگوی فنجان و دسته” شناخته می‌شود و همانند الگوی نعلبکی، کاربرد زیادی در تحلیل‌های تکنیکال ندارد.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.